ТЕМА 11. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 11. ДОКАЗИ І ДОКАЗУВАННЯ1. Доказування як процесуальна діяльність. Стадії процесу доказування

2. Поняття доказів та їх класифікація в цивільному процесі

3. Предмет доказування. Розподіл обов’язків пор доказуванню. Факти, що не потребують доведення.

4. Належність та допустимість доказів в цивільному процесі

5. Характеристика засобів доказування в цивільному процесі

5.1. Пояснення сторін, третіх осіб та їх представників, допитаних як свідків

5.2. Показання свідків

5.3. Письмові докази в цивільному процесі

5.4. Речові докази в цивільному процесі

5.5. Висновок експерта як засіб доказування в цивільному процесі

6. Забезпечення процесу доказування джерелами доказової інформації (розподіл обов’язків по доказуванню, забезпечення доказів, судові доручення)

7. Оцінка судом наявних у справі доказів

8. Особливості процесу доказування в окремому та наказному провадженні

ТЕМА 12. ПОЗОВ

1. Поняття позову та позовного провадження

2. Елементи позову

3. Види позовів

4. Право на пред'явлення позову

5. Зміни в позовних засобах захисту прав

5.1. Використання позовних засобів захисту прав

5.2. Зміна позову

5.3. Відмова від позову

5.4. Об'єднання і роз'єднання позовів

5.5. Визнання позову

5.6. Укладення мирової угоди

6. Захист інтересів відповідача проти позову

6.1. Заперечення проти позову

6.2. Пред’явлення зустрічного позову

7. Забезпечення позову

7.1. Загальні умови та способи забезпечення позову

7.2. Порядок забезпечення позову

7.3. Заміна виду та скасування способів забезпечення позову

7.4. Захист відповідача при застосуванні заходів забезпечення позову

ТЕМА 13. ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ПОЗОВУ. ВІДКРИТТЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ

1. Звернення зацікавленої особи до суду з позовною заявою:

· Порядок пред’явлення позову.

· Форма і зміст позовної заяви.

· Документи, які повинні бути додані до позовної заяви.

2. Підстави та правові наслідки відмови у відкритті провадження у справі.

3. Підстави та правові наслідки повернення позовної заяви та залишення її без руху.

4. Відкриття провадження у справі. Правові наслідки відкриття провадження у справі.

ТЕМА 14. ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ

1. Провадження у справі до судового розгляду - самостійна стадія цивільного процесу, її мета та завдання.

2. Попереднє судове засідання.

3. Процесуальні дії судді та осіб, які беруть участь у справі по підготовці справи до судового розгляду.

4.Призначення справи до судового розгляду.

Тема 15. Судові виклики та повідомлення

1. Забезпечення права сторін на участь у розгляді справи (Категорія «належного повідомлення» в цивільному судочинстві)

2. Правила вручення судових повісток

3. Інформування про судовий розгляд шляхом публікації в пресі

4. Наслідки неявки в судове засідання належним чином повідомлених учасників процесу

5. Особливості повідомлення судом громадян та організацій, які перебувають за кордоном

Змістовний модуль ІІІ назва

ТЕМА 16-17. СУДОВИЙ РОЗГЛЯД. Закінчення провадження у справі без ухвалення рішення суду

1. Поняття і значення стадії судового розгляду

2. Складові частини та процесуальний порядок судового розгляду

3. Ускладнення в ході розгляду цивільних справ:

Тимчасове припинення розгляду справи (перерви в судовому засіданні, відкладення розгляду справи, зупинення провадження у справі)

Закінчення провадження у справі без ухвалення судового рішення (залишення заяви без розгляду, закриття провадження у справі)

4. Фіксування цивільного процесу

Фіксування цивільного процесу технічними засобами

Журнал судового засідання

Порядок подання та розгляду зауважень щодо технічного запису та журналу судового засідання

Фіксування окремих процесуальних дій

 

ТЕМА 18. СУДОВІ РІШЕННЯ

1. Поняття і види актів суду першої інстанції. Відмінність рішення суду від ухвали та судового наказу.

2. Поняття рішення суду, його суть та зміст.

3. Вимоги, які пред’являються до рішення суду.

4. Умови набрання законної сили судовим рішенням та його правові наслідки.

5. Негайне виконання рішення суду, визначення порядку виконання, надання відстрочки і розстрочки виконання рішення. Звернення рішення суду до виконання.

6. Виправлення недоліків рішення суду.

7. Ухвали суду першої інстанції.

ТЕМА 19. ЗАОЧНИЙ РОЗГЛЯД СПРАВИ

1. Загальна характеристика та значення заочного розгляду цивільних справ

2. Умови проведення заочного розгляду справи

2.1. Неявка відповідача в судове засідання

2.2. Належне повідомлення відповідача про час та місце розгляду справи

2.3 Відсутність поважних причин неявки відповідача

2.4. Згода позивача на заочний розгляд справи

3. Особливості заочного розгляду справи та ухвалення заочного рішення

4. Перегляд та оскарження заочного рішення

Перегляд заочного рішення судом, який його ухвалив

Апеляційне оскарження заочного рішення та вирішення питань конкуренції способів перегляду заочного рішення

ТЕМА 20. НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1. Поняття, ознаки, суть та значення наказного провадження. Відмінність наказного провадження від позовного та окремого.

2. Передумови звернення до суду з заявою про видачу судового наказу (види вимог та підстави, за якими може бути виданий судовий наказ).

3. Порядок звернення з заявою про видачу судового наказу:

· Підсудність справ наказного провадження.

· Форма і зміст заяви про видачу судового наказу.

· Судові витрати у справах наказного провадження.

· Підстави та правові наслідки повернення заяви про видачу судового наказу.

· Підстави та правові наслідки відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу.

4. Порядок видачі та зміст судового наказу. Відмінність судового наказу від рішення суду, ухвали суду, виконавчого напису нотаріуса.

5. Набрання судовим наказом законної сили.

6. Скасування судового наказу.

ТЕМА 21-22. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯ

1. Загальна характеристика окремого провадження

1.1. Поняття та сутність окремого провадження

1.2. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження

1.3. Загальні особливості порядку розгляду справ окремого провадження

2. Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження

2.1. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності

2.2. Розгляд справ про надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності

2.3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

2.4. Розгляд справ про усиновлення

2.5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

2.6. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

2.7. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

2.8. Розгляд справ про визнання спадщини відумерлою

2.9. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

2.10. Розгляд справ про обов’язкову госпіталізація до протитуберкульозного закладу

2.11. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Змістовний модуль IV назва

ТЕМА 23. Апеляційне провадження

1. Загальна характеристика інституту перегляду судових рішень, що не набрали законної сили

1.1. Суть апеляційного провадження. Модель апеляції в українському цивільному судочинстві

1.2. Право на апеляційне оскарження та порядок його реалізації

1.3. Об’єкт апеляційного оскарження

2. Порядок розгляду справи в суді апеляційної інстанції

2.1. Відкриття апеляційного провадження

2.2. Підготовка апеляційним судом справи до розгляду

2.3. Судовий розгляд справи апеляційним судом. Межі апеляційного перегляду цивільних справ

3. Повноваження суду апеляційної інстанції

3.1. Скасування рішення з направленням справи на новий розгляд

3.2. Скасування рішення із закриттям провадження у справі або залишенням заяви без розгляду

3.3. Зміна рішення або ухвалення нового рішення судом апеляційної інстанції

4. Рішення та ухвали суду апеляційної інстанції за результатами перегляду судових рішеньПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.117.38 (0.01 с.)