Юрисдикція козацької адміністрації поширюється лише на територію Київського воєводстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Юрисдикція козацької адміністрації поширюється лише на територію Київського воєводстваСтолицею української автономії стає м. Чигирин

4) правовий статус України – держава у васальній залежності від Речі Посполитої

5) підтверджувалася виборність гетьмана

6) козаки, що не потрапили до реєстру мали повернутися у підданство шляхти

 

У відповідях під якими номерами неправильно названо умови Білоцерківського договору 1651 р. між Україною і Річчю Посполитою?

Кількість реєстрового козацького війська має становити 40 тис. осію

2) юрисдикція козацької адміністрації поширюється лише на територію Київського воєводства

3) столицею української автономії стає м. Чигирин

Правовий статус України – держава у васальній залежності від Речі Посполитої

Підтверджувалася виборність гетьмана

6) козаки, що не потрапили до реєстру мали повернутися у підданство шляхти

 

У відповідях під якими номерами правильно вказано здобутки національно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

Було ліквідоване магнатське землекористування

Фактично був ліквідований феодально-кріпосний гніт

3) всі суспільні стани було зрівняно у соціально-економічних правах

4) на звільнених землях було ліквідовано католицьку церкву

Козацька старшина домоглася значного зміцнення економічного становища, розширення соціальних і політичних прав

6) було скасовано дію попереднього польсько-литовського законодавства

 

У відповідях під якими номерами неправильно вказано здобутки національно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

1) було ліквідоване магнатське землекористування

2) фактично був ліквідований феодально-кріпосний гніт

Всі суспільні стани було зрівняно у соціально-економічних правах

На звільнених землях було ліквідовано католицьку церкву

5) козацька старшина домоглася значного зміцнення економічного становища, розширення соціальних і політичних прав

Було скасовано дію попереднього польсько-литовського законодавства

 

У відповідях під якими номерами правильно вказано, яким був правовий статус духовенства і Церкви після національно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

Церква продовжувала залишатися великим землевласником

Селянам церковних земель заборонялося переходити у козаки

3) було ліквідовано станові суди для духовенства

Духовенство не підлягало обкладанню податками

5) було розширено юрисдикцію церковних судів

6) церкві заборонялося приймати землі на підставі договорів дарування

 

У відповідях під якими номерами неправильно вказано, яким був правовий статус духовенства і Церкви після національно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

1) церква продовжувала залишатися великим землевласником

2) селянам церковних земель заборонялося переходити у козаки

Було ліквідовано станові суди для духовенства

4) духовенство не підлягало обкладанню податками

Було розширено юрисдикцію церковних судів

Церкві заборонялося приймати землі на підставі договорів дарування

 

У відповідях під якими номерами правильно названо складові правового статусу міського населення після національно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

Всі мешканці міст визнавалися вільними

2) скасовувалася дія попереднього польського міського права

3) міське населення звільнялося від податків, що йшли на утримання війська

4) міське населення не мало переходити в козацтво

Мали право займатися ремеслами, промислами, торгівлею

За свій рахунок утримували міське адміністрацію і забезпечували охорону міста

 

У відповідях під якими номерами неправильно названо складові правового статусу міського населення після національно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

1) всі мешканці міст визнавалися вільними

Скасовувалася дія попереднього польського міського права

Міське населення звільнялося від податків, що йшли на утримання війська

Міське населення не мало переходити в козацтво

5) мали право займатися ремеслами, промислами, торгівлею

6) за свій рахунок утримували міське адміністрацію і забезпечували охорону міста

 

У відповідях під якими номерами правильно вказано джерела права Гетьманщини за Березневими статтями?

Литовський статут 1588 р.

Зерцало саксонів М. Яскера 1536 р.

3) Соборне уложення 1649 р.

4) Ординація Війська Запорізького реєстрового 1638 р.

5) Зборівська угода 1649 р.

Право цивільне хелмінське 1584 р.

 

У відповідях під якими номерами неправильно вказано джерела права Гетьманщини за Березневими статтями?

1) Литовський статут 1588 р.

2) Зерцало саксонів М. Яскера 1536 р.

Соборне уложення 1649 р.

Ординація Війська Запорізького реєстрового 1638 р.

Зборівська угода 1649 р.

6) Право цивільне хелмінське 1584 р.

 

У відповідях під якими номерами правильно названо акти, які визначали правовий статус Гетьманщини в складі Росії?

1) Віленська угода 1656 р.

Жалувана грамота Олексія Михайловича Війську Запорізькому 1654 р.

3) Гадяцька угода 1658 р.

Коломацькі статті 1687 р.

Московські статті 1665 р.

6) Андрусівська угода 1667 р.

 

У відповідях під якими номерами неправильно названо акти, які визначали правовий статус Гетьманщини в складі Росії?

Віленська угода 1656 р.

2) Жалувана грамота Олексія Михайловича Війську Запорізькому 1654 р.

Гадяцька угода 1658 р.

4) Коломацькі статті 1687 р.

5) Московські статті 1665 р.

Андрусівська угода 1667 р.

 

У відповідях під якими номерами правильно вказано відносини, що регулювалися нормами звичаєвого права в Гетьманщині?

Порядок, організація та структура козацького війська

Порядок і основні принципи формування органів військово-адміністративної влади

3) договірні правовідносини

4) встановлення повинностей і податків

Судовий процес у генеральному, полкових, сотенних, курінних судах

6) спадкові правовідносини

 

У відповідях під якими номерами неправильно вказано відносини, що регулювалися нормами звичаєвого права в Гетьманщині?

1) порядок, організація та структура козацького війська

2) порядок і основні принципи формування органів військово-адміністративної влади

Договірні правовідносини

Встановлення повинностей і податків

5) судовий процес у генеральному, полкових, сотенних, курінних судах

Спадкові правовідносини

 

У відповідях під якими номерами правильно вказано хто не присягнув на вірність Росії у 1654 р.

Митрополит Київський

Кальницький полковник І.Богун

3) преяславський полковник Тетеря

Уманський полк

5) Київський полк

6) Чигиринський полк

 

У відповідях під якими номерами правильно вказано положення Березневих статтей 1654 р.?

Право мати власне військо числом 60 тис. реєстрових козаків

2) право самостійно вести переговори з іншими державами

3) заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

4) збирання податків для царської скарбниці російськими урядовцями

5) поширення на території України російського законодавства

6) про створення спеціального органу для координації відносин Україною – Малоросійського приказу

Підтвердження прав та вольностей, наданих князями та королями духовним та мирським людям

 

У відповідях під якими номерами неправильно вказано положення Березневих статтей 1654 р.?

1) право мати власне військо числом 60 тис. реєстрових козаків

Право самостійно вести переговори з іншими державами

3) заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

Збирання податків для царської скарбниці російськими урядовцями

Поширення на території України російського законодавства

6) про створення спеціального органу для координації відносин Українського Малоросійського приказу

7) підтвердження прав та вольностей, наданих князями та королями, духовним та мирським людям

 

У відповідях під якими номерами правильно названо умови Гадяцької угоди 1658 р.?

1) повернення запорожців під юрисдикцію коронного гетьмана

2) проведення адміністративної реформи, яка дасть змогу суттєво зміцнити владу гетьмана

3) Україна може мати 50 тис. реєстрового козацького та 10 тисяч найманого війська

Передбачалося створення міждержавного об’єднання – унії між Україною (Велике Князівство Руське) та Польщею і ЛитвоюПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.235.216 (0.015 с.)