ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 366 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 366 Страница

Статья 23. Акты Правительства РФ Раздел 2. Конституция РФ и конституции (уставы) субъектов РФ Тема 4.Конституция РФ, конституции (уставы) субъектов Федерации. Тема 6.Конституционные характеристики российского государства Тема 10. Конституционные гарантии, механизмы охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина. Тема 11.Конституционные основы российского федерализма. Тема 20. Конституционный Суд РФ. Методичні рекомендації до вирішення задач Їх обсяг і форми модульного контролю Тема 15. Поняття і мета покарання Тема 20. Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх В якій відповіді названа ознака злочину? Вкажіть відповідь, в якій названо структурний елемент суспільних відносин? В якій відповіді (відповідях) названі види одиничних злочинів? Тема 1. Понятие, предмет и система арбитражного процессуального права. Глава 7, Судебная власть и прокуратура Постановление Президиума ВАС РФ от 02.11.2010 N 6633/10. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.07.2004 N 4124/04. Определение КС РФ от 18.07.2006 N 363-О. Постановления Президиума ВАС РФ от 16.10.2007 N 7972/07, Определение КС РФ от 04.06.2007 N 518-О-П. Постановления Президиума ВАС РФ от 05.04.2011 N 15659/10, Возгрин И.А., Иванов И.И., Кузьминых К.С., Лебедев А.Н., Липский Н.А., Парамонова Г.В., Сотников К.И. Кафедра господарського та адміністративного права Характеристика джерел міжнародного трудового права Загальний поділ джерел міжнародного трудового права Джерела трудового права в США Види джерел трудового права в країнах Західної Європи Тенденції розвитку джерел права України в умовах євроінтеграції Особливості вдосконалення джерел трудового права в сучасних умовах Статья 12. Срок полномочий судьи Конституционного Суда Российской Федерации Статья 3. Полномочия Конституционного Суда Российской Федерации Предмет и метод правового регулирования конституционного права РФ. Система конституционного права РФ. Место государственного права в системе российского права. Понятие, особенности и виды конституционно-правовых норм. Конституционно-правовая ответственность: понятие, признаки, меры. Объекты конституционного регулирования. Идеи конституционализма в России до октября 1917 г. Конституционное (государственное) право России в советский(социалистический) период Реализация Конституции. Прямое и опосредованное действие конституционных норм. Реальность Конституции. Толкование конституции: понятие, причины и виды. Порядок принятия поправок к Конституции РФ. Порядок внесения изменений в Конституцию РФ. Конституционные реформы в РСФСР-РФ в 1989-1992 гг.. Особенности разработки, принятия и структуры Конституции РФ 1993 г. Решение Конституционного Суда РФ: юридические свойства, правовые последствия, виды. Статья 85. Допустимость запроса Дела о конституционности законов по жалобам граждан и запросам судов: общая характеристика. РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О ТОЛКОВАНИИ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Правовой статус судей Конституционного Суда РФ. Правовой режим чрезвычайного положения: цели, обстоятельства и порядок введения. Статья 11. Меры и временные ограничения, применяемые при введении чрезвычайного положения Демократия как механизм народовластия. Формы демократии, их положительные и отрицательные стороны и формы реализации. Государственный, народный и национальный суверенитет: соотношение понятий Государственный суверенитет. Национально-культурная автономия. Особенности правового положениия коренных малочисленных народов в Российской Федерации. Право на объединение (свобода ассоциаций) в России. Свобода массовой информации. Понятие и виды средств массовой информации, порядок их создания и прекращения деятельности, взаимоотношения с государством. Статья 4. Недопустимость злоупотребления свободой массовой информации Общественные объединения: понятие, признаки и принципы организации и деятельности общественных объединений. Сфера действия общественных объединений. Ограничения создания общественных объединений УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 9 ДЕКАБРЯ 1994 Г. СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА В.О. ЛУЧИНА ПО ДЕЛУ УКАЗА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ РЕСПУБЛИКИ И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕЙ РЕГИОНОВ СЕВЕРНОГО СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА Г.А. ГАДЖИЕВА ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 НОЯБРЯ 1993 Г. N 1833 СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА МОРЩАКОВОЙ Т.Г. КАФЕДРА КРИМІНАЛІСТИКИ, СУДОВОЇ МЕДИЦИНИ ТА ПСИХІАТРІЇ ТЕМА: ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ТАКТИКИ ІІІ. Підведення підсумків семінарського заняття. Провести огляд місця події із застосуванням фотозйомки, оглянути «труп», провести всі необхідні виміри, зафіксувати і вилучити сліди і предмети. Провести огляд місця події із застосуванням фотозйомки, оглянути «труп», провести всі необхідні виміри, зафіксувати і вилучити сліди та предмети. Обладнання: проектор, екран, комп’ютер, відеокамера або цифровий фотоапарат. Відомості про перекладача, експерта, захисника, педагога, батьків або законних представників неповнолітнього. ІV.Підведення підсумків практичного заняття. ІІІ. Переглянути відеофільм «Тактика впізнання». Кожній слідчо-оперативній групі по черзі провести обшук в аудиторії з метою виявлення предметів, викрадених раніше у потерпілих. Коментар до клопотання про проведення обшуку V. Подивитися відеофільм «Слідчий експеримент». Необхідно пам'ятати, що перевірка показань на місці включає в себе елементи допиту, огляду і експерименту, але не замінює собою зазначені слідчі (розшукові) дії і суттєво від них відрізняється. Тактика отримання зразків для порівняльного дослідження. VІ. Подивитися вдома відеофільми«Криміналістична експертиза», «Нитка Аріадни». ЗРАЗКИ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ У кримінальному провадженні № ????????? Слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій Про доручення проведення судової молекулярної генетичної експертизи БІЛЯЇВСЬКИЙ РВ (З ОБСЛУГОВУВАННЯ БІЛЯЇВСЬКОГО РАЙОНУ ТА МІСТА ТЕПЛОДАР) ГУ МВС УКРАЇНИ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ Глава II. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Глава III. МЕРЫ И ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Глава IV. СИЛЫ И СРЕДСТВА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Глава V. ОСОБОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЕЙ, НА КОТОРОЙ ВВЕДЕНО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ Глава VI. ГАРАНТИИ ПРАВ ГРАЖДАН И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ Глава VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Поняття конституційно-правового статусу людини і громадянина.. Поняття прав людини та їх походження . Співвідношення понять «людина», «особа», «громадянин» РОЗДІЛ 2.Аналіз елементів конституційно-правового статусу людини і громадянина. Права, свободи і обов'язки як основи конституційного статусу особи . Громадянство, правосуб'єктність та юридичні гарантії як умови реалізації прав, свобод та обов'язків. Принципи правового статусу особи. РОЗДІЛ 3. Співвідношення міжнародно - правового і національного регулювання прав та свобод людини та забезпечення міжнародних стандартів прав і свобод людини в Україні. Міжнародний бізнес та спільне підприємництво Природа спільного підприємництва Спільні підприємства: поняття та специфіка Розділ 2. Створення та функціонування спільних підприємств Розвиток спільних підприємств в Україні Спільні підприємства у контексті чинного законодавства Форма правления как разновидность формы государства Республиканская форма правления: понятие, признаки, классификация Имперская Россия: от абсолютной до конституционной монархии Форма правления в Российской Федерации: настоящее и будущее Понятие конституционного права, Его предмет, система и источники Место конституционого права в системе права. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ. Регулируемые нормами конституционного права. Тема: Система органов государственной власти в РФ Теория и методология криминалистики. N 2. Криминалистическая характеристика отдельных элементов преступлений КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ. Стадии идентификационного процесса. Применение видеозаписи в процессе раскрытия и расследования преступлений. ИССЛЕДОВАНИЕ СЛЕДОВ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ВЫСТРЕЛА Осмотр места происшествия – является наиболее общим случаем. Общие тактические приемы обыска. Методика расследования убийств и изнасилований. Расследование краж, грабежей и разбойных нападении. Функції Державного казначейства в процесі касового виконання державного бюджету за доходами Організація проведення роботи по обліку доходів Операції за надходженнями до загального фонду державного бюджету Порядок відшкодування з бюджету ПДВ та повернення зайво внесених платежів Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами та перерахування міжбюджетних трансфертів Б3. б.4 КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО Лабораторные занятия – не предусмотрены К теме «Избирательное право и избирательные системы в РФ» Дисципліни ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ З ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» Тема 1. Загальні положення цивільного права. Тема 3. Цивільні правовідносини. Тема 8. Об’єкти цивільних прав. Тема 10. Здійснення цивільних прав. Тема 12. Відповідальність у цивільному праві. Тема 14. Особисті немайнові права. Тема 15. Власність та право власності Тема 16. Захист права власності та інших речових прав. Тема 19. Загальні положення про зобов'язання. Тема 21. Купівля-продаж. Міни. Дарування. Рента. Довічне утримання. Тема 23. Зобов’язання по виконанню робіт. Тема 27. Договір зберігання. З дисципліни «Цивільне право України» (на 4 та 5 семестри) Які з перерахованих юридичних фактів є правочинами і до яких видів угод вони відносяться? Орієнтовний перелік питань для підготовки до іспиту з дисципліни «Цивільне право України» Следствие нарушения права интеллектуальной собственности Признание прав интеллектуальной собственности на изобретение, полезную модель, промышленный образец недействительными. Юрисдикция конституционных (уставных) судов. Региональные модели формирования конституционных (уставных) судов. Особенности конституционного (уставного) процесса. Конституционно-правовой статус Счетной Палаты Российской Федерации. ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТА УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ПРАВАМ ЧЕ-КА ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ И ОТСТАВКИ Взаимодействие с уполномоченными по правам человека в субъектах Российской Федерации Порядок досрочного прекращения полномочий законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации Основные полномочия высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации Основы взаимодействия законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации и органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Основными источниками международного права служат договоры (соглашения, конвенции, пакты, уставы, собственно договоры), международно-правовые обычаи и принципы. Тема 23. Международно-правовое регулирование научно-технического сотрудничества. Международное ядерное право Обязательные нормативные источники. Право международных организаций и конференций Право международного сотрудничества в борьбе с преступностью Международно-правовое регулирование научно-технического сотрудничества. Международное ядерное право Тема 1. Поняття та джерела міжнародного права Документи, підписані в рамках СНД ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В УКРАЇНІ ТА ЇХ КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО СТАТУСУ Історія становлення та розвитку громадських організацій Поняття громадських організацій Види громадських організацій та їх місце у системі суб’єктів цивільного права Правове регулювання порядку створення, діяльності та припинення громадських організацій Статус та внутрішньо-організаційна структура громадської організації Проблеми створення, розвитку і функціонування громадських організацій в сучасному українському суспільстві Напрямки вдосконалення системи забезпечення діяльності громадських організацій РОЗДІЛ І Загальні положення про судову, правоохоронну та правозахисну діяльність Поняття правоохоронного органу та правоохоронної діяльності Поняття спеціальної правоохоронної діяльності та спеціального правоохоронного органу (служби) Поняття судової та правозахисної діяльності Загальна характеристика правового регулювання діяльності суду, правоохоронних і правозахисник органів Класифікація нормативно-правових актів про діяльність суду, правоохоронних і правозахисних органів Спрямованість і ефективність судової та правоохоронної діяльності Моральність і ефективність діяльності суду та правоохоронних органів Координація правоохоронної діяльності Правосуддя, його ознаки та засади здійснення Органи суддівського самоврядування Обрання суддів і припинення їхніх повноважень Атестація та дисциплінарна відповідальність суддів Місцевий суд - основна ланка системи судів загальної юрисдикції Організація роботи апеляційних судів Місце Верховного Суду України в судовій системі. Його повноваження, склад та порядок обрання Пленум Верховного Суду України. Президія Верховного Суду України Голова Верховного Суду України та його заступники Глава7 ВИЩІ СПЕЦІАЛІЗОВАНІ СУДИ Голова Конституційного Суду України та його заступники Організація роботи Конституційного Суду України. Апарат Конституційного Суду України Правові засади діяльності Вищої ради юстиції України Організація діяльності Вищої ради юстиції України Система прокуратури та організація її роботи Напрями правоохоронної діяльності органів внутрішніх справ України Система органів внутрішніх справ України Державна автомобільна інспекція Спеціальні підрозділи міліції Застосування міліцією заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і вогнепальної зброї Основні напрями правоохоронної діяльності державної податкової служби Система та компетенція органів державної податкової служби Поняття виявлення та розслідування злочинів Засади досудового розслідування злочинів Компетенція Служби безпеки України Система й організація діяльності Служби безпеки України Повноваження Служби безпеки України Державний департамент фінансового моніторингу Інші правоохоронні органи України Компетенція Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Акти Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Організація та завдання органів юстиції Основні функції (компетенція) органів юстиції Глава 3 ДЕРЖАВНА СУДОВА АДМІНІСТРАЦІЯ Загальна характеристика та основні завдання нотаріату Структура та повноваження нотаріальних органів Статус, правовий і соціальний захист нотаріусів Загальна характеристика адвокатської діяльності Організаційні засади діяльності адвокатури Конституционно-правовые нормы,понятия особенности и виды Конституционно правовые отношения ,понятия, особенности и виды Источники конституционного права России как отрасли права Понятие предмет система и источники КП Функции методологии науки КП Порядок пересмотра Конституции, принятие конституционных поправок Основные этапы развития Конституционного законодательства в России Понятие признаки модели конституционализма Конституционные характеристики РФ Конституционные основы экономических и социальных отношений Понятие и ситема институтов прямой демократии Принципы избирательного права и проведение референдума Основные гарантии изирательнных прав и права на участие граждан в референдуме Конституц-правовой статус общ объед ,организационно правовой статус Основы правового статуса личности Конституц прав институт гражданства,понятия и принципы Основания приобритения и прекращения гражданства Основные права и свободы человека и гражданина Личные права и свободы человека Конституционное право на собрание митинги. Пикитирования Основные экономические, социальные и культурные права и свободы человека и гражданина Органы гос власти.Уполномоченный по правам человека. Чрезвычайное и военное положение Понятия особенности и принципы государственного устройства Принцип разграничения ведений между органами гос и ее субъектов Административно территориальное устройство субъектов Конкурсного управляющего АКБ «Инвестбанк» (ОАО) По состоянию на 1 мая 2014 года Мероприятия по поиску, взысканию и реализации активов Банка Мероприятия по выявлению и оспариванию сомнительных сделок Сведения о расходовании денежных средств на проведение процедуры конкурсного производства Конституционное право как наука. Нормы конституционного права.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.188.89 (0.022 с.)