Право захищати права, свободи таМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Право захищати права, свободи таІнтереси інших осіб

Питання для обговорення

 

1. Підстави та форми участі в цивільному процесі прокурора, органів державної влади, органів місцевого самоврядування та осіб, які захищають права інших осіб.

2. Порядок порушення цивільної справи на захист прав та охоронюваних законом інтересів інших осіб.

3. Участь органів державної влади та місцевого само-врядування в процесі для дачі висновку у справі.

Завдання

 

43. У січні 2010 р. заступник прокурора в інтересах Омельченка Д.С. звернувся до суду з заявою про видачу судового наказу про стягнення з державного ремонтно-будівельного тресту “Кримспецгідрорембуд” (далі – трест) нарахованої, але не виплаченої заробітної плати, посилаючись на те, що відповідач нарахував, однак не виплатив Омельченку Д.С. 4197 грн
24 коп. заробітної плати, чим порушив його права. В обґрунтування підстав свого звернення заступник прокурора посилався на те, що єдиним джерелом доходів Омельченка Д.С. є заробітна плата, проте останньому вона трестом не виплачена. У зв’язку з тяжким матеріальним станом позивач неспроможний самостійно, належним чином захистити свої права. Ухвалою судді міського суду заяву заступника прокурора визнано неподаною та повернуто, оскільки всупереч положенням ч. 4 ст. 98 ЦПК України він не додав до заяви документів, що посвідчують його повноваження як представника громадянина.

Чи правомірні дії суду? Яке процесуальне положення займає в цивільному судочинстві прокурор, коли він діє на виконання конституційної функції представництва інтересів громадянина або держави? За яких підстав прокурор вправі здійснювати в суді представництво інтересів громадянина?

 

44. Прокурор Київської області на захист Відкритого акціонерного товариства “Державний ощадний банк Україна” звернувся до громадян Б. та В. з позовом про дострокове стягнення
боргу за кредитним договором. У день розгляду справи в судове засідання з’явився прокурор м. Ірпеня з фотокопією доручення, адресованого йому прокурором Київської області, в якому останній надав завдання забезпечити участь прокуратури в даній справі з метою представництва в суді інтересів держави. Суд не допустив прокурора м. Ірпеня до участі у справі, оскільки вбачав, що його повноваження як представника позивача не можуть бути підтверджені лише фотокопією доручення позивача, яким виступає прокурор Київської області. За таких обставин, посилаючись на п. 3 ч.1 ст. 169 ЦПК України, суд своєю ухвалою відклав розгляд справи у зв’язку з першою неявкою без поважних причин належним чином повідомленого позивача.

Дайте правову оцінку діям суду в контексті положень рішення Конституційного Суду України № 3-рп/99 від 8 квітня 1999 р. (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді). За яких підстав прокурор вправі здійснювати в суді представництво інтересів держави? Яким чином прокурор може підтвердити свої повноваження на участь у судовому засіданні, коли він діє на виконання конституційної функції представництва? Роз’ясніть, що слід розуміти під поняттям “прокурор” відповідно до Закону України “Про прокуратуру”.

 

45. Рішенням Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області позовні вимоги Боровика О.М. до Мологівської сільської ради про визнання договору купівлі-продажу дійсним і визнання права власності на самочинне будівництво задоволено. Не погоджуючись із зазначеним рішенням, прокурор Арцизського району Одеської області звернувся до апеляційного суду зі скаргою, в якій просив рішення суду першої інстанції скасувати і ухвалити нове рішення про відмову в задоволенні позовних вимог. Ухвалою судді Апеляційного суду Одеської області апеляційну скаргу прокурору повернуто. Постановляючи відповідну ухвалу, суддя апеляційної інстанції виходив з того, що прокурор не брав участі в розгляді справи в суді першої інстанції та не є особою, про права й обов’язки якої суд вирішував питання, а тому відсутні підстави для прийняття апеляційної скарги до розгляду.

Чи правомірні дії суду апеляційної інстанції? Визначте форму участі прокурора у даній справі. Розкрийте особливості оскарження судових рішень до вищестоящої інстанції помічників прокурора, прокурорів управлінь та відділів? Які процесуальні права та обов’язки має прокурор у цивільному процесі?

 

46. Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) в інтересах неповнолітньої Кривонос О. М. звернувся до місцевого суду Київського району
м. Харкова з позовом до виконкому Київської районної ради
м. Харкова (далі – виконком) про поновлення права власності та відшкодування шкоди, завданої неправомірним рішенням відповідача. Свої вимоги Уповноважений обґрунтував тим, що всупереч інтересам неповнолітньої, не виконавши вимог ст. 177 Сімейного кодексу, виконком своїм рішенням надав згоду Кривоносу М.М., батьку і співвласнику житла неповнолітньої Кривонос О.М., на продаж від імені доньки частини її власної квартири. Проте це рішення відповідач виніс без згоди піклувальника неповнолітньої – її бабусі Зарудної О.О., а лише на підставі заяви Кривоноса М.М. Оскільки останнім вищезазначена трикімнатна квартира була продана, а іншого житла на ім’я Кривонос О.М. не придбано, неповнолітня була позбавлена права власності на нерухоме майно, чим порушені вимоги ст. 41 Конституції України. На початку розгляду справи до суду звернувся представник Уповноваженого (далі – представник) з клопотанням про допуск його до участі у справі замість Уповноваженого та пред’явив своє службове посвідчення. Суд відмовив у задоволенні заявленого клопотання, оскільки на підтвердження своїх повноважень представник не надав нотаріально посвідченої довіреності від імені піклувальника неповнолітньої – Зарудної О.О. Після надання відповідної довіреності представник узяв участь у справі, при розгляді якої між ним і відповідачем була укладена мирова угода. У зв’язку з цим суд постановив ухвалу про закриття провадження у справі.

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте форми та підстави участі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також його процесуальні права та обов’язки в цивільному процесі.

 

47. У лютому 2011 р. Севастопольська правозахисна організація споживачів “Об’єднання громадян “Захист” (далі – об’єднання громадян “Захист”) в інтересах Кожуха П.С. звернулася до суду з позовом до приватного торгово-промислового підприємства “Сінгл” (далі – підприємство “Сінгл”) про розірвання договору купівлі-продажу автомобіля, стягнення збитків, неустойки та відшкодування моральної шкоди. Ухвалою місцевого суду Гагарінського району м. Севастополя у відкритті провадження у справі відмовлено, оскільки заява не підлягає роз-гляду в судах у порядку цивільного судочинства (п. 1 ч. 2.
ст. 122 ЦПК). Постановляючи таку ухвалу, суд першої інстанції виходив з того, що об’єднання громадян “Захист” та підприємство “Сінгл” є юридичними особами, а тому спір між ними підлягає розгляду в порядку господарського судочинства. Ухвалою Апеляційного суду м. Севастополя ухвалу місцевого суду Гагарінського району м. Севастополя скасовано, а справу направлено для продовження її розгляду до суду першої інстанції. При новому розгляді справи суд першої інстанції вищезазначену позовну заяву залишив без розгляду на підставі того, що об’єднання громадян “Захист” немає повноважень на ведення справи, адже воно не надало довіреності на підтвердження права представляти в суді інтереси позивача.

Дайте правову оцінку діям судів першої та апеляційної інстанцій.

 

48. Сергєєв А.К. звернувся з позовом до Чушкової Н.П. про усунення перешкод у вихованні та встановлення порядку спілкування з дитиною. Просив зобов’язати відповідачку надавати можливість спілкуватися з сином і спільно проживати з ним у дні канікул з 29 грудня до 8 січня та з 1 червня до 25 серпня кожного року. У судовому засіданні позивач свої вимоги
підтримав, відповідачка в судове засідання не з’явилася, хоча про час та місце розгляду справи належним чином та своєчасно їй було повідомлено, пояснень причин неявки до суду не надала. Представник органу опіки та піклування районної адміністрації міської ради вважала за доцільне позов задовольнити з
відповідним висновком. Беручи до уваги те, що від відповідачки до суду не надійшли письмові заперечення проти позову, представник органу опіки та піклування від її імені та в інтересах дитини сама визнала позов. Враховуючи, що визнання позову не суперечить закону, не порушує права, свободи чи
інтереси інших осіб, суд відповідно до ст. 174 ЦПК України
ухвалив рішення про задоволення позову.

Чи правомірні дії суду? Визначте форму участі та повноваження представника органу опіки та піклування у даній справі.

 

49. Морозова Т.В. звернулася до суду з позовом до Морозова П.І. про стягнення аліментів на утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання. Посилалася на те, що Морозов П.І. є батьком повнолітнього Морозова А.П., який є студентом 2 курсу Херсонського економіко-правового коледжу з 1 вересня 2006 р. і потребує матеріальної допомоги, але відповідач добровільно матеріальної допомоги не надає. У зв’язку з цим Морозова Т.В. просила стягнути з відповідача на користь сина за весь час його навчання в коледжі аліменти в розмірі, визначеному судом, та залежно від доходу відповідача. Суд, виходячи з того, що Морозов А.П. є повнолітньою особою, а його мати, Морозова Т.В., не надала документів, що посвідчують її повноваження як представника, відповідно до положень п. 3 ч. 3 ст. 121 ЦПК постановив ухвалу про повернення позовної заяви, оскільки вона подана особою, яка не має повноважень на ведення справи.

Дайте правову оцінку діям суду. Чи може Морозова Т.В. звернутися до суду з таким позовом? Якщо так, то визначте, які процесуальні права вона має і які обов’язки несе у цій справі.

 

Тема 9. Представництво в суді

Питання для обговорення

1. Поняття представництва у цивільному судочинстві.

2. Види представництва у цивільному судочинстві.

3. Процесуальне становище судового представника.

4. Повноваження представника в суді.

Завдання

50. Савченко М.А. доручила адвокату подати до суду від її імені заяву про усиновлення дитини та представляти її інтереси в суді. Заява за підписом представника була подана до суду. До заяви була додана нотаріально посвідчена довіреність, що підтверджувала повноваження представника на ведення в суді від імені С. справи про усиновлення. Суд прийняв заяву та відкрив провадження у справі.

У судовому засіданні представник органу опіки та піклування, який брав участь у розгляді справи, заперечував проти участі у справі представника Савченко М.А., посилаючись на
ч. 1 ст.38 ЦПК. Суд відхилив це клопотання, пояснивши, що заявники та заінтересовані особи в справах окремого провадження можуть брати участь особисто або через представника у будь-який справі, в тому числі у справи про усиновлення.

З метою забезпечення тайни усиновлення представником заявника було заявлено клопотання про розгляд справи у закритому судовому засіданні. Суд відмовив у задоволенні клопотання, зазначивши, що це не входить до повноважень представника. Справа була розглянута у відкритому судовому засіданні з ухваленням рішення про задоволення заявленої вимоги щодо усиновлення дитини.

Чи відповідають дії суду закону? Зазначте учасників цивільного процесу, які мають право брати участь у справі особисто або через представника. При розгляді яких справ та на яких стадіях цивільного процесу може брати участь представник?

51. Левченко Т.П. пред’явила позов до Ніколаєва А.А. про усунення перешкод у користуванні будинком, зазначивши, що за рішенням суду, яке набрало законної сили, вона має право власності на 1/2 частку будинку, але відповідач чинить їй перешкоди в користуванні ним. У судовому засіданні Левченко Т.П. заявила, що ведення справи доручає сімнадцятирічному сину, пояснивши, що він займається підприємницькою діяльністю. У порядку, встановленому законом, він зареєстрований як підприємець і на підставі цього набув повної цивільної дієздатності та може представляти її інтереси в суді.

Суд відмовив у задоволенні заявленого позивачем клопотання, мотивуючи це тим, що син Левченко Т.П. є неповнолітнім, тому не може бути представником у суді, незважаючи на те, що він набув у встановленому законом порядку повної цивільної дієздатності; крім того, на підтвердження повноважень представника має бути надана до суду нотаріально посвідчена довіреність. Суд також зазначив, що надання представникові повноважень за усною заявою під час судового засідання законом не передбачено, а документом, що посвідчує повноваження представника в суді, є тільки нотаріально посвідчена довіреність на ведення справи.

Дайте правову оцінку діям суду. Хто може бути представником у цивільному судочинстві? Хто не може бути представником у цивільному судочинстві? Визначте вид представництва, порядок вступу представника у процес та порядок посвідчення його повноважень.

 

52.Вапнярчук С.К. звернувся до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю “Вояж” про розірвання договору оренди транспортного засобу, пославшись на порушення відповідачем умов договору. ТОВ, у свою чергу, звернулось із зустрічним позовом про визнання зазначеного договору недійсним, мотивуючи це тим, що договір укладено з порушенням вимог закону. Під час розгляду справи представник відповідача Фоменко О.О. відмовився від зустрічного позову, пояснивши, що має право здійснювати всі процесуальної дії без спеціального оформлення повноважень, оскільки працює у ТОВ “Вояж” юристом. Суд не прийняв відмови представника відповідача від зустрічного позову на підставі того, що право на здійснення такої процесуальної дії, як відмова від позову, має бути зазначено у нотаріально посвідченій довіреності.

Чи правильно діяв суд? Визначте вид представництва, підстави його виникнення, обсяг повноважень представника та порядок їх посвідчення.

53.Петренко М.М. звернувся до суду з позовом до ТОВ “Будпроект” про відшкодування завданих збитків у зв’язку з невиконанням обов’язків за договором будівельного підряду. У судовому засіданні голова правління ТОВ “Будпроект” повністю визнав заявлені позовні вимоги. Суд відклав розгляд справи через те, що голова правління діяв у процесі не на підставі довіреності, а лише документа, що посвідчує його службове становище, тому неможливо дійти висновку, чи був він уповноважений на вчинення від імені відповідача такої процесуальної дії, як визнання позову. З’ясування цих обставин має істотне значення для правильного вирішення справи.

Чи правомірні дії суду? Які особливості представництва в суді юридичних осіб? Визначте документи, якими посвідчуються повноваження представників юридичних осіб.

54. Дорошенко М.Т. звернулася до суду з позовом до Рівліна С.К. в інтересах своїх дітей про визнання недійсними заповіту, свідоцтва про право на спадкування 1/4 частини будинку та про визнання права власності на цю частину будинку за її сином та донькою. В обґрунтування позовних вимог Дорошенко М.Т. посилалася на те, що батьком її дітей заповіт було складено на користь сторонньої особи, у стані, коли він не розумів значення своїх дій. Вона також пояснила, що її повнолітні діти, в інтересах яких заявлено позов, є інвалідами дитинства і тому не можуть захистити свої права самостійно. Суд прийняв позовну заяву, відкрив провадження у справі та допустив Дорошенко М.Т. до участі у справі як законного представника її дітей.

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте вид представництва в даному випадку та дайте його правову характеристику. Права та інтереси яких осіб захищають у суді законні представники? Хто може бути законним представником у суді? Визначте обсяг повноважень законного представника в цивільному судочинстві.

 

55. Авдєєв Н.Н. звернувся з позовом до Авдєєвой С.А. та Кротова Н.О. про визнання договору купівлі-продажу 1/2 частини будинку недійсним.

У судовому засіданні встановлено, що Авдєєв Н.Н. та Авдєєва С.А. є співвласниками спірного будинку. Авдєєва С.А. продала свою частину будинку Кротову Н.О. Позивач на час укладання зазначеного договору купівлі-продажу перебував у лікарні і не був повідомлений про продаж Авдєєвою С.А. належної їй частини будинку, через що він не міг скористуватися переважним правом на її купівлю. У судовому засіданні також встановлено, що за заявою психіатричного закладу, де Авдєєв Н.Н. перебував на лікуванні, судом була розглянута справа та ухвалене рішення про обмеження його в цивільній дієздатності, яке набуло законної сили до його звернення до суду з позовом про визнання договору купівлі-продажу 1/2 частини будинку недійсним.

Суд, враховуючи встановлені в судовому засіданні обставини, зупинив провадження у справі на підставі п.5 ст.201 ЦПК до призначення та залучення до участі у справі в порядку, встановленому законом, представника Авдєєва Н.Н.

Дайте правову оцінку діям суду. Визначте підстави та порядок призначення законного представника судом.

Тема 10. Особи, що сприяють здійсненню

Правосуддя

(для самостійного вивчення)

 

1. Правове становище свідка в цивільному процесі.

2. Правове становище експерта в цивільному процесі.

3. Правове становище спеціаліста в цивільному процесі.

4. Правове становище перекладача в цивільному процесі.

5. Правове становище особи, яка надає правову допомогу, в цивільному процесі.

 

Список літератури за темою

 

Бичкова С. Спеціаліст як новий учасник цивільного процесу / С. Бичкова // Підприємництво, госп-во і право. –
2006. – № 10.

Васильєва-Шаламова Ж. В. Участь у цивільному процесі експерта та спеціаліста (порівняльно-правовий аспект) / Ж. В. Васильєва-Шаламова // Бюл. М-ва юстиції України. – 2008. – № 5.

Глушкова Д. Г. Правовий режим результатів діяльності спеціаліста в цівільному судочинстві / Д. Г. Глушкова // Матеріали VII звіт. наук.-практ. конф. наук.-педагог. працівників, курсантів і студентів Крим. юрид. ін-ту Нац. ун-ту внутр. справ: у 2-х ч. – Ч. 1. – Сімф.: Ельніо, 2005.

Глушкова Д. Г. Співвідношення понять “спеціаліст” та “судовий експерт” за новим процесуальним законодавством України / Д. Г. Глушкова // Вісн. Нац. ун-ту внутр. справ. – Вип. 30. – 2005.

Глушкова Д. Г. Процесуальні права спеціаліста як суб’єк-та цивільного судочинства / Д. Г. Глушкова // Пробл. цивіл. права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2008.

Дорошенко О. Ф. Межі компетенції судового експерта у цивільному процесі з розгляду спорів, пов’язаних із порушенням прав інтелект. власності / О. Ф. Дорошенко // Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2009. – Вип. 1.

Земцова І. О. Спеціальні знання та внутрішнє переконання експерта при проведенні судової експертизи / І. О. Земцова // Судова експертиза об’єктів інтелект. власності: теорія і практика. – К.: ТОВ “Лазурит-Поліграф”, 2009.

Лазько О. М. Відповідальність свідка – гарантія здійснення ним громадянського обов’язку / О. М. Лазько // Вісн. Акад. праці і соціал. відносин Федерації профспілок України. – 2008. – № 3/1(45).

Лемик Р. Консультація спеціаліста як одна з форм застосування спеціальних знань за новим Цивільним процесуальним кодексом / Р. Лемик // Пробл. державотворення і захисту прав людини в Україні: матеріали ХІII регіон. наук.-практ. конф. (8-9 лют. 2007 р.). – Л.: Львів. держ. ун-т, 2007.

Сліпченко О. І. Висновки експертів в справах про компенсацію моральної шкоди / О. І. Сліпченко // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008.

Трофименко Н. С. Проблемні питання участі експерта та спеціаліста в цивільному судочинстві / Н. С. Трофименко // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – Х.: Право, 2007. – Вип. 7.

Ясинок М. Висновок експерта як доказ у справі щодо обсягу правосуб’єктності фізичних осіб / М. Ясинюк // Право України. – 2010. – № 3.

 

Тема11. Цивільні процесуальні правовідносини

(колоквіум)

Питання для обговорення

1. Поняття та сутність цивільних процесуальних правовідносин як правової форми цивільного процесу.

2. Передумови виникнення цивільних процесуальних правовідносин.

3. Елементи цивільних процесуальних правовідносин.

 

 

Список літератури за темою

 

Комаров В. В. Цивільні процесуальні правовідносини та їх суб’єкти / В. В. Комаров, П. І. Радченко. – К.: Навч.-метод. каб. вищ. освіти, 1991.

Проблемы науки гражданского процессуального права / под ред. В. В. Комарова. – Х.: Право, 2002.

Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: моногр. / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков,
В. В. Баранкова та ін.; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

Ясинок М. М. Цивільні процесуальні правовідносини та їх особливості в цивільному процесуальному праві України. Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам’яті професора О. А. Пушкіна] (22 трав. 2010 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2010. – 458 с. – С. 318-321.

 

 

Тема 12. Зловживання процесуальними правами

(для самостійного вивчення)

 

1. Зловживання процесуальними правами як наукова проблема.

2. Зловживання процесуальними правами.

3. Види зловживань процесуальними правами.

4. Протидія зловживанню процесуальними правами.

 

Список літератури за темою

 

Аболонин В. О. Злоупотребление правом на иск в гражданском процессе Германии / В. О. Аболонин. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

Бобровник О. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі / О. Бобровник // Право України. – 2008. – № 7. – С. 27-29.

Грегель Я. В. Злоупотребление сторон процессуальными правами в гражданском и арбитражном процессе: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 Гражданское право, семейное право, гражданский процесс, междунарожное частное право /
Я. В. Грегель. – Новосибирск: б. и., 2006.

Давидян С. Ю. Ускоренное судебное разбирательство как средство противодействия злоупотреблению процессуальными правами / С. Ю. Давидян, А. В. Юдин // Изв. высш. учеб. заведений: Правоведенье. – 2007. – № 1. – С. 129-136.

Забродський А. Зловживання правом як загальна тенденція процесу / А. Забродський // Юрид. радник. – 2006. – № 5. – С. 26-27.

Кройтор В. А. Проблеми протидії зловживання правами учасників процесу / В. А. Кройтор // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – С. 37-40.

Коломиец Е. Борьба с процессуальными диверсиями.
О способах противодействия тактики затягивания судебного процесса / Е. Коломиец // Юрид. практика. – № 34. – 2008. – С. 15.

Коваль А. Процессуальные “диверсии” в хозсуде. О способах преднамеренного затягивания судебного разбирательства в хозяйственном суде / А. Коваль // Юрид. практика. – № 36. – 2008. – С. 12-14.

Лукіна І. М. Зловживання процесуальними правами в цивільному процесі України / І. М. Лукіна // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. [присвяч. пам’яті проф. О. А. Пушкіна] (22 трав. 2010 р.). – Х.: Нац. ун-т внутр. справ, 2010. – С. 361-364.

Приходько А. Воспрепятствование разрешению дел в арбитражных судах: процессуальные средства и судебное реагирование / А. Приходько // Хоз-во и право. – 2006. – № 5. –
С. 66-80.

Шевель О. “Процесуальні диверсії” у суді. Актуальні питання зловживань правом у господарському судочинстві: [інтерв’ю з суддею Харк. апеляц. госп. суду О. Шевель / розмову вела О. Шестаковська] / О. Шевель // Юрид. практика. Судовий вип. – 2010. – 4 (29 квіт.). – С.8.

Юдин А. В. Злоупотребление процессуальными правами в гражданском судопроизводстве / А. В. Юдин. – СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та; Изд-во юрид. фак. С.-Петерб. гос. ун-та, 2005.

Ястембовська С. В. Зловживання правом в цивільному процесі як особливий вид неправового діяння / С. В. Ястембовська // Від громадянського суспільства – до правової держави: тези III міжнар. наук.-практ. конф. (24 квіт. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразина, 2008. – С. 226-228.

 

 

Тема 13. Процесуальні строки

(для самостійного вивчення)

1. Поняття процесуальних строків.

2. Обчислення процесуальних строків

3. Продовження та поновлення процесуальних строків.

4. Службові строки.

 

Завдання

 

56.Ухвалою апеляційного суду від 5 грудня 2010 р. апеляційна скарга Чайки залишена без руху, заявнику надано строк для усунення недоліків апеляційної скарги. У поданій уточненій апеляційній скарзі вказівки суду виконані частково. При цьому Чайка просить звільнити його від сплати судового збору з посиланням на п. 10 ст. 4 Декрету КМ України “Про державне мито”.

Розглянувши зазначене клопотання, суд дійшов висновку, що підстав для звільнення Чайки О.Я. від сплати судового збору за оскарження рішення суду немає, тому що це не передбачено ст. 82 ЦПК. Суд може звільнити лише від сплати витрат, пов’язаних з розглядом справи, а не від сплати судового збору. Зазначене питання відноситься до компетенції органів місцевого самоврядування за місцем району, куди сплачується судовий збір.

З урахуванням того, що Чайці відмовляється в клопотанні про звільнення від сплати судового збору, апеляційний суд продовжує строк для усунення недоліків його апеляційної скарги щодо сплати судового збору, про що зазначено в ухвалі від 5грудня 2010 р.

Чи правильні дії суду? Які підстави та порядок продовження процесуальних строків?

57. У березні 2006 р. Домикальщенко звернувся в суд із позовом до Калінічної про визнання договору дарування частини будинку недійсним. Рішенням Фрунзенського районного суду м. Харкова від 23 квітня 2010 р. у задоволені позову відмовленою. 3 травня 2010 р. Домикальщенко подав апеляційну скаргу на рішення суду. Ухвалою Апеляційного суду Харківської області апеляційна скарга Домикальщенка на зазначене рішення суду залишена без розгляду з посиланням на те, що скарга подана після закінчення строку апеляційного оскарження.

Чи правильні дії апеляційного суду? Які правила перебігу процесуальних строків ?

58.Ухвалою судді Апеляційного суду Харківської області від 27 січня 2010 р. апеляційну скаргу Дудка залишено без руху у зв’язку з необхідністю усунути недоліки апеляційної скарги, а саме сплатити витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи в повному розмірі, і надано строк для усунення зазначених недоліків до 10 лютого 2010 р. У зв’язку з тим, що недоліки апеляційної скарги Дудком усунуті не були й відомості про отримання ним ухвали судді апеляційного суду Харківської області від 27 січня 2010 р. відсутні, ухвалою судді Апеляційного суду Харківської області від 11 лютого 2010 р. продовжено Дудку строк для усунення недоліків до 25 лютого 2010 р.

Чи правильні дії судді Апеляційного суду Харківської області? Який порядок продовження процесуальних строків?

Тема 14. Судові витрати

(для самостійного вивчення)

1. Поняття і види судових витрат.

2. Судовий збір.

3. Витрати, пов’язані з розглядом справи.

4. Повернення судового збору та коштів на оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду судової справи.

Завдання

59. Петров В.К. звернувся до Московського районного суду м. Харкова з позовною заявою до ВАТ “Звента” про витребування майна – житлового будинку, що є предметом договору оренди, внаслідок невиконання відповідачем його обов’язку передати вказане майно орендареві (позивачу). ВАТ “Звента” під час попереднього судового засідання пред’явило до Петрова В.К. зустрічний позов, який був прийнятий для спільного розгляду з первісним позовом, про дострокове розірвання договору оренди у зв’язку з недоотриманням від орендаря орендної плати.

Як третя особа, що заявляє самостійні вимоги на предмет спору, під час попереднього судового засідання у справу вступило ПП “Агроімпорт” з позовною заявою про визнання права власності на спірний житловий будинок, а також про визнання недійсним договору оренди, що був укладений між Петровим В.К. та ВАТ “Звента”.

Визначте ціну кожного позову та розмір судових витрат, які мають сплатити особи, які беруть участь у справі, якщо строк договору оренди становить три роки, розмір орендної плати – 1200 грн на місяць, вартість житлового будинку – 590000 грн.

 

60. Зеньков П.К. звернувся до суду із позовом до Севастопольської філії відкритого акціонерного товариства “Укртелеком” про поновлення на роботі, стягнення заробітної плати за час вимушеного прогулу, відшкодування матеріальної та моральної шкоди, мотивуючи це тим, що наказом від 11 січня 2011 р. № 23 його безпідставно звільнено з посади начальника 2-го відділу згідно з п. 2 ст. 40 КЗпП – у зв’язку з невідповідністю займаній посаді внаслідок недостатньої кваліфікації. Суддя Ленінського районного суду м. Севастополя залишив позовну заяву Зенькова П.К. без руху, мотивуючи це тим, що позивачем не сплачені витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, й надав Зенькову П.К. строк для усунення недоліків.

Чи правомірні дії судді Ленінського районного суду
м. Севастополя? У якому розмірі та порядку сплачуються витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? Яким чином має діяти Зеньков П.К.?

61. Грибачов Г.О. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з позовною заявою до тролейбусного депо № 3, профспілкового комітету тролейбусного депо № 3, Харківського комунального підприємства “Міськелектротранс” про визнання потерпілим від неправомірних дій відповідачів, від-шкодування матеріальної та моральної шкоди та стягнення заробітної плати. До позовної заяви Грибачов Г.О. додав клопотання про відстрочення від сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення.

Суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова залишив позовну заяву Грибачова Г.О. без руху, надавши строк для сплати судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи. У подальшому позовна заява Грибачова Г.О. була визнана неподаною й повернута позивачеві, оскільки останній не надав суду платіжних документів.

Чи правомірні дії судді? У яких випадках суддя може відстрочити чи розстрочити сплату судових витрат, зменшити їх розмір чи звільнити від їх сплати?

62. Андрєєва А.П. звернулася з позовом до Жовтневого районного суду м. Харкова про стягнення 2000 грн з її брата Шаповала М.П. Під час судового засідання позивачка звернулася з проханням про повернення їй позовної заяви внаслідок
відмови від позову.

Вирішуючи питання про закриття провадження у справі, суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ухвалою повернув Андрєєвій сплачені нею судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи.

Чи правомірні дії судді в частині повернення судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи? У яких випадках суддя виносить ухвалу про повернення судового збору та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи?

 

63. Лук’янов М.П. звернувся до суду з позовом до Мирова В.І. про відшкодування матеріальної шкоди в розмірі 25000 грн і моральної шкоди в розмірі 5000 грн. Позовні вимоги Лук’янова М.П. були задоволені частково. З Мирова В.І. стягнуто 15000 грн матеріальної шкоди. В іншій частині суд відмовив у задоволенні позову.

Визначте розмір судових витрат у цій справі. Яким чином мають розподілятися судові витрати між сторонами? Яке рішення в частині судових витрат має прийняти суд, якщо Лук’янов надасть договір, відповідно до якого витрати на правову допомогу представника будуть становити 3000 грн.

64. Короленко М.В. звернулася до Київського районного суду м. Харкова з позовною заявою про поновлення на посаді секретаря ТОВ “Ягідка”, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу в розмірі 2534 грн та відшкодування моральної шкоди в розмірі 2000 грн. При проведенні попереднього судового засідання сторони надали суду письмову мирову угоду, за умовами якої відповідач змінює позивачці дату та формулювання звільнення на – “звільнена за власним бажанням на підставі ст. 38 КЗпП України” і виплачує їй компенсацію моральної шкоди в розмірі 1500 грн. Позивач відмовляється від позовних вимог про поновлення на роботі, стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу і відшкодування моральної шкоди.

Яким чином мають бути розподілені судові витрати між сторонами?

Тема15. Заходи процесуального примусу

(для самостійного вивчення)

1. Поняття процесуального примусу.

2. Види заходів процесуального примусу.

3. Підстави застосування заходів процесуального примусу.

4. Відшкодування майнових збитків.

 

Список літератури за темою

 

Гальперин М. Л. Ответственность в гражданском судо-
производстве: актуальные вопросы теории и процессуальной политики: моногр. / М. Л. Гальперин. – М.: Волтерс Клувер, 2011.

Гетманцев М. Заходи процесуального примусу як засоби реалізації цивільної процесуальної відповідальності / М. Гетманцев // Юрид. Україна. – 2011. – № 5.

Зайцев И. М. Гражданская процессуальная ответственность / И. М. Зайцев // Государство и право. – 1999. – № 7.

Комаров В. В. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства / В. В. Комаров; за заг. ред. В. В. Комарова. – Х.: Харків юрид., 2008.

Рожнов О. В. Правова природа заходів процесуального примусу / О. В. Рожнов // Проблеми цивільного права та процесу: матеріали наук.-практ. конф. (31 трав. 2008 р.). – Х.: Харк. нац. ун-т внутр. справ, 2008.

Чечина Н. А. Об уголовно-процесуальной и гражданской процессуальной ответственности / Н. А. Чечина,
П. С. Элькин // Сов. государство и право. – 1973.

Штефан М. И. Гражданская процессуальная ответственность / М. И. Штефан // Повышение роли гражданско-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. – Киев, 1988.

Норхин Д. Т. Государственное принуждение в гражданском судопроизводстве / Д. Т. Норхин. – М.: Волтерс Клувер, 2009.

 

 

Тема16. Доказування та докази в цивільному

Процесі

Питання для обговорення

1. Поняття та мета судового доказування.

2. Поняття судових доказів.

3. Предмет доказування. Факти, які не потребують доказування.

4. Належність доказів і допустимість доказів.

5. Оцінка судових доказів.

6. Окремі засоби доказування.

 

Завдання

 

65. Технікум звернувся з позовом на бібліотекаря Пилипенка про стягнення 5000 грн – вартості книг, що бракує у бібліотеці технікуму.

У судовому засіданні відповідач пояснив суду, що недостача книг на зазначену суму трапилася не з його вини, а через те, що не були створені умови для належного зберігання книг. Бібліотека, якою він завідував, знаходилася в коридорі; шафи з книгами погано зачинялись, нерідко, приходячи на роботу, бачив їх відчиненими, про що двічі повідомляв директора технікуму. На цій підставі відповідач просив відмовити позивачеві у позові.

Представник позивача наполягав на задоволенні позову, посилаючись на те, що відповідач визнавав факт нестачі на 5000 грн.

Які факти повинна доказувати кожна сторона в даній справі?

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.170.64.36 (0.036 с.)