ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 408 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 408 Страница

Сведения о муниципальном заказчике, сотруднике контрактной службы Документы, входящие в состав заявки Место, даты начала и окончания срока подачи заявок Оценка заявок по критерию «квалификация участников конкурса». ФОРМА «КОНКУРСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ» ФОРМА «Предложение об объекте закупки» 1 Организация и проведение мероприятия, направленного на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма Дорожно-транспортного травматизма Организация и проведение тематической акции-концерта «Свеча памяти-зажгите свечи», посвященной Дню памяти жертв террористических атак Организация поздравления и награждения лучших учеников школ поселка Песочный по результатам конкурсов, олимпиад – «Звездный час» с вручением памятных подарков. Организация и проведения уличных интерактивных театрализованных мероприятий для детей, проживающих на территории МО поселок Песочный Для социальнонезащищенных детей, жителей поселка Песочный Проведение цикла литературно-музыкальных встреч Магистерская программа: «Юрист в сфере уголовного судопроизводства» Принципы уголовного судопроизводства регулятора участия судьи в допросах Общие условия судебного разбирательства относительно роли судьи в допросах Полномочия судьи в аспекте судебных допросов Участие судьи в судебном допросе, производимом государственным обвинителем Роль судьи в допросе, производимом защитником Участие судьи в судебном допросе, производимом иными участниками процесса Роль судьи в судебном допросе потерпевшего и свидетеля Роль судьи в судебном допросе подсудимого Роль судьи в судебном допросе эксперта и специалиста Загальна теорія права як галузь юридичної науки Функції та місце теорії загальної теорії права у системі юридичних наук Методологія загальної теорії права Правотворчість: поняття, види, принципи Особливості джерел романо-германського права Особливості джерел міжнародного права Нормативно-правові прогалини: поняття, види, способи їх попередження та подолання СПЕЦІАЛЬНІ ЮРИДИЧНІ ОЗНАКИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ Загальні ознаки та тенденції романо-германського типу правової системи Правові системи змішаного типу Поняття методики розслідування злочинів Класифікація окремих ериміналістичних методики Структура окремих криміналістичних методик Криміналістична характеристик вбивств на замовлення Характеристика способів готування, вчинення, приховування Особа жертви і особа злочинця Початковий етап розслідування вбивств на замовлення Типові і окремі версії, що виникають на початковому етапі розслідування вбивств на замовлення Мотиви вбивства (про такі мотиви вже зазначалося). Обставини, що підлягають встановленню й доказуванню в процесі розслідування вбивств на замолення Особливості огляду місця події Встановлення й допит свідків Під час підготування і реалізації наявної інформації можуть виконуватись і такі заходи. Призначення й проведення судових експертиз Криміналістична характеристика податкових злочинів Суб’єкти ухилення від сплати податків, зборів та інших платежів Виявлення податкових злочинів Характеристика приводів і достатніх підстав для порушення крим. справи про податковий злочин Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування податкових злочинів Особливості проведення обшуку і виїмки під час розслідування у справах про податкові злочини Особливості проведення допитів під час розслідування податкових злочинів Призначення і проведення судових експертиз під час розслідування податкових злочинів Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування контрабанди Взаємодія правоохоронних органів у ході розслідування контрабанди Особливості слідчого огляду у справах про контрабанду Узагальнені відомості про предмет, знаряддя злочину щодо незаконних дій з наркотиками Відмивання» доходів, отриманих від наркобізнесу. Слідова картина – елемент крим. характеристики злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів Обставини, що підлягають встановленню розслідуванням у справах про незаконні дії з наркотиками Особливості криміналістичної характеристики хабарництва Програма первинних слідчих дій передбачає таке. Програма та особливості типових слідчих дій наступного етапу розслідування хабарництва Особливості тактики проведення окремих слідчих дій під час розслідування вимагання Особливості розслідування злочинів, вчинених іноземцями і щодо іноземців Особливості провадження слідчих дій за участі іноземних громадян Правове положення іноземців в Україні Форми (види) надання взаємної правової допомоги органам досудового розслідування Криміналістична хар-ка шахрайства Основні способи вчинення шахрайства Особливості тактики слідчих дій початкового етапу розслідування шахрайства. Особливості взаємодії слідчого при розслідуванні шахрайства Основні характеристики страхової компанії “Оранта-Дніпро” (Дніпропетровськ) Основні показники діяльності ПМФ ВАТ СК «ОРАНТА-Дніпро» у 2003 – 2005 роках Динаміка сплати податків ПМФ ВАТ СК «ОРАНТА-Дніпро» Згідно «Правил розміщення страхових резервів із страхування життя» кошти страхових резервів із страхування життя мають бути представлені активами таких категорій: Механізм надання страхових послуг юридичним та фізичним особам заснований на договорах страхування. Звіт про фінансові результати ПМФ ВАТ СК «ОРАНТА-ДНІПРО» ЗАКОН УКРАЇНИ «Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів «від 1 липня 2004 року N 1961-IV III . Цели и задачи Конкурса Приемы, подходы и методы, используемые в политологии. Политическая мысль Древней Греции и Древнего Рима (Платон, Аристотель, Цицерон) Николло Макиавелли (1469-1527 гг.). Политическая мысль нового времени (Жан-Жак Руссо, Алексис Токвиль, Карл Маркс, Макс Вебер) Понятие и идейные истоки тоталитаризма. Основные черты и разновидности тоталитарного строя. Таможенная служба как особый вид Стаття 6. Основні способи та цілі державного регулювання в галузі туризму. Основні пріоритетні напрями державної політики в галузі туризму Стаття 20. Договір на туристичне обслуговування Стаття 22. Договір на готельне обслуговування Стаття 32. Цивільно-правова та інші види відповідальності суб'єктів туристичної діяльності Землі сільського призначення. В яких відповідях неправильно вказані підстави набуття громадянами України права власності на земельні ділянки? В яких відповідях правильно вказано момент виникнення права власності на земельну ділянку? Список осіб, які взяли участь у їх розподілі. В яких відповідях правильно вказані обов’язки орендодавця? Рішення органу управління у сфері земельних ресурсів. Не мають права встановлювати непередбачені законодавчими актами додаткові обов’язки чи обмеження. Компенсацію з бюджетних коштів зниження доходу власників землі та землекористувачів внаслідок тимчасової консервації деградованих земель. У відповідях під якими номерами правильно вказано, що забезпечує землеустрій? Розміщення виробничих будівель та споруд. Встановлення порядку проведення моніторингу земель. Земельні ділянки, поверхня яких порушена внаслідок землетрусу. Здійснення державного контролю за використанням та охороною земель. В яких відповідях неправильно вказані основні принципи здійснення державного контролю за використанням та охороною земель? Порушення правил відновлення земель. В яких відповідях неправильно вказані повноваження державних інспекторів у сфері державного контролю за використанням та охороною земель? Державним сільськогосподарським науково-дослідним установам і навчальним закладам, сільським професійно-технічним училищам і загальноосвітнім школам – для дослідних і навчальних цілей. Підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками. У державній, комунальній і приватній власності. Встановлення підвищеної відповідальності за порушення режиму їх охорони та використання, а також за знищення та пошкодження заповідних природних комплексів та об'єктів. Земельні ділянки надані для житлового будівництва. Відповідними територіальними геологічними підприємствами. Ліси загального користування. Розорювання земель,садівництво та городництво. Які водні об’єкти загальною площею до 3 га можуть безоплатно передаватися у власність громадян та юридичних осіб? Землі із захисними насадженнями. Сільськогосподарські угіддя гіршої якості. Особливості надання земельних ділянок військовим частинам під військові та інші оборонні об’єкти визначаються: облаштовувати проїзди та стоянки автотранспорту, тракторів та інших механізмів. Подраздел I . I . Предмет регулирования административного              Подраздел I . II . Круг заявителей Подраздел II . V . Перечень нормативных правовых актов,                    регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги Подраздел II . X . Исчерпывающий перечень оснований для              приостановления или отказа в предоставлении муниципальной услуги Подраздел III . II . Последовательность выполнения административных процедур Подраздел V . VII . Результат рассмотрения жалобы Хошен га-мишпат 176,12 Хага. Хошен га-мишпат 356,10 Хага. Хошен га-мишпат 369,11 Хага. Тозефоф к талмуду Кетубоф Зб. Глава 3. УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ, ЇХ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ Глава 7. СТРОКИ І СУДОВІ ВИТРАТИ Глава 8. ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ СПРАВИ Глава 9. ОРГАНИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА Глава 11. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА Глава 12. ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ОБВИНУВАЧЕННЯ І ДОПИТ ОБВИНУВАЧЕНОГО Глава 14. ДОПИТ СВІДКА І ПОТЕРПІЛОГО Глава 15. ОЧНА СТАВКА, ПРЕД'ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ Глава 17. ОГЛЯД, ОСВІДУВАННЯ, ВІДТВОРЕННЯ ОБСТАНОВКИ ТА ОБСТАВИН ПОДІЇ Глава 18. ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ Глава 19. ЗУПИНЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА Глава 20. ЗАКІНЧЕННЯ ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА Глава 21. НАГЛЯД ПРОКУРОРА ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ ДІЗНАННЯ І ДОСУДОВОГО СЛІДСТВА Глава 22. ОСКАРЖЕННЯ ДІЙ СЛІДЧОГО І ПРОКУРОРА Состав, правила содержания и технического обслуживания общего имущества МКД Основная задача совета дома – принимать участие от имени собственников в решении вопросов управления многоквартирным домом. Управлению многоквартирным домом Основания, предусмотренные в самом договоре О передаче технической документации на многоквартирный дом I. Определение состава общего имущества И инженерного оборудования строения Г. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров Расходы собственников помещений Стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами И.о. Министра                                                                                                        В.А.ТОКАРЕВ Озабоченность в связи с тем, что если ЕС присоединится к Конвенции , то государства - нечлены Европейского союза не будут иметь такой же возможности обращаться с делами в Суд, как государства-члены. A. За большую сдержанность судей. B. Больше внимания национальным особенностям. B. Более высокий уровень защиты гарантированного права. В зависимости от возможности ограничения государством права и свободы классифицируют на абсолютные и относительные. По сфере реализации выделяют личные (естественные и гражданские), политические, социально-экономические, культурные права. Защита прав и основных свобод в практике Суда Европейского союза. Директор МАУ КДЦ «Буревестник» Об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» Фотографии принимаются с 05 декабря 2019 года до 01 марта 2020 года. к Положению об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» Директор МАУ КДЦ «Буревестник» Об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» Фотографии принимаются с 05 декабря 2019 года до 01 марта 2020 года. к Положению об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» Директор МАУ КДЦ «Буревестник» Об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» Фотографии принимаются с 05 декабря 2019 года до 01 марта 2020 года. к Положению об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» СОГЛАСОВАНО                                                         УТВЕРЖДАЮ Порядок приема и увольнения работников института ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММЫ Собственности на жилое помещение Тема 7. Ограниченные вещные права на жилое помещение Тема 10. Специализированный жилищный фонд Тема 14. Плата за жилое помещение и коммунальные услуги Групповые и индивидуальные консультации Область применения программы Тема 8. Изменение трудового договора Тема 13. Гарантийные и компенсационные выплаты Тема 16. Охрана труда. Надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства Тема 19. Защита трудовых прав. Трудовые споры Групповые и индивидуальные консультации Понятие, задачи и система уголовного права Наука уголовного права. Предмет и метод науки уголовного права Действие уголовного закона в пространстве. Действие уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступление на территории России; вне пределов РФ Субъект преступления по уголовному праву России. Понятие невменяемости. Возраст уголовной ответственности Понятие вины. Двойная форма вины. Невиновное причинение вреда Соучастие в преступлении. Виды соучастников. Основания и пределы ответственности соучастников Формы соучастия. Понятие эксцесса исполнителя. Виды эксцессов. Понятие множественности преступлений. Виды множественности. Рецидив преступлений. Общие начала назначения наказания по уголовному праву. Возможность назначения более или менее строгого наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части УК Основания и виды освобождения лица от наказания. Условно – досрочное освобождение от наказания Амнистия, помилование, реабилитация Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних Понятие принудительных мер медицинского характера, их правовая природа. Виды этих мер по уголовному законодательству РФ Принудительные меры медицинского характера, применяемые к лицам, совершивших общественно опасные деяния в состоянии невменяемости, к алкоголикам и наркоманам В рамках уголовной политики выделяют Общепризнанные принципы м/у народного права Понятие преступления и его признаки. Категории преступлений. Совокупность преступлений. назначение наказания при совокупности. Факультативные признаки объетивной стороны. Неосторожность26 и ее виды. отличие небрежности от невиновного причинения вреда. Ошибка в средствах совершения преступления Понятия, критерии и правовые последствия добровольного отказа. Отличие от деятельного раскаяния. К специальным вопросам соучастия относятся Крайняя необходимость.отличие от НО Обязательные и исправительные работы. Судимость и ее правовые последствия. погашение и снятие судимости. Административное задержание. Административное правонарушение: юридический состав. Админ.-правовой статус общественных объединений (ОО) Административно-правовые отношения: понятие, особенности. Назначение административных наказаний. Прохождение государственной гражданской службы: поступление на службу, аттестация, прекращение службы. Сущность государственного регулирования. Соотношение государственного регулирования с государственным управлением. Указы Президента Российской Федерации. Назначение уголовного судопроизводства. Уважение чести и достоинства личности. Неприкосновенность личности. Тайна переписки, телефонных и иных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Право на обжалование процессуальных действий и решений. Понятие и признаки (виды) подсудности. Полномочия следователя в уголовном судопроизводстве. Статья 39 УПК РФ Руководитель следственного органа Процессуальная деятельность органов дознания в уголовном судопроизводстве. Дознаватель. Понятие, система прав и обязанностей потерпевшего, и частного обвинителя. Гражданский иск в уголовном судопроизводстве. Гражданский истец. Гражданский ответчик. Процессуальное положение подозреваемого. Приглашение, назначение и замена защитника, оплата его труда. Обязательное участие защитника. Процессуальный статус свидетеля в уголовном судопроизводстве. Понятие, значение и виды свидетельского иммунитета. Процессуальное положение специалиста, его отграничение от эксперта. Допустимые доказательства. Основания признания доказательства недопустимыми. Показания потерпевшего и свидетеля. Вещественные доказательства могут быть первоначальными и производными. Общая характеристика процесса доказывания. Этапы процесса доказывания: собирание, проверка, оценка доказательств. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности. Понятие и виды мер пресечения. Порядок применения заключения под стражу в качестве меры пресечения. Процессуальные сроки содержания обвиняемого (подозреваемого) под стражей и порядок их продления. Статья 111 УПК РФ . Основания применения иных мер процессуального принуждения Понятие и значение стадии возбуждения уголовного дела. Понятие и признаки (виды) подследственности. Основания и порядок производства осмотра. Виды осмотра. Контроль и запись переговоров. Получение образцов для сравнительного исследования. Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования. Статья 222. Направление уголовного дела в суд Статья 230. Меры по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, по обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества Подготовительная часть судебного заседания. Порядок постановления приговора. Статья 328. Формирование коллегии присяжных заседателей
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.187.106 (0.022 с.)