ТЕМА №17. ПІДГОТУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА №17. ПІДГОТУВАННЯ І ПРИЗНАЧЕННЯ СПРАВИ ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ 

План заняття:

1. Значення підготування справи до розгляду.

2.Зміст процесуальних дій по підготуванню справи і попереднього судового засідання.

 

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Значення підготування справи. Зміст процесуальних дій по підготуванню справи і попереднього судового засідання.

Суддя зобов'язаний в попередньому судовому засідання (ст.130 ЦПК):

Визначити предмет доказування, виходячи з сутності позовних вимог і матеріального закону, який належить застосовувати;

2. Встановити, які докази необхідні для підтвердження фактів, і вжити заходів до їх пред’явлення;

3. Вирішити питання про склад осіб, що повинні взяти участь у процесі;

4. Забезпечити можливість проведення судового засідання.

Призначення справи до слухання. Судові виклики і повідомлення.

Судові повістки (ст. 74 ЦПК).

Строки і порядок вручення повісток (ст. 76 ЦПК).

Розшук відповідача (ст. 78 ЦПК).

Строки проведення попереднього судового засідання (ст.129 ЦПК).

Задача до теми № 17

Задача 1

Фірсова і Гуляйдум вступили в зареєстрований шлюб, від якого народилася дочка Марія. В зв’язку з тим, що сімейні обставини склались погано, дитина з десятимісячного віку пере­бувала на утриманні і вихованні батьків чоловіка — Гуляйдумових, які проживали в м. Полтаві, де і батьки дитини. Через деякий час сумісне життя подружжя припинилось, і Гу­ляйдум перейшов жити до батьків, а Фірсова подала позов в суд про передачу на її виховання дочки.

Які дії мусить провести суддя для підготовки цієї справи до розгляду? Визначте відповідача по справі.

 

Задача 2

Чепіга, яка працювала в середній школі викладачем, за незабезпечення якості викладання історії України і за допущені антипедагогічні вчинки була звільнена з роботи. Вважаючи своє звільнення незаконним, Чепіга пред’явила в суд позов про понов­лення її на роботі.

Які докази належить подати сторонам? Які дії мусить провести суддя в порядку підготовки справи до розгляду?

 

Задача 4

Подружжя Рябокінь перебували в шлюбі, від якого народилися син Петро і дочка Марія. Рябокінь звернувся в суд з позовом про розірвання шлюбу, мотивуючи тим, що його дружина, за її власними словами, припиняє спільне з ним про­живання. Рябокінь просила суд присудити з позивача аліменти на вихо­вання сина та дочки. Що являє з себе ця заява? Які докази нале­жить подати сторонам в суд?

Які дії мусить провести суддя для підготовки справи до роз­гляду?

 

Задача 5

Григоренку була надана однокімнатна квартира розмі­ром 31 кв. м. В цьому ж році Григоренко прописав на свою площу Соловйову, з якою мав намір зареєструвати шлюб, але зареєстру­вав шлюб з Сонцевою і заявив до Соловйової позов про виселення її з кімнати, посилаючись на те, що вона проживала в нього на правах піднайму, а тому самостійного права на житлоплощу не має.

Які докази необхідно подати сторонам в суд? Які дії належить провести судді для підготовки цієї справи до розгляду?

 

Задача 6

Районний суддя за позовом Голодця до Кожурини про виселення за неможливістю дальшого спільного проживання, в порядку підготовки справи до розгляду викликав та допитав свідків Чурбенка та Заброду. Довідавшись, які факти будуть стверджувати в суді свідки суддя викликав для цього відповідача Кожурину і повідомив його, щоб він по цих фактах підготував свої заперечення та підтвердив їх доказами в судовому засіданні. Чи законні такі дії судді?

 

Задача 7

Працюючи техніком-будівельником, Ободковський ви­крав будівельні матеріали та продав їх, за що був притягнутий до кримінальної відповідальності та засуджений з позбавленням волі і кофіскацією майна. Для забезпечення позову в квартирі Ободковського було описа­но майно, в тому числі і речі, які особисто належали його брату Ободковському Є. К. — шафа під горіх, швейна машина “Верітас”, мотоцикл М-72 та цегейкова шуба дружини. Ободковськиї Є. К. подав позов про виключення з опису на­лежного йому майна. В підтвердження обставин справи просив викликати та допитати свідків Булашенка і Зарненка.

Кого належить викликати в суд по цій справі, і яке буде його процесуальне становище? Хто і які судові витрати буде нести по справі? Які докази належить зібрати суду для вирішення цієї справи?

 

Задача 8

Гитун, проходи вулицями міста, побачив жінку, яка була одягнена в цегейкову шубу сірого кольору, що належала його дру­жині, але яка була викрадена з приміщення бібліотеки, де дружи­на працює. З допомогою міліції Гитун затримав невідому, яка виявилась Петровою і повідомила, що шубу купила в комісійному магазині. На другий день Гитун подав позов в суд до Петрової про віді­брання шуби, прохаючи суд до вирішення справи по суті накласти арешт на шубу. Петрова просила, в забезпечення доказу, що вона шубу купила в магазині, накласти арешт на всі квитанції комісійного магазину.

Які процесуальні дії належить провести судді в порядку підго­товки цієї справи до розгляду?

 

Задача 9

Калита звернувся з позовом в суд до кооперативу “Мо­лодь” про відшкодування понесеного збитку. В підтвердження своїх вимог Калита посилався на те, що в результаті прориву греблі кооперативного ставка, яка була споруджена недоброякісно, його город був повністю знищений водою та мулом.

Які процесуальні дії необхідно провести судді по підготовці цієї справи до розгляду?

 

Задача 10

Ліспромгосп пред’явив в суд позов про стягнення з Зінченко та Грабового 32 грн. штрафу та відшкодування матеріаль­них збитків. Свої позовні вимоги ліспромгосп мотивував тим, що відповідачі провели незаконну рубку дерев у лісі. Зінченко та Грабовий заперечували проти цього, посилаючись на те, що вони удвох купили машину дров у Сидорчука, який повідомив їм, що він на законних підставах одержав їх в ліспромгоспі за виконану роботу.

Які процесуальні дії необхідно провести судді по підготовці цієї справи до розгляду?

 

Задача 11

Завод заявив позов до громадянина К. про стягнення суми заборгованості по орендній платі за використання заводсь­кого будинку під контору і сараю під гараж. К. в своєму запереченні посилався на те, що в суму орендної плати незаконно включена вартість сіна, за яке заводу було ви­плачено у вигляді компенсації, 10 тис. штук цегли.

Які процесуальні дії необхідно провести судді в порядку під­готовки справи до розгляду?

 

Задача 12

Смолярчук подала до суду позовну заяву, в якій про­сила визнати її шлюб з Смолярчуком недійсним, оскільки їй ста­ло відомо з випадково залишеного ним листа, що він до одру­ження з нею перебував у зареєстрованому шлюбі з Кустовою.

Які процесуальні дії необхідно провести судді в порядку під­готовки справи до розгляду?

 

Задача 13

Олійник М. К. звернулася до суду з заявою про виз­нання її чоловіка. Олійника К. Г. померлим. В підтвердження за­значеного Олійник посилалася на те, що її чоловік п’ять років тому виїхав в район Донбасу на будівництво, і з того часу, про нього нічого не відомо.

Які процесуальні дії необхідно провести судді по підготовці справи до розгляду?

 

Задача 14

Грімберг звернулася з позовом в суд до свого колиш­нього чоловіка Грімберга про визнання за нею права на половину збереження, що знаходиться в ощадній касі на особистому рахунку відповідача. Свою вимогу позивачка мотивувала тим, що кошти, які зберігаються в ощадній касі, — це майно спільно нажите ними під час шлюбу.

Які процесуальні дії необхідно провести судді по підготовці справи до розгляду?

 

Нормативно-правові акти та література:

1.1 Гражанско-процессуальный кодекс Украини: Научно практический комментарий. - Харьков, 1999.

1.2 Гражданское процессуальное законодательство: Комментарий. - М.: Юрид. лит-ра, 1991.

1.3 Тертышникова Т.И. Граждансикй процесс: Курс лекций. - Харьков, 1996.

1.4 Штефан М.І. Цивільне процесуальне право України. - К.,2005.

1.5 Гражданский процесс / Под ред. Ю.К. Осипова. - М.: БЕК, 1995.

1.6 Учебник гражданского процесса / Под ред. М.К. Треушникова. - М.: Спарк, 1996.

1.7 Штефан М.И., Дрижчаная .Г. Гражданское процессуальное право. - К.: Либідь, 1987.

1.8 Защита гражданских прав в суде /Под ред. В.В. Комарова. - Харьков: Основа, 1995.

ТЕМА № 18: СУДОВИЙ РОЗГЛЯД

План заняття

1. Поняття і значення стадії судового розгляду.

2 Частини судового засідання.

3 Протокол судового засідання.

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Порядок судового розгляду.

Судовий розгляд - основна стадія цивільного процесу, де з найбільшою повнотою виявляються всі принципи цивільного судочинства.

Судове засідання, в якому відбувається судовий розгляд, складається з таких чотирьох частин:

1) підготовча;

2) дослідження обставин справи;

3) судові пренія і висновки прокурора;

4) постанова й оголошення рішення.

У підготовчій частині судового розгляду суд з'ясовує і вирішує питання, що забезпечують можливість повного і правильного розгляду справи по сутності в даному судовому засіданні. До числа таких питань відносяться:

а) можливість розгляду справи при даному складі суду;

б) можливість розгляду справи у випадку неявки осіб, що беруть участь у справі;

в) можливість слухання справи у випадку неявки викликаних по справі свідків, експертів;

г) можливість розгляду справи даним судом.

Дослідження обставин справи складається з:

доповіді справи суддею;

з'ясовування питання і укладення мирової угоди (ст. 174 ЦПК);

розгляд питання про відмову позивача від позову, визнання позову відповідачем (ст. 175 ЦПК);

пояснення сторін і інших осіб, що беруть участь у справі (ст. 176 ЦПК);

встановлення порядку дослідження інших доказів (ст. 177 ЦПК);

допит свідків (ст. ст. 180-184 ЦПК);

дослідження письмових доказів (ст. 185 ЦПК);

оголошення особистого листування і телеграфних повідомлень громадян (ст. 186 ЦПК);

огляд на місці

дослідження висновку експерта (ст. 189 ЦПК);

додаткові пояснення осіб, що беруть участь у справі (ст. 194 ЦПК).

У судових дебатах особи, що беруть участь у справі, і представники підбивають підсумок проведеного дослідження обставин справи і доказів (ст. 193 ЦПК);

Підсумок всьому судовому розгляду підводить постанова й оголошення рішення судом .

Задачі до теми № 18

Задача 1

Комбінат подав позов в суд про стягнення з комірника Монастирського суми нестачі інструменту. В судовому засіданні Монастирський і його представник ви­магали закриття справи провадженням в зв’язку з пропуском трьохрічного строку позовної давності.

Яку відповідь належить дати суду?

 

Задача 2

Перепелиця С. І. в літній сезон ц. р. працював пастухом агропідприємства та худоби окремих громадян. Оскільки обумов­лену угодою суму 480 грн. агропідприємство відмовилося плати­ти, то Перепелиця заявив позов в суд. В підтвердження своїх ви­мог він посилався на вкладений з відповідачем трудовий договір, але до справи його не подав. Голова агропідприємства ствердив наявність такого договору і визнав позов повністю, але докази і повноваження на визнання позову суду не подав. Розглянувши справу, суд позов Перепелиці задовільнив повністю.

Які порушення процесуального права допустив суд при роз­гляді цього позову?

 

Задача 3

Кондитерська фабрика пред’явила в суд позов до ко­мірника Горбатька про стягнення з нього 500 грн. вартості кондитерських виробів, які ним не були передані торговельній базі.

Горбатько, заперечуючи проти позову, просив суд притягнути до участі в справі на його сторону третю особу — фірму “Гастро­ном”, в зв’язку з чим справа була відкладена слуханням на 8 днів. В призначений день при слуханні справи виявилось, що суд повістки торгу про виклик його в судове засідання послав через Горбатька, який розписку про її вручення адресату загубив. Спра­ва була розглянута у відсутності третьої особи і позов був задо­волений.

Чи законне рішення суду? Що собою являє відкладення справи розглядом і його підстави?

 

Задача 4

Кандак Я.Д. подав позов в суд до шиферного заводу про відшкодування збитків в сумі щомісячних платежів в зв’язку з каліцтвом, яке було йому заподіяно з вини відповідача. На засі­данні суду представник відповідача був відсутній. Суд вважав, що його участь у розгляді справи необхідна, а тому слухання справи відклав, надіславши повістку, яка і була вручена директору за­воду.

В призначений строк представник відповідача на засідання суду знову не прибув, в зв’язку з чим за ухвалою судді проваджен­ня по справі було зупинено.

Що собою являє зупинення провадження по справі, його види і підстави?

 

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Миронов В.С. Отводы в граждаснком процессе // Советская юстиция -1978 -№13.

2. Пухова Н Й Последствия неявки сторон в судебное заседание по гражданским делам // Со­ветская юстиция. - 1978 -№7.

3. Серов П.Д. Протокол судебного заседания по граждаснкому делу // Социалистическая законность - 1991. - №10.

4 Алегрова С Н. Допрос свидетелей по граждаснкому делу // Советская юстиция - 1982 - №18.

5. Смирнов И.В. Судебные прения в гражданском процессе // Социалистическая законность - 1977 -№11.

6 Вербицкий Т.А Обьяснения сторон й третьих лиц в гражданском процессе // Советская юстиция -1974.-№24.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.228.52.223 (0.02 с.)