ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 166 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 166 Страница

Юридический институт правового администрирования ГЛАВА II. Виды срочных трудовых договоров в зависимости от оснований их заключения. Классификации срочного трудового договора Срок трудового договора при замене временно отсутствующего работника Срочный трудовой договор при выполнении временных и сезонных работ Срочный трудовой договор, заключаемый в зависимости от физиологических, социальных и трудовых особенностей работника, как субъекта трудовых правоотношений Срочный трудовой договор, заключаемый в зависимости от особенностей работодателя, как субъекта трудовых правоотношений Срочный трудовой договор, заключаемый в связи особыми условиями или характером, осуществляемой работы Организационно-правовые формы осуществления предпринимательской деятельности Критерии классификации и виды субъектов предпринимательской деятельности Особенности нормативного правового регулирования деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства Особенности правового положения государственных и муниципальных унитарных предприятий Понятие и правовое регулирование оценочной деятельности. Правовое положение субъектов оценочной деятельности. Объекты оценки. Обязательная оценка. Тема 3. Гражданские процессуальные правоотношения и их субъекты. Какие отрасли права в системе права России имеют связь с гражданским процессуальным правом? Тема 1. Понятие конституционного (уставного) права субъектов РФ Тема 8. Организация государственной власти в субъектах РФ Занятие 6. Законодательная власть в субъектах РФ Ніхто не може бути притягнений до кримінальної відповідальності за той самий злочин більше одного разу. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності. Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом’якшує відповідальність, а частково п посилює, має зворотну дію в часі лише у тій частині, яка пом’якшує відповідальність. Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених іноземцями або особами без громадянства за межами України Стаття 10. Видача особи, яка обвинувачується у вчиненні злочину, та особи, яка засуджена за вчинення злочину Розділ III ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ Особливо тяжким злочином є злочин, за який передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк понад десять років або довічного позбавлення волі. Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину. ОСОБА, ЯКА ПІДЛЯГАЄ КРИМІНАЛЬНІЙ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (СУБ’ЄКТ ЗЛОЧИНУ) Особа, яка вчинила злочин у стані сп’яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманюючих речовин, підлягає кримінальній відповідальності. Виною є психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом, та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності. Стаття 25. Необережність та її види Співучастю у злочині є умисна спільна участь декількох суб’єктів злочину у вчиненні умисного злочину. Стаття 28. Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом. Стаття 38. Затримання особи, що вчинила злочин Стаття 40. Фізичний або психічний примус Конституція України (ст. ст. 19, 60). ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин. Стаття 49. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності Покарання не має на меті завдати фізичних страждань або принизити людську гідність. Громадські роботи не призначаються особам, визнаним інвалідами першої або другої групи, вагітним жінкам, особам, які досягли пенсійного віку, а також військовослужбовцям строкової служби. Тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців замість позбавлення волі не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у виді позбавлення волі. Стаття 66. Обставини, які пом’якшують покарання При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 65-67 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину. Стаття 71. Призначення покарання за сукупністю вироків Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного року до трьох років. Якщо в період звільнення від відбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 71 і 72 цього Кодексу. Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають судимості. Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м’яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється з дня відбуття більш м’якого покарання (основного та додаткового). Стаття 95. Продовження, зміна або припинення застосування примусових заходів медичного характеру У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків,—караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Карається позбавленням волі на строк від десяти до П’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Карається позбавленням волі на строк, від восьми до п’ятнадцяти років. Караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Карається позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією майна у випадку, передбаченому пунктом 6 частини другої цієї статті. Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього,—карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження Карається позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, — Стаття 133. Зараження венеричною хворобою Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані Карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Карається обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Караються позбавленням волі на строк від п’яти до семи років з позбавленням права обіймати певні посади і займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Стаття 147. Захоплення заручників Караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна. Стаття 150. Експлуатація дітей Карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років. Караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років. Караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Караються штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від одного до п’яти років. Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею,—карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, Карається обмеженням волі на строк від двох до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 170. Перешкоджання законній діяльності професійних спілок, політичних партій, громадських організацій Стаття 171. Перешкоджання законній професійній діяльності журналістів Стаття 177. Порушення прав на об’єкти промислової власності Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи неповнолітніх,—караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб,—карається обмеженням волі на строк до п’яти рокіз або позбавленням волі на той самий строк. Карається позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцятії років із конфіскацією майна. Караються позбавленням волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна. Карається штрафом від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням Карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців. Карається позбавленням волі на строк від трьох до п’ятнадцяти років. Карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років. Караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна. Карається штрафом від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Караються обмеженням волі на строк до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з вилученням та знищенням вироблених товарів та з конфіскацією обладнання для її виготовлення. Караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти рокій. Стаття 206. Протидія законній господарській діяльності Караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років. Стаття 208. Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків Караються позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією грошових коштів та іншого майна, здобутих завідомо злочинним шляхом, та з конфіскацією майна. Стаття 210. Порушення законодавства про бюджетну систему України Караються позбавленням волі на строк від п’яти до де сяти років з позбавленням права обіймати певні посад, чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна. Стаття 215. Підроблення знаків поштової оплати і прозїних квитків Караються штрафом від семисот п’ятдесяти до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років. Стаття 220. Приховування стійкої фінансової неспроможності Караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Стаття 223. Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів Стаття 226. фальсифікація засобів вимірювання Карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими ро-оотами на строк від ста до двохсот годин, або виправними роботами на строк до двох років. Стаття 230. Порушення антимонополького законодавства Карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна або без такої. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Стаття 237. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення Стаття 239. Забруднення або псування земель Караються штрафом у розмірі до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до двох років. Стаття 243. Забруднення моря Стаття 247. Порушення законодавства про захист рослин Стаття 249. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом Стаття 250. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів Стаття 253. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля Розділ IX ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ Карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років. Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років. Карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцята років. Караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років. Караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 299. Жорстоке поводження з тваринами Стаття ЗО1. Ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів Карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 306. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів Стаття 308. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем Карається позбавленням волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Карається позбавленням волі строком від п’яти до восьми років. Карається позбавленням волі строком від двох до п’яти років. Караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років. Стаття 331. Незаконне перетинання державного кордону Караються штрафом від ста до двохсот иеопедатяеву-ламих мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк .до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк. Стаття 334. Порушення правил міжнародних польоте Карається обмеженням волі на строк до трьох років. Карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. Караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років. Караються позбавленням волі на строк від дев’яти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі. Карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років. Карається штрафом до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років. Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем Караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Стаття 366. Службове підроблення Карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. Карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Закон України “Про Конституційний Суд України” від 16 жовтня 1996 р. (ст. ст. 69, 70). Караються арештом на строк до шести місяців. Стаття 401. Поняття військового злочину Стаття 405. Погроза або насильство щодо начальника Караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років. Караються позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до п’ятнадцяти років. Статут гарнізонної та вартової служб Збройних Сил Україна від 24 березня 1999 р. (розділи 2, 4-5). Караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років. Стаття 439. Застосування зброї масового знищення Караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п’яти років. Карається позбавленням волі на строк від п’яти до дванадцяти років із конфіскацією майна. Тема 5. Объекты гражданских правоотношений Классификация вещей в зависимости от оборотоспособности Главная вещь и принадлежность. Сложные и простые вещи Ценные бумаги как объекты гражданских прав: понятие, признаки, виды Понятие и виды юридических фактов в гражданском праве. Юридические составы Недействительные сделки: понятие, виды Понятие, принципы и способы осуществления субъективных гражданских прав Понятие и виды сроков в гражданском праве. Порядок исчисления сроков Понятие, признаки и виды вещных прав Способы возникновения и прекращение права собственности Особенности правового режима общей совместной собственности Понятие и структура обязательств и обязательственного права Понятие и принципы исполнения обязательств Залог и удержание как способы обеспечения исполнения обязательств Формы гражданско-правовой ответственности. Убытки как основная форма гражданско-правовой ответственности. Соотношение убытков и неустойки Тема 14. Гражданско-правовой договор ДОГОВІР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ ПРО ЗАСНУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА Стаття 52 (колишня стаття R) Стаття 32 (колишня стаття 38) Стаття 166 (колишня стаття 130і) Стаття 215 (колишня стаття 159) Стаття 230 (колишня стаття 173) Стаття 254 (колиш5ня стаття 191) Стаття 273 (колишня стаття 204) Г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, д. 1 Права и обязанности по Договору Цена договора и порядок оплаты Срок действия договора, порядок его изменения и расторжения Перечень работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме Перечень услуг и (или) работ по управлению многоквартирным домом Граница эксплуатационной ответственности Установления факта некачественного выполнения или выполнения не в полном объеме Вознаграждение АГЕНТА. Порядок расчетов. Срок действия и условия прекращения договора. Задержка с возвращением туриста из-за границы после окончания срока поездки, вызванная смертью, несчастным случаем или болезнью путешествующих вместе с ним супруга (супруги)или близких родственников. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Понтонная, д. 7, корп. 1, лит. А к Договору на оказание услуг Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Понтонная, д. 9, корп. 1, лит. А Державний устрій стародавніх Афін. Материалы допускаются к использованию в учебном процессе Этап: выбор темы контрольной работы, консультация Исследование фактического материала Этап: представление работы на проверку Тема. История становления и развития прав человека в условиях Древнего мира Тема. Развитие идей прав человека дореволюционными мыслителями России Тема. Направления, формы и методы международного сотрудничества в области защиты прав человека. Правовая природа, цели, задачи, принципы и назначение института регистрации Институты учета и отчетности: понятие, цели, задачи, субъекты. Правовая характеристика института лицензирования Правовая характеристика института аттестации. Правовая характеристика института аккредитации Становлення конституційного судочинства в Україні Місце КСУ в системі поділу влади КСУ — єдиний орган конституційної юрисдикції Взаємозв'язок права та політики в діяльності КСУ Організація та діяльність КСУ Поняття конституційного судочинства Учасники конституційного судочинства Строки конституційного провадження Попередній розгляд подань і звернень у Конституційному Суді України Провадження у справах у Конституційному Суді України, щодо яких відкрито конституційне провадження Прийняття рішень і висновків КСУ Провадження у справах щодо конституційності законів та інших правових актів ВРУ, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України, правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим Особливості провадження у справах щодо конституційності актів про призначення виборів, всеукраїнського, місцевого референдуму, та референдуму в Автономній Республіці Крим Провадження у справах щодо офіційного тлумачення Конституції та законів України О ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ИЛИ СВЯЗИ ПРЕДСТАВЛЕНИИ О РАССУЖДЕНИИ (REASON) И НАУЧНОМ ЗНАНИИ (SCIENCE) О ВНУТРЕННИХ НАЧАЛАХ ПРОИЗВОЛЬНЫХ ДВИЖЕНИЙ, ОБЫЧНО НАЗЫВАЕМЫХ СТРАСТЯМИ, И О РЕЧАХ, ПРИ ПОМОЩИ КОТОРЫХ ОНИ ВЫРАЖАЮТСЯ О ДОСТОИНСТВАХ, ОБЫЧНО НАЗЫВАЕМЫХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ, И О ПРОТИВОСТОЯЩИХ ИМ НЕДОСТАТКАХ О РАЗЛИЧНЫХ ПРЕДМЕТАХ ЗНАНИЯ О ЕСТЕСТВЕННОМ СОСТОЯНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РОДА В ЕГО ОТНОШЕНИИ К СЧАСТЬЮ И БЕДСТВИЯМ ЛЮДЕЙ О ПЕРВОМ И ВТОРОМ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ И О ДОГОВОРАХ О ДРУГИХ ЕСТЕСТВЕННЫХ ЗАКОНАХ О ЛИЧНОСТЯХ, ДОВЕРИТЕЛЯХ И ОБ ОЛИЦЕТВОРЕННЫХ ВЕЩАХ О ПРАВАХ СУВЕРЕНОВ В ГОСУДАРСТВАХ, ОСНОВАННЫХ НА УСТАНОВЛЕНИИ О РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ГОСУДАРСТВ, ОСНОВАННЫХ НА УСТАНОВЛЕНИИ, И О ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ ОБ ОТЕЧЕСКОЙ И ДЕСПОТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ О ПОДВЛАСТНЫХ ГРУППАХ ЛЮДЕЙ, ПОЛИТИЧЕСКИХ И ЧАСТНЫХ О ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖИТЕЛЯХ ВЕРХОВНОЙ ВЛАСТИ О ПИТАНИИ ГОСУДАРСТВА И О ПРОИЗВЕДЕНИИ ИМ ПОТОМСТВА О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОПРАВДАНИЯХ И О СМЯГЧАЮЩИХ ВИНУ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ О ТОМ, ЧТО ОСЛАБЛЯЕТ ИЛИ ВВДЕТ ГОСУДАРСТВО К РАСПАДУ О ЦАРСТВЕ БОГА ПРИ ПОСРЕДСТВЕ ПРИРОДЫ О ПРИНЦИПАХ ХРИСТИАНСКОЙ ПОЛИТИКИ О ЧИСЛЕ, ДРЕВНОСТИ, ЦЕЛИ, АВТОРИТЕТЕ И ТОЛКОВАТЕЛЯХ КНИГ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ О ЧУДЕСАХ И ОБ ИХ УПОТРЕБЛЕНИИ О ПРАВАХ ЦАРСТВА БОЖИЕГО ПРИ АВРААМЕ, МОИСЕЕ, ПЕРВОСВЯЩЕННИКАХ И ЦАРЯХ ИУДЕЙСКИХ О МИССИИ НАШЕГО СВЯТОГО СПАСИТЕЛЯ О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ЧЕЛОВЕКА З М І С Т О В Н И Й М О ДУ Л Ь І. Колізійні норми у міжнародному приватному праві. Що вважається несумісним із публічним порядком держави? У чому полягає основний сенс створення офшорних компаній? Основними колізійним нормами, які застосовуються в галузі міжнародних перевезень, є Що являє собою необхідність одночасно враховувати особистий закон кожного з подружжя при укладанні шлюбу? Т е м а 11. МІЖНАРОДНИЙ ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС. Міністерство охорони здоровя України
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.032 с.)