Тема 25. Касаційне провадженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тема 25. Касаційне провадження1. Касаційною інстанцією у цивільних справах є суд, визначений ....., як суд касаційної інстанції у цих справах.

а) Конституцією України;

б) Законом України „Про виконавче провадження”;

в) Цивільним процесуальним кодексом України;

г) Законом України „Про судоустрій України”;

д) Законом України „Про Конституційний Суд України”.

 

2. Касаційна скарга може бути подана протягом 2 місяців з дня набрання законної сили рішенням (ухвалою) апеляційного суду.

а) так;

б) ні.

 

3. Касаційна скарга подається безпосередньо до суду касаційної інстанції, де вона реєструється і передається в порядку черговості судді-доповідачу. Протягом ...... з дня надходження скарги суддя-доповідач вирішує питання про прийняття касаційної скарги до розгляду касаційним судом.

а) семиденного строку;

б) десятиденного строку;

в) п’ятиденного строку;

г) трьохденного строку.

 

4. Одержавши касаційну скаргу, оформлену відповідно вимог Цивільного процесуального кодексу України, суд касаційної інстанції у ........ з дня постановлення ухвали про прийняття касаційної скарги та доданих до неї матеріалів особам, які беруть участь у справі, і встановлює строк, протягом якого можуть бути подані заперечення на касаційну скаргу.

а) десятиденний строк;

б) семиденний строк;

в) трьохденний строк;

г) п’ятиденний строк.

 

5. Після закінчення касаційного провадження справа протягом ......... повертається до суду, який її розглядав.

а) п’яти днів;

б) семи днів;

в) трьох днів;

г) десяти днів.

 

6. Питання про допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі 7 суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом 15 днів з дня надходження скарги.

а) так;

б) ні.

 

7. Розгляд справи у зв’язку з винятковими обставинами є різновидом касаційного провадження.

а) так;

б) ні.

 

8. Правом касаційного оскарження судових рішень не володіють:

а) сторони;

б) треті особи, що не заявляють самостійних вимог;

в) треті особи, що заявляють самостійні вимоги;

г) прокурор, що не приймав участі в справі;

д) особи, які не приймали участі в справі, але суд розв'язав питання про їх права й обов'язки.

 

9. Касаційна скарга подається:

а) через апеляційний суд;

б) через суд першої інстанції, у якому перебуває справа;

в) через Верховний суд України;

г) через Судову палату по цивільних справах Верховного суду України.

 

10. Підтвердіть або спростуйте твердження. За заяву про приєднання до касаційної скарги державний збір сплачується:

а) вірно;

б) невірно.

 

11. Справа в касаційному провадженні обов'язково повинна переглядатися усім складом судової палати, якщо:

а) суд допустив інше застосування закону, ніж касаційна інстанція при розгляді аналогічної справи;

б) справа по першій інстанції розглянута апеляційним судом;

в) наведені в скарзі доводи містять ознаки правильного застосування судом норм процесуального права;

г) наведені в скарзі доводи містять ознаки неправильного застосування судом норм процесуального права, що тягне скасування судового рішення.

 

12.Питання про передачу справи на розгляд складу судової палати дозволяється судом у складі:

а) трьох суддів у дорадчій кімнаті з викликом осіб, що беруть участь у справі;

б) трьох суддів у дорадчій кімнаті без виклику осіб, що беруть участь у справі;

в) не менш чим у присутності двох третіх складу суддів судової колегії;

г) не менш трьох суддів судової колегії.

 

13..Підтвердіть або спростуйте твердження. При розгляді справи в касаційному порядку суд вправі встановлювати або вважати доведеними обставини, які не були встановлені в рішенні:

а) вірно;

б) невірно.

 

14. Вкажіть, які питання входять у межі розгляду судом касаційної інстанції:

а) вирішення питань про вірогідність або невірогідність того або іншого доказу;

б) встановлення доведеності обставин, які не були встановлені в рішенні;

в) перевірка правильності застосування судом апеляційної інстанції норм матеріального або процесуального права;

г) розв'язувати питання про доведеність обставин, які були відкинуті в рішенні.

 

15. Підтвердіте або спростуйте твердження. В касаційному провадженні позивач не вправі відмовитися від позову, а сторони укласти миррову угоду, незалежно від того, хто подав касаційну скаргу:

а) вірно;

б) невірно.

 

16. Суд касаційної інстанції залишає в чинності рішення суду першої інстанції й скасовує рішення суду апеляційної інстанції, якщо:

а) рішення ухвалене або підписане не тим складом суддів, які розглянули справа;

б) суд першої інстанції допустив порушення норм процесуального права;

в) рішення суду першої інстанції помилково скасовано судом апеляційної інстанції;

г) рішення суду ухвалене з дотриманням вимог матеріального й процесуального права.

 

17.Суд касаційної інстанції відхиляє касаційну скаргу або подання прокурора, якщо визнає, що:

а) рішення ухвалене або підписане не тим складом суддів, які розглянули справа;

б) суд першої інстанції допустив порушення норм процесуального права;

в) рішення суду першої інстанції помилково скасовано судом апеляційної інстанції;

г) судові рішення ухвалені з дотриманням вимог матеріального й процесуального права.

 

Тема 26. Провадження у зв’язку з винятковими обставинами та провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами

 

1. Вкажіть, хто має право оскаржити судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду в касаційному порядку:

а) сторони;

б) інші особи, які беруть участь у справі;

в) особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки;

г) прокурор.

 

2. Вкажіть обставини, які є винятковими обставинами для перегляду справи:

а) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону;

б) визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, що порушує міжнародні зобов’язання України;

в) неоднозначне застосування закону судами загальної юрисдикції одного і того самого положення закону;

г) неоднозначне застосування закону судом (судами) касаційної інстанції.

 

3. Скарга у зв’язку з винятковими обставинами може бути подана протягом ...... з дня відкриття виняткових обставин.

а) семи днів;

б) місяця;

в) десяти днів;

г) двадцяти днів;

д) п’ятнадцяти днів.

 

4. Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі ....... суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги:

а) семи;

б) п’яти;

в) трьох;

г) дев’яти.

 

5. Чи може одночасно з питанням про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи бути вирішене питання про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами?

а) так;

б) ні.

 

6. Підтвердіть або спростуйте твердження. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі , коли суд вирішив питання про їх права та обов’язки, мають право оскаржити в до Верховного Суду судові рішення у цивільних справах у зв’язку з винятковими обставинами після їх перегляду в касаційному порядку:

а) вірно;

б) невірно.

 

7. Виберіть правильну відповідь. Підставою для перегляду рішень, ухвал і постанов у зв’язку з винятковими обставинами є:

а) неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону;

б) неоднозначність обставин, що мають значення для справи;

в) встановлені вироком суду, набравшим чинність, злочинні дії сторін, інших осіб, що беруть участь у справі;

г) порушення або неправильне застосування норм процесуального права.

 

8. Розгляд справи у зв'язку з винятковими обставинами є різновидом:

касаційного провадження;

апеляціного провадження;

окремого провадження;

особливого провадження.

 

9. Підтвердіть або спростуйте твердження. Ухвалені Верховним Судом України рішення або постановлені ним ухвали набирають законної сили з моменту їх проголошення і оскарженню не підлягають:

а) вірно;

б) невірно.

 

10. Вкажіть, хто має право подати заяву про перегляд судового рішення у цивільних справах у зв’язку з нововиявлеими обставинами:

а) сторони;

б) інші особи, які беруть участь у справі;

в) особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права та обов’язки;

г) прокурор.

 

11. Підтвердіть або спростуйте твердження. Рішення або ухвала суду, якими закінчено розгляд справи, що набрали законної сили, а також судовий наказ можуть бути переглянуті у зв'язку з нововиявленими обставинами:

а) вірно;

б) невірно.

 

12. НЕ є підставами для перегляду рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами:

а) нові докази, які виявлені після ухвалення рішеня суду;

б) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

в) встановлені вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдиві показання свідка, завідомо неправильний висновок експерта, завідомо неправильний переклад, фальшивість документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

г) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення рішення чи постановлення ухвали, що підлягають перегляду;

д) встановлена Конституційним Судом України неконституційність закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконане.

 

13.Заяви про перегляд у зв'язку з нововиявленими обставинами можуть бути подані сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі, протягом ......... з дня встановлення обставини, що є підставою для перегляду:

а) трьох місяів;

б) двадцяти днів;

в) п’ятнадцяти днів;

г) двох місяців;

д) одного місяця.

 

14. Підтвердіть або спростуйте твердження. Заява про перегляд рішення, ухвали суду чи судового наказу у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути розглянута у судовому засіданні за відсутністю заявника та інших осіб, які беруть участь у справі:

а) вірно;

б) невірно.

 

15. Підтвердіть або спростуйте твердження. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає:

а) вірно;

б) невірно.

 

16. Підтвердіть або спростуйте твердження. Ухвала суду про відмову в задоволенні заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами може бути оскаржена в порядку, встановленому Цивільно-процесуальним Кодексом України:

а) вірно;

б) невірно.

 

Тема 27. Процесуальні питання, пов’язані з виконаннямПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-21; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.242.204 (0.02 с.)