ТЕМА № 21: Особливості провадження по окремих категоріях цивільних справМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 21: Особливості провадження по окремих категоріях цивільних справПлан заняття

1. Процесуальні особливості розгляду трудових справ.

2. Судочинство по справах про розірвання шлюбу.

3. Процесуальні особливості розгляду справ про стягнення аліментів.

 

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Процесуальні особливості розгляду трудових справ. Підвідомчість трудових справ. Сторони (позивачем або відповідачем може бути тільки підприємство, а не адміністрація).Участь профспілок. Особливості пред'явлення позову:

а) позовна заява подається в суд за місцем знаходження відповідачів, також подається і за місцем проживання позивача ;

б) робітники і службовці по позовах про стягнення заробітної плати і по інших вимогах, що випливають з трудових правовідносин, звільняються від сплати судових витрат у доход держави

Не поширюються правила ст. 119 ЦПК на позовні заяви по трудових справах.

в) строки розгляду трудових справ

Підготування справи до судового розгляду по трудових спорах. Можливість одночасного вирішення основного і регресного позовів . Розгляд трудових спорів у судовому засіданні. Особливості рішення суду по трудових спорах.

Судочинство по справах про розірвання шлюбу. Особливості пред'явлення позову. Підсудність справ про розірвання шлюбу.

Загальне правило за місцем перебування відповідача, а у випадках, передбачених ст. 110 ЦПК, вибір суду залежить від позивача.

Особливості складання заяви про розірвання шлюбу (ст. 119 ЦПК).

Підготування справи до судового розгляду (виклик позивача і відповідача для бесіди).

Розгляд справ про розірвання шлюбу (явка сторін у суд, заходи до примирення подружжя, можливість відкладення суду до 6 місяців).

Особливості винесення рішення.

Процесуальні особливості розгляду справ про стягнення аліментів.

Позивач, законні представники позивача .

Звільнення позивача від сплати судових витрат .

Можливість звертатися з такими позовами не тільки за місцем перебування відповідача, але й за своїм місцем проживання .

Суддя не повинний лишати позовну заяву без руху на тій підставі, що позивач не знає місця проживання відповідача .

Строки розгляду справ про стягнення аліментів .

Стягнення аліментів до постанови рішення .

Наслідки неявки відповідача у справі про стягнення аліментів .

Особливість рішення у справі про стягнення аліментів (визначення розміру аліментів, стягнення судових витрат з відповідача в доход держави).

Обов'язок суду допустити негайне виконання рішення .

 

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Игнатьев В Н Процессуальное соучастие по жилищным делам // Советская юстиция. - 1987. - №20.

2. Васильєв С. Соучастие по делам о возмещении ущерба причиненного при исполнении трудовых обязанностей // Право України. - 1996. ,

3. Треушников М.К., Шерстюк Б.М. Особенности рассмотрения отдельных категорий гражданских дел. - М., 1987.

4. Трубников П.Я. Защита гражданских прав в суде. - Тема, М, 1990.

ТЕМА № 21 Непозовне провадження. Окреме провадження

План заняття

1. Особливе провадження і його види.

2. Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

3. Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина мертвим.

4. Визнання громадянина обмежено дієздатним йди недієздатним.

5. Оскарження нотаріальних дій або відмови їхньому вчиненні.

6. Встановлення неправильності запису в актах цивільного стану.

7. Відновлення прав на втрачені цінні папери, на пред'явника.

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Поняття окремого провадження і його види. Окреме провадження - є особливий процесуальний порядок розгляду віднесених до ведення суду справ, для яких характерно відсутність спору про право.

Види окремого провадження, їх подібності і розходження (ст. 234 ЦПК).

Порядок розгляду справ окремого провадження. (ст. 235 ЦПК).

Встановлення фактів, що мають юридичне значення.

Факт, що має юридичне значення - це подія або дія, що спричиняє у відповідності з законом визначені правові наслідки.

Підвідомчість і підсудність (ст.ст. 256 і 257 ЦПК).

Перелік фактів (ст. 256 ЦПК).

Зміст заяви і рішення суду (ст.ст. 258 і 259 ЦПК).

Визнання громадянина безвісно відсутнім і оголошення громадянина померлим.

Висновок суду про встановлення безвісної відсутності базується на юридичному допущенні перебування громадянина живим, а оголошення мертвим - на допущенні смерті особи.

Підсудність (ст. 246 ЦПК).

Зміст заяви (ст. 247 ЦПК).

Розгляд справи. Дії суду в разі появи фізичної особи, яку було визнано безвісно відсутньою або оголошено померлою.

Усиновлення дітей, що мешкають на території України, громадянами України й іноземними громадянами.

Підсудність (ст. 251 ЦПК).

Зміст і форма заяви (ст. 252 ЦПК).

Підготування справи до розгляду (ст. 253 ЦПК).

Розгляд справи (ст. 254 ЦПК).

Рішення суду (ст. 255 ЦПК).

 

Задача до теми № 21

Задача 1

Шелудько і Миронов довгий час перебували у фактич­них шлюбних відносинах, але шлюб не зареєстрували. Від цього шлюбу Шелудько народила дитину, а через рік сторони зареєстрували шлюб в органах РАГСу, вказавши в заяві, що у них є дитина.

Миронов помер від нещасного випадку. Для того, щоб одержати для дочки пенсію, Шелудько звернулася до суду з заявою про встановлення факту батьківства, її вимога була задоволена. Орган РАГСу видав свідоцтво про народження дочки Щелудько, в якому батьком дитини був зазначений Миронов.

Чи підлягає судовому встановленню факт батьківства? Визначіть заявників і заінтересованих осіб по справі.

 

Задача 2

До суду звернулися з заявою Григоренко і Миколенко. Перший — по встановленню факту про трудовий стаж, другий — по встановленню факту закінчення в 1940 р. Київського лісогосподарчого інституту та про те, що він є племінником помер­лого дядька — Миколаєнка С. І.

Чи підвідомчі розгляду суду такі справи? Які статті цивільного законодавства встановлюють підвідомчість?

 

Задача 3

Морік Петро Борисович звернувся до суду з заявою, в якій просив визнати, що трудова книжка на ім’я Моріка Пінкуса Борисовича, довідка кооперативу “Хімтруд” № 174 від 31 січня 1971 р., на ім’я Моріка Пінкуса Берковича, довідка магазину “Га­строном” за № 17 від 17 січня 1976 р. на ім’я Моріка Петра Берко­вича — належать йому.

Суд відмовив в розгляді цієї справи, порадивши заявнику звер­нутися до органів міліції, які внесуть в паспорт синоніми його ім’я та по-батькові.

Порадившись з адвокатом, Морік звернувся зі скаргою в су­дову колегію в цивільних справах обласного суду.

На які порушення закону він повинен вказати? Як називатиметься така скарга? Яку ухвалу належить винести судовій колегії в цивільних справах обласного суду?

 

Задача 4

Жителька м. Біла Церква Конякіна Т. М. подала до суду позовну заяву, в якій просила винести рішення про оголо­шення померлим її чоловіка — Конякіна І. М., з яким вона 5 січня 1987 р. зареєструвала шлюб. В 1988 р. він виїхав на роботу в “Домбаршахтобуд” (Воркута). Працюючи на шахті, Конякін І. М. в результаті нещасного ви­падку, в лютому 1988 р. загинув. Це стверджено довідкою Домбаровського шахтоуправління за № 172-ок від 14 березня 1988 р.

Для того, щоб зареєструвати на себе будинок, одержаний у спадщину, Конякіна Т. М. в лютому 1989 р. звернулася за свідоцт­вом в нотаріальну контору, де їй роз’яснили, що для цього необ­хідно свідоцтво органу РАГСу про смерть Конякіна І. М. Орган Домбаровського РАГСу, куди вона звернулась з проханням вислати копію свідоцтва про смерть чоловіка, повідомило, що актовий запис про смерть чоловіка ОРАГСом не проводився. Це було підтверджено і довідкою обласного архіву. Суд, роз­глянувши справу, виніс рішення, яким оголосив Конякіна І. М. по­мерлим. Чи правильно була вирішена ця справа?

 

Задача 5

Райвійськкомат видав офіцеру запасу довідку, в якій зазначалося, що підполковник Усачин — Усач Григорій Мусійович, був демобілізований зі Збройних Сил України. Після демобіліза­ції міліція видала паспорт, а завод, де він почав працювати” — трудову книжку на прізвище Усач.

В зв’язку з оформленням пенсії Усач Г. М. звернувся до суду з проханням встановити факт, що Усачин — Усач Г. М. і Усач Георгій Мусійович є одна і та ж особа.

Справа розглядалась без свідків з участю Усача Г. М,., і суд виніс ухвалу, якою відхилив його вимогу, посилаючись на те, що такі виправлення відносяться до компетенції органів РАГСу. Чи вправі був суд постановити таку ухвалу? Розмежуйте компетенцію суду і органів РАГСу з цього приводу.

 

Задача 6

До суду м. Попельня звернулася із заявою Чернявська П. Л. про встановлення факту, що вона є дочкою померлого Чернявського Л. Г., зазначивши, що це їй необхідно для одержання спадкоємства — відповідної частини будинку та вкладу в ощадно­му банку. До заяви були додані: довдіка РАГСу, що актовий за­пис про народження Чернявської П. Л. по м. Фастову відсутній та що актові книги за 1924—1940 рр. не збереглися; довідка будинко-управління № 71 про те, що заявниця проживає в м. Києві по вул. Польовій 2, та довідка про те, що вона пенсіонерка.

В судовому засіданні було встановлено, що Чернявська П. Л в м. Попельню приїхала, щоб подати цю заяву до суду тому, що свідки по справі Каракулько і Брик проживають тут. Допитані свідки ствердили, що дійсно вони знають Чернявську П.Л. як доч­ку Чернявського Л. Г. і що між нею, її двома сестрами та братом після смерті батька три роки йде спір про розділ будинку та ін­шого спадкового майна.

Суд відмовив Чернявській П. Л. в задоволенні заяви, обгрунту­вавши своє рішення тим, що заявниця порушила правила про під­судність.

Чи можна погодитися з такою ухвалою суду?

 

Задача 7

До районного суду звернулася з заявою Хоменко про встановлення факту перебування у фактичних шлюбних відносинах з Недерським. Після тяжкого поранення на фронті під час Великої Вітчизняної війни він помер в 1948 р.

Хоменко подала до цього ж суду ще одну заяву про визнання факту перебування на її утриманні Недерського з 1944 р. до 1948 р.

Яку постанову з приводу цих заяв належить прийняти суду?

 

Задача 8

а) Генріховська Л. В. просила суд встановити факт її народження 7 грудня 1919 р. і зобов’язати органи РАГСу записати її батьком Голуба Петра Вікторовича;

б) Для одержання пенсії у Гайової Оксани Тимофіївни були відсутні документи про трудовий стаж за 5 років, але у неї був профспілковий квиток на ім’я Лакмус Ксенії Тимофіївни, в яко­му було відмічено, що за ці роки були сплачені внески. Профгрупорг, до якого звернулася заявниця, пояснив, що їй необхідно подати заяву до суду, який може підтвердити, що цей квиток належить їй, і зобов’язати районний відділ соціального захисту зарахувати в трудовий стаж для одержання пенсії ці 5 років.

Гайова звернулася з заявою до суду.

в) В паспорті Штанько Л. Д. був зазначений тільки рік народ­ження без вказівок на число і місяць, в зв’язку з чим вона просила паспортистку паспортного райвідділу міліції, щоб та зробила відповідний запис, але одержала відмову з роз’ясненням, що на це необхідно рішення суду, куди вона і звернулася з клопотанням. Чи правильне таке роз’яснення?

г) Пилипчук П. С. просив суд встановити, що він з 1961 р. по 1971 р. працював інженером на заводі “Машбуд”. В підтвердження цього він додав 10 грамот, які одержував з 1961 р. по 1971 р. щорічно за хорошу роботу, і просив допитати Гребенка і Сивка, які в цей час з ним працювали. Встановлення цього факту йому було необхідно для того, щоб в трудовій книжці, виписаній в проектному інституті “Електромон­таж”, де він працює, йому зробили відповідний запис.

Яке рішення винесе суд по наведених справах?

 

Задача 9

Іванченко з метою підвищення розміру пенсії просив суд встановити факт одержання ним тяжкого каліцтва на виробництві з вини виробництва, в результаті чого він став інвалідом II групи.

До заяви Іванченко додав письмове свідчення начальника цеху та голови завкому.

Чи має право суд прийняти цю заяву до свого провадження?

 

Задача 10

Петров, який внаслідок зловживання спритними напоя­ми поставив себе і сім’ю в тяжке матеріальне становище, на ви­могу матері звернувся з заявою до суду за місцем роботи про визнання його обмежено дієздатним та про призначення матері його опікуном.

Суд на підставі наявних довідок витверезника та дільничного лікаря, що стверджували факт алкоголізму, оголосив Петрова об­межено дієздатним, залишивши без розгляду питання про призна­чення опікуна. По справі не було стягнено державне мито.

Яким способом можна виправити цей недолік суду? Напишіть резолютивну частину рішення суду.

 

Задача 11

На заяву спадкоємців Бондаренка і Вівченко про вста­новлення неправильності запису в актах громадянського стану суд відмовив внести виправлення в їх свідоцтва про народження, де їх батьком був записаний Іван Євдокимович, в дійсності ж він Іван Єнвтіхієвич.

Враховуючи те, що встановлення цього факту заявникам було необхдіно для одержання спадкового майна, секретар суду пора­див їм звернутися з заявою про встановлення родинних відносин між ними і спадкодавцем.

Чи правильне таке роз’яснення? Який порядок встановлений для виправлення неправильностей запису в актах громадського стану?

 

Задача 12

Сінченко, який втратив ощадну книжку № 375 на пред’явника, звернувся у відділення ощадного банку з проханням видати дублікат, на що йому було відмовлено і роз’яснено, що він такий дублікат одержить тільки після того, коли подасть до відділення ощадного банку рішення суду про відновлення судом за ним права на втрачену ощадну книжку і зробить оголошення про визнання втраченої ощадної книжки № 375 недійсною.

Чи правильне роз’яснення ощадного банку? Який встановлено законом порядок відновлення прав на втрачені цінні папери на пред’явника? Як належить діяти суду, коли на його оголошення на розгляд справи з’явиться держатель цінного паперу?

 

Задача 13

Лабанов і Грицай вклали між собою договір купівлі-продажу житлового будинку, але нотаріус, до якого вони зверну­лися за посвідченням цього договору, відмовився це зробити, по­силаючись на те, що покупець будинку Грицай не має Київської прописки. Тоді Грицай звернувся до адвоката за порадою. Яке належить йому дати роз’яснення? Який порядок оскарження і роз­гляду справ про оскарження нотаріальних дій або відмови в їх вчиненні

 

 

Нормативно-правові акти та література:

 

1. Заворотько П.П., Штефан М.И. Неисковые производствасоветском гражданском процессе. - К., 1969.

2. ГечатД.М. Неисковые производства. - М., 1973.

3. Кайгородов В.Д. Процессуальные особенности рассмотрения дел об установлений фактов, имеющих юридическое значение. - Свердловск., 1987.

4. Пятилетов И.М. Особенности судопроизводства по делам о признаний гражданина недееспособным. -М., 1984.

8. Шимон Т.В. Правовая природа дел об обжаловании нотариальных действий или отказа в их совершении // Право України. - 1997. - №10.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.025 с.)