ТЕМА № 13: ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 13: ЗАСОБИ ДОКАЗУВАННЯ 

План заняття

 

1. Види доказів.

2. Пояснення сторін і третіх осіб, визнання фактів.

3. Показання свідків.

4. Письмові докази.

5. Висновок експерта.

6. Речові докази.

7. Забезпечення доказів.

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Пояснення сторін і третіх осіб (ст. 62 ЦПК).

Показання свідків (ст. ст. 63 ЦПК).

Письмові докази (ст. ст. 64 ЦПК).

Речові докази (ст. ст. 65 ЦПК).

Висновок експерта (ст. 66 ЦПК).

Забезпечення доказів судового доручення (ст. ст. 132 ЦПК).

 

Задача до теми № 13

 

Задача 1

При проведенні інвентаризації в інженера Землянікіна була виявлена нестача дошок 4,5 м.куб.

В своєму поясненні Землянікін зазначив, що 22 травня він одержав накладну № 3718 на 15 куб. метрів дошок. З завідуючим складом Костяницею вони домовились, що він розписується за одержання всіх 15 м.куб., але буде брати по 1,5—2 м куб., про що щоразу на третьому екземплярі завідуючий буде робити відповідну помітку про кубатуру і кількість дошок, тому в дійсності він одер­жав тільки 10,5 м.куб. Костяниця пояснив, що виписані по накладній № 3718 дошки Землянікін одержав повністю, що з кількістю відпущених 289 до­шок, відмічених на 3 екз. накладної, що є в Землянікіна, він згодний, а з кубатурою — ні. При перевірці дошок на складі у Костяниці ні нестачі, ні лишку не було виявлено.

Комісія, яка перевіряла кубатуру 289 дошок, встановила, що вони складають тільки 10,5 м.куб. При перевірці завозу дошок було встановлено, що виписані 15 м.куб. були з числа завезених 50 м.куб. з архангельського ліспромгоспу, які з товарної станції одержав Голота. При цьому в залізничній накладній склад товарної станції зробив помітку, що ліс був вивезений 16 автомашинами, а згідно дорожніх листів — тільки 15. Але завідуючий складом Костяниця подав до бухгалтерії прибутковий акт на всі 50 м.куб.

Підприємство “Маяк” заявило позов до Землянікіна, Костяниці та Голоти (з усіма ними був укладений договір на повну матері­альну відповідальнсіть) про стягнення вартості нестачі 4,5 м.куб. дошок.

В судовому засіданні Костяниця пояснив, що 4,5 м.куб. дошок мог­ли бути розібрані працівниками підприємства — на поточну ро­боту, оскільки відповідного складу для будівельного матеріалу немає, дошки знаходяться в дворі, прямо на відкритому майданчи­ку і ніким не охороняються.

Визначте предмет доказування, хто і які факти мусить довес­ти і за допомогою яких засобів доказування?

Чи може бути покладено в даному випадку в основу рішення визнання Костяницею нестачі 4,5 м.куб. дошок? Який це вид визнання?

 

Задача 2

Виноробне підприємство “Наддніпрянський” заявило позов в суд про стягнення з колишнього завідуючого складом го­тової продукції Постолакі вартості нестачі 9 тонн вина. Заява ми­том не була сплачена, оскільки, як зазначив позивач, “проти відпо­відача порушувалась кримінальна справа, яка потім була закри­та за недоцільністю”. В судовому засіданні відповідач просив при­значити експертизу для встановлення природної втрати в процесі зберігання й розливу вина за 10 років, оскільки такі розрахунки ніколи ніхто не проводив, інвентаризація проходила формально, про що стверджують свідки Петровська та інші. Беручи до уваги, що вино не належить до швидковипаровуючих речовин, суддя від­мовив відповідачу в клопотанні. Справа була розгляута і позов комбінату був задоволений.

Чи правильнав відмова суду в призначенні експертизи? Які до­кази мусять подати сторони по цій справі?

 

 

Задача 3

Молоділ М. К. та її мати Молоділ М. Д. звернулися в суд з позовом до Бульбатенка про розділ житлоплощі в квартирі, яка складається з кімнат 14, 16 та 24 кв. м. з закріпленням за ними кімнати в 24 кв. м. Позивачі зазначали, що разом з ними проживають Глимнязь, з яким Молоділ перебуває у фактичних шлюбних відносинах, та двоє їх малолітніх дітей. В підтвердження своїх позовних вимог вони просили суд викликати та допитати свідків Лоленка і Валовенка. До суду з позовом звернулася також Бульбатенко про виселення Молоділ з сім’єю, як тимчасових жиль­ців. Крім того дочка та зять Бульбатенка - Лиходієви - також звернулися з позовом про вселення їх в кімнату, яку займає Молоділ М. К., мотивуючи, що до її приїзду вони проживали в цій кімнаті, і Молоділ М. К. незаконно позбавила їх можливості користуватись цією кімнатою. Одночасно вони повідомляли суд, що свідки по справі Лоленко та Валовенко - двоюрідні брати Молоділ М. К. і заінтересовані у вирішенні спору на її користь. Визначте учасників процесу по справі. Як мусить реагувати суд на заяву Лиходієвих? Які докази належить подати сторонам по цій справі?

 

Задача 4

Директор ресторану “Динамо” видав наказ про звіль­нення з роботи завідуючого складом кафе-кондитерська Міхельсона в зв’язку з скороченням штату. В зв’язку з заявленням ос­таннім позову, суд запросив від ресторану: 1) копію на­казу про його звільнення; 2) рішення профкому про згоду на звільнення Міхельсона; 3) довідку про його зарплату, вказавши, що ці документи необхідно подати до суду до 18 травня ц. р.

В зв’язку з тим, що начальник відділу кадрів Соколій, якому було доручено виконати цю вимогу суду до 18 травня ц. р. її не виконав, суддя оштрафував його.

Чи мав право ресторан відмовити видати Міхельсону ці до­кументи на руки, якщо суд видав йому свідоцтво на їх одержання безпосередньо від тресту? Чи правильно накладений суддею штраф на Соколія?

 

Задача 5

Щербань заявив позов до Георгадзе про стягнення 9000 грн., які, як він зазначив, відповідач ніяк не хоче повер­нути за куплену в нього автомашину “Москвич”. В своєму пояс­ненні до суду відповідач зазначив, що вартість машини ним була сплачена в м. Тбілісі, куди вони спеціально їздили літаком з по­зивачем (де йому його рідні позичили частину грошей) і подав до цього документи на грузинській мові, як він стверджує, нотаріаль­но завірену розписку про одержання Щербанем всіх грошей.

В судовому засіданні позивач оспорював достовірність цього документа, заявляючи, що він фальшивий. Як мусить реагувати суд на цю заяву? Які докази належить подати сторонам по цій справі?

 

Задача 6

Пилипченко зареєструвала шлюб з Зленком. Батько Пилипченко, який виграв по лотереї автомашину, подарував її дочці. Зленко був засуджений з конфіскацією належного йому майна. На забезпечення позову на автомашину був накладений арешт. Пилипченко пред’явила в суд позов про виключення з опису авто­машини.

Які докази можуть бути допущені судом по цій справі?

 

Задача 7

Фермер К. навантажив і відправив торговій фірмі два вагони сухофруктів. На станцію призначення — Донецьк — вагони прибули за справними пломбами, але комерційним актом була ви­значена нестача вантажу в 102 кг.

Торгова фірма заявила в суд позов до фермера К. про стягнен­ня вартості нестачі вантажу.

Визначіть предмет доказування по справі. На кого закон покладає обов’язок доказування?

 

Задача 8

Сокілка звернувся до районного суду м. Василькова з проханням допитати свідка Кожум’яку в порядку забезпечення позову. При цьому він вказав, що Кожум’яка виїжджає в довготри­вале закордонне відрядження і може підтвердити договір позики на суму 160 грн. Суддя в своїй ухвалі пояснив, що, оскільки відповідач по справі — Виноградов проживає в Києві, то і заходи по забезпеченню позову повинні прийматися за місцем розгляду справи. Суддя вказав також, що позови свідків по даному спору є недопустимими і тому за цих підстав відмовив в допиті Кожу­м’яки.

Чи правильні дії судді?

 

Задача 9

Чи правильно поступив суд, який:

а) по справі про розділ житлового будинку, що мав дві кімнати 12,8 і 22 м.кв., кухню і дві рівнозначні кладові, на прохання позивача незважаючи на висновок Бюро технічної інвентаризації про мож­ливий оптимальний варіант поділу на 2 частини, призначив місце­вий огляд;

б) допустив у виді доказу прослуховування в судовому засіданні запису на магнітофонній плівці умов викладеного договору об­міну речей між сторонами, спір з якого був предметом розгляду суду;

в) на підтвердження договору займу між сторонами допустив письмові показання свідка;

г) визнав висновок місцевого органу Державного комітету Ук­раїни по нагляду за безпечним веденням робіт у промисловості по справі за позовом Д. про відшкодування нанесених збитків внаслідок одержання пошкодження здоров’я на виробництві як вис­новок експерта, з застосуванням процесуального порядку його до­слідження;

д) відмовив в позові Петрову до Петрової про визнання прав на частину житлоплощі в двокімнатній квартирі, яка необхідна позивачу для проживання з новою сім’єю, посилаючись на те, що таке визнання суперечило б принципам моралі.

Чи повинен суд при оцінці доказів керуватися моральними нормами?

е) По справі про відшкодування шкоди, одержаної на виробни­цтві, визнав змішану вину сторін і відповідно до цього розв’язав позов, не прийнявши до уваги вирок кримінального суду, за яким з приводу цього нещасного випадку була повністю визнана вина адміністрації і інженер по техніці безпеки організації був засуд­жений до виправно-трудових робіт.

Чи має принципіальне значення для суду рішення і висновок інших органів держави?

ж) На клопотання відповідача про призначення експертизи, до якого був пред’явлений позов про відшкодування вартості нестачею і псуванням товарів на складі, де він працював комірни­ком, зазначив, що пояснення відповідача на усушку муки і цукру та зіпсування і знищення гризунами (мишами, крисами) інших продуктів, що значаться в описі, носять несерйозний характер і не можуть бути прийняті судом до уваги.

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Молчанов С.И. Србрание доказательств в гражданском процессе. - М. МГУ, 1991.

2. Треушников М.К. Относимость й допустимость доказательств в гражданском процессе -М:Юридлит., 1981.

3. Курылев С.В. Основы теории доказьівания в советском правосудии - Минск, 1969.

4. Матюшкин Б.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции по гражданским делам. О М.:Юрид лит., 1977.

5. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблеми процессуального доказьівания - Казань, 1976.

6. Мухин И.И. Важнейшие проблемы оценки судебных доказательств в уголовном й гражда­нском судопроизводстве. - Л.: ЛГУ, 1974.

7. Клейман А.Г. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. -М.: Юрид. лит., 1960.

8. Белоконев В.Н. Доказывание в гражданском процессе в современных условиях // Право Украины. - 1996. - №9.

9. Козлов А.С. Актуальные проблемы теории доказательств в науке граажданского процесса. -Иркутск, 1986.

10. Колымцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам. - М,1978.

11. Треушников М.К. Доказательства й доказывание в советском гражданском процессе.. -Минск, 1982.

12. Омельченко. Доказательства й доказывание как процессульным способ установленим обьективной истины по гражданским делам. - К. 1996.

13. Шутин Я Л Предмет доказывания в гражданском процессе - М, 1963Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.253.106 (0.008 с.)