Семінар 7. Порядок діяльності місцевих рад 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Семінар 7. Порядок діяльності місцевих рад1. Форми діяльності місцевих рад

2. Сесія – основна форма діяльності місцевої ради.

3. Поняття та структура Регламенту

4. Форми та методи роботи комісій місцевих рад

5. Порядок прийняття та набуття чинності рішення ради

6. Правовий статус депутата місцевої ради. Гарантії депутатської діяльності

Література:

1. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. //Відомості Ради України. – 1996 р. - № 30. – С. 141

  1. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України //Голос України. – 1999. – 12 червня.
  2. Про статус депутатів місцевих Рад: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 2001. - № 40. – С.190
  3. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.
  4. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальцій Ю.Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник / За ред. Баймуратова М.О. — 2-ге вид. доп. – К.: «Правова єдність», 2009. – С. 182–215..

Завдання для самостійної роботи:

1. Заповніть таблицю:

Правовий статус комісій місцевих рад.

  Постійні комісії Тимчасові контрольні комісії
Порядок утворення    
Строк повноважень    
Підвідомчість    
Питання, що розглядаються    
Акти, що приймаються    
Чим визначається правовий статус    

2. Порівняйте порядок відкликання депутата міської ради, що обраний за мажоритарною системою і за пропорційною, заповнюючи таблицю.

Стадії відкликання депутата

  Етапи Обраний за мажоритарною системою Обраний за списком від партії
1. 1.
2… 2…

 

3. Розв’яжіть задачі.

А). Директор приватного підприємства відмовився звільнити від виконання виробничих обов’язків депутата міської ради на час здійснення ним депутатських повноважень. Своє рішення директор мотивував частою відсутністю депутата на робочому місці. Депутат направив депутатське звернення до прокурора області з вимогою притягти до відповідальності директора за невиконання вимог законодавства щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності. У відповідь на депутатське звернення прокурор зазначив, що питання щодо забезпечення гарантій депутатської діяльності належить до компетенції міської ради.

Дайте юридичний аналіз ситуації. У яких випадках депутат місцевої влади звільняється від виконання виробничих або службових обов’язків? Яким чином здійснюється забезпечення гарантій депутатської діяльності депутатів місцевих рад?

Б). На сесії міської ради 10 депутатів звернулись із пропозицією внести до порядку денного сесії депутатський запит до Президента Україна із вимогою надання офіційної відповіді на нього у 10-денннй отрок, а також проект рішення ради з питання виділення земельної ділянки. Головуючий на пленарному засіданні міський голова відмовив, мотивуючи тим, що депутатський запит до Президента повинен бути попередньо схвалений на засіданні фракції, а проект рішення ради попередньо обговорений у комісії ради із земельних питань. Після цього депутати місцевої ради направили свій запит до Секретаріату Президента України а проект рішення – у комісію із земельних питань. Чи відповідають дії депутатів і головуючого на засіданні вимогам законодавства?

Тести:

1. Новообрана рада збирається на першу сесію:

а) через тиждень після виборів

б) не пізніше як через місяць після обрання ради

в) при наявності повного складу обраної ради

г) не пізніше як через два місяці після обрання ради

2. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь:

а) 1/3 депутатів від загального складу ради

б) 2/3 депутатів від загального складу ради

в) більше половини депутатів від загального складу ради

г) новообрана рада в повному складі

3. Сесії місцевих рад щорічно затверджують:

а) місцеві податки і збори

б) місцеві бюджети

в) програми соціально-економічного і культурного розвитку

г) регламент роботи ради

4. Що встановлюють сесії місцевих рад?

а) розміри адміністративних штрафів

б) місцеві податки і збори

в) розміри дотацій та субвенцій

г) заробітну плату депутатів

 

 

Семінар 8. Правовий статус сільських, селищних, міських голів

1. Вимоги, що пред’являються до сільських, селищних, міських голів, порядок їх обрання

2. Повноваження сільських, селищних, міських голів з організації роботи відповідної ради

3. Розпорядчі та представницькі повноваження сільських, селищних, міських голів

4. Розпорядження сільського, селищного, міського голови: порядок підготовки та видачі.

5. Правовий статус голів районної, обласної, районної у місті ради

6. Особливості правового статусу голів міст Києва і Севастополя

 

Література:

1. Конституція України: прийнята 28 червня 1996 р. //Відомості Ради України. – 1996 р. - № 30. – С. 141

2. Бюджетний кодекс України від 21 червні 2001 року // Офіційний вісник України. – 2001. - №29. – Ст.1291

3. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України //Голос України. – 1999. – 12 червня.

4. Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів. Закон України від // ВВР. – 2010. - № 35-36

5. Про всеукраїнський та місцеві референдуми: Закон України //Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 33. – С. 443

6. Кравченко В.В., Пітцик М.В. Муніципальне право України. Навчальний посібник. – К.: Атіка, 2003. – 672 с.

7. Погорілко В.Ф., Баймуратов М.О., Бальцій Ю.Ю. та ін. Муніципальне право України: Підручник / За ред. Баймуратова М.О. — 2-ге вид. доп. – К.: «Правова єдність», 2009.

 

Завдання для самостійної роботи:

1. Порівняйте правовий статус сільського (селищного, міського) голови, голови міст Києва та Севастополя, голови районної та обласної ради та заповніть таблицю

  Сільський(селищний, міський) голова Голова міст Києва та Севастополя Голова районної та обласної ради
Норм. акт, яким визначається правовий статус      
Порядок обрання      
Строк повноважень      
Кому підвідомчий та перед ким відповідальний      
Хто йому підвідомчий та перед ним відповідальний      
Які акти видає      
Хто може достроково припинити повноваження      

 

2. Проаналізуйте хто і за який підстав може достроково припинити повноваження сільського, селищного, міського голови? Заповніть схему:

Дострокове припинення повноважень сільського, селищного, міського голови

Назва органу, що може достроково припинити повноваження Підстави дострокового припинення Порядок та строки припинення
1. Відповідна рада    
2. ВРУ    
3. Територіальна громада    
4. Припиняються автоматично    

3. Розв’яжіть задачі.

А). Міський голова прийняв розпорядження, яке міська рада скасувала з огляду на перевищення ним повноважень. Тоді міський голова звернувся до міської ради з пропозицією переглянути прийняте нею дане рішення, оскільки його розпорядження не торкалося повноважень міської ради. Як повинна вчинити рада? Охарактеризуйте юридично дії голови та ради.

Б). Міський голова видав наступні розпорядження: про скликання чергової сесії міської ради; про дозвіл на створення органу самоорганізації населення будинкового комітету «Мрія»; про проведення міських суботників; про підготовку та проведення Дня міста; про тимчасову контрольну комісію ради; про скасування рішення виконавчого комітету міської ради. Чи всі розпорядження голови видані правомірно? Обґрунтуйте.

Тести:

1. Хто очолює виконавчий комітет місцевої ради?

а) Сільський, селищний, міський голова;

б) секретар сільської, селищної, міської ради;

в) перший заступник голови міської ради;

г) голова постійної депутатської комісії з питань економіки.

2. Місцевий голова в межах своїх повноважень видає наступний нормативний акт:

а) наказ;

б) розпорядження;

в) постанову;

г) ухвалу

3. Сільський, селищний, міський голова…

а) утворює виконавчий комітет;

б) скликає сесії ради;

в) встановлює місцеві податки і збори;

4. Сільський, селищний, міський голова…

а) здійснює утворення та ліквідацію постійних комісій ради;

б) забезпечує додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян;

в) затверджує план роботи ради

г) представляє територіальну громаду раду та її виконавчий комітет;

 Поделиться:


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; просмотров: 228; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.11.178 (0.015 с.)