ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 162 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 162 Страница

Взаимодействие участкового уполномоченного полиции с сотрудником оперативного подразделения в рамках установления местонахождения без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов. Старший координатор проекта, Trial Run Software Group. Книга виходить за підтримки адвокатської компанії «Юридичні традиції» Особливості кримінального провадження щодо окремої категорії осіб визначаються главою 37 цього Кодексу. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя, зобов'язаний запобігати розголошенню такої інформації. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на користь такої особи. Участь у кримінальному провадженні захисника підозрюваного, обвинуваченого, представника потерпілого не звужує процесуальних прав підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого. Інше сторони та інші учасники кримінального провадження. Кримінальне провадження щодо особи, яка тримається під вартою, неповнолітньої особи має бути здійснено невідкладно і розглянуто в суді першочергово. Кримінальне провадження в суді першої інстанції здійснюється професійним суддею одноособово, крім випадків, передбачених частинами другою, третьою та дев'ятою цієї статті. Кримінальне провадження у першій інстанції здійснюють місцеві (районні, міські, районні у містах, міськрайонні) суди. Передачу матеріалів до електронного архіву. Здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Вказівок та доручень прокурора, наданих у порядку, передбаченому цим Кодексом, тягне за собою передбачену законом відповідальність. Підозрюваному, обвинуваченому вручається пам'ятка про його процесуальні права та обов'язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення. Одночасно брати участь у судовому розгляді можуть не більше п'яти захисників одного обвинуваченого. Потерпілим не може бути особа, якій моральна шкода завдана як представнику юридичної особи чи певної частини суспільства. Користуватися іншими правами, передбаченими цим Кодексом. Отримати інформацію про закінчення досудового розслідування. Представник користується процесуальними правами цивільного позивача, цивільного відповідача, інтереси якого він представляє. Заявляти відвід перекладачу. За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків перекладач несе відповідальність, передбачену законом. Не можуть бути експертами особи, які перебувають у службовій або іншій залежності від сторін кримінального провадження або потерпілого. За завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків у суді, невиконання інших обов'язків експерт несе відповідальність, встановлену законом. У випадку порушення встановленого частиною третьою статті 35 цього Кодексу порядку визначення слідчого судді, судді для розгляду справи. Поняття доказів, належність та допустимість при визнанні відомостей доказами Суд зобов'язаний визнати істотними порушеннями прав людини і Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Сторони кримінального провадження, потерпілий мають право отримувати від учасників кримінального провадження та інших осіб за їх згодою пояснення, які не є джерелом доказів. Перебуває за кордоном та відмовляється давати показання. Висновки ревізій та акти перевірок. Документи, що є речовими доказами, залишаються у матеріалах кримінального провадження протягом усього часу їх зберігання. Якщо для проведення експертизи залучається кілька експертів, експерти мають право скласти один висновок або окремі висновки. Глава 5. Фіксування кримінального провадження. Процесуальні рішення Фототаблиці, схеми, зліпки, носії комп'ютерної інформації та інші матеріали, які пояснюють зміст протоколу. Про застосування технічних засобів фіксування процесуальної дії заздалегідь повідомляються особи, які беруть участь у процесуальній дії. Інші відомості у випадках, передбачених цим Кодексом. Судове рішення приймається у формі ухвали або вироку, які мають відповідати вимогам, передбаченим статтями 369, 371-374 цього Кодексу. При обчисленні строку годинами строк закінчується в останню хвилину останньої години. Витрат, пов'язаних із зберіганням і пересиланням речей і документів. Витрати, пов'язані із прибуттям до місця досудового розслідування або судового провадження захисника, несе підозрюваний, обвинувачений. Відшкодування (компенсація) шкоди у кримінальному провадженні, цивільний позов Інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення особи на виклик. Право на здійснення підприємницької діяльності. Прокурор мас право звернутися із клопотанням про продовження строку тимчасового обмеження у користуванні спеціальним правом, яке розглядається у порядку, передбаченому статтею 151 цього Кодексу. Ухвали слідчого судді, суду. Існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Глава 16. Тимчасове вилучення майна У випадках, передбачених частиною п'ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням. Судового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Глава 18. Запобіжні заходи, затримання особи Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного, обвинуваченого. У разі затримання на транспорті місцем затримання вважається територія району, на якій особа затримана. Недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні. Дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів. Підтвердження того, що прокурору надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання. Без дозволу слідчого судді, суду у зв'язку з підозрою або обвинуваченням у тому ж кримінальному правопорушенні. Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу. Відповідальними за перебування затриманих не можуть бути слідчі. Інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досу-дових розслідувань. Не можуть бути об'єднані в одне провадження матеріали досудових розслідувань щодо кримінального проступку та щодо злочину. Зазначені особи можуть бути допитані під час судового розгляду як свідки проведення відповідної слідчої (розшукової) дії. У кримінальних провадженнях щодо злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи, а також щодо злочинів, вчинених із за- Для допиту тяжко хворого свідка, потерпілого під час досудового розслідування може бути проведено виїзне судове засідання. При пред'явленні особи для впізнання особі, щодо якої згідно з цим Кодексом вжито заходів безпеки, відомості про особу, взяту під захист, до протоколу не вносяться і зберігаються окремо. У разі необхідності отримання показань від опитаних осіб слідчий, прокурор проводить їх допит. Виготовляються дві копії ухвали, які чітко позначаються як копії. Про проведення слідчого експерименту слідчий, прокурор складає протокол згідно з вимогами цього Кодексу. Крім того, у протоколі докладно викладаються умови і результати слідчого експерименту. Ня, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права. Висновок експерта, залученого слідчим суддею, надається особі, за клопотанням якої він був залучений. Порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160—166 цього Кодексу). Виключно прокурор має право прийняти рішення про проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії, як контроль за вчиненням злочину. Проведення негласних слідчих (розшукових) дій може фіксуватися за допомогою технічних та інших засобів. Втручання у приватне спілкування захисника, священнослужителя з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим заборонене. Публічно недоступним є місце, до якого неможливо увійти або в якому неможливо перебувати на правових підставах без отримання на це згоди власника, користувача або уповноважених ними осіб. Глава 22. Повідомлення про підозру Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання. Глава 23. Зупинення досудового розслідування Підприємства, установи чи організації вона не виправдає довіру ко- До дванадцяти місяців - Генеральним прокурором України чи його заступниками. Глава 25. Особливості досудового розслідування кримінальних проступків Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування чи прокурора під час досудового розслідування Копія ухвали про повернення скарги невідкладно надсилається особі, яка її подала, разом із скаргою та усіма доданими до неї матеріалами. Скарга слідчого на рішення, дію чи бездіяльність прокурора повинна подаватися в письмовій формі не пізніше трьох днів з моменту прийняття або вчинення оскаржуваних рішення, дії чи бездіяльності. Стаття314. Підготовче судове засідання Загальні положення судового розгляду Надання доступу до речей чи документів або доручення проведення слідчих (розшукових) дій у випадках та порядку, передбачених статтею 333 цього Кодексу. Матеріали, речі і документи передаються головуючому в судовому засіданні через судового розпорядника. Під час розгляду клопотання суд враховує значення обставин, про встановлення або перевірку яких просить особа, яка звернулася з ним, Наявності інших підстав, визначених судом достатніми. Якщо потерпілий висловив згоду на підтримання обвинувачення в суді, головуючий надає йому час, необхідний для підготовки до судового розгляду. Допит обвинуваченого здійснюється обов'язково, крім випадку, якщо він відмовився від давання показань, та випадку, передбаченого статтею 381 цього Кодексу. Допитаний свідок може бути залишений у залі судового засідання на вимогу суду. Під час пред'явлення особи чи речі для впізнання особа, яка впізнає, повинна зазначити, чи впізнає вона особу або річ і за якими саме ознаками. Огляд речових доказів, які не можна доставити в судове засідання, за необхідності проводиться за їх місцезнаходженням. Проведення огляду і його результати відображаються у протоколі огляду місця та можуть фіксуватися технічними засобами. Після останнього слова обвинуваченого суд негайно виходить до нарадчої кімнати для ухвалення вироку, про що головуючий оголошує присутнім у залі судового засідання. Як вчинити із заходами забезпечення кримінального провадження. Виправлення в судовому рішенні мають бути засвідченні підписами суддів того складу суду, який його ухвалив. Обвинувальний вирок не може грунтуватися на припущеннях і ухвалюється лише за умови доведення у ході судового розгляду винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення. Порядок отримання копій вироку та інші відомості. Ухвали, постановлені в судовому засіданні, оголошуються негайно після їх постановления. Про вжиті згідно з положеннями цієї статті заходи повідомляється обвинувачений. Суд присяжних утворюється при місцевому загальному суді першої інстанції. Інші особи у випадках, передбачених цим Кодексом. На ухвалу слідчого судді - протягом п'яти днів з дня її оголошення. Ухвала про повернення апеляційної скарги або відмову у відкритті провадження може бути оскаржена в касаційному порядку. Заперечення на апеляційну скаргу підписується особою, яка його подає. Суд апеляційної інстанції не має права розглядати обвинувачення, що не було висунуте в суді першої інстанції. Пом'якшення виду примусових заходів медичного або виховного характеру. Необхідність дослідження тієї чи іншої підстави випливає з нових даних, встановлених при розгляді справи в суді апеляційної інстанції. У матеріалах провадження відсутній журнал судового засідання або технічний носій інформації, на якому зафіксовано судове провадження в суді першої інстанції. Висновки і мотиви, і яких скасовані судові рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді. Підставі було подано апеляційну скаргу прокурором чи потерпілим або його представником. Неправильного звільнення обвинуваченого від відбування покарання. Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції Перелік матеріалів, які додаються. Заперечення на касаційну скаргу підписується особою, яка його подає. Після закінчення касаційного розгляду колегія суддів виходить до нарадчої кімнати для ухвалення судового рішення. Невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого. Строку і порядку набрання ухвалою законної сили та її оскарження. Глава 33. Провадження у Верховному Суді України Відбуття покарання або смерть засудженого не є перешкодою для перегляду справи в інтересах його реабілітації. України через Виший спеціалізований суд України з розгляду цивільних і Ухвала про допуск справи до провадження разом із самою заявою про перегляд судового рішення та доданими до неї документами надсила- За результатами проведення підготовчих дій суддя-доповідач готує доповідь та постановляє ухвалу про закінчення підготовки та призначення справи до розгляду Верховним Судом України. Верховний Суд України задовольняє заяву в разі наявності однієї з підстав, передбачених частиною першою статті 445 цього Кодексу. Невиконання судових рішень тягне за собою відповідальність, Особа, яка подає заяву, має право додати до неї документи або копії документів, які мають значення для кримінального провадження і не були відомі на час ухвалення судового рішення. Особа, яка відмовилася від заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами, не має права повторно звертатися до суду з такою самою заявою з тих самих підстав. У разі, якщо в кримінальному провадженні беруть участь кілька потерпілих від одного кримінального правопорушення, угода може бути укладена та затверджена лише з усіма потерпілими. Повторне звернення з угодою в одному кримінальному провадженні не допускається. Умисне невиконання угоди є підстазою для притягнення особи до відповідальності, встановленої законом. Генерального прокурора України, його заступника. Участь захисника у кримінальному провадженні є обов'язковою. Прокурор затверджує складене слідчим або самостійно складас клопотання про застосування примусових заходів медичного характеру і надсилає його суду в порядку, передбаченому цим Кодексом. Кримінальне провадження, яке містить відомості, що становлять державну таємницю Проведення експертизи щодо законності віднесення інформації у сфері оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної Якщо строк апеляційного оскарження буде поновлено, вважається, що вирок чи ухвала суду, ухвала слідчого судді не набрала законної сили. У разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. І лава 42. Загальні засади міжнародного співробітництва Ляд за дотриманням законів при проведенні досудового розслідування. Вчинення інших дій, передбачених міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України. Може бути конфісковане, якщо це передбачено вироком чи іншим рішенням суду запитуючої сторони, які набрали законної сили. Запит компетентного органу іноземної держави про видачу особи може розглядатися лише у разі дотримання вимог, передбачених частиною першою цієї статті. Генеральна прокуратура України г центральним органом України щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних, обвинувачених у кримінальних провадженнях під час досудового розслідування. У разі задоволення запиту про тимчасову видачу така особа має бути повернута до відповідної іноземної держави у погоджений строк. Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку особою, щодо якої застосовано екстрадиційний арешт, її захисником чи м-конним представником, прокурором. Наявні інші підстави, передбачені міжнародним договором України. Задовольняє скаргу і скасовує рішення про видачу (екстрадицію). Діяння, якого стосується запит, є кримінальним правопорушенням за законом України про кримінальну відповідальність. Компетентному органу запитуючої держави надсилається копія остаточного процесуального рішення, що набуло законної сили. Язковість якого надана Верховною Радою України, якщо вирок суду У разі ухвалення рішення про виконання вироку суду іноземної держави суд може одночасно ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу стосовно особи. Ухвала про виконання вироку суду іноземної держави звертається до виконання згідно з цим Кодексом. Копія ухвали суду направляється до Міністерства юстиції України та центрального органу виконавчої влади у сфері виконання покарань в Україні. Витрати, пов'язані з передачею засудженого в іноземній державі громадянина України, здійснюються органом, що виконує перевезення, за рахунок Державного бюджету України. Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами Статья 195-6. Нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических средств Целевому назначению достаточно участия специалиста. Статья 190. Нарушение гражданами порядка приобретения, хранения, передачи другим лицам или продажи огнестрельного, холодного или пневматического оружия МЕТОДИКА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ И КОНСТРУКТИВНО СХОЖИХ С НИМ Определение к пренадлежности к холодному оружию. Службе, государственной службы иных видов и Поступления на службу в федеральную Противопожарной службе и (или) замещении Противопожарной службе по конкурсу Области пожарной безопасности или подразделения Противопожарной службы, ведение личных дел и Проходившим военную службу, государственную Противопожарной службы мер поощрения и порядок Коррупционные правонарушения Противопожарной службы и членов их семей Противопожарной службы в связи с утратой доверия Связи с истечением срока его действия Кримінальна відповідальність за Злочини проти Трудових прав громадян. Когда была принята предыдущая Конституция России? Кто является носителем суверенитета и единственным источником власти в России? Алиментные обязательства супругов и бывших супругов Право собственности и иные вещные права на земельный участок. Основание и порядок изъятия земельного участка. Право собственности и иные вещные права на жилые помещения. Коммерческие организации: виды, правовое регулирование. Обязательства: понятие, классификация. Исполнение обязательств и принципы надлежащего исполнения. Организационно-правовые формы некоммерческих организаций Правовое регулирование договоров займа и кредита: сходства и различия. Способ и размер компенсации морального вреда (ст. 1101 ГК РФ) Правовое регулирование договора коммерческой концессии Договор найма жилого помещения: коммерческий найм, социальный найм, договор найма жилищного фонда социального использования, сравнительная характеристика. Понятие и предмет конституционного права как отрасли права Конституционно-правовые нормы: понятие, их особенности, виды Источники конституционного права как отрасли права и науки Соотношение Конституции РФ с конституциями республик. Россия (Российская Федерация, РФ) - демократическое государство. Экономическая основа конституционного строя РФ. Исторические этапы Российского федерализма. Общая характеристика современного федерализма. Порядок разрешения споров о компетенции между Федерацией и ее субъектами. Конституционно - правовой статус республик. Характеристика федеральных органов государственной власти с особым статусом. Порядок выборов и вступление в должность Президента РФ. Роль Президента в законодательном и нормотворческом процессе. Условия преодоления вето Президента РФ на принятый закон. Уполномоченный по правам человека. Порядок выборов депутатов и роспуск Государственной Думы. Порядок обнародования и вступления в силу федеральных законов. Место Правительства РФ в системе органов государственной власти. Формы взаимодействия с другими государственными органами. Конституционно - правовые принципы организации судебной власти. Конституционный судебный процесс. Виды решений конституционного Суда. Общая характеристика гражданского процессуального права (предмет, система, источники, действие гражданских процессуальных норм). Соотношение гражданского процессуального права с другими отраслями российского права: гражданским, семейным, жилищным, трудовым, административным, уголовно-процессуальным. Процессуальное правопреемство (понятие, основания и порядок вступления в процесс, права и обязанности); отличие от замены ненадлежащего ответчика. Представительство в суде интересов Правительства РФ. Понятие, виды и функции судебных расходов. Обжалование определений суда по вопросам, связанным с судебными расходами. Понятие, основания, размер и порядок наложения судебных штрафов. Сложение или уменьшение судебного штрафа. Приостановление, перерыв, продление и восстановление процессуальных сроков (понятие, основания и последствия). Родовая (предметная) подсудность (понятие, виды, значение). Соединение исков в одном деле и их разъединение. Классификация доказательств. Исследование и оценка судебных доказательств. Правила (критерии) оценки доказательств. Понятие, виды и отличительные особенности постановлений суда первой инстанции. Законная сила решения суда (понятие, определение момента вступления в законную силу, свойства законной силы). Производство по делам об оспаривании нормативных правовых актов. Понятие и сущность особого производства. Отличие от искового и производства по делам, возникающим из публичных правоотношений. Виды нотариальных действий и общие правила их совершения. Порядок подачи надзорной жалобы или представления прокурора в суд надзорной инстанции и последствия его несоблюдения. Абсолютный и ограниченный (функциональный) иммунитет иностранного государства. Тема: Понятие трудового права. Сфера его действия. Тема: “Метод трудового права”. I. Коллективный договор: понятие, порядок заключения. Тема: Социально-партнерские соглашения (либо соглашения о труде) Гарантии при заключении трудового договора. Тема: Защита персональных данных работника Тема: Понятие заработной платы и методы ее регулирования. Тема: Оплата труда в условиях, отклоняющихся от нормальных Тема: Материальная ответственность сторон трудового договора ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ РАБОТНИКАМ СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТРУДОВЫЕ СПОРЫ. ОРГАНЫ ПО ИХ РАССМОТРЕНИЮ На базе системы « Консультант Плюс» РЫБАКОВ Валентин Вячеславович Тема 2. Лица. Семейные правоотношения в римском праве Тема 3. Защита нарушенных и оспоренных прав используемые в аудиторных занятиях Биологическое и социальное в человеке Вертикальная социальная мобильность. Многообразие путей познания мира. Неравенство доходов и его последствия Предпринимательская деятельность. Роль СМИ в политической системе РФ. Социальная структура (российского) общества? Автор: канд. юрид. наук, доцент Р. В. Антропов, БАЗЫ ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОСНОВНЫМ ВИДАМ БАЗ ЕЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ФОРМА АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ Кафедра экономики труда и управления персоналом Функции отдельных подразделений и подотделов Принят Государственной Думой 19 апреля 2002 года Одобрен Советом Федерации 15 мая 2002 года Глава II. Приобретение гражданства Российской Федерации Глава VI. Полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.023 с.)