ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 307 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 307 Страница

Підручники та навчальні посібники з Особливої частини кримінального права України Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ Стаття 119. Вбивство через необережність Стаття 120. Доведення до самогубства Стаття 129. Погроза вбивством Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ Стаття 149. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини Стаття 150-1. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом Стаття 157. Перешкоджання здійсненню виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина Стаття 169. Незаконні дії щодо усиновлення Стаття 188-1. Викрадення електричної або теплової енергії шляхом її самовільного використання Стаття 197-1. Самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво Стаття 198. Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного злочинним шляхом Стаття 200. Незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення Стаття 209-1. Умисне порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму Стаття 212. Ухилення від сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів Стаття 218. Фіктивне банкрутство Стаття 222-1. Маніпулювання на фондовому ринку Стаття 225. Обман покупців та замовників Стаття 227. Умисне введення в обіг на ринку України (випуск на ринок України) небезпечної продукції Стаття 229. Незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару Стаття 232-1. Незаконне використання інсайдерської інформації Стаття 234. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів Стаття 259. Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Стаття 270. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки Стаття 273. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах Стаття 286. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Стаття 291. Порушення чинних на транспорті правил Стаття 292. Пошкодження об'єктів магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводів Стаття 301. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність Стаття 305. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів Стаття 319. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин Стаття 332. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України Стаття 333. Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю Осадчий В.І. Кримінально-правовий правоохоронної діяльності. К.: Атіка, 2004. – 336с. Стаття 343. Втручання в діяльність працівника правоохоронного органу Стаття 361-1. Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програм чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут Клименко В.А., Мельник Н.И., Хавронюк Н.И. Уголовная ответственность за должостные преступления / Коментарий к закону Украины “О боротьбе с корупцией”: К.:Из-во “Блиц-информ”. 1996-с.511. Мельник М.І. Хабарництво: загальна характеристика ,проблеми кваліфікації, удосконалення законодавства.-К.-Парламентське вид-во – 2000.-255 с. Кримінально-правова протидія корупції Стаття 369. Пропозиція або давання хабара Стаття 369-2. Зловживання впливом Стаття 398. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи Стаття 407. Самовільне залишення військової частини або місця служби Стаття 411. Умисне знищення або пошкодження військового майна КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ ДЕРЖАВ Публікації українських авторів у зарубіжних виданнях РАЗДЕЛ I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Тема 8. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности судов и органов судейского сообщества Тема 14. Юстиция зарубежных государств Судебно-правовая реформа Республики Беларусь. Понятие судебной системы, звена инстанции. Конституционный Суд Республики Беларусь. СТАТУС СУДЬИ И НАРОДНОГО ЗАСЕДАТЕЛЯ Народные заседатели, их правовой статус. Квалификационные коллегии судей. Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції України ІІ. Учасники виконавчого провадження III. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження V. Порядок передачі виконавчих документів та виконавчих проваджень VII. Облік і звітність за сумами на рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців VIII. Порядок звернення стягнення на майно боржника Х. Звернення стягнення на заробітну плату та інші види доходів боржника ХІ. Виконання виконавчих написів, вчинених на аграрних розписках XII. Порядок проведення перевірок законності виконавчого провадження XIII. Обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в’їзду в Україну XIV. Відповідальність у виконавчому провадженні XIV. Відновлення втраченого виконавчого провадження або матеріалів виконавчого провадження VІІІ. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ І ПЛАТІЖНІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН Про адміністративне правопорушення З організації примусового виконання рішень ІІІ. Загальні умови та порядок здійснення виконавчого провадження VІІ. Облік і звітність за сумами на рахунках органів державної виконавчої служби та приватних виконавців VІІІ. Порядок звернення стягнення на майно боржника ХІІ. Порядок проведення перевірок законності виконавчого провадження ХІІІ. Обмеження у праві виїзду за межі України та заборона в’їзду в Україну ХІV. Відповідальність у виконавчому провадженні ХІV. Відновлення втраченого виконавчого провадження або матеріалів виконавчого провадження В КАКИХ ДОКУМЕНТАХ ЗАКРЕПЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ ПРАВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ПРАВО НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО И БЕЗОПАСНОГО ТОВАРА (РАБОТЫ, УСЛУГИ) ПРАВО НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ И ОБЩЕСТВЕННУЮ ЗАЩИТУ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Глава 2. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ ТОВАРОВ О КАКИХ СРОКАХ ГОВОРИТСЯ В ЗАКОНЕ А. Устранить недостаток или, что то же самое, отремонтировать вещь. Е. Отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. А ЕСЛИ РАЗОНРАВИЛАСЬ ХОРОШАЯ ПОКУПКА? ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ СРОКОВ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ИЛИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ Е. Расторгнуть договор и потребовать полного возмещения убытков. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ ИЗ МАТЕРИАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ И ИЗ МАТЕРИАЛА ИЛИ С ВЕЩЬЮ ПОТРЕБИТЕЛЯ СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ОБЩЕСТВЕННАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ Глава 5. НЕБОЛЬШОЙ ПРАКТИКУМ НА ТЕМУ: «КАК ДУРЯТ НАШЕГО БРАТА». ОБРАЗЕЦ ПРЕТЕНЗИИ ПО ПОВОДУ ОБНАРУЖЕНИЯ В ТОВАРЕ НЕДОСТАТКА. II. Перепишите и переведите предложения, подчеркните в них сложное дополнение. VI. Выпишите из текста английские эквиваленты русских слов и словосочетаний. Знание их будет проверяться на собеседовании. I. Прочитайте и устно переведите текст. Выпишите незнакомые слова с транскрипцией и переводом, выучите их. Быть в состоянии (сделать что-либо) Формы причастия настоящего времени Функции инфинитива в предложении СЛОЖНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРИЧАСТИЕМ ПЕРЕЛІК УМІНЬ ТА НАВИЧОК, ЯКІ ПОВИННІ НАБУТИ КУРСАНТИ ПІД ЧАС ПРОХОДЖЕННЯ ПРАКТИКИ Основні права і обов’язки працівників органів внутрішніх справ щодо реагування на правопорушення та інші події Про Державну службу боротьбиз економічною злочинністю Стаття 62. Порядок розкриття банківської таємниці Стаття 64. Обов'язок щодо ідентифікації клієнтів Про прокуратуру: Закон України від 5 листопада 1991 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - №53. - Ст. 793. Стаття 11. Кодекси поведінки ПОЛОЖЕННЯ про основи організації розкриття злочинів органами внутрішніх справ України Зрізу знань курсантів в процесі проходження та захисту навчальної практики в оперативних підрозділах по лінії ДСБЕЗ ДОТРИМАННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ В ДІЯЛЬНОСТІ ОВС ПОНЯТИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОПТИМИЗАЦИЯ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ОСНОВ СОБИРАНИЯ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ СОБИРАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОБИРАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОРГАНАМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ АДМИНИСТРАТИВНО-ЮРИСДИКЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОБИРАНИЕ И ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЗАЩИТНИКОМ СОБИРАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЛИЦОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ЧАСТНУЮ ДЕТЕКТИВНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОБИРАНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ЭКСПЕРТОМ ПОЛУЧЕНИЕ ВЕЩЕСТВЕННЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ОТ ОРГАНОВ ЗАРУБЕЖНОЙ УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ В ПОРЯДКЕ ОКАЗАНИЯ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ Води як об’єкти правового регулювання використання, відновлення й охорона. Вода як об'єкт охорони і використання Суб’єкти, об’єкти права власності на води. Підстави виникнення зміни та припинення права водокористування.Права та обов’язки суб’єктів водних орендних правовідносин. Державне регулювання та управління в галузі використання, відновлення та охорони вод. Ліс та лісові ресурси, як об'єкт правового регулювання, використання відтворення та охорони. Поняття, предмет, принципи і система лісового права. Ліси України за екологічним і господарським значенням поділяються на першу і другу групи. Організаційно-правові заходи щодо охорони лісів. Тваринний світ як суб'єкт правової охорони. Законодавство про тваринний світ. Тваринний світ є також: об'єктом мисливства і рибальства. Особливості управління в галузі використання, відтворення і охорони тваринного світу. Правові засади здійснення контролю за додержанням законодавства про тваринний світ. Ведення обліку державного кадастру та моніторинг тваринного світу, Червоної книги України. Поняття правового режиму охорони та використання курортних і лікувально-оздоровчих зон. Право користування цими територіями здійснюється в двох ви дах: загальне і спеціальне. Законодавство про охорону та використання курортних і лікувально-оздоровчих зон. Поняття та зміст правової охорони курортів і лікувально-оздоровчих зон. Особливості правовідносин у галузі охорони курортних і лікувально-оздоровчих зон. Суб'єкти та об'єкти правовідносин у галузі охорони та використання рекреаційних зон. Правовий режим рекреаційних зон. Порядок створення рекреаційних зон. Ширина виключної (морської) економічної зони становить до 200 морських миль, відлічених від тих самих вихідних ліній, що і територіальне море України. Правовідносини в галузі охорони використання виключної (морської) економічної зони. Правовідносини щодо охорони і використання багатств континентального шельфу. Право власності на природні багатства континентального шельфу. Особливості правового регулювання і використання природних багатств континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони. Правове регулювання наукових досліджень у виключній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі. Змістовий модуль 1. ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ Розділ IV. Вирішення юридичних задач (проблемних ситуацій) Розділ V. Система завдань для вивчення тем та самоконтролю Приклад оформлення бібліографічного описання джерел Классическая школа уголовного права Идеи Говарда о гуманизации наказания Внедрение Фейербахом идей классической школы в практику кодификации Первые статистические исследования преступности (А. Герри, А. Кетле) Основы радикального направления в криминологии Предыстория антропологического подхода к объяснению преступности Ломброзиапская типология преступников Критика ломброзианства современниками Значение исследований Ломброзо Уголовная социология (Э. Ферри) Позитивное направление науки о преступлении. Рождение криминологии Преступность как вырождение социального организма (А. Принс) Уголовная политика (Франц фон Лист) Социальная дезорганизация (Э. Дюркгейм) Обоснование преступности как нормы социальной жизни Основы концепции контроля преступности Концепции умственной отсталости преступников Концепции конституционной предрасположенности к преступлению Психоаналитические концепции причин преступности Фрейдовская концепция воздействия на преступность Значение фрейдизма для криминологии Социобиологическая теория деструктивности Особенности социального проявления оборонительной агрессии Причины злокачественной агрессии Криминологическое развитие концепции аномии Теория дифференциальной ассоциации Социальное реформирование как инструмент воздействия на преступность в Западной Европе Поворот к политике жесткого реагирования Научно-технический прогресс против преступности Роль общественности в воздействии на преступность Британский опыт приватизации правоохранительной и пенитенциарной системы Социальное реформирование в США Возрождение системности в воздействии на преступность Достижения науки на службе полиции Программы борьбы с наркотизмом в США Виктимологическое направление воздействия на преступность в США Вооруженная самозащита от преступников в США Гражданская инициатива в воздействии на преступность Участие всех здоровых сил американского общества в воздействии на преступность Криминологические исследования в США Новые концепции в канадской криминологии Японский опыт воздействия на преступность Китайская система воздействия на преступность Особенности систем воздействия на преступность в иных государствах Азиатско-тихоокеанского региона Международный опыт противодействия организованной преступности Особая общественная опасность организованной преступности Несоответствие фундаментальных принципов развития преступности и правоохранительной системы Сферы деятельности функционеров организованной преступности ДЕРЖАВНА фіскальна служба УКРАЇНИ Об’єкти, способи та засоби правової роботи Тема 3. Державна реєстрація нормативно-правових актів До Управління державної реєстрації не повинен перевищувати трьох днів. Проведення правової експертизи нормативних актів. Візування та підготовка нормативно-правового акта до державної реєстрації. Державна реєстрація нормативних актів Організація роботи по систематизації законодавства Журнал обліку міжнародних договорів Загальні положення організації діяльності юридичної служби. Перевірка стану організації правової роботи. Перевірка стану правової роботи повинна включати: Методичне керівництво правовою роботою Організація підвищення кваліфікації працівників юридичної служби. Основні проблеми у сфері кадрової політики Проблеми людських ресурсів та кадрового потенціалу Роль юридичної служби в удосконаленні кадрової роботи в органах державного управління. Тема 6. Діяльність суб’єктів господарювання при підготовці, укладанні, виконанні та розірванні договорів Узгодження бланків договорів Шляхом проведення прямих переговорів. Iіі. Основні правові засади та процедури зміни і розірвання господарських договорів. врегулювання розбіжностей Сутність та завдання претензійно-позовної роботи, її місце в системі правової роботи на підприємстві. Реєстрація і облік претензій і позовів. Тема № 1. ПРЕДМЕТ, ЗАВДАННЯ І СИСТЕМА КРИМІНАЛІСТИКИ Тема № 2. РОЗВИТОК, СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНИЙ СТАН КРИМІНАЛІСТИКИ В УКРАЇНІ Тема № 3. МЕТОДОЛОГІЯ НАУКИ КРИМІНАЛІСТИКИ За допомогою якого методу здійснюють фотографування доріжки слідів? Друкарські машини поділяються за призначенням на певні види. Який з перерахованих видів не належить до виду друкарських машин за призначенням? До якої галузі знань відноситься судове почеркознавство? Тема № 11. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ЛЮДИНИ ЗА ОЗНАКАМИ ЗОВНІШНОСТІ (ГАБІТОЛОГІЯ) Які ознаки зовнішності людини поділяють на динамічні, голосові й мовні? Тема № 12. КРИМІНАЛІСТИЧНА РЕЄСТРАЦІЯ Що є змістом тактичного прийому? Що таке організація розслідування? Ким складається протокол слідчого експерименту? Власенко Н. Тактика перевірки показань на місці / Н. Власенко // Законність. – 2008. – № 1. – С. 21-23. Від яких частин тіла здійснюються вимірювання при фіксації положення трупа? Що не потрібно з’ясовувати для встановлення кримінального механізму службового діяння? Тема № 27. РОЗСЛІДУВАННЯ ПІДПАЛІВ І ЗЛОЧИННИХ ПОРУШЕНЬ ПРАВИЛ ПРОТИПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ Логические законы и принципы мышления Принцип исключенного третьего Значение и смысл языковых выражений Логические категории языковых выражений Деление как логическая операция Условия правильности деления Чем является дефиниция и каково её предназначение Правила построения дефиниции Логическая форма и виды сложных суждений Назначение, структура и основные виды умозаключений Разделительно-категорические умозаключения Выводы по логическому «квадрату» Фигуры и модусы простого категорического силлогизма Статистические умозаключения Логичность вопросно-ответного мышления Рассуждение как метод мыслительной деятельности Доказывание методом рассуждения «от противного» Опровержение общеутвердительного суждения Опровержение методом приведения к «абсурду» Многозначительная недосказанность
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.023 с.)