В.С. Кубарєв, канд. екон. наукМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

В.С. Кубарєв, канд. екон. наукД.І. Сакоян, ст. викладач

Виконавче провадження в Україні

Курс лекцій

Донецьк ДонУЕП 2010


ЗМІСТ

 

ВСТУП……………………………………………………………………..
ТЕМА 1. ВИКОНАВЧЕ ПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ………….
  1.1. Поняття і значення інституту примусового виконання рішень………………………………………………………...
  1.2. Поняття і правова основа виконавчого провадження...
  1.3. Правова основа діяльності Державної виконавчої служби України………………………………………………
  1.4. Юрисдикція органів Державної виконавчої служби….
  1.5. Органи Державної виконавчої служби України: правовий статус, функції, повноваження………………………
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 2. ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ………………………………………………………
  2.1. Становлення вітчизняної системи примусового виконання рішень з часів Київської Русі…………………………
  2.2. Примусове виконання рішень в Україні радянського періоду…………………………………………………………
  2.3. Примусове виконання рішень в незалежній Україні як державна функція……………………………………………..
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ДЕРЖАВНИХ ВИКОНАВЦІВ...
  3.1. Державний виконавець – основна фігура Державної виконавчої служби……………………………………………
  3.2. Повноваження, обов’язки, права державного виконавця……………………………………………………………….
  3.3. Соціальний захист державного виконавця……………..
  3.4. Деонтологічні аспекти виконавчого провадження…….
  3.5. Відомчий контроль діяльності державних виконавців.............
  3.6. Позавідомчий контроль діяльності державного виконавця.....
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 4. УЧАСНИКИ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ……..
  4.1. Державний виконавець: правоздатність та дієздатність у виконавчому провадженні....................................................................
  4.2. Сторони виконавчого провадження..........................................
  4.3. Інші учасники виконавчого провадження.................................
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 5. ВІДКРИТТЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ …….
  5.1. Підстави і порядок відкриття виконавчого провадження........
  5.2. Строки і умови здійснення виконавчого провадження............
  5.3. Особливості виконання рішень у разі відкриття кількох виконавчих проваджень щодо одного боржника, діяльність виконавчих груп........................................................................................
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 6. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ВИКОНАВЧОГО ПРОВАДЖЕННЯ……………………..
  6.1. Зупинення виконавчого провадження, відкладення проведення виконавчих дій..............................................................................
  6.2. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи зміна способу і порядку виконання рішення, роз’яснення рішення, що підлягає виконанню...........................................................................
  6.3. Розшук у виконавчому провадженні.........................................
  6.4. Поняття і підстави завершення виконавчого провадження......
  6.5. Повернення виконавчого документа без виконання.................
  6.6. Відновлення виконавчого провадження....................................
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 7. ПОРЯДОК ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА МАЙНО БОРЖНИКА…………………………………………………
  7.1. Звернення стягнення на грошові кошти боржника...................
  7.2. Звернення стягнення на інше майно боржника – юридичної особи..................................................................................................
  7.3. Порядок звернення стягнення на майно при реорганізації та ліквідації боржника – юридичної особи...........................................
  7.4. Підготовка та проведення прилюдних торгів із реалізації нерухомого майна.................................................................................
  7.5. Розподіл стягнутих із боржника грошових сум.......................
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 8. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ТА ІНШІ ВИДИ ДОХОДІВ БОРЖНИКА………………..
  8.1. Особливості звернення стягнення на заробітну плату боржника....................................................................................................
8.2. Порядок стягнення аліментів з боржника.................................
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................

 ТЕМА 9. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ У НЕМАЙНОВИХ СПОРАХ..
  9.1. Особливості виконання рішень у немайнових спорах.
  9.2. Виконання рішення про поновлення на роботі............
  9.3. Виконання рішення про відібрання дитини..................
  9.4. Виконання рішень по спорах, що виникають у житлових правовідносинах.............................................................
  9.5. Загальні умови виконання рішення про заборону діяльності об’єднання громадян...............................................
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 10. ПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ ЩОДО ІНОЗЕМЦІВ, ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА ТА ІНОЗЕМНИХ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ. ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ ІНОЗЕМНИХ СУДІВ І АРБІТРАЖІВ………..
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ТЕМА 11. ЗАХИСТ ПРАВ СТЯГУВАЧА, БОРЖНИКА ТА ІНШИХ ОСІБ ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ВИКОНАВЧИХ ДІЙ………………………………………...
  11.1. Правова основа захисту прав стягувача, боржника та інших осіб під час провадження виконавчих дій............
  11.2. Оскарження дій посадових осіб Державної виконавчої служби..............................................................................
  11.3. Процедура розгляду господарським судом скарг на дії державного виконавця.....................................................
  11.4. Відповідальність за невиконання законних вимог державного виконавця..........................................................
  11.5. Проблеми виконання рішень судів про стягнення боргу з державних установ та організацій..........................
  11.6. Шляхи удосконалення процедури примусового виконання рішень………………………………………………….
  Контрольні питання........................................................
  Література ........................................................................
ВИСНОВКИ………………………………………………………………..

 

     
 
 
 

Вступ

 


Ефективність державної влади визначається не тільки нормативно-правовим регулюванням у сферах її розповсюдження, а й механізмами реалізації. При реалізації компетенції органів влади, яка визначається правовим статусом, постає питання застосування закладеного законодавством механізму виконання прийнятих рішень. Проблема нормотворення не завершується прийняттям владних нормотворчих актів, законодавчим встановленням нових правил державного, громадського та політичного функціонування. Реальне втілення в життя, своєчасне і точне виконання нормативних актів державної влади, а також рішень, що приймаються від імені держави на підставі цих актів – це та остаточна мета, на яку націлене будь-яке нормотворення.

До 28 березня 1998 р. в Україні не існувало єдиного державного органу, основним завданням якого було б – виконання рішень судів, владних інститутів, а також рішень інших органів, що, згідно з законом, підлягають виконанню. Виконання судових рішень було покладено на судових виконавців.

Закон України «Про державну виконавчу службу» від 28.03.1998 р. ознаменував початок нового етапу розвитку вітчизняного виконавчого провадження, а саме, було ліквідовано інститут судових виконавців і створена нова державна служба з наданням їй організаційної, фінансової і процесуальної самостійності.

Законом України «Про виконавче провадження» визначено умови і порядок виконання рішень, що відповідно до закону підлягають примусовому виконанню у разі невиконання їх у добровільному порядку. Саме державна виконавча служба, відновлюючи порушенні права та свободи, має забезпечити невідворотність майнової та іншої юридичної відповідальності несумлінних боржників у економічних відносинах. Якість примусового виконання рішень відображає рівень дієвості механізму правового регулювання в країні, оскільки від цієї якості безпосередньо залежить виховання громадян у дусі поваги до Закону та юридична цінність самих державних рішень.

Становлення державної виконавчої служби в Україні до рівня, визначеного Законом, просувається досить важко, долаючи неузгодженість та протиріччя законодавства, протидію інших державних структур. Закони «Про державну виконавчу службу» і «Про виконавче провадження» постійно зазнають важливих змін і доповнень. Змін і доповнень зазнали важливі керівні інструкції та інші документи: «Інструкція про проведення виконавчих дій», «Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті», «Закон України Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень» і багато інших.

Це свідчить про серйозну роль, яку приділяє законодавець примусовому виконанню державницьких рішень
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-29; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.231.243.21 (0.01 с.)