ТОП 10:

Тема 1. Правові засади здійснення соціальної політики України 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

1.1. Поняття, суть, принципи соціальної політики держави на сучасному етапі.

1.1.1. Поняття соціальної політики держави.

1.1.2. Становлення соціальної політики.

1.2. Взаємозв’язок соціальної політики та законодавства з соціального забезпечення.

1.2.1. Роль Конституції України у формуванні соціальної політики.

1.2.2. Становленння законодавства у сфері соціальної політики.

1.3. Співвідношення понять: «соціальна політика», «соціальна робота», «соціальні послуги», «соцільна допомога».

1.3.1. Поняття та сутність поняття «соціальна політики».

1.3.2. Напрямки та стратегія надання соціальних послуг.

1.3.3. Напрямки проведення соціальної роботи.

1.4. Стратегія розвитку соціальної політики держави.

1.4.1. Поняття та сутність формування соціальної політики держави.

1.4.2. Напрямки розвитку соціальної політики України.

1.5. Органи державної влади як суб’єкти здійснення соціальної політики держави.

1.5.1. Центральні органи виконавчої влади державної влади як суб’єкти соціальної політики держави.

1.5.2. Місцеві органи виконавчої влади як суб’єкти соціальної політики держави.

1.6. Перспективи вдосконалення законодавства у сфері надання державних соціальних допомог та соціальних послуг.

1.6.1. Напрямки вдосконалення законодавства у сфері надання державних соціальних допомог.

1.6.2. Напрямки вдосконалення законодавства у сфері надання державних соціальних послуг.

 

Питання для самоконтролю

1. Суть соціальної політики України;

2. Співвідношення соціальної політики та законодавства з соціального забезпечення;

3. Взаємозв’язок понять: «соціальна політика», «соціальна робота», «соціальні послуги», «соціальна допомога»;

4. Перспективи розвитку соціальної політики держави;

5. Проблеми розподілу повноважень між органами державної влади, як суб’єктами здійснення соціальної політики держави;

6. Напрямки вдосконалення законодавства у сфері надання державних соціальних допомог в контексті реформування соціальної політики;

7. Напрямки вдосконалення законодавства у сфері надання соціальних послуг в контексті реформування соціальної політики.

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 7, 8, 9-11, 13-15, 26-29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 52, 54, 72, 78, 79, 120, 121, 143, 144, 147-151.

Література: 1, 3, 5, 10, 17, 23, 27, 30-35, 41, 42, 58.

Тема 2. Правові засади призначення державних допомог

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

2.1. Поняття, ознаки державних соціальних допомог.

2.1.1. Поняття державних соціальних допомог.

2.1.2. Ознаки державних соціальних допомог

2.2. Зміст правовідносин з надання державних соціальних допомог.

2.2.1.Поняття правовідносин з надання державних соціальних допомог.

2.2.2.Особливості правовідносин з надання державних соціальних допомог.

2.3. Суб’єкти права на отримання державної соціальної допомоги.

2.3.1. Поняття суб’єктів, які претендують на отримання допомог.

2.3.2. Статус суб’єктів, які претендують на отримання допомог.

2.4. Підстави та умови надання державних соціальних допомог.

2.4.1. Підстави та умови надання державних соціальних допомог.

2.4.2. Умови надання державних соціальних допомог

2.5. Порядок обрахування розмірів державних соціальних допомог.

2.5.1. Особливості обрахування розмірів державних соціальних допомог

2.6. Правові засади фінансування та виплати державних соціальних допомог.

2.6.1. Правові засади фінансування державних соціальних допомог.

2.6.2. Правові засади виплати державних соціальних допомог

2.7. Перспективи вдосконалення законодавства з надання державних соціальних допомог відповідно до міжнародних стандартів та зарубіжного досвіду.

2.7.1. Напрямки вдосконалення правового регулювання відносин в державному управлінні.

2.7.2. Суб’єкти вдосконалення правового регулювання відносин в державному управлінні.

 

Питання для самоконтролю:

1. Роль уповноважених державних органів у здійсненні соціальної політики у сфері надання соціальних допомог.

2. Принципи призначення державних соціальних допомог.

3. Міжнародні стандарти надання державних соціальних допомог.

 

Нормативно-правові акти: 1, 2, 3, 7, 8, 9-11, 13-15, 26-29, 33, 35, 36, 37, 39, 40, 52, 54, 72, 78, 79, 120, 121, 143, 144, 147-151.

Література:1, 3, 5, 10, 17, 23, 27, 30-35, 41, 42, 58.

Тема 3 Правові засади надання соціальних послуг

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

3.1. Поняття та значення соціальних послуг для соціального забезпечення особи.

3.1.1. Поняття соціальних послуг для соціального забезпечення особи.

3.2. Співвідношення понять «соціальне обслуговування» та «соціальні послуги».

3.2.1. Співвідношення соціальних послуг та соціального забезпечення особи в законодавстві.

3.3. Види соціальних послуг.

3.3.1. Поділ соціальних послуг;

3.3.2. Критерії вибору виду соціальних послуг;

3.4. Принципи надання соціального обслуговування.

3.4.1.Загальні принципи надання соціального обслуговування.

3.4.2. Спеціальні принципи надання соціального обслуговування.

3.5. Зміст правовідносин з надання соціального обслуговування.

3.5.1. Поняття правовідносин з надання соціального обслуговування.

3.5.2. Особливості правовідносин з надання соціального обслуговування.

3.6. Уповноважені державні органи як суб’єкти надання соціальних послуг.

3.6.1. Види державних органів як суб’єктів надання соціальних послуг.

3.6.2. Повноваження державних органів як суб’єктів надання соціальних послуг

3.7. Фінансування надання соціальних послуг.

3.7.1. Джерела фінансування надання соціальних послуг.

3.7.2. Добровільне фінансування надання соціальних послуг.

 

Питання для самоконтролю

1. Становлення інституту соціального обслуговування в Україні.

2. Співвідношення понять «соціального обслуговування» та «соціальних послуг».

3. Види соціальних послуг.

Нормативно-правові акти:1-7, 13, 15, 18, 19, 21, 26-40, 49, 50, 56-75, 78-83, 87-95, 97-98, 107, 108, 116-121, 145-160, 173-179.

Література:3-5, 14, 15, 17, 24, 27, 32, 33, 41, 42, 46-48, 56, 59, 60.

 

Тема 4 Соціальні послуги для застрахованих осіб.

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

4.1. Поняття та значення соціальних послуг для соціального забезпечення працівника.

4.1.1. Поняття соціальних послуг для соціального забезпечення працівника.

4.1.2. Становлення законодавства у сфері надання соціальних послуг працівникам.

4.2. Види соціальних послуг застрахованим особам.

4.2.1. Класифікація соціальних послуг;

4.2.2. Критерії вибору виду соціальних послуг

4.3. Принципи надання соціального обслуговування застрахованим особам.

4.3.1. загальні принципи надання соціального обслуговування.

4.3.2. Спеціальні принципи надання соціального обслуговування.

4.4. Зміст правовідносин з надання соціального обслуговування застрахованим особам.

4.4.1. Поняття правовідносин з надання соціального обслуговування застрахованим особам.

4.4.2. Особливості правовідносин з надання соціального обслуговування.

4.5. Фінансування надання соціальних послуг застрахованим особам.

4.5.1. Джерела фінансування надання соціальних послуг застрахованим особам.

4.5.2. Добровільне фінансування надання соціальних послуг застрахованим особам.

 

Питання для самоконтролю

1. Становлення інституту соціального обслуговування застрахованих осіб в Україні.

2. Види соціальних послуг для застрахованих осіб.

3. Фінансування соціальних послуг для застрахованих осіб.

 

Нормативно-правові акти:1-7, 13, 15, 18, 19, 21, 26-40, 49, 50, 56-75, 78-83, 87-95, 97-98, 107, 108, 116-121, 145-160, 173-179.

Література:3-5, 14, 15, 17, 24, 27, 32, 33, 41, 42, 46-48, 56, 59, 60.

 

Тема 5. Соціальні послуги, які надаються органами Міністерства охорони здоров’я України

 

Самостійну роботу з цієї теми слід будувати з урахуваням логічної структури її змісту за таким планом:

5.1. Соціальні послуги для інвалідів та дітей-інвалідів.

5.1.1. Соціальні послуги для інвалідів.

5.1.2. Соціальні послуги для дітей-інвалідів

5.1.3. Правові засади надання лікувально-профілактичної допомоги..

5.2. Підстави та порядок утримання дітей у будинках дитини.

5.2.1. Підстави поміщення дітей до будинку дитини

5.2.3. Фінасування утримання дітей у будинках дитини.

5.3. Організація санаторно-курортного лікування.

5.3.1. Підстави надання санаторно-курортного лікування.

5.3.2. Фінансування надання санаторно-курортного лікування.

 

Питання для самоконтролю

1. Правові наслідки інвалідності для надання окремих видів соціального забезпечення.

2. Роль МСЕК та ЛКК у встановленні чи підтвердженні груп інвалідності.

3. Види соціальних послуг, що можуть надаватися органами охорони здоров’я.

Література : 1, 4, 11, 12, 13, 14, 15,16, 19, 21, 23, 25, 28, 30, 68.Последнее изменение этой страницы: 2016-06-23; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.107.209 (0.009 с.)