ТОП 10:

Тести для проведення підсумкового модуль-контролю з дисципліни «Адміністративне право»1. Який з методів адміністративного права формує централізоване, імперативне регулювання, яке зверху до низу здійснюється за владно-імперативними підставами:

1. метод координації;

2. метод субординації;

3. метод реординації;

4. метод контролювання.

 

2. Підставами виникнення, зміни або припинення адміністративних правовідносин є:

1. юридичні факти;

2. юридичні аргументи;

3. юридичні докази;

4. юридичні взаємозв’язки.

 

3. До предмету адміністративно-правового регулювання права не відносяться наступні суспільні відносини:

1. які складаються у ході державного управління економічною, соціально-культурною та адміністративно-політичною сферами;

2. які складаються у зв'язку з проходженням державної служби або служби в органах місцевого самоврядування;

3. які складаються у ході застосування заходів адміністративного примусу;

4. які складаються у ході розгляду трудових суперечок у судах загальної юрисдикції.

4. Що є основними (загальними) ідеями (положеннями) адміністративного права України:

1. завдання адміністративного права;

2. ознаки адміністративного права;

3. функції адміністративного права;

4. принципи адміністративного права.

 

5. Визначте який з представлених варіантів містить повний перелік елементів управлінської діяльності:

1. прийняття рішення, виконання рішення, перегляд рішення;

2. прийняття рішення, контроль за реалізацією рішення, оскарження рішення;

3. виконання рішення, контроль за реалізацією рішення;

4. прийняття рішення, виконання рішення, контроль за реалізацією рішення.

6. Визначений обсяг державної діяльності це:

1. повноваження;

2. компетенція;

3. обов’язки;

4. завдання.

 

7. Визначте, який вид адміністративно-правових норм дозволяє адресату діяти у рамках наданих повноважень на свій розсуд:

1. стимулюючі;

2. забороняючі;

3. уповноважуючі;

4. рекомендаційні.

 

8. Який з представлених варіантів реалізації адміністративно-правових норм передбачає активну поведінку суб’єкта адміністративних правовідносин з приводу здійснення наданих йому прав:

1. виконання;

2. використання;

3. дотримання;

4. застосування.

9. Яке з перерахованих джерел адміністративного права має найвищу юридичну силу:

1. Закон України «Про міліцію»;

2. Конституція України;

3. Указ Президента «Про збереження та популяризацію гуцульської культури»;

4. Наказ МВС «Про затвердження Положення про службу дільничних інспекторів міліції в системі Міністерства внутрішніх справ України».

10. Які акти в межах встановленої компетенції видає Кабінет Міністрів України:

1. закони;

2. укази;

3. накази;

4. постанови.

11. Видання яких нормативно-правових актів, що є джерелами адміністративного права, віднесено до компетенції Президента України:

1. Постанови;

2. Рішення;

3. Накази;

4. Укази.

 

12. Можливість суб’єкта адміністративних правовідносин мати права, виконувати обов’язки, та нести юридичну відповідальність це:

1. адміністративна правоздатність;

2. адміністративна дієздатність;

3. адміністративна деліктоздатність;

4. адміністративна правосуб’єктність.

13. Адміністративна правоздатність іноземців та осіб без громадянства, які прибули на території України виникає:

1. з моменту народження;

2. з 16 років;

3. з 18 років;

4. з моменту прибуття на територію України.

14. До суб’єктів адміністративної опіки можуть бути віднесені такі особи:

1. особи які скоїли адміністративні правопорушення;

2. особи за якими встановлено адміністративний нагляд;

3. власники вогнепальної зброї;

4. біженці.

15. Яка з перелічених осіб є державним індивідуальним суб’єктом адміністративного права:

1. керівник державного підприємства;

2. іноземець;

3. державний службовець;

4. біженець.

 

16 . Яку кількість категорій посад державних службовців передбачено відповідно до Закону України «Про державну службу»:

1. п’ять

2. сім

3. вісім

4. шість

 

17. Різновид посад, діяльність яких у складі державного апарату пов’язана з виконанням матеріально-технічних дій:

1. спеціалісти;

2. допоміжний персонал;

3. посадові особи;

4. представники адміністративної влади.

 

18. Визначте який з перелічених державних органів є центральним органом виконавчої влади:

1. Адміністрація Президента;

2. Державна адміністрація в м. Києві, Севастополі.

3. Міністерство внутрішніх справ;

4. Кабінет міністрів України.

 

19. Визначте який з перелічених державних органів є органом виконавчої влади:

1. міський суд;

2. районний відділ реєстрації актів державного стану;

3. селищна рада;

4. адміністративний суд.

 

20. Які з перелічених видів матеріально-технічних операцій мають самостійне значення:

1. регістраційні;

2. діловодчі;

3. статистичні;

4. інформаційно-технічні.

21. Адміністративне затримання належить до:

1. заходів адміністративного попередження (запобігання);

2. заходів адміністративного припинення;

3. заходів адміністративного відновлення;

4. адміністративних стягнень.

22. До заходів забезпечення провадження у справах про адміністра­тивні правопорушення належить:

1. адміністративний арешт;

2. адміністративне затримання;

3. перевірка документів;

4. заборона на право заняття певним видом діяльності.

 

23. Справи про адміністративні правопорушення не має права розглядати:

1. посадові органи ОВС;

2. виконком сільської або селищної ради;

3. районні (міські) суди;

4. прокурор району.

 


24. Факультативною (необов'язковою) стадією провадження у справах про адміністративні правопорушенняє:

1. оскарження (опротестування);

2. розгляд справи і винесення постанови;

3. виконання постанови про накладення адміністративного стягнення;

4. порушення справи про адміністративне правопорушення.

 

25. Протокол надсилається органові (посадовій особі), уповно­важеному розглядати справу про адміністративне правопорушення, протягом:

1. 1доби;

2. 2 днів;

3. 3 днів;

4. термін не встановлено.

26. Максимальний строк адміністративного затримання (крім виняткових випадків) встановлено не більше як:

1. 3 години;

2. 1 добу;

3. 3 доби;

4. 1 годину.

27. Адміністративні провадження поділяються на:

1. юрисдикційні та неюрисдикційні;

2. установчі, правотворчі, правоохоронні, правонаділяючі;

3. конфліктні та неконфліктні;

4. переконавчі, заохочувальні, примусові.

28. Право на звернення до адміністративного суду реалізується шляхом подання:

1. скарги;

2. заяви;

3. адміністративного позову;

4. клопотання.

 

29. Організація руху транспортних засобів за допомогою світлофорів є:

1. правовою формою управлінської діяльності;

2. здійснення організаційних заходів;

3. здійснення матеріально-технічних операцій;

4. взагалі не є управлінською діяльністю.

 


30. Методом управлінської діяльності є:

1. попередження;

2. переконання;

3. стягнення;

4. припинення.

 

31. Не є заходами адміністративного припинення:

1. тимчасове вилучення посвідчення водія;

2. тимчасове затримання транспортного засобу;

3. позбавлення права керування транспортними засобами;

4. застосування спеціальних засобів для примусової зупинки транспортного засобу.

32. Не є стадією провадження за справами про адміністративні правопорушення:

1. порушення справи;

2. оскарження рішення за справою;

3. закриття справи;

4. розгляд справи.

 

33. Підсумовуючим процесуальним документом у стадії розгляду справи про адміністративне правопорушення є:

1. протест прокурора;

2. протокол про адміністративне правопорушення;

3. протокол адміністративного затримання;

4. постанова про накладення адміністративного стягнення.

 

34. Підсумовуючим процесуальним документом у стадії порушення справи про адміністративне правопорушення є:

1. постанова про накладення адміністративного стягнення;

2. постанова про порушення справи;

3. протокол адміністративного затримання;

4. протокол про адміністративне правопорушення.

 

35. Поняття «заходи адміністративної відповідальності» та «заходи адміністративного стягнення» співвідносяться відповідно як:

1. загальне та часткове;

2. часткове та загальне;

3. тотожні;

4. взагалі не збігаються.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-13; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.8.46 (0.009 с.)