Тема 11. Докази і доказування в цивільному процесіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 11. Докази і доказування в цивільному процесі 

1. Доказами у цивільному процесі є:

а) фактичні дані, які встановлюють вимоги сторін;

б) будь-які фактичні дані, які мають значення для справи;

в) будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність обставин, які мають значення для вирішення справи;

г) юридичні факти;

д) фактичні дані, які підлягають встановленню істини по справі.

 

2. До засобів доказування відносяться:

а) висновок експерта;

б) висновок прокурора;

в) письмові докази;

г) речові докази;

д) показання свідків.

 

3. Експертиза у цивільних справах призначається:

а) суддею з власної ініціативи у порядку забезпечення доказів;

б) судом за заявою сторін;

в) судом за заявою осіб, які беруть участь у справі;

г) головуючим суду за заявою представників сторін.

 

4. Докази у цивільних справах подаються до суду:

а) тільки сторонами;

б) сторонами і їх близькими родичами;

в) сторонами і повнолітніми членами їх сім'ї;

г) тільки представниками сторін;

д) сторонами та іншими особами, які беруть участь в справі.

 

5. Суд не може встановлювати дані, якими сторони обґрунтовують вимоги і заперечення, та інші обставини, які мають значення для вирішення справи:

а) поясненнями сторін і третіх осіб;

б) показаннями свідків;

в) інформаційно-технічними засобами;

г) письмовими і речовими доказами;

д) висновками експертів.

 

6. У справах про визнання права власності на частину дома суд не може встановлювати дані, якими сторони обґрунтовують вимоги і заперечення, і інші обставини, що мають значення для правильного розгляду справи:

а) поясненнями сторін, третіх осіб, іх представників;

б) свідченнями свідків;

в) письмовими і речовими доказами;

г) відеозаписом про участь позивача в будівництві дома;

д) висновком експерта, який проводив будівельну експертизу.

 

7. Доказування підлягають обставини:

а) які мають значення для ухвалення рішеня у справі;

б) які не стосуються предмету доказування;

в) щодо яких у осіб, які беруть участь у праві, виникає спір;

г) які грунтуються на припущеннях;

д) які визнано судом загальновідомими.

 

8. Письмовими доказами є:

а) документи державних органів, що містять в собі відомості про обставини, які мають значення для справи;

б) листування службового характеру, що містить в собі відомості про обставини, які мають значення для справи;

в) протоколи, якими оформлюються окремі процесуальні дії;

г) ухвали суду;

д) документи, акти, листування службового або особистого характеру, що містить в собі відомості про обставини, які мають значення для справи.

 

9. Витребувані судом від державних підприємств письмові докази, направляються:

а) сторонам за місцем їх фактичного проживання;

б) безпосередньо державній виконавчій службі;

в) безпосередньо сторонам за місцем їх регістрації;

г) безпосередньо представникам сторін;

д) безпосередньо до суду.

 

10. Оригінали письмових доказів можуть бути повернені судом:

а) за клопотанням сторін після оголошення рішення суду;

б) за клопотанням осіб, які їх надалидо набрання судовим рішенням чинності ;

в) особі, яка бере участь у справі, за її клопотанням після оголошення рішення суду;

д) за клопотанням осіб, які їх надали, після набрання рішенням суду чинності.

 

11. Речовими доказами є:

а) будь-які предмети матеріального світу;

б) будь-які речі;

в) листи, фотографії, предмети, що свідчать своїми якостями про обставини, що мають значення для справи;

г) предмети матеріального світу, що містять інформацію про обставини, які мають значення для справи;

д) фотографії, інформаційно-технічне забезпечення.

 

12. Речові докази після набрання рішенням суду чинності повертаються:

а) особам, які їх надали;

б) сторонам або їх родичам;

в) сторонам або повнолітнім членам сім'ї сторін;

г) адвокатам сторін;

д) особам, від яких були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі.

 

13. За загальним правилом, речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі:

а) негайно за їх заявою;

б) після оголошення судового рішення;

в) наступного дня після оголошення судового рішення;

г) через 3 дні після оголошення судового рішення;

д) після набрання рішенням суду чинності.

 

14. Підтвердіть або спростуйте твердження. Показання свідка – це повідомлення про відомі йому обставини, які мають значення для справи:

а) вірно;

б) невірно.

 

15. Письмовими доказами може бути:

а) листування особистого характеру;

б) листування службового характеру;

в) акти;

г) довідки;

д) все вказане вище.

 

16. Докази подаються:

а) відповідачем;

б) позивачем;

в) представником позивача;

г) третьою особою;

д) всі варіанти вірні.

 

17. Чи може бути допитаний відповідач без його згоди?

а) так;

б) ні

 

18. Обставини визнані судом загальновідомими:

а) не потребують доказування;

б) перевіряються;

в) уточнюються;

г) не приймаються до уваги;

д) виконуються.

 

19. Доказування не може ґрунтуватися на:

а) припущеннях;

б) слухах;

в) домислах;

г) недостовірній інформації;

д) всі відповіді вірні.

 

20. Вирок у кримінальній справі, що набрав чинності, обов'язковий для суду, що розглядає справу про цивільно-правові наслідки дій особи, стосовно якої встановлені ці обставини:

а) вірно;

б) невірно.

 

21. Чи є витяг з особистої переписки письмовим доказом:

а) так;

б) ні.

 

22. Обставини, встановлені судовим рішенням у цивільній, господарській або адміністративній справі, які набрали чинність, не доказуються при розгляді інших справ:

а) так;

б) ні.

 

23. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини на які вона посилається:

а) вірно;

б) невірно

 

24. Суд не бере дл розгляду докази, які не стосуються:

а) суб'єкта справи;

б) позивача;

в) об'єкта позову;

г) предмета доказування;

д) юриспруденції.

 

25. Належними є докази, які не містять інформацію щодо предмета доказування:

а) так;

б) ні.

 

26. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, можуть підтверджуватися:

а) поясненням слідчого;

б) висновком прокурора;

в) наказом Генпрокурора;

г) ухвалою судді;

д) не можуть підтверджуватись іншими засобами доказування.

 

27. У виняткових випадках суд може взяти до уваги докази, які були отримані з порушенням порядку:

а) так;

б) ні.

 

28. Обставини, визнані сторонами, які беруть участь у справі, підлягають доказуванню:

а) так;

б) ні

 

29. Підтвердіть або спростуйте твердження. Сторони, треті особи та їх представники:

а) можуть бути допитані за їх згодою як свідки;

б) не можуть бути допитані як свідки.

 

30. Свідком може бути:а) лише громадянин України;б) лише громадянин України, який досяг 16 років;в) лише громадянин України, який досяг 18 років;г) кожна особа, якій відомі будь-які обставини, що стосуються справи.д) лише особа, яка має докази, що стосуються справи; 31. Чи зобов'язаний свідок, у разі виклику, з'явитися до суду у визначений час і дати правдиві показання про відомі йому обставини?а) так;б) ні. 32. За завідомо неправдиві показання або за відмову від давання показань з непередбачених законом підстав свідок:а) несе кримінальну відповідальність;б) несе адміністративну відповідальність;в) не несе ніякої відповідальності;г) несе дисциплінарну відповідальність;д) відповіді А та Б вірні. 33. Чи має право свідок користуватися письмовими записами під час допиту?а) так, має;б) ні, не має. 34. Не підлягають допиту як свідки:а) недієздатні фізичні особи, а також особи, які перебувають на обліку чи на лікуванні у психіатричному лікувальному закладі і не здатні через свої фізичні або психічні вади правильно сприймати обставини, що мають значення для справи, або давати показання;б) особи, які за законом зобов'язані зберігати в таємниці відомості, що були довірені їм у зв'язку з їхнім службовим чи професійним становищем, - про такі відомості;в) священнослужителі - про відомості, одержані ними на сповіді віруючих;г) професійні судді, народні засідателі та присяжні - про обставини обговорення у нарадчій кімнаті питань, що виникли під час ухвалення рішення чи вироку;д) все перелічене. 35. Чи можуть бути допитані священнослужителі як свідки, про відомості, одержані ними на сповіді віруючих?а) так;б) ні. 36. Чи можуть бути допитані як свідки особи, які мають дипломатичний імунітет?а) так;б) ні.

37. Виберіть правильну відповідь. Оцінка доказів провадиться:

а) прокурором;

б) судом;

в) особами, що беруть участь у справі

г) сторонами та третіми особами.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.01 с.)