Тема 13. Підсудність цивільних справМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 13. Підсудність цивільних справ1. Підсудність цивільної справи- це:

1) властивість справи, що складається з його ознак, залежно від яких розгляд справи розподіляється між певними юрисдикційними органами;

2) властивість справи, що складається з його ознак, залежно від яких розгляд справи розподіляється між судами певної галузі судової системи;

3) властивість справи, що складається з його ознак, залежно від яких розгляд справи розподіляється між судами та адміністративними органами;

4) властивість справи, що складається з його ознак, залежно від яких розгляд справи розподіляється між судом і громадськими організаціями.

 

2. Яка ознака підсудності присутня в даному переліку:

а) предметна (родова)

б) відмінна;

в) спеціальна;

г) побічна;

д) суміжна.

 

3. Родовий вид підсудності означає розмежовування розгляду і вирішення справи між:

а) судами районними (міськими) і господарськими;

б) господарськими судами і административними юрисдикційними органами;

в) різними ланками конкретної галузі судової системи як суди першої инстанції;

г) судами однієї ланки конкретної галузі судової системи як суди першої інстанції;

д) Вищим господарським судом і Верховним судом України.

 

4. Назвіть справи, підсудні третейському суду:

а) справи про оспорювання батьківства;

б) справи про визначення порядку користування земельними ділянками та будовами;

в) майнові спори;

г) справи про встановлення всиновлення (удочеріння) дитини;

д) справи про поновлення на роботі.

 

5. Цивільні справи, підсудні районному суду:

1) справи з трудових правовідносин;

2) справи, у яких стороною є районний суд;

3) справи по скаргах на рішення центральної виборчої комісії про відмову в реєстрації участі партії у виборі Президента України;

4) справи по скаргах на рішення центральної виборчої комісії по виборам народних депутатів;

5) справи за заявами про скасування рішення окружної виборчої комісії про перереєстрацію кандидата в народні депутати.

 

6. Назвіть ознаку підсудності цивільних справ:

а) спеціальна;

б) побічна;

в) відмінна;

г) територіальна;

д) суміжна.

 

7. Загальна територіальна підсудність визначається:

а) можливістю розгляду справи за місцем проживання відповідача- громадянина або місцем знаходження органа юридичної особи або його майна;

б) можливістю розгляду справи судом за взаємною згодою сторін;

в) можливістю розгляду справи одним із зазначених у законі судів на вибір позивача;

г) можливістю розгляду справи в суді, у якому розглядається інша справа, з яким пов'язаний спір;

д) можливістю розгляду справи тільки в суді, зазначеному в законі.

 

8. Вкажіть ситуацію, коли підсудність справ на вибір позивача не допускається:

а) ситуація, коли невідоме постійне місце проживання відповідача;

б) ситуація, пов'язана з відсутністю вказівки місця проживання відповідача;

в) ситуація, пов'язана з позовом про право на будівлю;

г) ситуація, пов'язана з відшкодуванням збитків, завданих зіткненням суден;

д) ситуація, пов'язана з відшкодуванням шкоди, завданої незаконним застосуванням запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

 

9. Який з видів підсудності не можна змінити угодою сторін:

а) загальну;

б) альтернативну;

в) договірну;

г) підсудність за зв'язком справ;

д) виключну.

 

10. Розмежування компетенції між місцевими, апеляційними та касаційними судами щодо розгляду справи у першій інстанції відбувається за правилами:

а) альтернативної підсудності;

б) родової підсудності;

в) територіальної підсудності;

г) виключної підсудності;

д) загальної підсудності.

 

11. Вкажіть вид територіальної підсудності справ про виселення:

а) загальна;

б) альтернативна;

в) виключна;

г) за зв'язком справ;

д) договірна.

 

12. Вкажіть вид територіальної підсудності справ про стягнення аліментів:

а) виключна;

б) за зв'язком справ;

в) альтернативна;

г) загальна;

д) договірна.

 

13. Вкажіть який вид територіальної підсудності по трудових спорах:

а) загальна;

б) альтернативна;

в) договірна;

г) за зв'язком справ;

д) виключна.

 

14. Вкажіть до якого виду підсудностіоситься територіальна підсудність справ про визнання права власності будинку або його частини:

а) договірна;

б) виключна;

в) альтернативна;

г) загальна;

д) за зв'язком справ.

 

15. Підтвердіть або спростуйте твердження. Підсудність цивільних справ, у яких однією із сторон є суд або суддя цього суду, визначається ухвалою судді апеляційного суду без виклику сторін:

а) вірно;

б) невірно.

 

16. Вкажіть, у який суд НЕ можуть пред'являтися позови громадян про захист їх прав як споживачів товарів у випадку придбання недоброякісного продукту:

а) у суд за місцем проживання позивача;

б) у суд за місцем перебування відповідача;

в) у суд за місцем заподіяння шкоди;

г) у суд за місцем виконання договору.

 

17. Гур'єва Т., маючи будинок на праві приватної власності в с. Галицівка Мар'їнського району Донецької області, переїхала жити в Калінінський район м. Донецька, а будинок залишила під дачу. Її брат Гур'єв Н., що проживає в Кіровському районі м. Донецька, пред'явив до неї в Калінінський районний суд м. Донецька позов про визнання права власності на частину будинку. З урахуванням правил підсудності дана справа повинна бути розглянута:

а) місцевим судом Калінінського району м. Донецька;

б) місцевим судом Кировського району м. Донецька;

в) місцевим судом Мар'їнського району Донецької області;

г) Судовою палатою по цивільних справах Апеляційного Суду Донецької області, тому що сторони проживають у різних районах м. Донецька;

д) Президією Апеляційного Суду Донецької області.

 

18. Вкажіть до якого виду підсудності відноситься підсудність справи за позовом про розділ будинку між спадкоємцями:

а) умовної;

б) альтернативної;

в) виключної;

г) загальної;

д) імперативної.

 

19. Підтвердіть або спростуйте твердження. Сторонам не надається право встановлювати договірну територіальну підсудність:

а) вірно;

б) невірно.

 

20. Підтвердіть або спростуйте твердження. Позов про право на будову пред'являється за місцем перебування цього майна:

а) вірно;

б) невірно.

 

21. Позови про виключення майна з опису подаються в суд:

а) за місцем проживання відповідача;

б) за місцем проживання позивача;

в) за місцем перебування цього майна;

г) за місцем проживання відповідача або позивача.

 

22. Яка підстава передачі справи на розгляд іншому суду відсутня у законі :

1) якщо задоволено клопотання відповідача, місце проживання якого не було відоме, про передачу справи в суд за місцем його проживання або місцезнаходженям;

2) якщо після відкриття провадження у справі і до початку судового засідання виявилося, що заяву було прийнято з порушенням правил підсудності;

3) якщо суд визнає, що справа буде більш швидко й правильно розглянута в іншому суді, зокрема, за місцем перебування більшості доказів;

4) якщо після задоволення відводів (самовідводів) неможливо утворити новий склад суду для розгляду справи;

5) якщо ліквідовано суд, який розглядав справу.

 

23. Підсудність цивільних справ, у яких однією із сторін є суд або суддя цього суду, визначається:

а) загальними правилами підсудності;

б) ухвалою голови цього суду;

в) ухвалою судді суду вищої інстанції без виклику сторін;

г) рішенням Верховного Суду України;

д) ухвалою судді суду вищої інстанції з обов'язковим викликом сторін.

 

24. Визначте підсудність у даній ситуації. Між громадянином Світленко та філією «Укрінвестбанку» був укладений договір банківського рахунку. Гр. Світленко є приватним підприємцем і здійснює операції з нерухомістю. 25 травня 2009р. між ним та громадянином Кривенком був укладений договір купівлі-продажу нерухомого майна, де Світленко виступив покупцем. В цей же день він звернувся до банку з заявою про перерахування грошей зі свого рахунку на рахунок Кривенко. Однак на протязі 3-х робочих днів гроші так і не були переведенні, та договір купівлі-продажу нерухомого майна був розірваний. Світленко вирішив звернутися до суду з позовом про відшкодування збитків завданних неправомірними діями філії «Укрінвестбанку». Позов може бути пред'явлено:

а) за місцем проживання Світленко;

б) за місцем укладання договору купівлі-продажу нерухомого майна;

в) за місцем знаходження філії;

г) до будь-якого суду;

д) за місцем знаходження нерухомого майна.

 

25. Усі справи, що підлягають вирішенню в порядку цивільного судочинства, розглядаються:

а) районними, міськими судами та Верховним Судом України;

б) районними у містах, міськими судами;

в) міськими, міськрайонними судами та Верховним Судом України; Районними, районними у містах судами та Верховним Судом України

г) районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами.

 

26. Позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб, можуть бути предявленні:

а) за місцем проживання фізичної особи;

б) за місцезнаходженням юридичних осіб;

в) за місцем завдання шкоди;

г) за місцем знаходження майна;

д) за місцем проживання позивача.

27. Позови про захист прав споживачів можуть бути пред'явлені:

а) за місцем проживання споживача;

б) за місцем заподіяння шкоди;

в) за місцем виконання договору;

г) за місцем знаходження юридичної особи, яка завдала шкоду;

д) всі варіанти вірні.

 

28. Підтвердіть або спростуйте твердження: Сторони мають право визначити територіальну підсудність справи, крім справ, для яких встановлена виключна підсудність.

а) вірно;

б) невірно.

 

29. Підтвердить або спростуйте твердження: Позивач має право на вибір між кількома судами, яким підсудна справа, за винятком виключної підсудності

а) вірно;

б) невірно.

 

30. Знайдіть правильну відповідь. До виключної підсудності відносяться:

а) позови, що виникають з приводу нерухомого майна;

б) позови до відповідача, місце проживання якого не відомо;

в) позови до кількох відповідачів, якіпроживають або знаходяться в різних місцях;

г) позови про відшкодування шкоди, завданої майну фізичних або юридичних осіб.

д) позови про виключення майна з опису.

 

31. Позови до стягувача про визнання виконавчого напису нотаріуса таким, що не підлягає виконанню, або про повернення стягненого за виконавчим написом нотаріуса можуть пред'являтися за місцем:

а) його виконання;

б) регістрації стягувача;

в) за місцем проживання боржника;

г) за місцезнаходженням нотаріуса;

д) за місцем проживання позивача.

 

32. Підтвердіть або спростуйте твердження: Підсудність справи про розірвання шлюбу між громадянином України та іноземцем або особою без громадянства, які проживають за межами України, за клопотанням позивача визначається ухвалою судді Верховного Суду України.

а) вірно;

б) невірно.

 

33. Знайдіть правильну відповідь. Якщо суддя, вирішуючи питання про відкриття провадження у справі, встановить, що справа не підсудна цьому суду, то:

а) заява повертається позивачеві для подання до належного суду;

б) заява відправляється до належного суду;

в) судя відкриває провадження по справі;

г) заява не розглядається;

д) постановляється ухвала.

 

34. Підтвердіть або спростуйте твердження. Позови до кількох відповідачів, які проживають або знаходяться в різних місцях, пред'являються за місцем проживання або місцезнаходженням одного з відповідачів за вибором судді.

а) вірно;

б) невірно.

 

35. Доповніть текст: Позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів, пасажирів, багажу, пошти, пред'являються:

а) за місцем втрати вантажів, багажу;

б) за місцезнаходженням перевізника;

в) за місцем реєстрації позивача;

г) за місцем підписання договору;

д) за місцем проживання позивача.

 

36. За вибором позивача розглядаються справи:

а) позови про захист честі та гідності;

б) позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи;

в) позови про захист прав споживачів;

г) позови, що виникають з приводу нерухомого майна;

д) позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів.

 

37. Знайдіть справи, які не відносяться до виключної компетенції:

позови кредиторів спадкодавця, що подаються до прийняття спадщини спадкоємцями:

а) позови про стягнення аліментів;

б) позови про захист прав споживачів;

в) позови до перевізників, що виникають з договорів перевезення вантажів;

г) позови, що виникають з діяльності філії або представництва юридичної особи.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.214.224 (0.035 с.)