ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 93 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 93 Страница

Поняття контрабанди та способи її виконання. Класифікація і криміналістична характеристика контрабанди. Криміналістична характеристика кримінальних пожеж. Вихідні слідчі ситуації, версії, тактичні завдання при розслідуванні кримінальних пожеж. Первісні слідчі дії. Криміналістична класифікація і характеристика дорожньо-транспортних подій. Обставини, що підлягають встановленню. Типові слідчі ситуації та організація початкового етапу розслідування ДТП. Криміналістична класифікація і характеристика екологічних злочинів. Типові слідчі ситуації, версії і тактичні завдання при розслідуванні злочинів проти довкілля. Тактичні особливості провадження слідчих дій при розслідуванні екологічних злочинів. Призначення судових експертиз при розслідуванні злочинів, пов’язаних з забрудненням довкілля. Поняття, завдання, об’єкт, предмет. Криміналістика і кримінологія. Поняття судової фотографії та відеозапису, їх значення та процесуальне оформлення застосування у розслідуванні Поняття та значення судово-дослідницької фотографії Сліди людини, знарядь злому, інструментів і транспортних засобів: виявлення, огляд, фіксація, доказове значення Поняття, завдання, обєкти крим.зброєзнавства. Види зброї Особливості огляду і дослідження електронних документів та технічного обладнання, пристроїв з їх виготовлення ОПИС ОЗНАК ЗОВН-ТІ ЛЮДИНИ (СЛОВЕСНИЙ ПОРТРЕТ) Поняття і можливості криміналістичної фоноскопії Тактика і технологія проведення слідчих дій Стаття 256. Використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій у доказуванні Тактика слідчого огляду живої особи (освідування) ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ОБШУКУ. Система судово-експертних установ України. ТАКТИКА НЕГЛАСНИХ СЛ.ДІЙ, ПОВЯЗАНИХ ІЗ ВТРУЧАННЯМ У ПРИВАТ.СПІЛК. ТАКТИКА СЛ.ДІЙ ТА ТАКТ.ОПЕРАЦІЇ ПОЧАТ. ЄТАП Сучасні можливості встановлення особи невідомого потерпілого по трупу. КРИМ.ХАР-КА І КЛАССИФ. ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ СЛУЖ.ДІЯЛЬНОСТІ. РОЗКРАДАННЯ -- Тактичні особливості провадження слідчих дій та використання спеціальних знань при розслідуванні розкрадань. ЗАГАЛЬН. ХАРАК-КА ТА КЛАСИФ. ГОСПОД.ЗЛОЧИНІВ Особливості розслідування шахрайства в податковій сфері ОСОБЛИВОСТІ РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЗАКОННИХ ДІЙ У СФЕРІ ПІДПРИЄМНИЦТВА, ВИРОБНИЦТВА І ТОРГІВЛІ. КРИМ.ХАРАК-КА ТА КЛАСИФ. НАКРОТИКІВ ОСОБЛ-ТІ РОЗС-НЯ ВИРОБНИЦТВА, ВИГОТОВЛЕННЯ, РОЗПОВСЮДЖЕННЯ НАКР.ЗАСОБІВ РОСЛ-ГО І СИНТЕТ.ПОХОДЖЕННЯ. Поняття, завдання і галузі криміналістичної техніки Основні тенденції розвитку українська літературної мови на сучасному етапі. Літературна мова. Мовна норма. Види норм. Фразеологічні звороти у мовленні медиків Орфоепічна правильність мовлення Розрізняють ініціативні телеграми і телеграми-відповіді. Особливості складання розпорядчих та організаційних документів. Административно-правовые нормы. Тема: Индивидуальные субъекты административного права. Формы управления и административно-правовые формы. Понятие и виды методов деятельности исполнительной власти. Завжди, в поспіху — з усіма наслідками, що звідси випливають. Угода про примирення між потерпілим та підозрюваним. Кримінальних справах, встановлювати істину у справі, виносите за- КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ УКРАЇНИ Закон України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» — У суді першої інстанції: в апеляційному Гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобами Право на свободу та особисту недоторканність Прокурор - це єдиний учасник усіх стадій процесу Повноваження представника потерпілого підт- Обставини, які підлягають доказуванню у криміналі.чому ііроніїджсіші Зберігання речових доказів і документів Запис за допомогою технічних засобів Клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Ухвала Протиправними діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної Спадкоємці, коло яких визначається цивільним законодавством. Повістка про виклик вручається особі працівником органу зв'язку, пра- Процесуальний статус особи, про накладення грошового стягнення на яку заявлено Мотиви застосування або відмови у задоволенні клопотання про Порушується стороною кримінального провадження. Ра, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене май- Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Ду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу Ного прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу держав- Тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов'язків, Му органі державної влади, державній установі, слідчий суддя зобов'язаний Про це відповідний розвідувальний орган. Особі про підозру у вчиненні Власноручно. За письмовими показаннями особи їй можуть бути постав- Собою за формою та іншими особливостями, що суттєво впливають на Розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи Дчої чи розшукової дії мають право робити заяви, що підлягають занесен- Має право звернутися з клопотанням про залучення експерта до слідчого Чого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшукових) дій мо- Містять інформацію щодо приватного життя інших осіб, захисник, а також Таке зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (ме- Аудіо-, відеоконтроль місця згідно з ч . 1 ст. 270 КПК проводиться на Вчинення, а також інших суттєвих Кримінального правопорушення та його Обвинувальний акт підписується слідчим та прокурором, що його за- Прокурор зобов'язаний до спливу тридцятиденного терміну після по- За результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчо- Призначений не пізніше десяти днів після постановлення ухвали про його Особи, присутні у залі судового засідання, при вході до нього суду та Провадження, воно передається складу суду, що його здійснює, для вирі- Вачення в суді. У випадку висловленої згоди потерпілим на підтримання Суд зобов'язаний контролювати хід допиту свідків, щоб уникнути зай- Нення кримінального провадження щодо застосування примусових заходів Виправдувальний вирок ухвалюється у разі, Позбавленням волі; ухваленні обвинувального вироку без призначення по- Боти на час виконання ним обов'язків зі здійснення правосуддя. Всі 4 види перегляду вироків є складовою частиною кримінального процесу, при Особою, яка подала апеляційну скаргу. Копія ухвали про залишення апеля- Перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення судового рі- Кримінального правопорушення Ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної ска- Оскаржуються, касаційної скарги та заперечень на неї. Ставник або законний представник Регляд судового рішення або про залишення заяви без розгляду, якщо таке Заява про перегляд судового рішення за Обвинувачений зобов'язані вчинити на користь потерпілого, строк їх вчи- Новлених законом строків давності притягнення до кримінальної відповіда- Вої шкоди шляхом обману або зловживання довірою), частинами першою, Нолітній, його ставлення до навчання На здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх. Кримінального провадження будуть встановлені обставини, які дають підс- Застосування примусового заходу медичного характеру в цьому випадку мо- Керівник дипломатичного представництва чи консульської установи Же бути переведений у місце позбавлення волі в іншу місцевість. Держави чи запитано на засадах взаємності. На стадії досудового розслідування запит про міжнародну правову до- Передбачених ст. 557 КПК, центральний орган України щодо міжнародної Ни (при в'їзді в Україну). Стосовно такої особи не може бути приведений На обов'язковість яких надана Верховною Радою України, за рахунок Права особи, видача якої запитується Передбачено міжнародним договором України. Манням під вартою, скарга на рішення про екстрадицію може бути подана Днів із моменту надходження. Зультати виконання вироку суду іноземної держави. Підставою для розгля- України, засудженого судом іноземної держави до позбавлення волі, для Участь народу у здійсненні правосуддя. Порядок здійснення досудового розслідування. Вання примусових заходів медичного чи виховного характеру, постановою Поняття і значення принципів 27 Нотариальные образцы договоров купли-продажи Нотариальный образец договора купли-продажи квартиры Договір купівлі-продажу квартири Договор купли-продажи квартиры Договір купівлі-продажу квартири зі складним розрахунком Договор купли-продажи квартиры с участием переводчика ІІ. Цена договора и условия оплаты Договір купівлі-продажу земельної ділянки Предоплата, лизинговые платежи, Общая сумма Договора. Права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя. Понятие, объект и предмет криминалистики Соотношение криминалистики с другими науками Понятийный аппарат и научные основы теории криминалистической идентификации Проблемы общей криминалистической теории распознавания Теория следственных ситуаций Общие понятия следственной ситуации и ее логико-криминалистическое исследование Эвристическая (поисковая) природа, структура и этапы построения криминалистических версий Классификация криминалистических версий Понятие и структура криминалистической техники Общенаучные основы судебной трасологии Криминалистическое исследование следов человека Следы автотранспортных средств Понятие и научные основы судебной баллистики Идентификационные признаки письма Назначение и производство почерковедческой экспертизы Понятие и виды технико-криминалистического исследования документов Исследование текстов, исполненных на множительных устройствах Информационно-учетное обеспечение деятельности правоохранительных органов (уголовная регистрация) Общая система следственной и оперативно-розыскной деятельности Тактический прием - основное структурное понятие криминалистической тактики Тактические операции и тактические комбинации Тактика проведения иных видов следственного осмотра Понятие и виды следственного эксперимента Тактика проведения и фиксация результатов экспериментальных действий Обыск в структуре тактической операции и тактической комбинации Понятие контроля и записи телефонных и иных переговоров Контрольно-исполнительский и заключительный этапы контроля переговоров Контроль и запись иных переговоров Тактические особенности допроса свидетелей и потерпевших Поисково-исследовательский этап Тактические особенности проведения других видов опознания Понятие и виды судебных экспертиз Организация и процедура назначения экспертизы Производство судебных экспертиз Сущность криминалистической методики расследования преступлений. Методика расследования убийств Криминалистическая характеристика убийств, совершаемых по найму Криминалистическая характеристика бандитизма Выдвижение и проверка версий о бандитизме Последующие этапы расследования Проверка заявлений и сообщений об изнасиловании Первоначальный этап расследования изнасилований Особенности последующих этапов расследования изнасилования Криминалистическая характеристика краж чужого имущества Криминалистическая характеристика вымогательств Криминалистическая характеристика мошенничества Проверка заявлений и сообщений о совершении мошенничества Организация расследования на последующих этапах Мошеннические действия сотрудников банка с использованием системы электронного платежа способом внедрения в компьютерные программы. Типовые (обобщенные) данные о личности мошенника, совершающие преступления в сфере экономики. Способы совершения хищений чужого имущества, вверенного виновным лицам. Особенности возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования хищений Основы методики расследования коррупционных преступлений Проверка заявлений и сообщений о совершении коррупционных преступлений Особенности возбуждения и первоначального этапа расследования Производство отдельных следственных действий Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем Основные направления и методы оперативно-розыскной деятельности Особенности тактики и методики отдельных следственных действий Исследование обстановки дорожно-транспортного происшествия Особенности расследования автотранспортных преступлений в условиях различных ситуаций Уголовно-правовая характеристика преступлений террористической направленности Групповая криминалистическая характеристика преступлений террористической направленности и особенности возникновения типовых следственных ситуаций Криминалистическая характеристика террористических актов Тактика допроса лиц, подозреваемых и особенности производства очной ставки Криминалистическая характеристика захвата заложников Тактические особенности осмотра места происшествия Тактические особенности производства судебных экспертиз Оперативно-розыскные возможности освобождения заложников Понятие криминологии, ее система, цели и задачи Криминологическая характеристика и основные причины преступности несовершеннолетних. Криминологическая хар-ка рецидивной и профессиональной преступности. КОРПОРАЦІЇ - ОСНОВНА РУШІЙНА СИЛА РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ Роль акціонерних компаній у ринковій економіці та необхідність організації системи їх корпоративного управління Депозитарна система в корпоративному регулюванні. Реєстр акціонерів Загальні збори акціонерів як вищий орган управління акціонерним товариством Проведення загальних зборів акціонерів Наглядова рада акціонерного товариства Виконавчий орган акціонерного товариства Ревізійна комісія акціонерного товариства Види цінних паперів. Положення щодо цінних паперів Акції, їх види і особливості обігу. Вплив відносин власності на повноваження учасників і контроль у товаристві Правові аспекти створення і діяльності підприємств при реорганізації Особливості виконання заходів щодо реорганізації акціонерного товариства в різних формах Банкрутство та ліквідація товариства Документи акціонерного товариства ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» В УМОВАХ ІНДИВІДУАЛЬНІ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» Тема 2 ОБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ Особливості установчих документів акціонерного товариства Порядок прийняття рішень загальними зборами. ТЕМАТИЧНІ ТЕСТИ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ Державне регулювання корпоративного сектору Управління капіталом у корпораціях СИТУАЦІЇ ТА ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ» ГЛОСАРІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ВОПРОСНИК, КАСАЮЩИЙСЯ ПРИЕМА В ОТДЕЛЕНИЕ ЕСЛИ БЫ ТЫ ТУТ ЖИЛ, ТО БЫЛ БЫ УЖЕ ДОМА ПРИЕМНАЯ КАРТОЧКА - РАПОРТ МЕДСЕСТРЫ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ШЕСТЬДЕСЯТ ВОСЬМОЙ НОВЫЕ РУБЕЖИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДАЛЕЕ, ПРЯМО, КУДА ГЛАЗА ГЛЯДЯТ - ВМЕСТЕ С СОБОЙ Заснування та припинення підприємницьких Підставою для розмежування підприємницьких і непідпри-ємницьких організацій є категорія суб'єктивного корпоратив- ДЖЕРЕЛА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА Цивільний та Господарський кодекси України як основні джерела корпоративного права Як джерела корпоративного права Рекомендаційні та судові акти як джерела корпоративного права Та порядок заснування товариства Реорганізація та ліквідація підприємницьких товариств СУБ'ЄКТИ (УЧАСНИКИ) КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН Засновники та учасники підприємницьких товариств ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО СТАТУСУ ОКРЕМИХ ВИДІВ КОРПОРАЦІЙ Та додатковою відповідальністю Особлимсті правового статусу окремих видів корпорацій Повні та командитні товариства Корпоративне право як об'єкт цивільних прав та обов'язків Організаційні (особисті) права учасників корпорацій Органи управління корпорації
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.64.1 (0.029 с.)