ТОП 10:

Тема 6. Соціальні послуги, які надаються органами Міністерства соціальної політики УкраїниСамостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

6.1. Повноваження органів соціальної політики щодо надання державних соціальних допомог та послуг.

6.1.1. Повноваження органів соціальної політики щодо надання державних соціальних допомог.

6.1.2. Повноваження органів соціальної політики щодо надання державних соціальних послуг.

6.2. Організація надання автомобілів особам з обмеженими можливостями.

6.2.1. Порядок обліку осіб, які потребують отримання автомобіля.

6.2.2. Процедура надання автомобілів.

6.3. Організація проведення протезування.

6.3.1. Порядок обліку осіб, які потребують протезування.

6.3.2. Процедура протезування.

6.4. Соціальне обслуговування осіб у інтернатних установах.

6.4.1. Підстави соціального обслуговування осіб у інтернатних установах.

6.4.2. Категорії осіб, які потребують соціального обслуговування осіб у інтернатних установах.

 

Питання для самоконтролю

1. Повноваження органів соціальної політики з організації соціального забезпечення.

2. Механізм надання автомобілів особам з обмеженими можливостями.

3. Підстави надання соціального обслуговування в інтернатних установах.

Нормативно-правові акти: 3-7, 13, 15, 24, 27, 32, 33, 46, 47, 51, 56, 58, 59.

Література:1,3, 5, 27, 32, 33, 35, 46, 47, 58.

 

Тема 7. Соціальні послуги, що надаються окремим категоріям осіб,
які перебувають у складній життєвій ситуації

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

7.1. Правові засади соціального обслуговування бездомних громадян та безпритульних дітей.

7.1.1. Правові засади соціального обслуговування бездомних громадян.

7.1.2. Правові засади соціального обслуговування безпритульних дітей.

7.2. Порядок створення та умови поміщення осіб у соціальний гуртожиток.

7.2.1. Порядок створення соціального гуртожитку.

7.2.2. Категорії осіб. Які можуть бути поміщені до соціального гуртожитку.

7.3. Організація та види соціальної реабілітації осіб, які постраждали від терористичного акту.

7.3.1. Категорії осіб, які можуть отримати статус постраждалих від терористичного акту.

7.3.2. Підстави соціальної реабілітації осіб, які постраждали від терористичного акту

7.4. Види соціальних послуг особам, які звільнені з місць позбавлення волі.

7.4.1. Підстави надання соціальних послуг особам, які звільнені з місць позбавлення волі.

7.4.2. Фінансування надання соціальних послуг особам, які звільнені з місць позбавлення волі.

 

Питання для самоконтролю

1. Організація соціального обслуговування неповнолітніх осіб.

2. Надання соціальних послуг особам, які потерпіли від торгівлі людьми.

3. Правові основи організації та діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації.

4. Організація соціальних послуг для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Нормативно-правові акти:5, 13, 15, 144, 154, 178, 186, 196, 206, 210, 215, 216.

Література:3, 5, 27, 32, 33, 46, 47, 58.

Модульний контроль

Протягом вивчення навчальної дисципліни „Допомоги і послуги в праві соціального забезпечення” проводиться модульний контроль рівня знань студентів зі змістового модуля, передбаченого тематичним планом. У завдання модульного контролю включається питання, що передбачають подання студентами текстових відповідей та визначення правильних відповідей із кількох запропонованих варіантів.

 

Питання до модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Поняття та принципи діючої соціальної політики в Україні.

2. Роль уповноважених державних органів у формуванні соціальної політики.

3. Поняття та класифікація державних допомог в системі соціального забезпечення.

4. Фінансування виплати державних допомог.

5. Правове регулювання механізму надання державних допомог.

6. Органи праці і соціального захисту як основні суб’єкти призначення державних допомог.

7. Поняття та принципи соціального обслуговування.

8. Форми соціального обслуговування.

9. Соціальне обслуговування інвалідів.

10. Соціальне обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян.

11. Соціальне обслуговування дітей та дітей-сиріт.

12. Соціальне обслуговування біженців.

13. Соціальне обслуговування осіб, які потерпіли від терористичного акту.

14. Соціальне обслуговування осіб, які звільненні з місць позбавлення волі.

15. Соціальне обслуговування бездомних громадян та безпритульних дітей.

16. Соціальне обслуговування осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі чи позбавлення волі.

17. Соціальні послуги, які надаються МСЕК.

18. Підстави та порядок утримання дітей у будинках дитини.

19. Правові засади створення закладів інтернатного типу та порядок утримання у них інвалідів та осіб похилого віку.

20. Види реабілітаційних заходів, які можуть застосовуватися до інвалідів та дітей-інвалідів.

21. Умови та порядок забезпечення інвалідів автомобілями.

22. Організація планування, обліку та розподілу путівок для санаторно-курортного лікування.

23. Правові засади створення та функціонування територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких громадян.

24. Соціальне обслуговування громадян у стаціонарних відділеннях для постійного або тимчасового проживання.

25. Утримання, навчання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування інтернатними установами.

26. Утримання, навчання та виховання в інтернатних установах дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку.

27. Організація діяльності загальноосвітніх шкіл та професійних училищ соціальної реабілітації.

28. Соціальні послуги притулків для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх.

29. Соціальне обслуговування центрами соціально-психологічної допомоги осіб, які постраждали від торгівлі людьми.

30. Організація санаторно-курортного лікування та оздоровлення застрахованих осіб і членів їх сімей.

31. Забезпечення потерпілих від нещасного випадку слуховими апаратами, лікарськими засобами, окулярами.

32. Організація протезування потерпілих від нещасного випадку.

33. Надання безробітним інформаційних і консультативних послуг, пов’язаних із працевлаштуванням.

34. Правові засади соціального обслуговування біженців у пунктах тимчасового розміщення.

35. Правові засади соціального обслуговування бездомних громадян та безпритульних дітей.

36. Соціальне патрулювання як форма надання соціальних послуг бездомним громадянам та безпритульним дітям.

37. Організація закладів для перебування бездомних громадян.

38. Створення притулків для перебування безпритульних дітей.

39. Організація харчування та облаштування на нічліг осіб, які не мають житла.

40. Порядок створення та умови поміщення осіб у соціальний гуртожиток.

41. Організація та види соціальної реабілітації для осіб, які постраждали від терористичного акту.

42. Організація соціальної адаптації осіб, які відбували покарання у вигляді обмеження волі чи позбавлення волі на певний строк.

43. Організація соціального патронажу.

44. Види соціальних послуг, що надаються особам, які звільнені з місць позбавлення волі.


Приклади тестових завдань

 

1. Назвіть основні види соціального обслуговування дітей:

a) матеріальне обслуговування дітей-учнів загальноосвітніх шкіл;

b) соціальне обслуговування учнів професійних училищ;

c) соціальне патрулювання;

d) соціальне обслуговування дітей-сиріт і дітей, які залишилися без батьків.

 

2. Назвіть вид соціального обслуговування, який може надаються за рахунок коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування застрахованим особам:

a) складання та затвердження програми соціальної реабілітації інвалідів внаслідок нещасного випадку на виробництві;

b) соціальне обслуговування дітей за місцем навчання;

c) обслуговування у зв’язку з втратою працездатності;

d) соціальне обслуговування у зв’язку з втратою роботи.

 

 

Індивідуальні завдання

Умови виконання завдань

Індивідуальні завдання передбачаються у формі реферату або у формі індивідуальних науково-дослідних завдань (ІНДЗ).

Завдання у формі ІНДЗ обирається студентом добровільно на початку семестру. Виконання індивідуального завдання у формі ІНДЗ може передбачає:

- підбір та опрацювання літератури за темою;

- складання плану і виконання роботи (вступ, перше питання — розкриття теоретичних аспектів проблеми, виклад основних ідей та пропозицій авторів; друге питання — аналіз фактичних та статистичних даних; висновки; список використаної літератури та інформаційних джерел);

- презентація ІНДЗ на практичних заняттях (виступ до 5 хвилин).

Завдання у формі реферату обирається студентом добровільно або закріплюється за студентом викладачем протягом семестру і виконується за усталеними вимогами.

Теми завдань

Теми рефератів

1. Принципи соціального обслуговування.

2. Принципи надання державної соціальної допомоги.

3. Соціальні послуги територіальних центрів соціального обслуговування.

4. Види соціального обслуговування.

5. Правове регулювання надання допомог особам, які не мають права на пенсію.

6. Соціальні послуги для безробітних.

7. Соціальне обслуговування інвалідів.

8. Соціальне обслуговування осіб похилого віку.

9. Соціальне житло як форма соціальних послуг.

10. Правове регулювання надання допомог біженцям.

11. Правове регулювання надання допомог особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

12. Організація та порядок здійснення санаторно-курортного лікування.

13. Правові засади забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів автомобілями.

14. Правове регулювання надання державних допомог сім’ям з дітьми.

15. Соціальне обслуговування застрахованих осіб.

16. Поняття, види та підстави надання соціальних послуг.

17. Правові засади призначення житлових субсидій.

18. Правове регулювання надання державних допомог інвалідам.

19. Соціальне обслуговування дітей та дітей сиріт.

20. Правове регулювання надання допомог малозабезпеченим сім’ям.

21. Соціальне обслуговування бездомних громадян та безпритульних дітей.

22. Соціальне обслуговування як вид соціального забезпечення.

23. Соціальне обслуговування громадян похилого віку.

24. Принципи соціального обслуговування.

25. Житлово-комунальні пільги в системі соціального забезпечення.

26. Порядок створення та функціонування медичних реабілітаційних закладів для інвалідів та дітей інвалідів.

27. Правові засади реабілітації інвалідів.

28. Види соціального обслуговування.

29. Соціальні послуги притулків для неповнолітніх осіб.

30. Прийомні сім’ї як форма соціального облаштування дітей.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.012 с.)