ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане із вчиненням будь-яких суспільне небезпечних діянь, —карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів до­ходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

 

1. Об'єктом злочину є суспільні відносини, що забезпечують нормальне функціонування та авторитет органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

2. Об'єктивна сторона злочину виражається у самовільному присвоєнні владних повноважень або звання службової особи, поєднаному із вчиненням будь-яких суспільне небезпечних діянь.

Під самовільним присвоєнням владних повноважень або звання службової особи слід розуміти неправомірне (на порушення встановленого порядку, за відсутності підстав) прийняття особою на себе таких повноважень або зван­ня і введення в оману оточуючих щодо свого справжнього статусу.

Способи такого присвоєння можуть бути різними: винний називає себе представником влади; надає підроблені або чужі документи, що належать службовій особі; використовує формений одяг представника влади тощо. Винний, наприклад, може видавати себе за працівника правоохоронного ор­гану, за представника контрольно-ревізійної служби та ін. Присвоєння влад­них повноважень або звання службової особи має місце і в тих випадках, коли приватна особа, помилково сприйнята за службову, підтримує цю дум­ку, користується помилкою і вчиняє суспільне небезпечні дії.

Владними повноваженнями є сукупність прав та обов'язків службової осо­би, яка за своїм статусом є представником влади, наданих їй для виконан­ня функцій держави і конкретних завдань органу, в якому вона працює. Про поняття представника влади див. коментар до ст. 364 КК.

Під званням службової особи слід розуміти військові та спеціальні звання, які присвоюються певним категоріям службових осіб (військовослужбов­цям, працівникам міліції, податкової міліції та ін.).

3. Присвоєння звання не службової особи, а певної професії або фаху (лікаря, артиста, тренера, сантехніка, журналіста) не може кваліфікуватися за ст. 353 КК. Кримінальна відповідальність у таких випадках настає лише за наявності у діях винного інших складів злочинів.

4. Суспільне небезпечні діяння — це різні правопорушення, вчинені осо­бою у зв'язку з присвоєнням нею владних повноважень або звання службо­вої особи. Якщо вчинені суспільне небезпечні дії передбачені як самостійні склади злочинів (крадіжка, шахрайство), відповідальність настає за прави­лами про їх сукупність. Це можуть бути і адміністративні делікти (напри­клад, особа видає себе за регулювальника дорожнього руху і створює небез­печну дорожньо-транспортну ситуацію). Відповідальність у такому випадку настає за ст. 353 КК.

Присвоєння владних повноважень або звання службової особи, не поєднане із вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, складу зло­чину не містить.

5. Злочин вважається закінченим з моменту вчинення особою, яка са­мовільно присвоїла владні повноваження або звання службової особи, суспільне небезпечного діяння.

6. Суб'єктивна сторона злочину передбачає прямий умисел. Мета са­мовільного присвоєння владних повноважень або звання службової особи — використати їх для вчинення суспільне небезпечного діяння. За відсутності такої мети даний склад виключається.

Не є злочином присвоєння владних повноважень або звання службової особи, якщо воно вчинене з метою продемонструвати свою суспільну зна­чущість або було поєднане із вчиненням суспільне корисних дій (наприклад, особа представляється працівником міліції з тим, щоб припинити проти­правні дії або затримати правопорушника).

7. Суб'єкт злочину — загальний. Ним може бути будь-яка особа, якій ви­повнилося 16 років. У випадку присвоєння службовою особою більш висо­кого звання або посади з більш широкими повноваженнями можлива відповідальність за службовий злочин (ст. 365 КК).

Последнее изменение этой страницы: 2017-02-10; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.66.86 (0.004 с.)