ТОП 10:

АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬТема 14. Загально-правові засади інституту адміністративної відповідальності.

Поняття і підстави адміністративної відповідальності. Відокремлення адмі­ністративної відповідальності від інших видів юридичної відповідальності. Принципи адміністративної відповідальності. Відповідальність неповнолітніх, посадових осіб, військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, іноземних громадян і осіб без громадянства. Відповідальність юридичних осіб. Обставини що виключають адміністративну відповідальність.

Законодавство України про адміністративні правопорушення. Кодекс України про адміністративні правопорушення та його структура. Поняття адмі­ністративного правопорушення. Склад адміністративного правопорушення. Види адміністративних правопорушень. Відокремлення адміністративних правопорушень від злочинів і дисциплінарних проступків. Запобігання адміністративним правопорушенням.

Поняття адміністративного стягнення. Мета адміністративного стягнення. Система адміністративних стягнень. Заходи впливу, що застосовуються до не­повнолітніх. Основні і додаткові адміністративні стягнення. Загальні правила накладення стягнення за адміністративне правопорушення. Обставини, що пом'якшують і обтяжу­ють відповідальність за адміністративне правопорушення. Накладення адмініст­ративних стягнень при вчиненні кількох адміністративних правопорушень. Об­числення строків адміністративного стягнення. Строки накладення адмініст­ративного стягнення. Строк, після закінчення якого особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню. Покладення обов'язку відшкоду­вати заподіяну шкоду.

Основні поняття:юридична відповідальність, адміністративна відповідальність, принципи адміністративної відповідальності, крайня не­обхідність, необхідна оборона, малозначність правопорушення, неповнолітній, посадова особа, військовослужбовець, іноземний громадянин, особа без громадянства, звільнення від адміністративної відповідальності, адміністративне правопорушення, склад правопорушення, умисел, необережність, запобігання правопорушенням, адміністративне стягнення, система адміністративних стягнень, заходи впливу, основні та додаткові стягнення, накладення стягнен­ня.

Тема 15. Антикорупційне законодавство.

Соціальна сутність корупції. Причини та умови, що сприяють корупції. Нормативно-правова база з регулювання протидії корупції. Механізм корупційних відносин. Рівень, структура, тенденції розвитку корупції в Україні.

Загальна характеристика та види корупційних правопорушень. Родовий об'єкт корупційних правопорушень. Суб'єкти корупційних правопорушень. Особи, що мають право складати протоколи за корупційні правопорушення. Особи, що мають право розглядати справи про корупційні правопорушення. Види складів корупційних правопорушень. Характеристика конкретних складів корупційних правопорушень щодо суб'єк­та, суб'єктивної сторони, об'єкта, об'єктивної сторони.

Види відповідальності, передбачені законодавством за корупційні правопорушення. Підстави адміністративної відповідальності. Відповідаль­ність посадових осіб за корупційні правопорушення. Відповідальність за порушення спеціальних обмежень, що встановлені для державних службовців та осіб, які уповноважені на виконання функцій держави. Види стягнень, передбачені законодавством за корупційні правопорушення. Запобігання адміністра­тивним корупційним правопорушенням.

Основні поняття:корупція, антикорупційне законодавство, протидія корупції, суб’єкти протидії корупції, корупційне правопорушення, склад корупційного правопорушення, види корупційних правопорушень, суб’єкт корупційного правопорушення, посада, посадова особа, службовець, державний службовець.

Тема 16. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок, громадську безпеку та встановлений порядок управління.

Загальна характеристика та види правопорушень, що посягають на громад­ський порядок і громадську безпеку. Суб'єкти правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Особи, які мають право складати протоколи за правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Особи, які мають право розглядати справи про правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Стягнення, які накладаються за правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Види та характеристика складів правопорушень, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку. Запобігання адміністративним правопорушенням, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку.

Загальна характеристика та види правопорушень що посягають на встано­влений порядок управління. Суб'єкти правопорушень що посягають на встановлений порядок управління. Особи, які мають право складати протоколи за правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Особи, які мають право розглядати справи про правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління. Стягнення, які накладаються за правопору­шення, що посягають на встановлений порядок управління. Види та характеристика складів пра­вопорушень, що посягають на встановлений порядок управління. Запобігання адміністративним правопо­рушенням, що посягають на встановлений порядок управління.

Основні поняття: громадський порядок, громадська безпека, встановлений порядок управління, склад пра­вопорушення, матеріальний та формальний склад правопорушення, основний та кваліфікований склад, альтернатив­ний та однозначний склад, описовий та банкетний склад, адміністративні стягнення.

 

Тема 17. Юридична характеристика адміністративних правопорушень в окремих сферах економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності.

 

Загальна характеристика та види правопорушень у сфері економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності. Суб’єкти адміністративних правопорушень у сфері економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності. Особи, що мають право складати протоколи за адміністративні правопорушення у сфері економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності. Особи, що мають право розглядати справи про адміністративні правопорушення у сфері економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності. Адміністративні стяг­нення, що накладаються за правопорушення у сфері економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності. Види та характеристика складів адміністративних правопорушень у сфері економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності. Попередження та припинення адміністра­тивних правопорушень у сфері економіки, соціально-культурного комплексу та у галузі адміністративно-політичної діяльності.

Основні поняття:економіка, соціально-культурний комплекс, адміністративно-політична сфера, здоров’я населення, охорона праці, сільське господарство, торгівля, громадське харчування, сфера послуг, фі­нанси, підприємницька діяльність, транспорт, шляхове господарство, зв’язок, оборона, юстиція, органи внутрішніх справ, склад адміністративного правопору­шення, матеріальний та формальний склад адміністративного право­порушення, основний та кваліфікований склад, альтернативний склад, описовий та банкетний склад, адміністративні стягнення.

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ V

ТЕМИ ЛЕКЦІЙ

Тема 14.1. Поняття адміністративної відповідальності та її особливості –

Г.

План:

1. Поняття адміністративної відповідальності, її ознаки

2. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності

3. Поняття, класифікація та характеристика адміністративних стягнень. Порядок накладення адміністративних стягнень

4. Особливості адміністративної відповідальності юридичних осіб та спеціальних суб'єктів

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.003 с.)