ТЕМА 24. КАСАЦІйне провадженняМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 24. КАСАЦІйне провадження1. Загальна характеристика інституту перегляду судових рішень, що набрали законної сили

1.1. Суть касаційного провадження.

1.2. Право на касаційне оскарження та порядок його реалізації

1.3. Об’єкт касаційного оскарження

2. Порядок розгляду справи в суді касаційної інстанції

2.1. Відкриття касаційного провадження

2.2. Підготовка касаційним судом справи до розгляду

2.3. Судовий розгляд справи судом касаційної інстанції. Межі касаційного перегляду цивільних справ

3. Повноваження суду касаційної інстанції

4. Рішення та ухвали суду касаційної інстанції за результатами перегляду судових рішень

ТЕМА 25. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИНЯТКОВИМИ ОБСТАВИНАМИ

1. Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами.

2. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання скарги.

3. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття провадження з перегляду судового рішення у зв’язку з винятковими обставинами. Допуск скарги до провадження у зв’язку з винятковими обставинами.

4. Особливості розгляд справи з перегляду судового рішення у зв’язку з винятковими обставинами.

5. Повноваження Верховного Суду України за наслідками розгляду скарги.

6. Рішення та ухвали Верховного Суду України, їх зміст. Порядок прийняття судових рішень та набрання ними законної сили.

ТЕМА 26. ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ РІШЕНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З НОВОВИЯВЛЕНИМИ ОБСТАВИНАМИ

1. Суть і значення стадії перегляду судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами.

2. Об’єкт, підстави та суб’єкти права на подання заяви.

3. Строки, процесуальні засоби та порядок звернення для відкриття провадження з перегляду судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

4. Порядок розгляду заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами та процесуальні наслідки розгляду.

ТЕМА 27. ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ. СУДОВИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ СУДОВИХ РІШЕНЬ

1. Поняття та загальні засади виконавчого провадження.

2. Учасники виконавчого провадження:

· органи виконання;

· особи, які беруть участь у виконавчому провадженні;

· особи, які залучаються до виконання.

3. Підстави виконання і виконавчі документи.

4. Давність примусового виконання добровільно невиконаного обов’язку (виконавча давність).

5. Загальні правила виконавчого провадження.

6. Звернення стягнення на майно громадян.

7. Звернення стягнення на заробітну, інші види доказів боржника.

8. Порядок вирішення питання про поворот виконання.

9. Судовий контроль за виконанням судових рішень.

 

Структура навчальної дисципліни

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма заочна форма
усього у тому числі усього у тому числі
л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. р.
Модуль 1
Змістовий модуль 1. Назва
Тема 1. Принципи цивільного процесуального права                        
Тема 2. Цивільно-процесуальні правовідносини та їх суб’єкти                        
Тема 3. Сторони та треті особи в цивільному процесі                        
Тема 4. Представництво в цивільному процесі                        
Тема 5. Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб                        
Тема 6. Сторони та треті особи в цивільному процесі                        
Разом за змістовим модулем 1                        
Змістовий модуль 2. Назва
Тема 7. Процесуальні строки                        
Тема 8. Цивільна юрисдикція (підвідомчість)                        
Тема 9. Підсудність цивільних справ                        
Тема 10 Судові витрати. Заходи процесуального примусу                        
Тема 11. Докази і доказування                        
Тема 12. Позов                        
Тема 13. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі                        
Тема 14. Провадження у справі до судового розгляду. Призначення справи до розгляду                        
Тема 15. Судові виклики та повідомлення                        
Разом за змістовим модулем 2                        
Усього годин                        
Модуль 2
Змістовий модуль 3 Назва
Тема 16. Судовий розгляд                        
Тема 17. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду                        
Тема 18. Судові рішення                        
Тема 19. Заочний розгляд справи                        
Тема 20. Наказне провадження                        
Тема 21. Загальна характеристика окремого провадження                        
Тема 22. Особливості розгляду деяких категорій справ окремого провадження                        
Разом за змістовим модулем 3                        
Змістовий модуль 4 Назва
Тема 23. Апеляційне провадження                        
Тема 24. Касаційне провадження                        
Тема 25. Перегляд судових рішень у зв’язку з винятковими обставинами                        
Тема 26. Перегляд судових рішень у зв’язку з нововиявленими обставинами                        
Тема 27. Виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням судових рішень                        
Разом за змістовим модулем 4                        
Усього годин                        
ІНДЗ                        
Усього годин                        

 

Теми семінарських занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
   
   
...    

 

 

Теми практичних занять

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Поняття, предмет та джерела цивільного процесуального права
2. Принципи цивільного процесуального права
3. Цивільно-процесуальні правовідносини та їх суб’єкти
4. Сторони та треті особи в цивільному процесі
5. Представництво в цивільному процесі
6. Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
7. Процесуальні строки
8. Цивільна юрисдикція (підвідомчість)
9. Підсудність цивільних справ
10. Судові витрати. Заходи процесуального примусу
11. Докази і доказування
12. Позов
13. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі
14. Провадження у справі до судового розгляду. Призначення справи до розгляду
15. Судові виклики та повідомлення
16. Судовий розгляд
17. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду
18. Судові рішення
19. Заочний розгляд справи
20. Наказне провадження
21. Загальна характеристика окремого провадження
22. Особливості розгляду деяких категорій справ окремого провадження
23. Апеляційне провадження
24. Касаційне провадження
25. Перегляд судових рішень Верховним Судом України (провадження у зв’язку з винятковими обставинами)
26. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами
27. Виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням судових рішень

 

Теми лабораторних занять

№ з/п Назва теми Кількість годин
   
   
...    

 

Самостійна робота

 

№ з/п Назва теми Кількість годин
1. Поняття, предмет та джерела цивільного процесуального права
2. Принципи цивільного процесуального права
3. Цивільно-процесуальні правовідносини та їх суб’єкти
4. Сторони та треті особи в цивільному процесі
5. Представництво в цивільному процесі
6. Участь в цивільному процесі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
7. Процесуальні строки
8. Цивільна юрисдикція (підвідомчість)
9. Підсудність цивільних справ
10. Судові витрати. Заходи процесуального примусу
11. Докази і доказування
12. Позов
13. Пред’явлення позову. Відкриття провадження у справі
14. Провадження у справі до судового розгляду. Призначення справи до розгляду
15. Судові виклики та повідомлення
16. Судовий розгляд
17. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду
18. Судові рішення
19. Заочний розгляд справи
20. Наказне провадження
21. Загальна характеристика окремого провадження
22. Особливості розгляду деяких категорій справ окремого провадження
23. Апеляційне провадження
24. Касаційне провадження
25. Перегляд судових рішень Верховним Судом України (провадження у зв’язку з винятковими обставинами)
26. Провадження у зв’язку з нововиявленими обставинами
27. Виконання судових рішень. Судовий контроль за виконанням судових рішень

 

Індивідуальні завдання

 

Індивідуальні завдання з окремих дисциплін (реферати, розрахункові, графічні, курсові, дипломні проекти або роботи тощо) видаються студентам в терміни, передбачені вищим навчальним закладом. Індивідуальні завдання виконуються студентом самостійно при консультуванні викладачем.

Допускаються випадки виконання комплексної тематики кількома студентами.

Курсові проекти (роботи) виконуються з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання та їх застосування до комплексного вирішення конкретного фахового завдання.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.215.177.171 (0.011 с.)