ТЕМА № 14 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА № 14 НАКАЗНЕ ПРОВАДЖЕННЯ 

План заняття

1. Поняття наказного провадження.

2. Поняття судового наказу.

3. Порядок винесення судових наказів.

4. Вступ в силу судових наказів.

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Стягнення на підставі судового наказу.

Вимоги, за якими може бути видано судовий наказ.(ст. 96)

Підсудність справ (ст. 97 ЦПК).

Форма і зміст заяви про видачу судового наказу (ст. 98). Підстави для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу. Порядок розгляду заяви про видачу судового наказу. Зміст судового наказу. Набрання судовим наказом законної сили та видача його стягувачеві. Скасування судового наказу

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Молчанов С.И. Србрание доказательств в гражданском процессе - М МГУ, 1991

2. Треушников М К Относимость й допустимость доказательств в гражданском процессе - М. Юридлит., 1981.

3. Курылев С.В. Основи теории доказьівания в советском правосудии - Минск, 1969.

4. Матюшкин Б Т Оценка доказательств судом первой инстанции по гражданским делам О М:Юрид. лит, 1977.

5. Фаткуллин ФН. Общие проблеми процессуального доказьівания - Казань, 1976.

6. Мухин И.И. Важнейшие проблеми оценки судебных доказательств в уголовном й гражда­нском судопроизводстве - Л. ЛГУ, 1974.

7. Клейман А. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. -М. Юрид лит., 1960.

8. Белоконев В. Н. Доказывание в гражданском процессе в современных условиях // Право України. - 1996 - №9.

9. Козлов А С Актуальные проблеми теории доказательств в науке гражданского процесса - Иркутск, 1986.

10. Колымцев В.И. Письменные доказательства по гражданским делам - М,1978.

11 Треушников М.К. Доказательства и доказывание в советском гражданском процессе.. - Минск, 1982.

12. Омельченко Доказательства й доказьівание как процессульньїй способ установлення обьективной истиньї по гражданским делам - К, 1996.

13. Шутин Я.Л. Предмет доказьгвания в гражданском процессе. - М, - 1963.

ТЕМА № 15: ЦИВІЛЬНИЙ ПОЗОВ

 

План заняття

1. Поняття позову і його елементів.

2. Види позовів.

6. Право на пред'явлення позовів.

5. Забезпечення позову

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Поняття позову і його елементи.

Позовом у цивільному процесуальному праві називається звернення до суд першої інстанції з вимогою про захист спірного цивільного суб'єктивного права або інтересу, що охороняється законом.

Елементи позову (предмет, підстава, зміст).

Види позовів:

а) позови про присудження;

б) позови про визнання;

в) позови про зміну або припинення правовідносин (перетворюючі позови).

Право на пред'явлення позову.

У відповідності зі ст. 3 ЦПК кожна особа має право в порядку, встановленому , на звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав. При цьому відмова від права на звернення до суду недійсна.

Такими зацікавленими особами є:

1. Особи, що звертаються за захистом свого права або інтересу, що охороняється законом;

2. Прокурор;

3. Органи державного управління, профспілки, підприємства.

Передумови права на позов.

Наявність цивільної процесуальної правоздатності у сторін ;

Наявність спору про цивільне право ;

Підвідомчість справи суду;

Відсутність рішення або визначення суду, що вступили в законну силу, по спорам між тими ж сторонами, про той же предмет і по тим же підставам, або визначення суду про прийняття відмови позивача від позову або про затвердження мирової угоди сторін;

5. Відсутність у провадженні тотожної вимоги;

6. Відсутність між сторонами договору про передачу даного спору на вирішення третейського суду;

7. Відсутність рішення товариського суду в межах його компетенції по спорах між тими ж сторонами, про той же предмет і по тим же підставам.

 

Задачі до теми № 15

Задача 1

Загнойко був звільнений з роботи столяра за непри­датністю. Вважаючи звільнення неправильним, Загнойко звернув­ся з позовом до фабрики “Меблі” про поновлення на роботі і виплату за вимушений прогул. При підготовці справи до розгляду суд залучив на сторону відповідача третьою особою начальника цеху фабрики, за ініціативою якого був звільнений Загнойко. До розгляду справи наказом по фабриці Загнойко був поновлений на роботі і з цих підстав звернувся до суду з заявою про відмову від позову. Суд прийняв його відмову і провадження по справі закрив.

Визначіть правильність прийняття судом відмови від позову.

 

Задача 2

В квартиру яка складається з трьох кімнат, виконком Фрунзівської районної Ради народних депутатів поселив дві сім’ї — Заплітняк та Матушняк. Між Марією Заплітняк та Ольгою Матушняк виникали систематичні сварки, що приводили до бійок, в яких вже брали участь і їх чоловіки. У зв’язку з цим подружжя Заплітняк подало позов про виселення подружжя Матушняк з квартири за неможливістю дальшого спільного проживання. Після ознайомлення з цими вимогами подружжя Матушняк подало до цього ж суду заяву з аналогічними вимогами.

Розглядаючи цей позов, суд, враховуючи можливість сторін провести обмін, прийняв рішення, яким зобов’язав сторони до 1 серпня цього року провести обмін квартир.

Визначте предмет, підставу та вид позову. Чи правильно вирі­шив суд, оскільки ні одна із сторін цього не просила? Що собою являє заява Матушняк?

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Молчанов С.И. Србрание доказательств в гражданском процессе - М. МГУ, 1991.

2. Треушников М.К. Относимость й допустимость доказательств в гражданском процессе. -М..Юрид.лит., 1981.

3. КурылевС.В. Основы теории доказьівания в советском правосудии - Минск, 1969.

4. Матюшкин Б.Т. Оценка доказательств судом первой инстанции по гражданским делам. М.: Юрид. лит., 1977.

5. Фаткуллин Ф.Н. Общие проблемьі процессуального доказывания - Казань, 1976.

6. МухинИ.И. Важнейшие проблемы оценки судебных доказательств в уголовном й гражданском судопроизводстве. - Л.: ЛГУ, 1974.

7. Клейман А.Г. Основные вопросы теории доказательств в советском гражданском процессе. -М.: Юрид. лит., 1960.

8. Белоконев В.Н. Доказывание в гражданском процессе в современньїх условиях // Право України. - 1996. -№9.

9. Козлов А.С. Актуальные проблеми теории доказательств в науке граажданского процесса. - Иркутск, 1986.

10. Колымцев В.Й. Письменные доказательства по гражданским делам. - М.,1978.

11. Треушников М.К. Доказательства й доказывание в советском гражданском процессе. -Минск, 1982. '

12. Омельченко. Доказательства й доказьівание как процессульнчый способ установлення обьективной истины по гражданским делам. - К, 1996.

ТЕМА № 16: ПОРУШЕННЯ ЦИВІЛЬНОЇ СПРАВИ В СУДІ

 

План заняття

 

10. Порядок пред'явлення позову.

11. Підстави для відмови в прийнятті позовної заяви.

12. Вимоги, запропоновані до позовної заяви.

5. Правові наслідки порушення цивільної справи.

 

Методичні рекомендації

Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на наступні питання.

Пред'явлення позову.

Пред'явити позов - означає звернутися в суд за захистом конкретного, зазначеного позивачем суб'єктивного цивільного права або інтересу, що охороняється законом.

Обов'язкові реквізити письмової заяви (вступна, описова, мотивувальна і заключна частина і вимоги до них (ст. 119 ЦПК)).

Захист інтересів відповідача.

а) заперечення;

б) зустрічний позов (ст. 123, 128 ЦПК).

Зміни в позовній заяві :

зміна позову;

відмова від позову;

визнання позову відповідачем;

мирова угода.

Забезпечення позову.

Підстава для забезпечення позову (ст. 151 ЦПК).

Засоби забезпечення позову (ст. 152 ЦПК).

 

 

Задача до теми № 16

 

Задача 1

До районного суду по пошті надійшла заява Агрофірми про стягнення з Карого різного майна, яке відповідач незаконно привласнив, працюючи завідуючим клубом, і добровільно не по­вертає.

Суддя виніс ухвалу про відмову в прийнятті заяви, по­силаючись на те, що позивач в ній не зазначив докази, які стверд­жують позов, і не доплатив належну суму мита.

Чи правильно поступив суддя?

 

Задача 2

Бригада теслярів за договором підряду з кооперативом зобов’язалась побудувати сховище для сільгосппродукції. Бригада свої обов’язки виконала в строк і якісно, кооператив же відмовив­ся сплатити гроші, в зв’язку з тим, що кошторисом видатки на це будівництво не були передбачені. Бригада пред’явила в суд позов. В позовній заяві було також прохання забезпечити позов шляхом накладання арешту на рахунок кооперативу в банку.

Чи підлягає задоволенню заява бригади про забезпечення по­зову? Чи може бути заміна способу забезпечення позову? Які пра­ва має сторона, якщо забезпеченням позову їй були нанесені збитки?

 

Задача 3

Директор магазину “Гастроном” подав позовну заяву до суду в районі праці Погорілкіна і Серебрякова про стягнення з них вартості нестачі товару, виявленої при ревізії кондитерського відділу магазину.

Суддя, ознайомившись, з цими матеріалами, відіслав їх назад з роз’ясненням, що позов мусить бути заявлений окремо до Погорілкіна і Серебрякова в рівних долях за місцем їх постійного прожи­вання, а не роботи.

Чи законні дії судді? Дайте роз’яснення поняття “Солідарна матеріальна відповідальність”.

 

Задача 4

Чи правильно поступив суддя, який:

1) прийняв до свого провадження позов Сиротіної до Лозуєва про визнання права на житлоплощу, враховуючи, що Сиротіна поселилась на правах піднаймача, та цей спір був уже предметом розгляду в суді, по якому є рішення, що набрало законної сили;

2) прийняв до свого провадження позов Сергієнка до Григоренка про виселення за неможливість дальшого сумісного прожи­вання, враховуючи те, що тотожній позов суд розглядав, і Григоренку було винесено найсуворіше попередження, але він продов­жував порушувати норми співжиття.

Що слід розуміти під тотожністю позову?

 

Задача 5

Степанов після закінчення інституту буп направлений державною комісією по розподілу молодих спеціалістів на роботу інженером в геологічне управління “Нафторозвідка”, яке виплатило необхідний аванс тієї одноразової допомоги, яка йому належить згідно закону. Коли Степанов прибув па роботу, то начальник управління по­відомив, що вони не можуть його прийняти на роботу інженером, оскільки немає вільних посад, і можуть використати тільки механіком по бурінню. Степанов з цим не погодився і став намагати, щоб управління або надало йому роботу за призначенням, або право самостійного трудовлаштування. Управління видало Степанову посвідчення про право самостійного трудовлаштування і подало позов до Степанова та інституту про стягнення виданого авансу в сумі 200 грн. Інститут в свою чергу пред’явив позов до Степанова на 50 грн., посилаючись на те що йому був виплачений аванс в сумі 250 грн., з яких “Нафторозвідка” перерахувала тільки 200 грн. інституту, а 50 грн. — кошти інституту, видані за клопотанням самого Степанова. Інститут звернувся до “Нафторозвідки” про їх пояснення, в чому йому було відмовлено.

Степанов в письмовій заяві до суду просив стягнути з управління “Нафторозвідка” 750 грн., що складаються: з вартості переїзду його і сім’ї; добових за час перебування в дорозі; з одно­разової допомоги на його самого і членів родини; з зарплати за десять днів по ставці інженера.

Що мусить зробити суд, одержавши ці заяви?

Визначте сторони процесу. Яка правова природа заяви Степанова? Напишіть її.

 

Задача 6

Фермер С. пред’явив до Ліспромгоспу позов про по­вернення йому автопричепу та іншого знаряддя, яке було йому надано тимчасово для перевозки лісу. Суддя відмовив в прийнятті позову, мотивуючи тим, що позивач до позовної заяви не доклав акт про передачу майна.

Чи правильна відмова судді? До якого виду відноситься цей позов? Визначте його елементи.

 

Задача 7

Перебуваючи в зареєстрованому шлюбі з Сичовою, Корольов в травні цього року знову зареєстрував шлюб в міському органі РАГСу з Бровкіною. В липні місяці Сичова звернулася до суду з позовом про визнання шлюбу Корольова з Бровкіною не­дійсним. В серпні місяці ц.р. районний суд Залізничного району, який розглядав цю справу, визнав шлюб недійсним. Незважаючи на таке рішення суду, Корольов продовжував про­живати з Бровкіною до лютого 1997 р., тобто, поки він не був за­суджений до позбавлення волі на 1 рік. У вересні ц. р. у Бровкіної народився син, батьком якого був записаний Корольов.

3 жовтня ц. р. після відбуття покарання Корольов повернувся проживати до Сичової. В грудні ц. р. Бровкіна подала позов про стягнення з Корольова аліментів на утримання дитини.

До заяви Бровкіна додала свідоцтво про шлюб та народження дитини. Суд задовольнив позов Бровкіної, стягнувши з Коро­льова на виховання дитини четверту частину одержуваної ним зарплати.

Після того, як бухгалтерія залізничного депо, де працював Ко­рольов, відрахувала з його зарплати аліменти, він звернувся з позовом про визнання запису батьківства дитини Бровкіної не­дійсним. На цей позов Бровкіна написала до суду пояснення, які були враховані при розгляді справи, і в позові Корольову було відмовлено.

Визначте елементи, види позовів та обієкти спірних правовід­носин в цих справах. Який характер захисту буде носити пояс­нення Бровкіної до суду?

Напишіть позовну заяву від імені Сичової про визнання шлюбу Корольова з Бровкіною недійсним, або позовну заяву Бровкіної до Корольова про стягнення аліментів, або позовну заяву Корольова про визнання запису батьківства недійсним.

Задача 8

До районного суду поступило по одному екземпляру 13 позовних заяв від громадян с. Верем’я про стягнення з “Спецмонтажу-6” одночасної допомоги у визначеній сумі, яка була обу­мовлена договором, укладеним ще два роки тому.

Через декілька днів до цього ж суду поступило 13 позовних заяв від “Спецмонтажу-6”, де відповідачами по справі значились ті ж самі мешканці с. Верем’я, про стягнення з них авансу виданих підйомних сум в зв’язку з тим, що вони достроково залишили будівництво.

Суддя доручив студенту, юридичного інституту Остапчуку, який проходив виробничу практику в суді, вивчити це питання і дати пропозицію, як необхідно поступити в цьому випадку.

Яку пропозицію слід подати Остапчуку?

б) Секретар суду разом з іншою кореспонденцією подала судді одержані три позовні заяви від швейної фабрики про стягнення з Перепелиці різного майна на певну суму, надлишкової зарплати та відшкодування матеріальних збитків у результаті нестачі матеріальних цінностей при передачі Перепе­лицею складу іншому комірникові.

Як належить поступити судді по цих заявах?

в) Горенко, який виплачував на утримання дітей на користь Горенко, яка проживає в м. Луганську, і Костриці, яка проживає в м. Одесі, аліментів в розмірі 50% заробітної плати, подав позовну заяву, за місцем свого проживання (м. Васильків), до суду, в якій просив зменшити розмір аліментів.

Чи мав право Горенко подати такий позов та чи правильно була визначена ним його підсудність?

 

Задача 9

Власниця будинку Черниченко пред’явила в суд позов про стягнення з Гапонової заборгованості за квартиру і кому­нальні послуги. Відповідачка на суді пояснила, що вона ніякого боргу не має, оскільки вона таку суму витратила на ремонт квар­тири, який відмовилась провести Черниченко. Суд своїм рішенням позов Черниченко задовольнив, а відповідачці пояснив, що вона має право подати окремий позов про стягнення грошових сум, витрачених на ремонт приміщення.

Чи правильно поступив суд?

 

Задача 10

Судова колегія в цивільних справах Київського облас­ного суду своєю ухвалою постановила нове рішення, яким відмо­вила у розірванні шлюбу між подружжям Петренко. Через рік Петренко знову звернувся з позовом про розірвання шлюбних від­носин.

Чи вправі суд відмовити прийняти до свого провад­ження цю позовну заяву, оскільки справа уже розглядалась в су­ді і по ній є рішення суду, яке набрало законної сили?

 

Задача 11

Подружжя Ониськіних проживало у двохкімнатній квартирі. Після розірвання шлюбу Ониськін звернувся до суду з вимогою про розділ житлоплощі — виділення йому однієї кімнати 12 кв. м. Суд в позові відмовив, посилаючись на те, що виділенням позивачу кімнати 12 кв. м будуть порушені права від­повідачки з дитиною, яким на двох залишається кімната 18 кв. м. Через деякий час Ониськін знову звернувся в суд з позовом до Ониськіної про розділ житлоплощі. Позивач просив визнати за ним право на кімнату 10 кв. м., яка згідно висновку експерта могла бути створена внаслідок зменшення кімнати 12 кв. м. за рахунок переносу перегородки. Суд відмовив в прийнятті позовної заяви, мотивуючи тим, що по даному спору є рішення су­ду, яке набрало законної сили.

Визначіть правильність відмови суду в прийнятті позовної заяви.

 

Задача 12

Карповський і Бондар пред’явили в суд позов до Ху­дожньо-виробничих майстерень про стягнення авторської винаго­роди. Районний суддя залишив позовну заяву без руху, повідомивши позивачів, щоб вони подали докази, підтверджуючі, що обу­мовлена ними робота виконана, здана відповідачу і прийнята ним. У визначений суддею строк позивачі докази не подали, в зв’язку з чим позовна заява була повернута їм.

Визначіть законність таких дій суду.

 

Задача 13

Пономаренко працював більше двадцяти років штур­маном, помічником капітана і капітаном в Дніпровському річ­ному пароплавстві. В зв’язку з вібраційним захворюванням дру­гого ступеню він був переведений на іншу роботу, а потім пред’явив позов до судноремонтного заводу і Дніпровського пароплав­ства про відшкодування шкоди, вважаючи, що захворювання на­стало за виною страхувателя. Суд повністю задовільнив позов. Судова колегія в цивільних справах обласного суду скасувала рішення суду і позов залишила без розгляду, посилаючись на те, що питання про відшкодування шкоди Пономаренку не розглядалося адміністрацією судноремонтного заводу.

Який порядок встановлений для розгляду зазначених категорій справ та чи можливий їх розгляд в суді без попереднього розгляду адміністрацією заводу?

 

Задача 14

З протоколу судового засідання вбачається, що пози­вачка і представник позивача просили суд затвердити мирову угоду в поданому кожним з них формулюванні. Позивачка — Клевіна згодна була укласти мирову угоду при умові поновлення її на ро­боті і виплаті за вимушений прогул. Відповідач — відділ народ­ної освіти був згодний змінити формулювання на звільнення за власним бажанням з виплатою зарплати за вимушений прогул. Районний суд затвердив мирову ухвалу між Клевіною і відділом народної освіти. Визнавши звільнення Клевіної з роботи непра­вильним, стягнув з відділу народної освіти зарплату за вимушений прогул, не поновлюючи її на роботі.

Чи правильно було судом вирішено питання про затвердження мирової угоди?

 

Нормативно-правові акти та література:

1. Гуревич М.А. Учение об иске. - М.: Юрид. лит., 1981.

2. Гуревич М.А. Право на иск.-М.: Юрид. лит., 1978.

3. Добровольский А.А., Иванова С.А. Основные проблемы исковой формы защиты права. - М.: Юрид. лит., 1979.

13. Щеглов В.Н. Иск о судебной зашите гражданского права. - Томск, 1987.

14. Кожухарь А.Н. Право на судебную защиту в исковом производстве. - Кишинев, 1989.

15. Пушкар Е.Г. Конституционное право на судебную защиту.-Львов, 1982.

16. Добровольсикй А.А. Исковая форма защиты права. - М.: Юрид.лит., 1965.

17. Дульнеева Л.А. Предьявление искав суде.-М.,1976.

18. ОсокинаГ.Л. Право на защиту в исковом производстве. - Томск, 1990 .

10. Ченцов Н.В. Проблемы защиты государственных интересов в гражданском судопроизводстве. - Томск, 1989.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.02 с.)