Лекція 8. Правовий статус місцевих рад 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Лекція 8. Правовий статус місцевих рад1. Поняття, види і структура місцевих рад

2. Порядок формування місцевих рад

3. Загальна і виключна компетенція сільських, селищних, міських рад

4. Компетенція районних і обласних рад

Місцеві ради як представницькі органи місцевого самоврядування та їх основні ознаки. Адміністративно-територіальний устрій та формування базового і регіонального рівня місцевих рад. Критерії віднесення міст до міст районного значення, обласного та республіканського значення. Порядок формування місцевих рад. Правове регулювання місцевих виборів. Види місцевих виборів. Вибори депутатів сільських рад. Вибори депутатів міських, районних та обласних рад. Підстави та процедура дострокового припинення повноважень місцевої ради. Суб’єкти дострокового припинення повноважень відповідних рад. Компетенція сільських, селищних, міських рад. Загальна компетенція сільських, селищних, міських рад. Правова регламентація виключної компетенції місцевих рад.

Ключові терміни: місцеві ради, адміністративно-територіальний устрій, сільська рада, селищна рада, міська рада, районна рада, обласна рада, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, місто районного значення, місто обласного значення, місто республіканського значення, місцеві вибори, вибори депутатів сільських рад, вибори депутатів міських, районних та обласних рад, мажоритарна виборча система, змішана виборча система, дострокове припинення повноважень місцевої ради, компетенція сільських, селищних, міських рад, загальна компетенція сільських, селищних, міських рад, виключна компетенція місцевих рад.


 

Лекція 9. Порядок діяльності місцевих рад

1. Форми діяльності місцевих рад

2. Сесія – основна форма діяльності місцевої ради

3. Форми та методи роботи комісій місцевих рад

4. Порядок прийняття та набуття чинності рішення ради

5. Правовий статус депутата місцевої ради

Поняття форм і методів діяльності владних суб’єктів. Співвідношення форм діяльності і повноважень органу. Правові та неправові форми діяльності місцевих рад. Організаційні та матеріально-технічні форми діяльності рад. Сесія як основна організаційно-правова форма роботи ради. Порядок скликання першої та наступних сесій місцевої ради. Чергові та позачергові сесії ради. Регламент ради, порядок його прийняття та зміст. Стадії формування порядку денного сесії та підготовка проектів рішень сесії. Відкрите та таємне голосування на сесії місцевої ради. Правовий статус секретаря сільської, селищної, міської ради. Порядок набрання рішенням ради законної сили. Постійні та тимчасові контрольні комісії місцевих рад. Порядок утворення, склад та повноваження комісій місцевих рад. Форми роботи постійних та тимчасових контрольних комісій місцевих рад. Правовий статус депутата місцевої ради. Набуття та припинення повноважень депутатом місцевої ради. Дострокове припинення повноважень депутата місцевої ради. Порядок відкликання депутата місцевої ради. Права та обов’язки депутата місцевої ради. Гарантії депутатської діяльності. Депутатський запит, депутатське запитання, депутатське звернення. Порядок утворення депутатських груп та фракцій. Організація та повноваження, які здійснюють депутатські групи і фракції.


Ключові терміни:правові форми діяльності місцевих рад, неправові форми діяльності місцевих рад, сесія, регламент, порядок денний сесії, секретар сільської, селищної, міської ради, рішення ради, постійна комісія, тимчасова контрольна комісія, депутат місцевої ради, дострокове припинення повноважень, відкликання депутата, депутатський запит, депутатське запитання, депутатське звернення, депутатська група, депутатська фракція.

 

Лекція 10. Правовий статус сільських, селищних, міських голів

 

1. Правовий статус сільських, селищних, міських голів

2. Повноваження сільських, селищних, міських голів

3. Правовий статус голів районної, обласної, районної у місті ради

4. Особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя

Правовий статус сільських, селищних, міських голів. Вимоги, що пред’являються на посаду сільського, селищного, міського голови. Порядок обрання на посаду сільського, селищного, міського голови. Повноваження сільських, селищних, міських голів. Дострокове припинення повноважень сільських, селищних, міських голів. Порядок підготовки та видання розпоряджень сільського, селищного, міського голови. Правовий статус голів районної, обласної, районної у місті рад. Порядок обрання на посаду та дострокове припинення повноважень голови районної, обласної, районної у місті рад. Повноваження голів районної та обласної рад по організації роботи ради. Особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя.

Ключові терміни: сільський, селищний, міський голова, розпорядження місцевого голови, голова районної, обласної, районної у місті рад, голова міст Києва і Севастополя.

 

Лекція 11. Правовий статус виконавчих органів місцевого самоврядування

1. Система виконавчих комітетів місцевих рад, їх повноваження

2. Відділи та управління виконавчих комітетів місцевих рад

3. Організація роботи виконавчого комітету місцевої ради

4. Виконавчих апарат обласних, районних рад

Поняття та система виконавчих органів місцевих рад. Порядок утворення та склад виконавчих органів місцевих рад. Виконавчий комітет ради та його правовий статус. Функції та повноваження виконавчих органів місцевого самоврядування. Класифікація повноважень. Власні та делеговані повноваження, відмінності у їх здійсненні. Відділи та управління виконавчого комітету. Правовий статус керівників відділів та управлінь виконкому. Організація роботи виконавчого комітету ради. Зміст регламенту виконкому ради. Порядок підготовки та проведення засідань виконкому. Повноваження керуючого справами виконкому. Процес підготовки та прийняття рішень виконкому. Введення в дію, призупинення та скасування рішень виконкому. Правовий статус виконавчих апаратів районних та обласних рад: порядок утворення, склад і повноваження. Порівняльний аналіз виконавчих структур сільської, селищної, міської ради та виконавчих апаратів районних та обласних рад.

Ключові терміни:виконавчі органи місцевих рад, виконавчий комітет ради, відділи та управління виконавчого комітету, власні повноваження, делеговані повноваження, регламент виконкому ради, засідання виконкому, керуючий справами виконкому, рішення виконкому, виконавчі апарат районних та обласних рад.

 

Лекція 12. Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування

1. Поняття та ознаки муніципальної служби

2. Правовий статус посадових осіб місцевого самоврядування

3. Проходження та припинення служби в органах місцевого самоврядування

4. Матеріальне забезпечення осіб, які проходять службу в органах місцевого самоврядування

Правове регулювання служби в органах місцевого самоврядування. Поняття та ознаки служби в органах місцевого самоврядування. Муніципальна служба. Нормативно визначені принципи служби в органах місцевого самоврядування. Посада та посадова особа місцевого самоврядування. Види посад (виборні та призначувані). Вимоги, що пред’являються до посадових осіб органів місцевого самоврядування. Основні права та обв’язки посадових осіб місцевого самоврядування. Прийняття на службу, проходження служби та припинення служби в органах місцевого самоврядування. Ранги та категорії посад. Службова кар’єра. Матеріальне та соціально-побутове забезпечення осіб, які проходять службу в органах місцевого самоврядування. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого самоврядування.

Ключові терміни: служба в органах місцевого самоврядування, посада, посадова особа місцевого самоврядування, ранг, категорія посади, службова кар’єра, відповідальність.

 

 
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 290; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.199.4 (0.007 с.)