ТОП 10:

ОСНОВИ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ, СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНІЙ ТА АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНІЙ СФЕРАХТема 8. Забезпечення законності в державному управлінні.

Поняття законності і дисципліни у державному управлінні. Конституційні основи забезпечення законності і дисципліни у державному управлінні. Прин­ципи забезпечення законності у державному управлінні. Законність і доціль­ність у державному управлінні. Гарантії забезпечення законності у державному управлінні. Державно-правовий механізм забезпечення законності у державно­му управлінні. Поняття способу забезпечення законності у державному управ­лінні. Види способів забезпечення законності у державному управлінні. Консти­туційне закріплення способів забезпечення законності у державному управлінні.

Основні поняття:законність, дисципліна, контрольно-наглядова діяль­ність, парламентський контроль, президентський контроль, урядовий контроль, судовий контроль, громадський контроль, нагляд прокуратури, нагляд міліції, принципи забезпечення законності, гарантії забез­печення законності, звернення громадян, пропозиції (зауваження), заяви (клопотання), скарги, розгляд звернень.

Тема 9. Особливості адміністративно-правової організації управління.

Адміністративне право та державне управління. Особливості державного управління на сучасному етапі. Поняття та мета адміністративно-правової організації управління. Правові засади організації державного управління. Складові адміністративно-правової організації. Поняття, особливості та зміст галузевого управління. Система та компетенція органів галузевого управління. Поняття, особливості та зміст міжгалузевого управління. Система та компетенція органів міжгалузевого управління. Поняття, особливості та зміст регіонального управління. Система та компетенція органів регіонального управління. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо управління регіонами. Співвідношення централізації та децентралізації в державному управлінні. Розвиток системи функцій державного управління. Сучасні форми підпорядкування та підлеглості суб`єктів адміністративного права. Концептуальні положення адміністративної реформи щодо наукової організації державного управління в Україні.

Основні поняття:адміністративне право, державне управління, адміністративно-правова організація управління, централізація, децентралізація, функція управління, форма управління, метод управління, галузеве управління, міжгалузеве управління, координація, субординація, повноваження, регіональне управління, місцеве самоврядування, місцеві держадміністрації, делеговані повноваження, адміністративна реформа.

 

Тема 10. Адміністративне право та управління економікою.

Правові засади управління економікою. Зміст державного керівництва у сфері економіки. Система центральних і місцевих органів управління у сфері економіки, їх компетенція. Державний контроль і нагляд в сфері економіки. Управління державною та комунальною власністю та його організаційно-правові засади. Система та правове становище органів управління власністю. Організаційно-правові засади управління промисловістю. Система органів управління промисловістю. Державний контроль і нагляд в управлінні промисловістю. Організаційно-правові засади управління агропромисловим комплексом. Система органів управління агропромисловим комплексом та їх компетенція. Державний контроль та нагляд в агропромисловому комплексі. Організаційно-правові засади управління будівництвом та житлово-комунальним господарством. Система органів управління будівництвом та житлово-комунальним господарством. Державний контроль та нагляд у сфері будівництва та житлово-комунального господарства. Організаційно-правові засади управління комунікаціями. Система органів управління транспортом та шляховим господарством, Управління залізничним, морським, річковим автомобільним, цивільним повітряним, трубопровідним транспортом. Управління шляховим господарством. Державний контроль та нагляд на транспорті та в галузі зв’язку. Організаційно-правові засади управління охороною навколишнього середовища та використанням природних ресурсів. Система органів управління охороною навколишнього середовища та використанням природних ресурсів. Організаційно-правові засади управління торгівлею та зовнішньоекономічною діяльністю. Органи управління зовнішньоекономічною діяльністю. Організаційно-правові засади управління митною справою. Органи управління митною справою. Адміністративна відповідальність за правопорушення в окремих галузях економіки.

Основні поняття: економіка, склад та структура економіки, промисловість, управління промисловістю, агропромисловий комплекс, склад та структура агропромислового комплексу, управління агропромисловим комплексом, залізничний, морський, річковий, автомобільний, повітряний, трубопровідний транспорт, шляхове господарство, зв`язок, навколишнє природне середовище, природні ресурси, екологія, торгівля, управління торгівлею, зовнішньоекономічна діяльність, мито, митний контроль, митниця, митне оформлення, митна декларація, митний тариф, контроль, нагляд, адміністративна відповідальність.

 

Тема 11. Адміністративне право та управління соціально-культурною сферою.

Організаційно-правові засади системи освіти. Система та повноваження органів управління освітою. Компетенція місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування. Управління освітніми закладами. Організація управління наукою. Органи управління наукою. Наукові заклади і наукові товариства. Проблеми реформування сфери, напрями вдосконалення управління в галузі освіти. Організаційно-правові засади управління охороною здоров`я населення. Система органів управління охороною здоров`я населення. Правове становище установ охорони здоров`я населення. Контроль у сфері охорони здоров`я населення. Організаційно-правові засади управління культурою, фізичною культурою, спортом та туризмом. Органи управління культурою, фізичною культурою, спортом та туризмом. Правове регулювання діяльністю закладів та установ культури, фізичної культури, спорту та туризму. Організаційно-правові засади управління соціальним захистом населення. Система органів соціального захисту населення.

Основні поняття:соціально-культурний комплекс (сфера), освіта, види освіти, навчальний заклад, атестація, акредитація, наука, наукова установа, науковець, охорона здоров`я населення, заклади охорони здоров’я, епідеміологічний нагляд, культура, мистецтво, кінематографія, телебачення, радіомовлення, видавнича справа, поліграфія, архітектура, архівна справа, спорт, туризм, соціальний захист, молодіжна політика, соціальні державні гарантії, соціальні державні стандарти, соціальне страхування.

Тема 12. Адміністративне право та управління адміністративно-політичною сферою.

Організаційно-правові засади управління національною безпекою. Система органів управління національною безпекою. Правове становище Служби безпеки України. Рада Національної безпеки України. Правове становище прикордонних військ. Режим державного кордону. Організаційно-правові засади управління обороною. Система органів управління у галузі оборони. Збройні Сили України та їх види. Організаційно-правові засади управління юстицією. Система органів управління в галузі юстиції. Правове становище Міністерства юстиції. Реєстраційні повноваження органів Міністерства юстиції. Правове становище органів реєстрації актів громадянського стану. Організаційно-правові засади нотаріальної служби. Організаційно-правові засади управління у сфері закордонних справ. Система органів управління закордонними справами. Правове становище Міністерства закордонних справ України. Дипломатичні представництва України та їх компетенція. Консульські установи України та їх компетенція. Правовий статус іноземців. Правила в`їзду іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію.

Основні поняття:національна безпека, служба безпеки, державний кордон, прикордонний режим, оборона, Збройні Сили, військова служба, альтернативна служба, військовослужбовець, юстиція, Міністерство юстиції України, управління юстиції, акти громадянського стану, нотаріат, нотаріус, Вища рада юстиції, закордонні справи, Міністерство закордонних справ України, дипломатичне представництво, консульська установа, торговельно-економічна місія, дипломат, посол.

 

Тема 13. Адміністративне право та управління в сфері охорони правопорядку.

Організаційно-правові засади управління в сфері охорони правопорядку. Система органів управління в сфері охорони правопорядку. Організаційно-правові засади управління внутрішніми справами. Система органів управління внутрішніми справами. Правове становище Міністерства внутрішніх справ України. Система територіальних органів внутрішніх справ. Служба в органах внутрішніх справ. Правове становище міліції України. Адміністративна діяльність міліції. Оперативно-розшукова діяльність міліції. Кримінально-процесуальна діяльність міліції. Профілактична діяльність міліції. Кримінальна міліція. Міліція громадської безпеки. Транспортна міліція. Державна автомобільна інспекція. Міліція охорони та спеціальна міліція. Місцеве самоврядування і органи внутрішніх справ. Державний нагляд за безпекою дорожнього руху. Державний пожежний нагляд. Правове становище внутрішніх військ. Адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ.

Основні поняття:внутрішні справи, громадський порядок, громадська безпека, правопорядок, міліція, кримінальна міліція, міліція громадської безпеки, оперативно-розшукова діяльність, профілактика, державна автомобільна інспекція, адміністративно-юрисдикційні повноваження.

 

ДО ЗМІСТОВОГО МОДУЛЮ IV

ТЕМИ ЛЕКЦІЙПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.004 с.)