Порядок розгляду колективних трудових спорівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Порядок розгляду колективних трудових спорів 

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р. загальні положення, порядок вирішення колективного трудового спору (конфлікту), визначення страйку, положення про його проведення, гарантії, відповідальність і відшкодування збитків, заподіяних страйком.

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» поширюється на найманих працівників, на організації, створені відповідно до законодавства, і на власників підприємств незалежно від форм власності.

Специфіка Закону (ст. 3) полягає в тому, що класифікація сторін колективного трудового спору (конфлікту) визначається залежно від трьох рівнів: 1) виробничого; 2) галузевого, територіального; 3) національного.

 

 

 
 
Сторони колективного трудового спору (конфлікту)

 


 
 


на виробничому рівні: наймані працівники (окрем категорії найманих працівників) підприємства, установи, організації чи їх структурних підрозділів або профспілкова чи інша уповноважена найманими працівниками організація   на галузевому, територіальному рівнях: наймані працівники підприємств, установ, організацій однієї або декількох галузей (професій) або адміністративно-територіальних одиниць чи профспілки, їх об’єднання або інші уповноважені цими найманими працівниками органи; власники, об’єднання власників або уповноважені ними органи чи представники   на національному рівні: наймані працівники однієї або декількох галузей (професій) чи профспілки або їх об’єднання чи інші уповноважені працівниками органи; власники, об’єднання власників або уповноважені ними органи (представники) на території більшості адміністративно-територіальних одиниць України  

Про виникнення колективного трудового спору (конфлікту)орган, який представляє інтереси найманих працівників або профспілки, зобов’язаний у триденний строк письмово проінформувати:

- власника чи уповноважений ним орган (представника);

- місцевий орган виконавчої влади;

- орган місцевого самоврядування за місцем знаходження підприємства;

- Національну службу посередництва і примирення.

Розгляд колективного трудового спору (конфлікту) здійснюється:

- примирною комісією у випадках:

1) встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту;

2) укладення чи зміни колективного договору, угоди.

- трудовим арбітражем у випадках:

1) виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень;

2) невиконання вимог законодавства про працю.

Примирна комісія- орган, що складається з представників сторін і призначений для вироблення рішення, що може задовольнити сторони колективного трудового спору (конфлікту).

Примирна комісія утворюється:

- на виробничому рівні – у триденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- на галузевому чи територіальному рівні – у п’ятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- на національному рівні – у десятиденний строк з моменту виникнення колективного трудового спору (конфлікту).

Колективні трудові спори (конфлікти) примирними комісіями розглядаються:

- виробничою примирною комісією – у п’ятиденний строк з моменту утворення комісії;

 

- галузевою та територіальною примирними комісіями –у десятиденний строк з моменту утворення комісії;

- примирною комісією на національному рівні у п’ятнадцятиденний строк з моменту утворення комісій.

Незалежний посередник -визначена за спільним вибором сторін особа, яка сприяє встановленню взаємодії між сторонами, проведенню переговорів, бере участь у виробленні примирною комісією взаємоприйнятного рішення.

Трудовий арбітраж – орган, який складається із залучених сторонами фахівців, експертів та інших осіб і приймає рішення по суті трудового спору (конфлікту). Трудовий арбітраж повинен прийняти рішення у десятиденний строк з дня його створення. За рішенням більшості членів трудового арбітражу цей строк може бути продовжено до двадцяти днів. Рішення трудового арбітражу про вирішення трудового колективного спору (конфлікту) є обов’язковим для виконання, якщо сторони про це попередньо домовилися.

Національна служба посередництва і примиренняутворена Президентом України з метою сприяння поліпшенню трудових відносин та запобігання виникненню колективних трудових спорів (конфліктів), їх прогнозування та сприяння своєчасному їх вирішенню, здійснення посередництва для вирішення таких спорів (конфліктів) Президентом України.

Страйк– тимчасове колективне добровільне припинення роботи (невихід на роботу чи невиконання трудових обов’язків) працівниками підприємств чи структурного підрозділу з метою вирішення колективного трудового спору (конфлікту).

Питання для самоконтролю

1. Що таке трудовий спір і які причини виникнення трудових спорів?

2. Які органи розглядають трудові спори?

3. Порядок створення та компетенція КТС.

4. Органи з розгляду колективних трудових спорів і їх компетенція.

5. Якими правовими нормами забезпечується розгляд спорів?
Последнее изменение этой страницы: 2016-12-27; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.50.33 (0.013 с.)