ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 406 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 406 Страница

Стаття 133. Забезпечення доказів Стаття 134. Заява про забезпечення доказів Якщо після вчинення процесуальних дій щодо забезпечення доказів позовну заяву подано до іншого суду, протоколи та інші матеріали щодо забезпечення доказів надсилаються до суду, який розглядає справу. За клопотанням сторони суд інформує в судовому засіданні про виконання його вимог щодо витребування доказів. Суд вживає заходів для забезпечення зберігання речових доказів у незмінному стані. Особи, які беруть участь в огляді доказів за їх місцезнаходженням, мають право робити свої зауваження щодо протоколу огляду. Речові докази повертаються особам, від яких вони були одержані, або передаються особам, за якими суд визнав право на ці речі після набрання рішенням суду законної сили. Стаття 143. Порядок призначення експертизи Стаття 144. Ухвала суду про призначення експертизи Стаття 145. Обов'язкове призначення експертизи Незгода суду з висновком експерта повинна бути мотивована в рішенні або ухвалі. Стаття 148. Комісійна експертиза У разі подання заяви про забезпечення позову до подання позовної заяви заявник повинен подати відповідну позовну заяву протягом десяти днів з дня постановлення ухвали про забезпечення позову. Оскарження ухвали про забезпечення позову не зупиняє її виконання, а також не перешкоджає подальшому розгляду справи. Стаття 155. Відшкодування збитків, завданих забезпеченням позову, та повернення предмета застави У виняткових випадках за клопотанням сторони, з урахуванням особливостей розгляду справи, суд ухвалою може подовжити розгляд справи, але не більш як на один місяць. Судове засідання проводиться в спеціально обладнаному для цього приміщенні суду - залі засідань. Стаття 159. Безпосередність судового розгляду. Головуючий розглядає скарги на дії чи бездіяльність судового розпорядника стосовно виконання покладених на нього обов'язків, про що постановляє ухвалу. Суд встановлює особи тих, хто з'явився, а також перевіряє повноваження представників. Головуючий роз'яснює сторонам та іншим особам, які беруть участь у справі, їх права та обов'язки, про що зазначається в журналі судового засідання. Наслідки, визначені частинами другою - четвертою цієї статті, настають і в разі, якщо сторона залишить залу судового засідання. Експерта, спеціаліста, перекладача Стаття 172. Роз'яснення спеціалістові його прав та обов'язків Суд не приймає відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем у справі, в якій особу представляє її законний представник, якщо його дії суперечать інтересам особи, яку він представляє. У разі укладення сторонами мирової угоди суд постановляє ухвалу про закриття провадження у справі. Для встановлення у судовому засіданні фактів, зазначених у частині першій цієї статті, досліджуються показання свідків, письмові та речові докази, висновки експертів. І. Підготовка допиту включає: Методика викриття завідомо неправдивих показань включає в себе: Стаття 182. Порядок допиту малолітніх і неповнолітніх свідків Стаття 184. Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків Протоколи огляду речових доказів оголошуються в судовому засіданні. Особи, які беруть участь у справі, можуть дати свої пояснення з приводу цих протоколів. Висновок експерта оголошується в судовому засіданні. Якщо розгляд справи відкладався, справа розглядається спочатку. Стаття 192. Закінчення з'ясування обставин Стаття 194. Повернення до з'ясування обставин у справі Під час ухвалення судового рішення ніхто не має права перебувати в нарадчій кімнаті, крім складу суду, який розглядає справу. У разі пропуску строку подання зауважень і відсутності підстав для його поновлення головуючий залишає їх без розгляду. Пунктом 4 частини першої статті 201 цього Кодексу — до набрання законної сили судовим рішенням, від якого залежить вирішення справи. Ліквідовано юридичну особу, яка була однією із сторін у справі. Особа, заяву якої залишено без розгляду, після усунення умов, що були підставою для залишення заяви без розгляду, має право звернутися до суду повторно. Виправлення в рішеннях і ухвалах повинні бути застережені перед підписом судді. Стаття 210. Зміст ухвали суду Чи є підстави для скасування заходів забезпечення позову. Строку і порядку набрання рішенням суду законної сили та його оскарження. Суд, який ухвалив рішення, може визначити порядок його виконання, надати відстрочку або розстрочити виконання, вжити заходів для забезпечення його виконання, про що зазначає в рішенні. Стаття 219. Виправлення описок та арифметичних помилок у судовому рішенні Про відмову в ухваленні додаткового рішення суд постановляє ухвалу. Ухвала, в якій роз'яснюється рішення суду, надсилається особам, які брали участь у справі, а також державному виконавцю, якщо рішення суду роз'яснено за його заявою. Стаття 222. Видача або направлення копій судового рішення Якщо справу розглянуто за заявою осіб, визначених частиною другою статті 3 цього Кодексу, рішення суду, що набрало законної сили, є обов'язковим для особи, в інтересах якої було розпочато справу. У разі зміни позивачем предмета або підстави позову, зміни розміру позовних вимог суд відкладає судовий розгляд для повідомлення про це відповідача. Стаття 225. Порядок заочного розгляду справи До неналежно оформленої заяви про перегляд заочного рішення застосовуються правила статті 121 цього Кодексу. Стаття 230. Дії суду після прийняття заяви про перегляд Повторне заочне рішення позивач та відповідач можуть оскаржити в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. У випадках, встановлених пунктами 1, 3, 4, 9, 10 частини першої цієї статті, розгляд справ проводиться судом у складі одного судді і двох народних засідателів. При ухваленні судом рішення судові витрати не відшкодовуються, якщо інше не встановлено законом. Заява про обмеження цивільної дієздатності фізичної особи може бути подана членами її сім'ї, органом опіки та піклування, наркологічним або психіатричним закладом. Стаття 239. Призначення експертизи Рішення суду після набрання ним законної сили надсилається органу опіки та піклування. Таке рішення є підставою для зняття встановлених над фізичною особою опіки чи піклування. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО НАДАННЯ НЕПОВНОЛІТНІЙ ОСОБІ Рішення суду про надання неповнолітній особі повної цивільної дієздатності після набрання ним законної сили надсилається органові опіки та піклування. Стаття 248. Підготовка справи до розгляду Заява про усиновлення дитини або повнолітньої особи, яка не має матері, батька або була позбавлена їхнього піклування, подається до суду за місцем їх проживання. Суд перевіряє законність підстав для усиновлення, в тому числі наявність згоди усиновлюваної дитини, якщо така згода є необхідною, або наявність згоди усиновлюваної повнолітньої особи. РОЗГЛЯД СУДОМ СПРАВ ПРО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ, Заява фізичної особи про встановлення факту, що має юридичне значення, подається до суду за місцем її проживання. Заява подається до суду за місцезнаходженням емітента цінного паперу на пред’явника або за місцем платежу за векселем. Публікація робиться за рахунок заявника у місцевій газеті за місцезнаходженням емітента цінного паперу або за місцем платежу векселя, а також в одному з офіційних друкованих видань. Рішення суду про визнання недійсним втраченого цінного паперу на пред’явника або векселя публікується в порядку, встановленому частиною другою статті 263 цього Кодексу. Стаття 271. Відмова в прийнятті заяви Заява про визнання спадщини відумерлою у випадках, встановлених Цивільним кодексом України, подається до суду органом місцевого самоврядування за місцем відкриття спадщини. Стаття 276. Відмова в прийнятті заяви РОЗГЛЯД ЗАЯВИ ПРО НАДАННЯ ОСОБІ Залежно від встановлених обставин суд ухвалює рішення про задоволення заяви або про відмову в її задоволенні. Стаття 284. Зміст і строк подання заяви Розглянувши заяву про обов'язкову госпіталізацію до протитуберкульозного закладу або про продовження лікування, суд ухвалює рішення, яким відхиляє або задовольняє заяву. Обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, щодо особи та мету її використання. Обсяги (межі розкриття) інформації, яка містить банківську таємницю, що має бути надана банком одержувачу, та мету її використання. Ухвала суду першої інстанції оскаржується в апеляційному порядку окремо від рішення суду у випадках, передбачених статтею 293 цього Кодексу. Заперечення на ухвали, що не підлягають оскарженню окремо від рішення суду, включаються до апеляційної скарги на рішення суду. До заяви про апеляційне оскарження та апеляційної скарги додаються копії заяви, скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості осіб, які беруть участь у справі. Про прийняття апеляційної скарги до розгляду або повернення скарги суддя-доповідач постановляє ухвалу. Ухвалу судді про повернення апеляційної скарги може бути оскаржено в касаційному порядку. За подання заяви про приєднання до апеляційної скарги судовий збір не сплачується. Підготовчі дії, визначені пунктами 6-8 частини першої цієї статті, здійснюються за правилами, встановленими главою 3 ро зділу III цього Кодексу. Стаття 302. Призначення справи до розгляду в апеляційному суді Стаття 304. Порядок розгляду справи апеляційним судом Не може бути скасоване правильне по суті і справедливе рішення суду з одних лише формальних міркувань. Порушення норм процесуального права можуть бути підставою для скасування або зміни рішення, якщо це порушення призвело до неправильного вирішення справи. Стаття 310. Підстави для скасування рішення із закрит тям Висновки і мотиви, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої інстанції при новому розгляді справи. Першої інстанції або зміни чи скасування ухвали Стаття 313. Порядок ухвалення рішень та постановлення ухвал Рішення та ухвали апеляційного суду проголошуються за правилами, встановленими статтею 218 цього Кодексу. Стаття 324. Право касаційного оскарження Стаття 325. Строк на касаційне оскарження Стаття 327. Порядок подання касаційної скарги У разі закриття касаційного провадження у зв'язку з відмовою від касаційної скарги повторне оскарження цих рішень, ухвал цією особою не допускається. Вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у справі, суд виходить до нарадчої кімнати. Стаття 335. Межі розгляду справи судом касаційної інстанції Скасувати ухвалу і залишити в силі ухвалу, що була помилково скасована апеляційним судом. Висновки і мотиви суду касаційної інстанції, з яких скасовані рішення, є обов'язковими для суду першої чи апеляційної інстанції при повторному розгляді справи. Судді не мають права розголошувати міркування, що були висловлені у нарадчій кімнаті. У разі скасування судового рішення і направлення справи на новий розгляд в ухвалі повинно бути зазначено, які порушення права було допущено судом першої або апеляційної інстанції. Стаття 347. Оголошення судом касаційної інстанції про Стаття 349. Законна сила рішення і ухвали суду касаційної За подання і розгляд скарги з підстави, встановленої пунктом 2 статті 354 цього Кодексу, судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не оплачуються. Провадження у зв'язку з винятковими обставинами здійснюється за правилами, встановленими цим Кодексом для касаційного провадження, з урахуванням особливостей, в изначених цією главою. Стаття 359. Підстави для скасування чи зміни судових рішень З нововиявленими обставинами До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі. Ухвала суду про задоволення заяви про перегляд судового наказу, заочного рішення, рішення або ухвали у зв'язку з нововиявленими обставинами оскарженню не підлягає. Стаття 369. Оформлення виконавчого листа, виправлення помилки в ньому Стаття 370. Видача дубліката виконавчого листа За результатами розгляду мирової угоди або відмови від примусового виконання суд постановляє ухвалу відповідно до положень цього Кодексу. Дитини до дитячого або лікувального закладу У разі неможливості повернути майно в рішенні або ухвалі суду передбачається відшкодування вартості цього майна в розмірі грошових коштів, одержаних від його реалізації. Стаття 383. Право на звернення із скаргою до суду Стаття 385. Строки для звернення із скаргою Стаття 391. Строки пред'явлення рішення іноземного суду До клопотання про надання дозволу на примусове виконання рішення іноземного суду додаються документи, передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Стаття 395. Розгляд клопотання про надання дозволу Стаття 398. Звернення до примусового виконання рішення іноземного суду Стаття 401. Розгляд клопотання про визнання рішення іноземного суду, що не підлягає примусовому виконанню ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО СУДОВОГО На підставі зібраних і перевірених матеріалів суд ухвалює рішення про відновлення втраченого провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити. Стаття 413. Позови до іноземних держав та міжнародних У спорах, в яких беруть участь іноземці, а також у спорах, Стаття 415. Виконання судових доручень іноземних судів і звернення судів України з дорученнями до іноземних судів Об утверждении Положения о конкурсе молодежных инициатив VII . Финансирование Конкурса ПРАВА, СВОБОДЫ И ОБЯЗАННОСТИ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА ДРУГИЕ ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО УКРАИНЫ ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНСТИТУЦИЮ УКРАИНЫ Теоретический материал к ОКР по ИГиП ЗС Предмет и назначение курса Истории государства и права зарубежных стран. Структура и периодизация курса Вопрос 2. Географическое положение стран Древнего Востока, климатические условия. Типологические черты «восточной деспотии». Вопрос 3. Процесс становления государственной организации на Древнем Востоке Источники и этапы развития права Древнего Рима. «Законы XII таблиц». Германский абсолютизм в XVII–XIX веках Общая характеристика феодального права стран Западной Европы. Понятия «кутюмы», «партикуляризм права», «ордонансы» История разработки и принятия конституции США. Характеристика органов законодательной, исполнительной и судебной власти Развитие германской государственности в первой половине XIX в. Конституция 1871 года. Причины, особенности и основные этапы Английской буржуазной революции X V II в. Государственный и общественный строй Древней Руси, его особенности в период удельного правления Источники древнерусского права. «Русская Правда» Источники и институты права салических франков Современные теории возникновения МП Международное право Древнего мира. Особенности развития МП в период 1945-2000 годов. Общий анализ современных подходов к классификации норм международного права. Непосредственная реализация международно-правовых норм Правопреемство государств и решение вопроса членства государств в международных межправительственных организациях Особое значение имеет правило о недопустимости высылки беженцев в страну, в которой их жизни или свободе угрожает опасность. Закона Российской Федерации от 19.02.1993 № 4528-I «О беженцах». Статья 22. Контрмеры в связи с международно-противоправным деянием Ответственность в международном воздушном праве, международном космическом праве. Система органов внешних сношений государств Дипломатическое представительство Действие международных договоров. Оговорки и заявления о толковании к международным договорам. Толкование международных договоров. Основания недействительности международного договора. Компетенция, функции и организационная структура ММПО. Для достижения указанных целей ООН действует в соответствии со следующими принципами: Генеральная Ассамблея ООН и Совет Безопасности ООН: состав, функции и полномочия, а также юридическаясила и порядок принятия актов. Общая характеристика системы вспомогательных органов ООН. Понятие, история развития, принципы и источники права международной безопасности. Система универсальной (всеобщей) коллективной безопасности. Международный институционный механизм обеспечения прав человека. Особенности развития региональных систем защиты прав человека. Понятие, история развития, принципы и источники международного морского права. Правовой режим внутренних вод государства, его территориального моря и прилежащей зоны. Сотрудничество государств в области защиты и сохранения морской среды, а также в области обеспечения безопасности мореплавания. Роль ММПО в регулировании деятельности международной гражданской авиации. Понятие, история развития, принципы и источники международного космического права. Правовой режим космических объектов и правовой статус космонавтов. Роль ММПО в регулировании космической деятельности государств. Понятие, история развития, принципы и источники международного права охраны окружающей среды. Международно-правовые формы региональной экономической интеграции государств. Понятие и классификация вооруженных конфликтов, начало, приостановление и прекращение, правовые последствия вооруженного конфликта. Театр военных действий характеристика методов и средств ведения военных действий. Партизаны и бойцы национально-освободительных движений являются комбатантами, если они: Режим военной оккупации: понятие и принципы осуществления. Понятие, история развития, принципы, структура и источники современного международного уголовного права. Иммунитет в отношении уголовной юрисдикции. Понятие и классификация преступлений в международном уголовном праве. Понятие, виды и составы международных преступлений. Понятие, виды и составы конвенционных преступлений. Роль ММПО в обеспечении и координации борьбы с международной преступностью. Органы международного уголовного правосудия: понятие, классификация, история создания и развития, юрисдикция, а также общие принципы деятельности. Порядок формирования, использования и хранения учетных дел юридических лиц Федеральные налоги и сборы, уплачиваемые юридическими лицами Земельный налог как местный налог, уплачиваемый юридическими лицами Вид туристического предприятия и его статус Порядок предоставления клиенту информации о маршруте. Договор о реализации туристского продукта №TUR-25/08/2018-2 Срок действия Договора и условия изменения и расторжения Договора Информация о потребительских свойствах туристского продукта Опись документов, принятых от Заказчика В случае путешествия с детьми: ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ в аэропорту Турции ФОРМИРОВАНИЕ ТУРИСТСКОГО ПРОДУКТА. Должностная инструкция специалисту по туризму Кодекс об административных правонарушениях Луганской Народной Республики СТАТЬЯ 5.35. НЕИСПОЛНЕНИЕ РОДИТЕЛЯМИ ИЛИ ИНЫМИ ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ВОСПИТАНИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ Распределение учащихся на медицинские группы по физической культуре Информация о семьях учащихся Цель воспитательной деятельности С. В. Чугров. Кровь от крови, плоть от плоти В какую же сторону все-таки идет наше общество? Ю. А. Красин. Становление гражданского общества. А. А. Галкин. Гражданское общество: мифы и реальность КАК ФОРУМ ГРАЖДАНСКИХ АССОЦИАЦИЙ В. В. Петухов. Гражданское общество и гражданское участие В. Г. Федотова. Непостроенная демократия, поучительные уроки С. П. Перегудов. Гражданское общество как политический феномен М. В. Рац. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО И ПОЛИТИКА Директор МАУ КДЦ «Буревестник» Об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» Фотографии принимаются с 05 декабря 2019 года до 01 марта 2020 года. к Положению об Открытом конкурсе фотографий «Мой автомобиль «Жигули» Трудовое право в системе российского права Общие основания прекращения трудовых договоров. Тема №1: «Понятие предпринимательского права как отрасли права». Проанализируйте положения ст.8,9, 34, 35,74, 75 Конституции РФ и ст1, 421 ГК РФ, и заполните таблицу «Принципы предпринимательского права». Составить таблицу характеристику унитарных предприятий, проанализировать ст.113-115 ГК РФ Проанализировать гл.26 ГК РФ и заполнить таблицу «Прекращение обязательств». КУПЛИ - ПРОДАЖИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Кому адресована эта информация? Глава 1. Понятие потребительского кооператива Какими документами сопровождается внесение пая? Каким образом гарантируется сохранность? О СМОТР ОРУДИЯ ВЗЛОМА И ИНСТРУМЕНТОВ Тема: Криминалистическое оружиеведение По теме «Криминалистическая трасология» Замечание: Если вас с ног до головы засыпало шарами, будьте честными и сразу достаньте красную тряпку. Попадание в СИБЗ или контузия Отношения с другими фракциями Программа государственной итоговой аттестации утверждена Ученым советом Института экономики отраслей, бизнеса и администрирования ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН  «ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА» Тема 9. Государство и личность Тема 22. Реализация и применение права Тема 1. Понятие и виды обязательств. Тема 18. Договор простого товарищества. Цели и задачи прокурорского надзора в РФ. Правовые основы деятельности органов прокуратуры. Основные направления деятельности органов прокуратуры. Система и структура органов прокуратуры. Понятие, предмет прокурорского надзора за исполнением законов и законностью правовых актов (общий надзор). Методы надзорной деятельности и акты прокурорского реагирования на нарушения законов: понятие протеста, представления, постановления, предостережения. Особенности надзора за соблюдением законности органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность. Статья 221. Решение прокурора по уголовному делу Участие прокурора в рассмотрении уголовных дел в суде II инстанции. Понятие, задачи и правовые основания осуществления органами прокуратуры координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Участие органов прокуратуры РФ в правотворческой деятельности и пропаганде законов. Прокурорский надзор за соблюдением законов судебными приставами: предмет надзора, полномочия прокурора. Участие прокурора в арбитражном процессе; его задачи, полномочия, процессуальное положение. Правовая регламентация положения прокурора. Международная деятельность Генеральной прокуратуры РФ: задачи, организация, полномочия.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.021 с.)