ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Тести до змістовного модуля 4 

1. Які порушення процесуального закону є безумовними підставами для скасування рішення в апеляційному/ касаційному порядку:

а) справу розглянуто із порушенням встановлених ГПК процесуальних строків;

б) в першій інстанції справу розглянуто суддею одноособово;

в) справу розглянуто за відсутністю сторони, яку було усно попереджено про обов’язковість явки до суду;

г) суд прийняв рішення про права та обов’язки осіб, які не були залучені до участі у справі.

2. Право апеляційного оскарження мають:

а) позивач та відповідач;

б) прокурор у справі, порушеній за позовом інших осіб;

в) треті особи із самостійними вимогами на предмет спору;

г) треті особи без самостійних вимог на предмет спору;

д) експерт.

 

3. Повноваження апеляційної інстанції:

а) залишити рішення місцевого суду без змін;

б) скасувати рішення повністю або частково і прийняти нове рішення;

в) скасувати рішення повністю або частково і припинити провадження у справі;

г) скасувати рішення повністю або частково і залишити позов без розгляду повністю або частково;

д) скасувати рішення і направити справу на новий розгляд до суду першої інстанції;

є) змінити рішення.

4. Строк подання касаційної скарги на рішення суду:

а) протягом місяця з дня набрання рішенням суду законної сили;

б) протягом місяця з дня винесення рішення суду;

б) протягом двох місяців з дня винесення рішення суду.

 

5. Якими процесуальними правами суду першої інстанції не може користуватися касаційна інстанція:

а) залучати до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору;

б) призначати судову експертизу;

в) зупиняти провадження у справі;

г) вживати заходів до забезпечення позову;

д) відкладати розгляд справи та оголошувати перерву в засіданні.

 

6. Процесуальний строк розгляду касаційної скарги ВГСУ

а) один місяць з дня подання касаційної скарги;

б) два місяці з дня подання касаційної скарги;

в) два місяці з дня надходження справи разом з касаційною скаргою до касаційної інстанції.

 

7. Повноваження ВГСУ при касаційному перегляді:

а) залишити рішення першої інстанції без змін, а скаргу без задоволення;

б) скасувати рішення суду першої інстанції і прийняти нове рішення;

в) залишити касаційну скаргу без розгляду;

г) скасувати рішення суду першої інстанції і припинити провадження у справі;

д) змінити рішення суду першої інстанції.

 

8. Право касаційного оскарження судових рішень Вищого господарського суду України до ВСУ мають:

а) відповідач та позивач;

б) прокурор та його заступники;

в) Генеральний прокурор України;

г) третя особа із самостійними вимогами на предмет спору;

д) третя особа без самостійних вимог на предмет спору.

 

9. Які ухвали ВГСУ не підлягають оскарженню:

а) про повернення касаційної скарги;

б) про прийняття касаційної скарги до провадження;

в) про відкладення розгляду справи;

г) про зупинення виконання рішення.

 

10. Повноваження Верховного Суду України при перегляді у касаційному порядку постанов ВГСУ:

а) залишити постанову без змін, а скаргу без задоволення;

б) скасувати постанову і залишити позов без розгляду;

в) скасувати постанову і припинити провадження у справі;

г) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції

д) скасувати постанову і передати справу на новий розгляд до ВГСУ.

 

Нормативно-правові акти

 

Конституція України.// ВВР. - 1996. - № 30. – Ст.141.

Конвенція про захист прав людини та основних свобод// ГУ. - 10 січня 2001 р. - № 3 (2503).

Господарський процесуальний кодекс України// ВВР. – 1992. - № 6. - Ст.56.

Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р.// ВВР. - 2003, № 18, № 19-20, № 21-22. - Ст.144.

Цивільний процесуальний кодекс України від 18 березня 2004 р.//ВВР. - 2004. - № 40-41, 42. - Ст.492

Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 р.// УК. – 17 серпня 2005 р. - № 153-154.

Закон України від 14 травня 1992 «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»// ВВР. – 1992. - № 31. - ст.440 )

Закон України від 26 листопада 1993 р. “Про Антимонопольний комітет України”//ВВР. – 1993. - № 50. – Ст.472.

Закон України від 24 лютого 1994 р. “Про міжнародний комерційний арбітраж”// ВВР. – 1994. - № 25. – Ст.198.

Закон України від 16 жовтня 1996 р. “Про Конституційний Суд України”//ВВР. - 1996. - №49. - Ст. 272

Закон України від 17 липня 1997 р. „Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 р., Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції” // ВВР. – 1997. - № 40. - Ст.263.

Закон України від 21.04.1999 «Про виконавче провадження»// ВВР. – 1999. № 24. - ст.207

Закон Україні від 1 листопада 2001 р. “Про захист економічної конкуренції” // ВВР. - 2001. - № 12. - Ст.260.

Закон України від 7 лютого 2002 р. „Про судоустрій”// ВВР. – 2002 - № 27-28, ст.180

Закон України від 11 травня 2004 р. “Про третейські суди”// ВВР. – 2004. - № 35. – Ст.412.

Закон України від 22 грудня 2005 р. „Про доступ до судових рішень” // УК. – 2006. – № 73-74. – 18 квітня 2006 р.

Закон України від 23 лютого 2006 р. „Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини” // УК. – 30 березня 2006 р. - № 60.

Судова практика

Практика Європейського Суду з прав людини

Рішення Європейського Суду з прав людини від 25 липня 2003 р. у справі „Совтрансавто-Холдинг проти України”// Вісник господарського судочинства. – 2004. - № 1. – С. 372-390.

Практика Конституційного Суду України

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Вищого арбітражного суду України та Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положень статті 2 Арбітражного процесуального кодексу України (справа про представництво прокуратурою України інтересів держави в арбітражному суді) від 8 квітня 1999 р. № 3-рп/99// ОВУ. – 1999. - № 15. – Ст. 614.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Президента України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України «Про чинність Закону України „Про Рахункову палату”, офіційного тлумачення положень частини другої статті 150 Конституції України, а також частини другої статті 70 Закону України „Про Конституційний Суд України” стосовно порядку виконання рішень Конституційного Суду України (справа про порядок виконання рішень Конституційного Суду України) від 14 грудня 2000 р. № 15-рп/2000// ОВУ. – 2000. № 51 від 05.01.2001.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Товариства з обмеженою відповідальністю „Торговий Дім “Кампус Коттон клаб” щодо офіційного тлумачення положення частини другої статті 124 Конституції України (справа про досудове врегулювання спорів) від 9 липня 2002 р. № 15-рп/2002// ОВУ. – 2002. - № 28. – Ст. 1333.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України про офіційне тлумачення положень частин першої, другої статті 126 Конституції України та частини другої статті 13 Закону України “Про статус суддів” (справа про незалежність суддів як складову їхнього статусу) від 1 грудня 2004 р. № 19-рп/2004

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення окремих положень частини першої статті 4 Цивільного процесуального кодексу України (справа про охоронюваний законом інтерес) від 1 грудня 2004 р. № 18-рп/2004 // УК. – 15 грудня 2004 р. - № 239.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням закритого акціонерного товариства „Оболонь” та громадянина Винника Віктора Володимировича про офіційне тлумачення положень частини другої статті 28 Закону України „Про господарські товариства”, пункту 1, абзацу першого пункту 5 статті 4 Закону України „Про власність” (справа про права акціонерів ЗАТ) від 11 травня 2005 р. № 4-рп/2005// Вісник Конституційного Суду України. – 2005. - №2. – С.23-29.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 52 народних депутатів України та за конституційним поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим щодо відповідності Конституції України (конституційності) статті 15 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 7 Цивільного процесуального кодексу України (справа про мову судочинства) від 22 квітня 2008 року N 8-рп/2008// ОВУ вiд 16.05.2008 - 2008 р., № 33.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзаців сьомого, одинадцятого статті 2, статті 3, пункту 9 статті 4 та розділу VIII «Третейське самоврядування» Закону України «Про третейські суди» (справа про завдання третейського суду) від 10 січня 2008 року N 1-рп/2008// ОВУ вiд 21.04.2008 – 2008. - № 28.

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянина Голованя Ігоря Володимировича щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Конституції України (справа про право на правову допомогу від 30 вересня 2009 року N 23-рп/2009// ОВУ вiд 23.10.2009 - 2009 . - № 79.

Практика Верховного Суду України

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 29 грудня 1976 р. №11 “Про судове рішення”// Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972-2002. Офіційне видання/ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – С.256.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 30 травня 1997 р. №8 “Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах”// Вісник Верховного Суду України, 1997, № 3.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 21 грудня 1990 р. №9 “Про практику застосування судами процесуального законодавства при розгляді цивільних справ по першій інстанції”// Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972–2002. Офіційне видання/ За заг. ред. В.Т. Маляренка. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – С. 251.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 1 листопада 1996 р. № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя”// Постанови Пленуму Верховного Суду України. 1972-2002. Офіційне видання/ За заг. ред. В.Т.Маляренка. – К.: Вида-во А.С.К., 2003. – С.9–10.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 13 червня 2007 року № 8 “Про незалежність судової влади”// Вісник господарського судочинства, 2007, № 4

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26 грудня 2003 року № 14 “Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність органів і посадових осіб державної виконавчої служби та звернень учасників виконавчого провадження”// Вісник господарського судочинства, 2004, № 2.

Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2008 № 13 «Про практику розгляду судами корпоративних спорів»// http://www.scourt.gov.ua

Практика Вищого господарського суду України[1]

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 28.07.94 р. № 02-5/492 “Про участь у судовому процесі відособлених підрозділів юридичних осіб”

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 23.08.94 р. № 02-5/611 “Про деякі питання практики застосування заходів до забезпечення позову”

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 23.08.94 р. № 02-5/612 “Про деякі питання практики застосування статей 80 та 81 Господарського процесуального кодексу України”

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 12.09.96 р. № 02-5/333 “Про деякі питання практики застосування статті 121 Господарського процесуального кодексу України”

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 10.12.96 р. № 02-5/422 “Про судове рішення”

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 04.03.98 р. № 02-5/78 “Про деякі питання практики застосування розділу VI Господарського процесуального кодексу України”

Роз’яснення Вищого арбітражного суду України від 11.11.98 р. № 02-5/424 “Про деякі питання практики призначення судової експертизи”

Роз’яснення Президії Вищого арбітражного суду України від 26.01.2000 р. № 02-5/35 “Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних з визнанням недійсними актів державних чи інших органів”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 23.11.2001 р. № 01-8/1272 “Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини другої статті 82 Господарського процесуального кодексу України”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 26.03.2002 р. № 01-8/350 “Про деякі питання практики визначення підсудності справ та передачі справ з одного господарського суду до іншого господарського суду”

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/365 “Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України”

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/366 “Про деякі питання практики застосування розділу XII Господарського процесуального кодексу України”

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 28.03.2002 р. № 04-5/367 “Про деякі питання практики застосування розділу XII1 Господарського процесуального кодексу України”

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 21.05.2002 р. № 04-5/563 “Про деякі питання практики перегляду рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами”

Роз’яснення Президії Вищого господарського суду України від 22.05.2002 р. № 04-5/570 “Про деякі питання участі прокурора у розгляді справ, підвідомчих господарським судам”

Роз’яснення президії Вищого господарського суду України від 31.05.2002 № 04-5/608 «Про деякі питання практики розгляду справ за участю іноземних підприємств і організацій»

Лист Вищого господарського суду України від 14.12.2007 р. № 01-8/973 “Про деякі питання практики застосування у вирішенні спорів окремих норм процесуального права”

Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 28.12.2007 р. № 04-5/14 “Про практику застосування законодавства у розгляді справ, що виникають з корпоративних відносин”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18.11.2003 N 01-8/1427 «Про Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року та юрисдикцію Європейського суду з прав людини» (в редакції інформаційного листа Вищого господарського суду України від 24.07.2008 N 01-8/451)

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 31.01.2005 р. № 01-8/157 “Про деякі питання судової практики, пов'язані з оскарженням ухвал господарських судів”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.04.2006 р. № 01-8/839 “Про деякі питання, пов'язані з видачею наказів господарськими судами”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.10.2006 р. № 01-8/2351 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2005 році та в I півріччі 2006 року”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 27.11.2006 р. № 01-8/2651 “Про деякі питання призначення судових експертиз”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 12.12.2006 р. № 01-8/2776 “Про деякі питання практики забезпечення позову”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 15.03.2007 р. № 01-8/123 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2006 році”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 20.04.2007 р. № 01-8/251 “Про деякі питання практики вжиття запобіжних заходів”

Рекомендації Президії Вищого господарського суду України від 27.06.2007 р. № 04-5/120 “Про деякі питання підвідомчості і підсудності справ господарським судам”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 03.08.2007 р. № 01-8/622 “Про деякі питання практики застосування статті 20 Господарського процесуального кодексу України”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 14.08.2007 р. № 01-8/675 “Про деякі питання практики застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2007 року”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18.03.2008 р. № 01-8/164 “Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 13.08.2008 р. № 01-8/482 «Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у першому півріччі 2008 року»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18.03.2008 р. № 01-8/164 “Про деякі питання застосування норм Господарського процесуального кодексу України, порушені у доповідних записках про роботу господарських судів у 2007 році”

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 04.06.2008 р. № 01-8/348 «Про деякі питання, пов’язані зі строками проведення судових експертиз»

Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 25.03.2009 № 01-08/183 «Про Перелік питань, порушуваних господарськими судами протягом 2002-2009 років щодо застосування деяких норм процесуального права, на які Вищим господарським судом України надано відповіді в інформаційних листах»

Інформаційний лист від 29.09.2009 № 01-08/530 «Про деякі питання, порушені у доповідних записках господарських судів України у першому півріччі 2009 року щодо застосування норм Господарського процесуального кодексу України»

Рекомендована література:

Абрамов Н.Г. Хозяйственное процессуальное право Украины. Учебное пособие (курс лекций). – Х.: Одиссей, 2002. – 256 с.

Абова Т.Е. Избранные труды. Гражданский и арбитражный процесс. Гражданское и хозяйственное право. – М.: Статут, 2007. – 1134 с.

Аболонин В.О. Групповые иски. - М.: НОРМА, 2001. – 256 с. (Современный гражданский и арбитражный процесс)

Абушенко Д.Б. Судебное усмотрение в гражданском и арбитражном процессе. - М.: НОРМА, 2002. – 176 с. (Современный гражданский и арбитражный процесс)

Балюк І. А. Господарське процесуальне право: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2002. — 248 с.

Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом на 1 серпня 2007 р.): Наук.-практ. Комент. – Видання друге. – К. : Видавництво «Юстініан», 2008. – 872 с.

Беляневич В.Е. Господарський процесуальний кодекс України: (із змінами і допов. станом на 17 вересня 2008 р.): З постатейними матеріалами судової практики застосування процесуальних норм (станом на 20 листопада 2008 року). - К. : Видавництво «Юстініан», 2009. – 856 с.

Біда К. М. Касаційне провадження в господарському судочинстві України: Дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2005. — 195с.

Борисова Е.А. Апелляция в гражданском (арбитражном) процессе (издание второе, исправленное и дополненное). – М.: Городец, 2000. – 288 с.

Бринцев О. В. Правова сутність економічних спорів та способи їх вирішення. — Х. : Право, 2005. — 304с.

Васильев С. В. Хозяйственное судопроизводство Украины: Учебное пособие.— Харьков: Эспада, 2002.— 361 с.

Григор’єва В. В. Правовий режим судового рішення у господарському процесі: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / НАН України; Інститут економіко-правових досліджень. — Донецьк, 2009. — 18с.

Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Застосування процесуальних норм / Відп. ред. Б.І. Шицький. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005. – 472 с.\

Господарські суди України: історичний нарис, портрети, події. – Наук.-попул. видання. – К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 464 с.

Демченко С. Ф. Теоретичні аспекти становлення і розвитку економічного судочинства в Україні [Текст] : монографія / С. Ф. Демченко. – К. : Вид-во “Преса Україна”, 2009. – 240 с.

Експертизи у судовій практиці/ За заг. ред. В.Г. Гончаренка. – К.: Юрінком Інтер, 2005. – 386 с.

Иски и судебные решения: Сборник статей / Рук. авт. кол. и отв. ред. М.А. Рожкова. – М.: Статут, 2009. –363 с.

Лилак Д.Д. Судочинство і третейський розгляд в аспекті проблеми доступу до правосуддя// Вісник господарського судочинства. – 2003. - № 3. – С. 196-200.

Осетинський А.Й. Організація та функціональні засади діяльності суду касаційної інстанції господарської юрисдикції: Монографія. – К.: Юрінком Інтер, 2006. – 192 с.

Побирченко И.Г. Хозяйственная юрисдикция (общее учение). - К.: РИО МВД УССР, 1973. - 252 с.

Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. – К.: Выща шк. Головное изд-во, 1988. – 272 с.

Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика): Монографія. – Х.: Право. – 240 с.

Поляков Б.М. Коментар судової практики Верховного Суду України у справах про банкрутство. – К.: Логос, 2008. – 488 с.

Принцип верховенства права: проблеми теорії та практики: Монографія / У двох книгах / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка; [ред. кол.: Ю.С. Шемшученко (голова) та ін.] / Книга перша: Верховенство права як принцип правової системи: проблеми теорії / Відп. ред. Н.М. Оніщенко. – К.: Видавництво «Юридична думка», 2008. – 344 с.

Притыка Д.Н. Арбитражный суд: проблемы организации и деятельности: Монография. – К.: Оріяни, 2000. – 320 с.

Притика Д.М. Правові засади організації і діяльності органів господарської юрисдикції та шляхи їх вдосконалення. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. – 328 с.

Притика Д.М., Тітов М.І., Щербина В.С. та ін. Арбітражний процес: Навчальний посібник. – Харків: Консум, 1999. – Ч.ІІ. – 416 с.

Проблемы науки гражданского процессуального права./ В.В. Комаров, В.А. Бигун, В.В.Баранкова; Под ред. проф. В.В. Комарова. – Харьков: Право, 2002. – 440 с.

Проблеми теорії та практики цивільного судочинства: Монографія/ В.В. Комаров, В.І. Тертишніков, В.В. Баранкова та ін.; За заг. ред. професора В.В. Комарова. – Х.: Харків юридичний. 2008. – 928 с.

Рожкова М.А. Основные понятия арбитражного процессуального права. - М.: Статут, 2003. – 400 с.

Сердюк В.В. Верховний Суд України: Витоки, сучасність, перспективи: Монографія. – К.: Істина, 2008. – 304 с.

Харитонова О.І., Харитонов Є.О., Коссак В.М., Бачун О.В. та ін. Господарське процесуальне право України/ За ред. Харитонової О.І., 2008. -360 c.

Чернадчук В.Д., Сухонос В.В. Основи господарського процесуального права України: Навчальний посібник. – 2-ге вид., стер. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2005. – 220 с.

Шевчук С. Судовий захист прав людини: практика Європейського Суду з прав людини у контексті західної правової традиції. – К.:, Реферат, 2006. – 848 с.

Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні. – К.: Реферат, 2007. – 640 с.

Щербаковский М.Г. Судебные экспертизы: назначение, производство, использование: Учебно-практическое пособие. – Харьков: Эспада, 2005. – 544 с.

Щербина В. С. Проблеми попередження господарських правопорушень в умовах становлення ринкової економіки: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.04 / Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1996. — 46с.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.109.55 (0.018 с.)