ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 24 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 24 Страница

Прав, свободи та обов’язки людини і громадянина. Система органів державної влади в Україні. Органи державної виконавчої влади України. Алгоритм дій працівників ОВС на початку досудового розслідування Прийняття працівниками ОВС заяв, повідомлень про вчинення кримінального правопорушення Алгоритм дій працівників ОВС при здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження (розділ 2 КПК України) Запобіжні заходи, затримання особи Алгоритм дій працівників ОВС при підготовці та проведенні слідчих (розшукових) дій (розділ 3, глава 20) Окремої процесуальної дії. Постанова про залучення захисника до окремої процесуальної дії (ст. 53). Повідомлення про проведення процесуальної дії чи прийняття рішення (ст.111) Допит підозрюваного (ст. 224) Допит неповнолітнього підозрюваного (обвинуваченого) Пред'явлення особи для впізнання (ст. 228). Пред'явлення речей для впізнання (ст. 229). Проведення допиту у режимі відео конференції. Проведення впізнання у режимі відео конференції (ст.232) Клопотання про обшук (ст.234) Огляду місця дорожньо-транспортної пригоди Огляд місця наїзду на пішохода, велосипедиста чи перешкоду Огляду транспортного засобу (ст. 237) Слідчий експертемент (ст. 240) Алгоритм дій працівників ОВС при підготовці та проведенні негласних слідчих (розшукових) дій (розділ 3, глава 21) Іншого володіння особи (ст. 267) Контроль за вчиненням злочину (ст. 271) Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації (ст. 272) Підстави проведення експертизи. З підготовки та рейтингової оцінки СТРУКТУРА І ЗМІСТ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Рейтингова оцінка ДипЛОМНИХ РОБІТ РЕЦЕНЗУВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ Алгоритм проверки контрагента Понятие, предмет и метод уголовного права Уголовное право и смежные отрасли права. Основные этапы становления и развития российского уголовного законодательства (1917-1996) Основные изменения в Общей части УК РФ 1996г., происшедшие после введения его в действие. Структура статьи уголовного закона. Виды диспозиций и санкций статей Особ. Части УК. Толкование уголовного закона и его виды. Невиновное причинение вреда и его виды. Понятие и признаки соучастия в преступлении. Объективные и субъективные критерии их выделения. Ответственность соучастников преступления. Причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОГО ПЕДАГОГА РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Стаття 11. Педагог готовий поважати автономію учня ЖИЛИЩНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Статья 20. Государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищный контроль Статья 23. Порядок перевода жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение Статья 24. Отказ в переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение Статья 45. Порядок проведения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме Статья 51. Основания признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма Статья 54. Отказ в принятии граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях Статья 67. Права и обязанности нанимателя жилого помещения по договору социального найма Статья 91.14. Учет наймодателем заявлений граждан о предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования Статья 100. Договор найма специализированного жилого помещения Статья 146. Порядок организации и проведения общего собрания членов товарищества собственников жилья Статья 155. Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги Раздел VIII. Управление многоквартирными домами Статья 161.1. Совет многоквартирного дома Статья 195. Реестры информации, содержащие сведения о лицензировании деятельности по управлению многоквартирными домами ГОСПОДАРСЬКИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ Стаття 36. Неправомірне збирання, розголошення та використання відомостей, що є комерційною таємницею Стаття 107. Господарська діяльність виробничого кооперативу Стаття 144. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єкта господарювання Стаття 184. Особливості укладання господарських договорів на основі вільного волевиявлення сторін, примірних і типових договорів Стаття 231. Розмір штрафних санкцій Стаття 301. Взаєморозрахунки в агентських відносинах Стаття 321. Розрахунки за договором підряду на капітальне будівництво Стаття 328. Державне регулювання інноваційної діяльності Стаття 364. Аудитор і аудиторська організація Стаття 384. Митне регулювання при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Стаття 393. Оцінка іноземних інвестицій Стаття 402. Територія і статус спеціальної (вільної) економічної зони КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ Стаття 32. Неповна цивільна дієздатність фізичної особи у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років Стаття 49. Акти цивільного стану Стаття 65. Опіка або піклування над фізичною особою, щодо якої не призначено опікуна або піклувальника Стаття 144. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю Стаття 162. Аудиторська перевірка Стаття 191. Підприємство як єдиний майновий комплекс До правовідносин, які виникли з односторонніх правочинів, Особа, яка вчинила односторонній правочин, має право Стаття 324. Право власності Українського народу Стаття 346. Підстави припинення права власності Стаття 486. Суб’єкти права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин Стаття 533. Валюта виконання грошового зобов’язання Договором або законом можуть бути встановлені інші види Після одержання вимоги кредитора гарант повинен негайно Застава права на чужу річ здійснюється за згодою власника Стаття 613. Прострочення кредитора Стаття 649. Вирішення переддоговірних спорів Якщо продавець був залучений до участі у справі, але Якщо покупець не відмовився від товару, асортимент якого Якщо договором купівлі-продажу встановлено, що ціна товару Стаття 749. Обов’язки набувача за договором довічного утримання (догляду) Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) Шкода, завдана у зв’язку з користуванням річчю, Договір найму транспортного засобу за участю фізичної Стаття 818. Тимчасові мешканці Підрядник не має права вимагати збільшення твердого Матеріально-технічне забезпечення будівництва покладається Стаття 898. Обов’язки замовника Стаття 912. Договір чартеру (фрахтування) Стаття 924. Відповідальність перевізника за втрату, нестачу, псування або пошкодження вантажу, багажу, пошти Стаття 939. Правові наслідки відмови поклажодавця від передання речі на зберігання Якщо товарний склад має право розпоряджатися речами, Збитки, завдані поклажодавцеві внаслідок втрати, нестачі Позикодавець має право на одержання від позичальника Стаття 1080. Недійсність заборони відступлення права грошової вимоги У разі невиконання або неналежного виконання платіжного Стаття 1122. Особливі умови договору комерційної концесії Обов’язки учасників щодо утримання спільного майна та Стаття 1147. Зміна умов публічної обіцянки винагороди Стаття 1161. Зобов’язання, що виникають внаслідок рятування здоров’я та життя фізичної особи Шкода, завдана фізичній або юридичній особі в результаті У разі смерті потерпілого право на відшкодування шкоди Стаття 1224. Усунення від права на спадкування Стаття 1265. П’ята черга спадкоємців за законом Стаття 1. Призначення Кодексу адміністративного судочинства України Стаття 29. Підстави для відводу (самовідводу) секретаря судового засідання, експерта, спеціаліста, перекладача Стаття 48. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність Стаття 60. Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб Стаття 92. Витрати, пов'язані із залученням свідків, спеціалістів, перекладачів та проведенням судових експертиз Стаття 115. Судове доручення Стаття 116. Об'єднання і роз'єднання позовів Стаття 172. Особливості провадження у справах щодо оскарження рішень, дій або бездіяльності виборчих комісій, комісій з референдуму, членів цих комісій Стаття 176. Особливості провадження у справах, пов'язаних із виборами Президента України Стаття 183. Особливості провадження у справах за адміністративними позовами про усунення обмежень у реалізації права на мирні зібрання Стаття 280. Звільнення заявника від судових витрат Стаття 18. Предметна підсудність адміністративних справ Стаття 25. Порядок вирішення питань колегією суддів Стаття 128. Наслідки неприбуття в судове засідання особи, яка бере участь у справі Стаття 143. Дослідження письмових доказів Стаття 160. Порядок ухвалення судових рішень, їх форма ЕТИЧНИЙ КОДЕКС УКРАЇНСЬКОГО ВЧИТЕЛЯ Розділ I. Визначення термінів, що вживаються в даному Кодексі, або рекомендовані при посиланні інших документів на цей Кодекс Розділ II. Перелік, визначення та вимоги до основних ріелторських послуг Розділ IV. Положення про Комітет по етиці КОДЕКС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЭТИКИ АУДИТОРОВ Разрешение этических конфликтов Раздел 2. ПРИМЕНЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПОДХОДА Чи можна вважати за таких умов, що Конституція України – це досконале втілення ідей сучасного конституціоналізму? Територіального устрою України Як суб’єкт правової охорони та захисту ПОТОЧНИЙ (МОДУЛЬНИЙ) ТА ПІДСУМКОВИЙ Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності Стаття 22. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність Стаття 41. Виконання наказу або розпорядження Стаття 52. Основні та додаткові покарання Стаття 107. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником Стаття 154. Примушування до вступу в статевий зв'язок Стаття 164. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей Стаття 175. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат Стаття 181. Посягання на здоров'я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів Стаття 197. Порушення обов'язків щодо охорони майна Стаття 314. Незаконне введення в організм наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Стаття 360. Умисне пошкодження ліній зв'язку Стаття 368. Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою Стаття 387. Розголошення даних оперативно-розшукової діяльності, досудового розслідування Стаття 416. Порушення правил польотів або підготовки до них Стаття 427. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни Стаття 443. Посягання на життя представника іноземної держави Стаття 27. Види співучасників Стаття 36. Необхідна оборона Стаття 105. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру Стаття 144. Насильницьке донорство Стаття 182. Порушення недоторканності приватного життя Стаття 224. Виготовлення, збут та використання підроблених недержавних цінних паперів Стаття 232-1. Розголошення або використання неоприлюдненої інформації про емітента або його цінні папери Стаття 258-3. Створення терористичної групи чи терористичної організації Стаття 276. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту Стаття 307. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Стаття 324. Схиляння неповнолітніх до вживання одурманюючих засобів Стаття 338. Наруга над державними символами Стаття 357. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження Розділ XVII ЗЛОЧИНИ У СФЕРI СЛУЖБОВОЇ ДIЯЛЬНОСТI Стаття 390. Ухилення від відбування покарання у виді обмеження волі та у виді позбавлення волі Стаття 423. Зловживання військовою службовою особою владою або службовим становищем Стаття 436. Пропаганда війни Тема № 24. Договори з передання майна у власність. Тема № 25. Договори з передання майна у користування. Тема № 26. Договори з виконання робіт. Тема № 27. Договори з надання послуг. Тема № 33. Недоговірні зобов’язання, які виникають з неправомірних дій. Тема № 35. Поняття сімейного права. Сімейні правовідносини. Тема № 38. Права та обов'язки матері, батька і дитини. Ознайомитися з процедурою усиновлення дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування іноземцями та громадянами України, які проживають за межами України. Південноукраїнський правничий часопис: науковий журнал Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом Статья 3-1. Порядок исчисления сроков, установленных налоговым законодательством Статья 12. Порядок установления, введения, изменения и прекращения действия местных налогов и сборов Статья 22. Обязанности плательщика Статья 24. Право на представительство в отношениях, регулируемых налоговым законодательством Статья 33. Место реализации работ, услуг, имущественных прав Статья 37. Исполнение налогового обязательства Статья 39. Исполнение налогового обязательства при реорганизации организации, зачет, возврат излишне уплаченной или излишне взысканной суммы налогов, сборов (пошлин), пеней Статья 41. Налоговая база и налоговая ставка (ставки) Статья 46. Порядок уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней Статья 48-5. Прекращение действия изменения установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов (пошлин), пеней Статья 53. Приостановление операций по счетам, электронным кошелькам в банке Статья 55. Взыскание налога, сбора (пошлины), пени Статья 60. Зачет, возврат излишне уплаченной суммы налога, сбора (пошлины), пени Статья 61. Зачет, возврат излишне взысканной суммы налога, сбора (пошлины), пени, а также иных денежных средств Статья 63. Налоговая декларация (расчет) Статья 66. Порядок постановки на учет и снятия с учета в налоговом органе Статья 68. Обязанности банков, других организаций и физических лиц по представлению сведений о плательщиках (иных обязанных лицах) Статья 70. Камеральная проверка Статья 78. Результаты проверки Статья 78-3. Наблюдение хронометражным методом Статья 81. Права налоговых органов и их должностных лиц Виконання зобов'язань за ф'ючерсом забезпечується шляхом створення відповідних умов організатором торгівлі стандартизованими строковими контрактами. У складі фінансової звітності платник податків зазначає тимчасові та постійні податкові різниці за формою, встановленою Міністерством фінансів України. У разі отримання такої податкової декларації особисто від платника податку або його представника – протягом 3 робочих днів з дня її отримання. ГЛАВА 3. РОЗ’ЯСНЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА Процедура адміністративного оскарження вважається досудовим порядком вирішення спору. ГЛАВА 5-1. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ При включенні платника податків до Реєстру великих платників податків на нього поширюються особливості, визначені цим Кодексом для великих платників податків. Припинення юридичних осіб або фізичних осіб – підприємців Фізична особа несе відповідальність згідно із законом за достовірність інформації, що подається для реєстрації у Державному реєстрі. ГЛАВА 5-2. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ Порядок оформлення результатів камеральної перевірки здійснюється у відповідності до вимог статті 86 цього Кодексу. Стаття 79. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки Під час проведення перевірок посадові (службові) особи органів державної служби повинні діяти у межах прав і повноважень, визначених цим Кодексом. Забороняється вилучення оригіналів первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів за виключенням випадків, передбачених кримінально-процесуальним законом. ГЛАВА 6. ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ Арешт коштів на рахунку платника податків здійснюється виключно на підставі рішення суду, шляхом звернення органу державної податкової служби до суду. ГЛАВА 7. ЗАСТОСУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ТА ПОГАШЕННЯ ПОДАТКОВОГО БОРГУ ЗА ЗАПИТАМИ КОМПЕТЕНТНИХ ОРГАНІВ ІНОЗЕМНИХ ДЕРЖАВ Ті самі дії, вчинені платником податків, до якого протягом року було застосовано штраф за таке правопорушення, - Сума коригування зазначається в декларації з акцизного податку за звітний період, у якому відбулось таке повернення. Алкогольні напої і тютюнові вироби, які ввозяться в Україну і розміщуються у митному режимі магазин безмитної торгівлі Стаття 230. Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості Ввезення легких та важких дистилятів, що використовуються в якості сировини для виробництва етилену, здійснюється в межах квот, встановлених Кабінетом Міністрів України. Стаття 266. Збір за місця для паркування транспортних засобів ГЛАВА 1. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ, ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА ГЛАВА 2. ФІКСОВАНИЙ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДАТОК Стаття 22. Форма орендної плати Принцип презумпции невиновности в уголовном процессе. Предмет и пределы доказывания. Документы как доказательства и их оценка. Основания и процессуальный порядок наложения ареста на имущество и ценные бумаги. Статья 153. Соединение уголовных дел Осмотр и освидетельствование. Эксгумация и осмотр трупа. Следственный эксперимент: понятие, основания производства и виды. Проверка показаний на месте и ее отличие от следственного эксперимента. Привлечение в качестве обвиняемого: порядок и основания. Допрос обвиняемого. Изменение и дополнение обвинения. Частичное прекращение уголовного преследования Подготовительная часть судебного заседания и судебное следствие . Прение сторон и последние слово подсудимого. Возобновление судебного следствия. Описательно-мотивировочная часть приговора ПОНЯТИЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ Ведомственный и внутрихозяйственный контроль. ПОНЯТИЕ И РОЛЬ ГОС И МЕСТ БЮДЖЕТА Глава 16. МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ Федеральные и территориальные внебюджетные фонды Права и обязанности налогоплательщиков Государственный и муниципальный долг, управление гос. (муниц.) долгом Центральный банк РФ (Банк России). Особенности правового положения, функции ПОНЯТИЕ И СОСТЕМА ГОС ДОХОДОВ Валютный контроль. Органы и агенты валютного контроля. Финансовая деятельность гос-ва и МО Противоправность как признак налогового правонарушения Субъект налогового правонарушения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.028 с.)