ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 26 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 26 Страница

Конституційно-правове регулювання членства держав у Європейському Союзі Г Л А В А 3. СУДДІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Г Л А В А 6. ЗВЕРНЕННЯ ДО КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ ГЛАВ А7. ПРОВАДЖЕННЯ В СПРАВАХ У КОНСТИТУЦІЙНОМУ СУДІ УКРАЇНИ Г Л А В А 9. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ ПУНКТОМ 1 СТАТТІ 13 ЦЬОГО ЗАКОНУ Поняття та функції Конституції. Політичні права та свободи людини й громадянина. Форми здійснення безпосереднього народного волевиявлення. Поняття та види референдумів. Компетенція Верховної Ради України. Органи парламентського контролю в Україні. Стаття 30. Узагальнення та пропозиції Рахункової палати Екзамен з конституційного права. Теоретичні і конституційно-правові основи демократії. Правове регулювання і порядок формування представницьких органів держави і місцевого самоуправлінн Права, свободи і обов’язки іноземців. Режими проживання іноземних громадян Поняття і ознаки багатопартійності. Конституційно-правовий статус політичних партій. Принцип республіканської форми правління в Україні. Проблема парламентсько - президентської і президентсько-парламентськой республіки . Автономна Республіка Крим - територіальна автономія у складі України Структура дійсного законодавства про державні органи України. Конституційно-правовий статус і система органів виконавчої влади на місцях Конст.-правовий статус прокуратури. Функції і повноваження прокуратури. Склад і порядок формування Конституційного Суду України(КСУ). Структура і організація діяльності КСУ. Имеются ли основания для принятия данного заявления к рассмотрению в органах прокуратуры? Какое значение имеет отказ государственного обвинителя от обвинения? Какое решение должен принять суд в этой ситуации? КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ДЖЕРЕЛА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ, ЮРИДИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПРАВА І СВОБОДИ В ТЕОРІЇ КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ ОСОБЛИВОСТІ КОНСТИТУЦІЙНОГО СТАТУСУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ СТРУКТУРА, СКЛАД І ВНУТРІШНЯ ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРЛАМЕНТУ І ЙОГО ПАЛАТ Тема 9 УРЯДИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН КОМПЕТЕНЦІЯ УРЯДІВ, ЇХ ПРАВОТВОРЧІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН (частига 2) РЕГІОНАЛЬНЕ І МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ НІМЕЦЬКИЙ ФЕДЕРАЛІЗМ. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ І УПРАВЛІННЯ Основи конституційного права Великобританії Політичні партії та партійна система Основи конституційного права Федеративної Республіки Німеччини Основи конституційного права Франції Правове регулювання громадських об'єднань Регіональне і місцеве управління та самоврядування Організація та діяльність органів влади. Про Національну програму інформатизації Стаття 22. Права та обов'язки Генерального державного замовника щодо формування та виконання Національної програми інформатизації КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ Конституційного Суду України Стаття 1. Статус Конституційного Суду України Стаття 17. Вступ на посаду судді Конституційного Суду України Стаття 27. Незалежність суддів Конституційного Суду України Стаття 41. Суб'єкти права на конституційне подання з питань дачі висновків Конституційним Судом України Стаття 49. Повноваження колегій суддів Конституційного Суду України у справах за конституційними зверненнями Стаття 58. Об'єднання конституційних проваджень Конституційний Суд України має право зажадати від органів, зазначених у цій статті, письмового підтвердження виконання рішення, додержання висновку Конституційного Суду України. У разі виникнення у процесі загального судочинства спору щодо конституційності норми закону, яка застосовується судом, провадження у справі зупиняється. Стаття 51. Пленарні засідання Конституційного Суду України Стаття 61. Рішення Конституційного Суду України Стаття 71. Направлення конституційних подань Тема 23. Конституційно-правові основи місцевого самоврядування в Україні. Тема 1. Предмет, система та джерела курсу «Судові та правоохоронні органи» Тема 7. Органи внутрішніх справ України Тема 10. Конституційне право України як галузь права, Тема 17. Форми народного волевиявлення. Тема 23. Конституційні основи державно-територіального устрою України. Вимоги до написання реферату Ковалів М.В., Середа В.В., Гаврильців М.Т. Тема 23. Конституційні основи державно-територіального устрою України Т1 Конституційно-правове регулювання інституту громадянства в Україні Класифікація прав і свобод людини і громадянина Конституційно-правові основи організації та здійснення державної влади в Україні Виборчий процес на виборах нардепів України Предмет та метод конституційного права. Система конституційного права. Поняття конституії, її функції та властивості. Гарантії забезпечення прав і свобод людини та громадянина Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Принципи та порядок проведення референдумів в Україні. Склад і структура парламенту України Становлення інституту Президента в Україні, його місце і роль в системі державної влади. Правовий статус Ради національної безпеки і оборони України Система судів України, їхні функції та повноваження Конституційно-правовий статус прокуратури в Україні. Інститут лідерства та соціальних наук Форми безпосередньої демократії ( 2 год.) Розділ 12. Громадянство України і статус іноземців Розділ 27. Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України Розділ ю Основи конституційного ладу України Конституційно-правового статусу людини Набуття громадянства України за іншими підставами, передбаченими міжнародними договорами України. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя Теоретичні основи організації і здійснення державної влади Конституційно-правовий статус Верховноі Ради України II. Попередній розгляд законопроекту. Конституційно-правовий статус Верховноі Ради Украіни Конституціинии статус Президента України Територіальнии устріи Украіни Місцеве самоврядування в Украші Місцеве самоврядування в У крапп Конституційно-правові основи національної безпеки і оборони України Порядок реалізації конституційно-правових норм. Значення і характеристика конституції П.Орлика. Демократизм виборчої системи в Україні. Гарантії здійснення виборчого права. Порядок набуття громадянства України Культурні права і свободи громадян України Поняття категорії осіб без громадянства. Правові основи організації судової влади. Повноваження прокуратури та форми її реагування на порушення законності Основи конституційного ладу України (закріплені в 1 розділі Конституції України «загальні засади» Призначається Всеукр. Референдум Президентом України або ВРУ Кабінет міністрів України (КМУ) – вищий орган в системі виконавчої влади, відповідальний перед Президентом і ВР, підконтрольний і підзвітний ВР (ст. 113-117, 120) АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ УКРАЇНСЬКА ПРАВНИЧА ФУНДАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ЯК ГАЛУЗЬ ПРАВА Предмет, система і джерела науки Методологія науки конституційного права Конституційне право як навчальна дисципліна Поняття, суть і форма конституції Історія становлення Конституції України Порядок прийняття Конституції України та порядок внесення до неї змін Поняття і сутність конституційного ладу України, його принципи і система Конституційні основи державного ладу України Конституційні основи суспільного ладу України Гарантії конституційного ладу України Поняття і зміст громадянства Підстави та форми набуття громадянства України Підстави та форми припинення громадянства України Громадянство дітей при різному громадянству батьків, при зміні громадянства батьків та при усиновленні Система конституційних прав і свобод людини і громадянина в Україні Громадянські (особисті) права і свободи людини Соціальні права і свободи людини і громадянина Поняття і суть безпосереднього народовладдя та його основні форми Вибори — пріоритетна форма безпосередньої демократії Референдум як форма безпосередньої демократії Верховна Рада — парламент України Функції і повноваження Верховної Ради України Конституційно-правовий статус Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Організація роботи Верховної Ради (продовження) Порядок підготовки чергових та позачергових сесій ВР. Повноваження народних депутатів України Тема. Конституційне право - провідна галузь права України. Тема. Джерела конституційного права України Розв’язування ситуаційний вправ. Приклади типових завдань, що виносяться на іспит. Тема 3. Засади конституційного ладу. України. Р о з д і л ІV. Конституційний статус людини С п и с о к л і т е р а т у р и Поточний (модульний) та підсумковий Норми конституційного права України, їх особливості та класифікація Конституційно-правова відповідальність Джерела конституційного права Украши як галузі національного права Історія становлення і розвитку Конституції Основні способи розробки і прийняття Конституції Види конституції, їх структура та особливості Загальні засади — форма вираження основ конституційного ладу України Статус людини і громадянина як інститут конституційного права Конституційно-правовий статус громадянина України Конституційно-правовий статус іноземців і біженців в Україні Поняття і види основних прав, свобод та обов'язків людини і громадянина в Україні Механізм реалізації, гарантії та захист прав і свобод людини і громадянина Прав і свобод людини в Україні Народне волевиявлення та форми його здійснення В Конституції України принципів народного суверенітету і розподілу державної влади Конституційні загальні засади Поняття, система та види органів державної влади Передбачених Конституцією України Установча функція Верховної Ради України Комітети Верховної Ради України четвертого скликання Повноваження Верховної Ради України Законодавча функція Верховної Ради України Порядок виборів Президента України і вступу його на посаду Поняття виконавчої влади і система її органів Його склад, основні функції та повноваження Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади Організація здійснення правосуддя в Україні Конституційне звернення, документи та матеріали до нього подаються у трьох .примірниках. Форма державного устрою. Ознаки України як унітарної держави Автономія в Україні. Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим Поняття, система та принципи адміністративно-територіального устрою України Поняття місцевого самоврядування та його особливості Кабінет Міністрів України та інші органи виконавчої влади Шкала оцінювання: Університету , національна та ECTS Совгиря О. В., Шукліна Н. Г. Глава І. Конституційне право — галузь національного Предмет та метод конституційного права Конституційне право — галузь національного права України 13 Конституційне право - галузь національного права України 17 Конституційне право — галузь національного права України 21 Виникнення, зміни та припинення Конституційне право — галузь національного права України 37 Конституційне право — галузь національного права України 43 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 97 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 101 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 107 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 111 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 115 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 119 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні 131 Співвідношення з національним Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 145 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 149 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 153 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 163 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 167 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 173 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 179 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 185 Конституційні права, свободи та обов'язки людини і громадянина 189 Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 205 Поняття та види виборчих систем Виборчий процес та його етапи Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 219 Форми безпосередньої демократи' (прямого народовладдя) 223 Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 231 Форми безпосередньої демократи (прямого народовладдя) 233 Висування та реєстрація кандидатів у депутати Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 245 Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 249 Голосування. Підрахунок голосів виборців та підбиття підсумків голосування. Встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 265 Фінансове та матеріально-технічне забезпечення підготовки і проведення виборів народних депутатів України Форми безпосередньої демократії (прямого народовладдя) 279 Виборчого законодавства України Форми безпосередньої демократи' (прямого народовладдя) 291 Референдумів. Відповідальність Вищих органів державної влади Конституційно-правовий статус Законодавча влада в Україні 341 І.іконодавча влада в Україні Зіікомодавча влада в Україні Законодавча влада в Україні 391 Іяконодавча влада в Україні 401 Форми діяльності і повноваження народного депутата України Законодавча влада в Україні 421 Конституційно-правовий статус Президента України 435 Конституційно-правовий статус Президента України 443 Конституційно-правовий статус Президента України 447 Виконавча влада в Україні 471 Та інших центральних органів Виконавча влада в Україні 489 Судова влада та прокуратура в Україні: загальна характеристика Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 503 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 507 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 511 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 513 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 521 Судова влада та прокуратура в Україні. Конституційний Суд України 525 Поняття та особливості територіального устрою України Тприторіальний устрій України 533 Іііриюріальний устрій України Іпригоріальний устрій України Іприюріальний устрій України Ми u«im самоврядування в Україні Міі цене самоврядування в Україні Місцеве самоврядування в Україні 593 Тема: Виборчий та референдний процеси в Україні Тема: Конституційний процес в Україні
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.025 с.)