До теми 13. Підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівниківМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До теми 13. Підготовка та перепідготовка (підвищення кваліфікації) працівниківПравова регламентація поєднання праці з навчанням.

Характеристика видів та форм підготовки та перепідготовки працівників.

Правове регулювання та основні пільги для тих, хто навчається у середніх та професійно-технічних закладах освіти.

Правове регулювання та основні пільги для працівників, які навчаються у вищих навчальних закладах на вечірній та заочній формах навчання.

 

До теми 14. Трудові спори (конфлікти)

Поняття, види та причини виникнення індивідуальних трудових спорів.

Способи вирішення індивідуальних трудових спорів.

Порядок судового розгляду та вирішення індивідуальних трудових спорів.

Поняття та види колективних трудових спорів (конфліктів).

Порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) за законодавством України.

Поняття та порядок здійснення страйку.

Індивідуальні трудові спори.

Колективні трудові спори (конфлікти).

 

До теми 15. Місце та роль трудового колективу в управлінській діяльності підприємств

Поняття та основні види трудового колективу.

Правовий статус трудового колективу, як суб’єкту трудового права.

Взаємодія трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

 

До теми 16. Професійні спілки та їх роль у виробничо-трудовій діяльності колективу

Історія виникнення та розвиток профспілкового руху.

Поняття та правовий статус профспілок у виробничо-трудовій діяльності.

Громадський контроль за дотриманням законодавства про працю що здійснюють профспілки.

 

До теми 17. Державний нагляд та контроль за додержанням законодавства про працю

Система органів державного нагляду за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

Порядок здійснення державного нагляду за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

Система та порядок здійснення суспільного контролю за додержанням законодавства про працю та охорону праці.

 

До теми 18. Міжнародне регулювання праці

Поняття, принципи та джерела міжнародного трудового права.

Суб’єкти міжнародного трудового права та сфери їх діяльності.

Міжнародна організація праці, її структура та особливості правової діяльності.

 

 


Рекомендована література

 

Нормативно-правова література:

1.Конституція України // ВВР, 1996, № 30, ст. 141;

2.Кодекс законів про працю України // Затверджується Законом № 322-VIII від 10.12.71, ВВР, 1971, додаток до № 50, ст. 375;

3.Митний кодекс України // ВВР, 1992, № 16, ст.203;

4.Митний кодекс України // ВВР, 2002, № 38-39, ст.288 (Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня 2004 року);

5.Господарський кодекс України: Закон України // ВВР, 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144;

6.Про міліцію: Закон України // ВВР, 1991, № 4, ст. 20;

7.Про зайнятість населення: Закон України // ВВР, 1991, № 14, ст.170;

8.Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України // ВВР, 1991, № 16, ст.200;

9.Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України // ВВР, 1991, № 21, ст.252;

10.Про підприємства в Україні: Закон України // ВВР, 1991, № 24, ст.272;

11.Про прокуратуру: Закон України // ВВР, 1991, № 53, ст.793;

12.Про пенсійне забезпечення: Закон України // ВВР, 1992, № 3, ст. 10;

13.Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей: Закон України // ВВР, 1992, № 15, ст.190;

14.Про Службу безпеки України: Закон України // ВВР, 1992, № 27, ст.382;

15.Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб: Закон України // ВВР, 1992, № 29, ст.399;

16.Про охорону праці: Закон України // ВВР, 1992, № 49, ст.668;

17.Про статус народного депутата України: Закон України // ВВР, 1993, № 3, ст. 17;

18.Про державну допомогу сім’ям з дітьми: Закон України // ВВР, 1993, № 5, ст.21;

19.Про статус суддів: Закон України // ВВР, 1993, № 8, ст.56;

20.Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України // ВВР, 1993, № 16, ст.167;

21.Про колективні договори і угоди: Закон України // ВВР, 1993, № 36, ст.361;

22.Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України // ВВР, 1993, № 45, ст.425;

23.Про державну службу: Закон України // ВВР, 1993, № 52, ст.490;

24.Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України // ВВР, 1994, № 4, ст.18;

25.Про пожежну безпеку: Закон України // ВВР, 1994, № 5, ст. 21;

26.Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів: Закон України // ВВР, 1994, № 11, ст.50;

27.Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення: Закон України // ВВР, 1994, № 27, ст.218;

28.Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду: Закон України // ВВР, 1995, № 1, ст. 1;

29.Про оплату праці: Закон України // ВВР, 1995, № 17, ст.121;

30.Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), недостачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння та валютних цінностей: Закон України // ВВР, 1995, № 22, ст.173;

31.Про відпустки: Закон України // ВВР, 1997, № 2, ст. 4;

32.Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування//ВВР, 1998, № 23, ст.121;

33.Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів): Закон України // ВВР, 1998, № 34, ст.227;

34.Про статус ветеранів військової служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист: Закон України // ВВР, 1998, № 40-41, ст.249;

35.Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України: Закон України // ВВР, 1999, № 22-23, ст.197;

36.Про прожитковий мінімум: Закон України // ВВР, 1999, № 38, ст.348;

37.Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України // ВВР, 1999, № 45, ст.397;

38.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // ВВР, 1999, № 46-47, ст.403;

39.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття: Закон України // ВВР, 2000, № 22, ст.171;

40.Про пенсії за особливі заслуги перед Україною: Закон України // ВВР, 2000, № 35, ст.289;

41.Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України // ВВР, 2000, № 35, ст.290;

42.Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії: Закон України // ВВР, 2000, № 48, ст.409;

43.Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам: Закон України // ВВР, 2001, № 1, ст.2;

44.Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням: Закон України // ВВР, 2001, № 14, ст.71;

45.Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України // ВВР, 2001, № 17, ст.80;

46.Про соціальну роботу з дітьми та молоддю: Закон України // ВВР, 2001, № 42, ст.213;

47.Про затвердження прожиткового мінімуму на 2002 рік: Закон України // ВВР, 2002, №6, ст.42;

48.Про затвердження Державної програми зайнятості населення на 2001-2004 роки: Закон України // ВВР, 2002, № 31, ст.215;

49.Про недержавне пенсійне забезпечення: Закон України від 9 липня 2003 року N1057-IV;

50.Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 9 липня 2003 року N1058-IV;

51.Про встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2003 рік: Закон України // ВВР, 2003, № 6, ст.54;

52.Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ Української РСР // Затверджено Указом Президії Верховної Ради Української РСР від 29 липня 1991 року № 1368-XII;

53.Дисциплінарний статут прокуратури України: Постанова Верховної Ради України // ВВР, 1992, № 4, ст.15;

54.Про Примірне положення про відомчі заохочувальні відзнаки // Указ Президента України від 13.02.1997 р. № 12;

55.Основні напрями соціальної політики на період до 2004 року // Схвалено Указом Президента України від 24 травня 2000 року № 717/2000;

56.Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей // Указ Президента України від 30 грудня 2000 року № 1396/2000;

57.Стратегія подолання бідності // Затверджено Указом Президента України від 15 серпня 2001 року № 637/2001;

58.Положення про Державний комітет України з нагляду за охороною праці // Затверджено Указом Президента України від 16 січня 2003 року № 29/2003;

59.Положення про спеціальний будинок-інтернат для престарілих та інвалідів // Затверджене постановою Ради Міністрів УРСР від 2 березня 1990 р. № 49;

60.Положення про державну службу зайнятості // Затверджено постановою Кабміну України від 24червня 1991 р. № 47;

61.Порядок забезпечення інвалідів автомобілями з ручним керуванням і мотоколясками // Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 6 лютого 1992 р. № 62;

62.Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та членам їхніх сімей // Постанова КМУ від 17 липня 1992 р. № 393;

63.Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 19 березня 1993 р. № 203;

64.Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Постанова Кабміну України № 245 від 03.04.1993 р.;

65.Порядок підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній // Затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 р. № 637;

66.Положення про організацію роботи щодо сприяння зайнятості населення в умовах масового вивільнення працівників // Затверджено постановою Кабміну України від 31 грудня 1993 р. №1090;

67.Про порядок надання пільг, передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" // Постанова КМУ від 16 лютого 1994 р. № 94;

68.Про затвердження списків виробництв, робіт, професій, посад і показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах // Постанова від 11 березня 1994 р. № 162;

69.Положення про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників // Затверджено постановою Кабміну України від 19 березня 1994 р. № 170;

70.Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності // Затверджено постановою Кабміну України від 4 квітня 1994 р. № 221;

71.Про порядок повідомної реєстрації галузевих і регіональних угод, колективних договорів // Постанова Кабміну України від 5 квітня 1994 р. № 225;

72.Положення про робоче місце інваліда і про порядок працевлаштування інвалідів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 травня 1995 р. № 314;

73.Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності // Постанова Кабміну України від 2 серпня 1995 р. № 597;

74.Концепція професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення // Схвалено постановою Кабміну України від 1 лютого 1996 р. № 150;

75.Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням // Постанова Кабміну України від 22 серпня 1996р. № 992;

76.Порядок, тривалість та умови надання щорічних відпусток працівникам, які навчаються у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною формами навчання, де навчальний процес має свої особливості // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997р. № 634;

77.Порядок та межі норм надання послуг з утримання осіб у будинках-інтернатах для громадян похилого віку та інвалідів, операції з яких звільняються від оподаткування на додану вартість // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 28 липня 1997 р. № 803;

78.Порядок забезпечення інвалідів автомобілями // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 1997 р. № 999;

79.Положення про оплату праці за час виробничого навчання, перекваліфікації або навчання інших професій // Затверджено постановою Кабміну України від 28 червня 1997 р. № 700;

80.Умови, тривалість, порядок надання та оплати творчих відпусток // Затверджено постановою Кабміну України від 19 січня 1998 р. № 45;

81.Про гарантії та компенсації при переїзді на роботу в іншу місцевість // Постанова Кабміну України від 2 березня 1998 р. № 255;

82.Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

83.Положення про порядок подання матеріальної допомоги по безробіттю // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

84.Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях і установах робочих місць для працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

85.Положення про порядок організації та проведення оплачуваних громадських робіт // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

86.Положення про порядок організації сезонних робіт // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

87.Положення про порядок надання безпроцентної позики безробітним для зайняття підприємницькою діяльністю // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

88.Положення про порядок реєстрації, перереєстрації та ведення обліку громадян, які шукають роботу, і безробітних, виплати допомоги по безробіттю, а також умови подання матеріальної допомоги в період професійної підготовки та перепідготовки // Затверджено постановою Кабміну України від 27 квітня 1998 р. № 578;

89.Про доплати і компенсації особам, які працюють у зоні відчуження і зоні безумовного (обов’язкового) відселення після повного відселення жителів // Постанова Кабміну України від 30 червня 1998 р. № 982;

90.Порядок надання біженцям грошової допомоги та пенсії // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 1998 р. № 1016;

91.Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон // Постанова Кабміну України від 23 квітня 1999 р. № 663;

92.Про хід пенсійної реформи в Україні з урахуванням результатів проведення експерименту з призначення пенсій органами Пенсійного фонду у Львівській області // Постанова КМУ від 15 жовтня 1999 р. № 1902;

93.Концепція ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів // Схвалено постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2000 р. № 1545;

94.Перелік професійних захворювань // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2000 р. №1662;

95.Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців // Постанова Кабміну України від 28 грудня 2000 р. № 1922;

96.Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві // Постанова Кабміну України від 21 серпня 2001 р. № 1094;

97.Комплексна програма забезпечення реалізації стратегії подолання бідності // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 грудня 2001 р. № 1712;

98.Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751;

99.Положення про Фонд соціального захисту інвалідів // Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2002 р. № 1434;

100.Положение о порядке и условиях применения труда женщин, имеющих детей и работающих неполное рабочее время // Утверждено постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС № 111/8-51 от 29.04.1980 г.;

101.Положение о порядке подтверждения трудового стажа для назначения пенсий // Утвержденное постановлением Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 12 сентября 1990 г. № 369/16-52;

102.Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій // Наказ Міністерства праці, Міністерства юстиції, Міністерства фінансів України № 43 від 28.06.1993 р.;

103.Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників // Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58;

104.Про затвердження Переліку важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок // Наказ Міністерства охорони здоров’я України № 256 від 29.12.1993 р.;

105.Про затвердження Типової форми контракту з працівником // Наказ Міністерства праці України від 15.04.1994 р. № 23;

106.Порядок виплати пенсій і грошової допомоги з Пенсійного фонду України // Затверджено наказом Пенсійного фонду, Міністерства фінансів, Міністерства зв’язку, Міністерства соціального захисту населення від 20.05.94 р. № 6/42/62/81;

107.Про затвердження Переліку робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна (бригадна) матеріальна відповідальність, умови її застосування і Типового договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність // Наказ Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.;

108.Типовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність // Затверджено наказом Міністерства праці України № 43 від 12.05.1996 р.;

109.Про затвердження Рекомендацій щодо порядку надання працівникам з ненормованим робочим днем щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці // Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 7 від 10.10.1997 р.;

110.Порядок коригування виплат, що включаються в заробіток для обчислення пенсії відповідно до Законів України "Про прокуратуру", "Про державну службу" для визначення розміру щомісячного довічного утримання відповідно до Закону України "Про статус суддів" // Затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства фінансів України від 31.07.2000 № 180/182;

111.Інструкція про застосування переліку професійних захворювань // Затверджено наказом Міністерства охорони здоров­­‘я України, Академії медичних наук України, Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2000 р. №374/68/338;

112.Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників // Затверджено наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 № 58;

113.Орієнтовний перелік посад працівників з ненормованим робочим днем системи Міністерства освіти України, яким може надаватись додаткова відпустка // Затверджено Міністром освіти України 11.03.1998 р. та Погоджено з ЦК профспілки працівників освіти та науки 06.03.1998 р.;

114.Інструкція про порядок переказування пенсій громадянам, які виїхали за кордон, та виплати пенсій пенсіонерам іноземних держав, які проживають в Україні // Затверджено Постанова правління Пенсійного фонду України 23.04.99 р. № 4-5;

115.Інструкція про порядок обчислення і сплати підприємствами, установами, організаціями та громадянами збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, інших платежів, а також обліку їх надходження до Пенсійного фонду України // Затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України 19.10.2001 № 16-6;

116.Про розміри допомоги за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням // Постанова Правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 26.09.2002 р. №45;

117.Про практику розгляду судами цивільних справ за позовами про відшкодування шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 6 від 27.03.1992 р.;

118.Про практику розгляду судами трудових спорів // Постанова Пленуму ВС України № 9 від 06.11.1992 р.;

119.Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками // Постанова Пленуму ВС України від 29.12.1992 р. №14;

120.Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди // Постанова Пленуму ВС України № 4 від 31.12.1992 р.;

121.Про практику застосування судами законодавства про оплату праці // Постанова Пленуму ВС України № 13 від 24.12.1999р.;

 

Навчальна література:

122.Андреева Л. О месте норм об обеспечении трудовой занятости в системе российского права // Государство и право – 2007 – № 2 – с. 54-60;

123.Андрєєвський В. Дисциплінарне право в адвокатурі та правила адвокатської професії // Часопис Київського університету права – 2007 – № 4 – с. 177-181;

124.Андріїв В. Трудові права людини у системі природного та позитивного права // Право України – 2007 – № 6 – с. 61-64;

125.Андрушко А. Огляд судової практики вирушення трудових спорів при звільнення працівників за п. 1 ст. 40 КЗпП України // Право України – 2007 – № 11 – с. 85-89;

126.Анохин А. Технологический процесс организации – объективная сторона формирования профессиональной культуры работника // Правовая политика и правовая жизнь – 2007 – № 1 – с. 134-140;

127.Байдалакіна А. Теоретичні проблеми визначення поняття «сім’я» в умовах розвитку суспільних наук // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 3 – с. 52-55;

128.Бедрій Я. Основи охорони праці. Навчальний посібник (3-є видання). – Л.: Магнолія Плюс, 2004, – 240 с.;

129.Бєліков О. Нещасні випадки на виробництві. Аспекти відшкодування моральної шкоди // Юридичний журнал – 2007 – № 2 – с. 108-110;

130.Білецький І. Соціально небезпечні прояви у виробничому процесі в Україні // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 2 – с. 139-141;

131.Бойченко Г. Пільги, що надаються працівникам, які поєднують роботу з навчанням // Підприємництво, господарство і право – 2008 – № 2 – с. 76-79;

132.Больничный лист: Сборник нормативных документов: с изм. и доп. по сост. на 01.01.2002 / Сост. В.Г. Сировец. – Х.: Конус, 2002, – 144 с.;

133.Буряк В.Я. Трудові спори: їх вирішення в Україні. – К.: Знання, 2003;

134.Венедиктов В. Трудовое право Украины. Учеб. пос. – Х.: Консум, 2006, – 304 с.;

135.Венедіктов В. Основи трудового права. Навчальний посібник (кишеньковий формат). – Х.: Консум, 2005, – 170 с.;

136.Верланов С. Європейська соціальна хартія: особливості принципів міжнародного тлумачення (за матеріалами практики Європейського комітету соціальних прав) // Бюлетень міністерства юстиції України – 2008 – № 1 – с. 119-129;

137.Верланов С. Імплементація Європейської соціальної хартії (переглянутої) у вітчизняну юридичну практику: проблеми та перспективи // Юридична Україна – 2008 – № 4 – с. 15-21;

138.Вишновецька С. Понятійний апарат науки трудового права: методологічне значення // Бюлетень міністерства юстиції України – 2008 – № 2 – с. 55-63;

139.Гандзюк М. Основи охорони праці. Підручник (3-є видання). – К.: Каравела, 2005, – 392 с.;

140.Гаращенко Л. Охорона праці працівників за законодавством Європейського Союзу // Часопис Київського університету права – 2006 – № 3 – с. 97-102;

141.Гетьманцева Н. Новація умов трудового договору // Юридична Україна – 2007 – № 3 – с. 64-70;

142.Гогіташвілі Г. Основи охорони праці. Навчальний посібник. – Л.: Новий Світ – 2000, 2005, – 232 с.;

143.Грекова М. Визначення поняття та ознак міжнародних трудових стандартів // Право України – 2008 – № 4 – с. 50-53;

144.Гулєвьска Г. Порівняння предмета та медода регулювання трудового права і міжнародного права України // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 3 – с. 9-12;

145.Гураленко Н. Основні концептуальні підходи до розуміння категорії «джерело права» // Юридична Україна – 2007 – № 6 – с. 13-18;

146.Дмитренко Ю.П. Трудове право України: підручник – К.: Юрінком Інтер, 2009. – 624 с.;

147.Драчук М. К вопросу о самостоятельности института материальной ответственности работника и его соотношении с дисциплиной труда // Правоведение – 2008 – № 1 – с. 101-116;

148.Єрьоменко С., Рижиков В. Основи нормування праці. Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2006, – 192 с.;

149.Жернаков В. До питання про правове розуміння праці та трудових відносин // Вісник Академії правових наук України – 2007 – № 4 – с. 191-198;

150.Жигалкин И.П., Мирошниченко Л.А. Основополагающие аспекты учета труда и заработной платы. – Харьков: Консум, 2002. – 260 с.;

151.Жидецький В. Основи охорони праці. Підр. – Л.: Афіша, 2005, – 320 с.;

152.Завальнюк В. Підвищення професійної кваліфікації суддів // Юридический вестник – 2007 – № 1 – с. 36-38;

153.Заїка В. Класифікаційна характеристика державних нагород України // Часопис Київського університету права – 2008 – № 1 – с. 79-85;

154.Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 1: Загальні положення. Зайнятість та працевлаштування громадян. Трудовий договір. Підготовка та підвищення кваліфікації працівників: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.;

155.Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 2: Робочий час. Час відпочинку. Оплата праці. Гарантійні та компенсаційні виплати: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.;

156.Законодавство України про працю: Зб. нормат. Актів: У 3 кн. / Упоряд. І наук. Ред. В. Вакуленко. – К.: Істина, 1999. – Кн. 3: Охорона праці. Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність сторін трудового договору. Особливості регулювання праці деяких категорій працівників. Трудові спори. Нагляд і контроль за додержанням законодавства про працю: Станом на 25 трав. 1999 р. – 704 с.;

157.Законодавство України про працю: Зб. нормат.-прав. актів. – К.: Істина, 2004. – 344с.;

158.Зыкина Т. Право работника на неприкосновенность личной (частной) жизни // Правоведение – 2007 – № 1 – с. 81-87;

159.Иванов В.Н., Дейнега В.И., Коржик Б.М., Дмитриев С.Л. Охрана труда на предприятии с позиции действующего законодательства. – Харьков: Центр Консульт, 2003. – 248 с.;

160.Изменение трудового договора и условий труда. Законодательства стран СНГ и Европы. – М.: Изд. дел. и учеб. литературы, 2005;

161.Карлицький С.М. Трудове право України: Навч. посіб. – К.: Прецедент, 2004, – 216 с.;

162.Карпенко Д.О. Основи трудового права: Навч. посіб. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 656 с.;

163.Керб Л. Основи охорони праці. Навч. пос. – К.: КНЕУ, 2005, – 215 с.;

164.Коваленко Т. Актуальні проблеми правового регулювання дисциплінарної відповідальності адвокатів // Підприємництво, господарство і право – 2008 – № 2 – с. 156-158;

165.Кодекс законів про працю України з постатейними матеріалами / За редакцією В.М. Вакуленка, О.П. Товстенка. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 1040 с.;

166.Кодекс законів про працю України: Науково-практичний коментар / Прокопенко В.І. та ін. – Харків: Консум, 2003. – 832 с.;

167.Кодекс законов о труде Украины (Научно-практический комментарий). /Под ред. И.И. Пахомова – Х.: ООО «Одиссей», 2001. – 864 с.;

168.Кодекс законов о труде Украины. НПК (переизд.) /Пахомов И./. – Х.: Одиссей, – 2005, 736 с.;

169.Козуб Право інваліда на працю як природне право та конституційний принцип // Юридична Україна – 2007 – № 11 – с. 52-57;

170.Колесников О. Новое в понятии злоупотребления правом // Современное право – 2006 – № 9 – с. 91-93;

171.Корж І. Добір кандидатів на державну службу: порівняльний аналіз // Право України – 2007 – № 3 – с. 84-89;

172.Кострюков С. Правове регулювання трудових відносин науково-педагогічних працівників // Юридична Україна – 2007 – № 3 – с. 71-74;

173.Кузнецов В. Оформление приказов на предприятии (2-е изд.) – Х.: Фактор, 2005, – 122 с.;

174.Лавріненко О.В. Оціночні поняття у системі спеціального законодавства України про працю: їх зміст, значення і проблеми тлумачення у судовій практиці (частина 1) // економіка. Фінанси. Право. – 2007 – № 5 – с. 35-39;

175.Лавріненко О.В. Правовий інститут трудового договору: питання вдосконалення у світі розробки нового трудового кодексу України // Економіка. Фінанси. Право. – 2007 – № 4 – с. 19-24;

176.Лагутіна І.В. Форми захисту трудових прав працівників: Монографія // Одеська національна юридична академія. – О.: Фенікс, 2008. – 160 с.;

177.Левин О. Вознаграждение как одна из основных форм стимулирования в праве // Актуальные проблемы правоведения – 2006 – № 3 – с. 20-22;

178.Ломоносов А.В. Виявлення резервів зменшення чисельності штатних посад науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів // Актуальні проблеми економіки – 2007 – № 3 – с. 114-122;

179.Майстренко О. Роль тлумачень та роз’яснень законодавства // Бюлетень міністерства юстиції України – 2007 – № 2 – с. 110-118;

180.Машков К. Підстави застосування до працівників заохочень за трудові досягнення // Право України – 2007 – № 11 – с. 35-40;

181.Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / В.Г. Ротань, І.В. Зуб, Б.С. Стичинський, – 6-те вид., доп. і перероб. – К.: А.С.К., 2006. – 976 с.;

182.Онищенко Г. Проблема існування категорії «зловживання правом» // Юридичний журнал – 2007 – № 2 – с. 30-33;

183.Охорона праці в Україні. Нормативна база (2-е видання) / Роїна О. – К.: КНТ, 2006, – 420 с.;

184.Охорона праці в Україні: Нормативні документи /Упор. О.М. Роїна/. – К.: КНТ, 2004;

185.Павликівський В. Практикум захисту трудових прав громадян кримінальним законодавством. – Х.: Харьковюр, 2006;

186.Пашутинський Є.К. Колективний договір: Зразки документів. Нормативна база. – К.: КНТ, 2005 р.;

187.Правила пожежної безпеки в Україні. – Харків: Аспект+, 2005, – 172 с.;

188.Правове регулювання трудових відносин наукових працівників. – К.: Юридична думка, 2005;

189.Правовое регулирование контрактной формы трудового договора / Авт.-сост. А.С. Луценко. – Д.: Сталкер, 1999. – 288 с.;

190.Працевлаштування громадян за кордоном. Нормативні акти /Курдельчук Д./ – К.: Юрінком Інтер;

191.Праця та соціальна політика в Україні. – К.: «Соцінформ», 1999.;

192.Прокопенко В.І. Практикум з трудового права України: Навчальний посібник. Видання друге, стереотипне. – Х.: Консум, 2000. – 192 с.;

193.Прокопенко В.І. Трудове право України. – Х.: Консум, 2002 р.;

194.Процишен М. Аналіз чинного та перспективного законодавства про право на страйк // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 5 – с. 104-107;

195.Рожнов В. Розпорядчі документи з кадрових питань. – К.: МедіаПро, 2005, – 168 с.;

196.Розірвання трудового договору у випадку скорочення чисельності або штату працівників // Юридична Україна – 2007 – № 3 – с. 95-98;

197.Роїна О.М. Трудові правовідносини: Практичний посібник (2-е вид.) – К.: КНТ, 2005, – 348 с.;

198.Соціальний захист // Журнал;

199.Справочник квалификационных характеристик профессий работников. – Х.: Фактор, 2005, – 732 с.;

200.Трудове право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл. / П.Д. Пилипенко, В.Я. Бурак, З.Я. Козак та ін.; За ред. П.Д. Пилипенка. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – 536 с.;

201.Трудове право України: Практикум / Г.І. Чанишева, Н.Б. Болотіна, Т.М. Додіна, О.Л. Олейніков. – К.: Юрінком Інтер, 1999. – 288 с.;

202.Трудове право України: Тести: Навч. пос. для сам. вивч. дисц. /Л.П. Грузінова, В.Г. Короткін, В.П. Пастухов, В.Ф. Пеньківський./ – К.: Школа, 2004;

203.Трудові спори. Навчальний посібник /Пастухов В./. – К.: Магістр – ХХІ сторіччя, 2005, – 272 с.;

204.Трудові спори: законодавство, коментар, судова практика / Упорядники: В.А. Скоробагатько, М.І. Федишин. – К.: Істина, 2000. – 432 с.;

205.Трудовое право Украины в вопросах и ответах: Учебно-справочное пособие. Издание четвертое, переработанное и дополненное /Под ред. В.В. Жернакова/. – Х.: «Одиссей», 2005, – 592 с.;

206.Трудовое право Украины. / Под. ред. Г.И. Чанышевой, Н.Б. Болотиной. – Х.: «Одиссей», 2002. – 512 с.;

207.Угрюмова Г. Расторжение трудового договора в случае совершения прогула (вопросы истории, правовой аспект) // Підприємництво, господарство і право – 2006 – № 6 – с. 31-35;

208.Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку / Відп. ред. Н.М. Хуторян. – К.: Ін Юре. – 1999. – 180 с.;

209.Феськов М.М. Трудове законодавство України і Європейська соціальна хартія (переглянута): питання адаптації. – К.: Знання, 2005. – 276 с.;

210.Чанишева Г.І. Колективні відносини у сфері праці: теоретико-правовий аспект: Монографія. – Одеса: Юридична література, 2001. – 328 с.;

211.Швець Н. Поняття та форми трудових конфліктів // Підприємництво, господарство і право – 2006 – № 6 – с. 40-43;

212.Ширабон О. Основные признаки нормативно-правового договора // Вестник Московского университет. Серия 11. Право. – 2007 – № 1 – с. 111-119;

213.Шпиталенко Г.А., Шпиталенко Р.Б. Трудове право: Навчальний посібник для студентів спеціальності 7.050107 «Економіка підприємництва» Житомирського інженерно-технологічного інституту. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 243 с.;

214.Щербина В. Захисна функція трудового права в умовах ринкових відносин // Підприємництво, господарство і право – 2007 – № 2 – с. 99-102;

215.Щербина В. Нове визначення поняття функцій трудового права // Підприємництво, господарство і право – 2006 – № 6 – с. 36-39;

216.Щербина В.І. Трудове право України: Підручник / За ред. В.С. Венедіктова. – К.: Істина, 2008. – 384 с.;

217.Юридический энциклопедический словарь /ред. Марченко М./. – М.: Велби, 2006, – 816 с.;

218.Юридичний словник /Гончаренко В./. – К.: Форум, 2005, – 473 с.;

219.Юровский Б. Документальное оформление трудовых и гражданско-правовых отношений с работниками // Энциклопедия бухгалтера и экономиста, № 6 (60), март 2003.;

220.Юровский Б. Документальное оформление трудовых и гражданско-правовых отношений с работниками (организация бизнеса и мотивация персонала). – Х.: Консульт, 2003, – 179 с.;

221.Юровский Б. Дополнительные блага – основы благосостояния работника и работодателя. – Х.: Центр «Консульт», 2005, – 248 с.

 


ТЕЗАУРУС З ДИСЦИПЛІНИ

 

Атестація – це періодична дія, яка здійснюється за розпорядженням роботодавця, і полягає у перевірці відповідності працівника займаній посаді чи виконуваній роботі.

Безробітний – працездатний громадянин працездатного віку, які через відсутність роботи не мають заробітку або інших передбачених законодавством доходів і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, готові та здатні приступити до підходящої роботи.

Біпартизм – форма соціального партнерства на основі двосторонніх відносин між об’єднаннями роботодавців та об’єднаннями працівників.

Вечірній час – робочий час з 1800 години вечора до 2200 години вечора.

Вивільнення працівників – це масове звільнення працівників роботодавцем, зумовлене змінами в організації виробництва та праці.

Випробувальний строк – це період, протягом якого роботодавець перевіряє тільки найнятого працівника на відповідність його займаній посаді чи виконуваній роботі з точки зору наявності у нього відповідного досвіду роботи, практичних навичок, вмінь та знань.

Виробниче навчання – це підготовка кадрів як безпосередньо на підприємстві, так і за його межами з метою набуття працівниками підприємства певних професійних знань та навичок, що організовується та здійснюється за рахунок роботодавця.

Вихідна допомога – вид гарантійної виплати, що виплачується у деяких випадках припинення трудового договору, як правило для гарантування працівникуПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.015 с.)