ТОП 10:

Инфопедия — категория Право: 85 Страница

Материала по категории - Право на сайте Инфопедия всего: 109711 страниц.

Право - 85 Страница

Розміри фінансових санкцій в розрізі порушень з 1 січня 2004р Порядок нарахування та погашення пені Пенсійне забезпечення наукових працівників відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» Показники зменшення пенсійного віку учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС Пенсійне забезпечення за віком учасників та інвалідів війни, а також сімей загиблих воїнів Розміри пенсій по інвалідності Пенсії за вислугу років окремим категоріям працівників інших галузей національної економіки Пенсійний фонд України: завдання, функції, права Майор внутрішньої служби В.А.Кирилюк ПРОГРАММА ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Права и обязанности магистранта в период прохождения учебной практики Правовая природа агентского договора Существенные условия агентского договора Возмещение принципалом расходов агента Срок действия агентского договора Поняття суб'єкта права в Стародавньому Римі Форми судочинства в Стародавньому Римі. Спеціальні засоби преторського захисту приватних прав Підстави й умови дійсності зобов'язань ТЕМА 8. ОКРЕМІ ВИДИ ДОГОВОРІВ ТЕМА 10. ПОНЯТТЯ І ВИДИ ШЛЮБУ Основні поняття спадкового права Про право цивільне і право природне Титул XII. Про дні, коли не проводиться суд, і про відстрочення, і про різні терміни (De feriis et dilationibus et diversis temporibus) Частина перша Загальна теорія аграрного права Частина друга Аграрні внутрішньогосподарські правовідносини Аграрне право України як навчальна дисципліна Поняття і предмет аграрного права Методи регулювання в аграрному праві Визначення аграрного права, його завдання та функції Поняття і види джерел аграрного права Конституція України і закони — основа аграрного права Внутрішньогосподарські локальні акти Поняття і особливості аграрних правовідносин Види і структура внутрішніх правовідносин Спільність галузей права та співвідношення аграрних та інших правовідносин Поняття і класифікація правосуб'єктності аграрних товаровиробників В сільськогосподарських підприємствах кооперативного типу Права та обов'язки членів сільськогосподарських підприємств кооперативного типу Поняття права засновництва і права участі в аграрних корпоративних правовідносинах Аграрних (сільськогосподарських) Сільськогосподарські працівники як суб'єкти аграрних правовідносин Права та обов'язки сільськогосподарських Земельні правовідносини у приватному підсобному господарстві Майнові правовідносини у приватному підсобному господарстві Договірні зобов'язання приватного підсобного господарства Характеристика державно-правового регулювання сільського господарства Органи державного контролю та інспекції в сільському господарстві Державно-економічне сприяння розвитку сільського господарства Правові методи регулювання сільського господарства ПРАВО ВЛАСНОСТІ КОЛЕКТИВНОГО СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА Зміст права власності колективного сільськогосподарського підприємства Правовий режим майна колективного сільськогосподарського підприємства Членів сільськогосподарського підприємства Державне сільськогосподарське підприємство як суб'єкт майнових прав Та інших фондів державного сільськогосподарського підприємства Особливості приватизації державного майна радгоспів Ресурсів в аграрному виробництві Правові форми використання земель І користувачів земель та природокористувачів Особливості права орендного землекористування в аграрному виробництві Природних ресурсів в аграрному виробництві Система органів управління в колективному сільськогосподарському підприємстві Та інших керівників колективного сільськогосподарського підприємства Повноваження зборів працівників виробничого підрозділу та його ради Представницькі органи колективних сільськогосподарських підприємств Характеристика управління державним сільськогосподарським підприємством Система органів управління в державних сільськогосподарських підприємствах Поняття виробничо-господарської діяльності, її правове регулювання Організаційно-правове забезпечення Правове регулювання діяльності підсобних промислових підприємств і промислів Сировини та супутніх матеріалів Організація збуту (продажу) сільськогосподарської продукції Поняття фінансової діяльності та її правове регулювання Фінансові правомочності сільськогосподарського підприємства Фінансово-кредитні правомочності сільськогосподарських товаровиробників Оподаткування сільськогосподарського товаровиробника Банкрутство сільськогосподарського підприємства ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ Як форми організації праці в сільськогосподарських підприємствах Поняття дисципліни праці та правове забезпечення її додержання в сільськогосподарських підприємствах Правові акти про оплату праці працівників сільськогосподарського підприємства Системи оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств Поняття, принципи, зміст правової охорони здоров'я Правове забезпечення організації охорони праці у сільськогосподарських та інших підприємствах АПК Матеріальна відповідальність працівників сільського господарства Що виникають у сільському господарстві Правовий режим об'єктів соціальної сфери села Правове регулювання житлового будівництва на селі Правове регулювання шляхового будівництва в сільській місцевості Характеристика аграрних господарчо-підприємницьких правовідносин Суб'єкти зовнішніх аграрних правовідносин в агропромисловому комплексі Правосуб'єктність переробних підприємств АГРАРНО-ДОГОВІРНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ Договори щодо виробництва цукру, м'ясо-молочних та інших харчових продуктів Договори виробничо-технічного обслуговування Договори матеріально-технічного забезпечення Договірна дисципліна та відповідальність за її порушення Правові форми реалізації сільськогосподарської продукції Біржа — організатор реалізації сільгосппродукції Правосуб'єктність хлібозакупівельних підприємств Договори про закупівлю зерна і олійних культур ДІЯЛЬНОСТІ СУБ'ЄКТІВ АГРОБІЗНЕСУ Правове регулювання експортно-імпортних операцій суб'єктів агробізнесу Правове регулювання здійснення іноземних інвестицій в АПК Правове регулювання лізингових операцій Поняття юридичного обслуговування сільськогосподарського підприємства Нормативно-правові акти про юридичну службу в сільському господарстві Суб'єкти — виконавці юридичного обслуговування сільськогосподарського підприємства Сільськогосподарського підприємства Юридичне обслуговування з питань зовнішніх правовідносин Поняття, зміст і джерела аграрного права Правове регулювання кредитування сільськогосподарського виробника Правове регулювання оподаткування у сільському господарстві Поняття та предмет аграрного права України Об’єктивні і суб’єктивні передумови формування аграрного права у правовій системі України Джерело – Європейського Союзу. Класифікація аграрних правовідносин у теорії аграрного праві України Підстави, умови та форми дисциплінарної відповідальності за аграрні правопорушення. Особливості правового статусу засновників та учасників господарських товариств у сільському господарстві України. Правовий режим майна колективних сільськогосподарських підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки. Правовий режим майна радгоспів та інших державних сільськогосподарськиї підприємств до і після реформування аграрного сектора економіки. Особливості приватизаціїдержавного майна радгоспів Прав регулювання здійснення племінної справи Особливості договірного регулювання відносин у сфері реалізації сільськогосподарської продукції на світових аграрних ринках. Правові форми реалізації сількогосподарської продукції. Правове регулювання біржового сільськогосподарського ринку. За радянських часів проблеми правового регулювання договірних Договірне регулювання відносин в сфері заставної закупівлі зерна. Договірне регулювання відносин у сфері закупівлі зерна до інтервенційного фонду Договірне правове регулювання реалізації олійних культур. Договірні відносини у сфері виробництва і реалізації цукру. Загальні засади правового регулювання оподаткування господарської діяльності у сільському виробництві. Правове регулювання фіксованого сільськогосподарського податку. Юридична природа соціального розвитку села. Державна підтримка сільського господарства: сутність та основні напрямки. Правове регулювання споживчої кооперації в україні. Сільськогосподарське акціонерне товариство: поняття та правове регулювання. Державні та комунальні сільськогосподарські підприємства. Правовий режим їх майна. Поняття земель сільськогосподарського призначення. Загальна характеристика їх правового режиму. Стандартизація і нормування у галузі охорони земель. Правова охорона вод, рослинного і тваринного світу при веденні сільського господарства.? Правове регулювання хімізації сільськогосподарського виробництва. Відшкодування збитків власникам і користувачам сільськогосподарських земель. Правове регулювання бджільництва. Правове регулювання рибництва. Правове регулювання якості та безпеки харчових продуктів. Накази міністерства аграрної політики україни (державної служби з охорони прав на сорти рослин) Заставні закупівлі сільськогосподарської продукції. Стаття 7. Фінансова інтервенція страхування сільськогосподарської продукції. Поняття та зміст предмету аграрного права. Методи регулювання в аграрному праві. Підзаконні акти в системі джерел аграрного права Зміст аграрних правовідносин. Види суб’єктів аграрної підприємницької діяльності. Права та обов’язки членів СФГ. Порядок створення господарських товариств. Відмінність сільськогосподарського кооперативу від СФГ. Порядок використання суб’єктами аграрного права водних об’єктів. Порядок укладання біржових угод з сільськогосподарською продукцією. Договір фінансового та оперативного лізингу. Договір оренди майна в аграрному праві. Відмінність договору оренди від договору лізингу. Порядок укладання договору оренди землі. Основні органи, які мають повноваження контролювати діяльність суб’єктів аграрного права. Порядок виробництва продукції рослинного походження. Контроль за виробництвом продукції рослинного походження. Відносини, які входять до предмету аграрного права. Особливості аграрних реформаційних правовідносин в Україні. Система органів державної влади в інституційно – функціональному регулювання аграрних правовідносин Поняття, види аграрних правопорушень в системі юридичної відповідальності. Правовий статус засновників і членів фермерських господарств. Тут всё в перемешку вообщем один вопрос зависет от другого) МІНІСТЕРСТВО НАУКИ І ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ, СПОРТУ УКРАЇНИ Загальнотеоретичні основи господарського права України Модуль 3. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Модуль 4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИХ ІНСТИТУТІВ Тема 20. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ. Тема для самостійного вивчення МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ Практичні завдання : на семінарському занятті Форми та методи роботи на семінарських заняттях Принцип сполучення особистих інтересів з інтересами суспільства. Принцип всебічної охорони прав і законних інтересів авторів. Автори — творці об'єктів права інтелектуальної власності Право авторства - це право вимагати визнання свого авторства як з боку суспільства, так і з боку окремої людини. Особисті немайнові та майнові суміжні права. Захист авторських і суміжних прав Преступная деятельность и криминалистическая деятельность как двуединый объект криминалистического изучения Понятие криминалистики и ее место в системе юридических и иных наук Характер информационного отображения преступлений вовне Криминальные и криминалистические ситуации Глава 3. МЕТОДОЛОГИЯ КРИМИНАЛИСТИКИ Особенности использования в криминалистике методов философского и общенаучного уровня Метод моделирования в криминалистической деятельности Структура поисково-идентификационной деятельности Научные основы и структура криминалистической идентификации Процессуальные формы и структура взаимодействия субъектов, осуществляющих доказывание тождества Основы криминалистической профилактики Основы криминалистического прогнозирования Информационно-аналитическая работа следователя по принятию криминалистических решений Формы и методы использования средств вычислительной техники в криминалистической деятельности Понятие и задачи криминалистического изучения личности Объем и методы криминалистического изучения личности Особенности криминалистического изучения личности участников процесса расследования Отечественная криминалистика. Ее возникновение, развитие и современное состояние Понятие и предмет криминалистической техники Важнейшие методы технико-криминалистического исследования Понятие, значение и система криминалистической фотографии, видео- и звукозаписи Под следственной фотографией понимается система соответствующих научных положений, средств и методов фотосъемки, применяемых при проведении отдельных следственных действий. Экспертная (исследовательская) фотография Применение видео- и звукозаписи при криминалистической деятельности Криминалистическая трасология Криминалистическое исследование материалов, веществ, изделий из них и следов их применения Криминалистическое исследование видео-и фонограмм, средств видео- и звукозаписи и информации, зафиксированной с их помощью Почерковедческое исследование документов Автороведческое исследование документов Глава 15. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ПРИЗНАКАМ ВНЕШНОСТИ Источники информации о внешнем облике человека Понятие, значение и система информационно-справочного обеспечения криминалистической деятельности Понятие криминалистической тактики Основные тактико-методические положения взаимодействия Глава 19. ФОРМЫ И ТАКТИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Получение образцов для сравнительного исследования Оценка и использование заключения эксперта Тактические приемы осмотра места происшествия Заключительная стадия осмотра Глава 21. ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА Понятие и процессуально-криминалистическое значение проверки показаний на месте Основные тактические приемы обыска. Особенности проведения отдельных видов обыска Психологические основы допроса Тактика допроса свидетелей и потерпевших Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого Понятие предъявления для опознания, его объекты и виды Тактические приемы проведения предъявления для опознания Научные основы методики расследования Основные положения методики расследования по горячим следам Общие черты криминалистической характеристики преступлений, совершаемых ОПГ Общие замечания и криминалистическая характеристика убийств Криминалистическая характеристика половых преступлений Глава 32. РАССЛЕДОВАНИЕ КРАЖ, ГРАБЕЖЕЙ И РАЗБОЙНЫХ НАПАДЕНИЙ Криминалистическая характеристика финансовых преступлений Основные положения методики расследования финансовых преступлений Криминалистическая характеристика преступлений в сфере компьютерной информации Типовые следственные ситуации и общие направления и методы расследования Особенности расследования на начальном и последующих этапах Криминалистическая характеристика налоговых преступлений Криминалистическая характеристика взяточничества и коррупции Криминалистическая характеристика данной группы преступлений Особенности расследования преступных нарушений правил пожарной безопасности Криминалистическая характеристика данных преступлений Криминалистическая характеристика экологических преступлений Первоначальные и последующие следственные 'и иные действия Алфавитно-предметный указатель Финансы общественного сектора. Государственные финансы. Их роль в обеспечении задач и функций государственного управления. Бюджетная классификация РФ, ее состав. Классификация операций сектора государственного управления (КОСГУ) Статья 53. Полномочия Российской Федерации по формированию доходов бюджетов Бюджетные инвестиции в объекты гос-ой и муниципальной собственности. Порядок выделения бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 |

 

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.229.90 (0.023 с.)