Київське, Чернігівське та Брацлавське воєводстваМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київське, Чернігівське та Брацлавське воєводства 

За яким договором між Україною і Польщею був встановлений реєстр козаків в 20 тис. чол.?

1) Зборівським

2) Андрусівським

Білоцерківським

4) Переяславським

 

За яким договором між Україною і Польщею був встановлений реєстр козаків в 40 тис. чол.?

1) Андрусівським

Зборівським

3) Білоцерківським

4) Гадяцьким

 

Хто очолив польські каральні війська у битві під Зборовом?

Король Як Казимир

2) коронний гетьман Микола Потоцький

3) король Владислав IV

4) король Ян ІІІ Собєський

 

На скільки тисяч збільшилось українське реєстрове козацьке військо в результаті укладення Зборівського миру 1649 р. між Україною і Річчю Посполитою?

1) 10 тис.

2) 25 тис.

Тис.

4) 40 тис.

 

У якому році Б.Хмельницький підписав Зборівський договір з Польщею?

1) 1648 р.

Р.

3) 1650 р.

4) 1651 р.

 

Однією з найбільш яскравих постатей національно-визвольної війни і найбільшим соратником Б.Хмельницького був Іван Богун, який займав посаду

1) наказного гетьмана

Вінницького полковника

3) генерального обозного

4) генерального осавула

 

Які із воєводств були вилучені з-під юрисдикції гетьмана України внаслідок укладення Білоцерківського договору?

1) Чернігівське та Київське

2) Брацлавське та Київське

3) Подільське та Чернігівське

Брацлавське та Чернігівське

 

Яка територія була підвладна Б.Хмельницькому за Білоцерківським договором?

Київське воєводство

2) Чернігівське воєводство

3) Київське і Брацлавське воєводство

4) Брацлавське воєводство

 

Який правовий статус мала Українська держава за умовами Зборівського договору

1) повна незалежність України

2) частина унітарної Речі Посполитої

Автономія у складі Польської держави

4) васальна залежність України від Польщі

 

Яке місто стало столицею України згідно з умов Білоцерківського договору між Україною і Річчю Посполитою?

1) м. Київ

2) м. Глухів

3) м. Біла Церква

М. Чигирин

 

знято

 

На умовах якого договору Б.Хмельницького погодився на припинення війни з Польщею після перемоги під Жванцем?

Зборівського

2) Білоцерківського

3) Переяславського

4) Гадяцького

 

Що було основним завоюванням визвольної війни 1648–1654 рр. в соціально-економічній сфері?

Ліквідовано магнатське землекористування

2) звільнення від податкового тягаря

3) звільнення від обов’язку надання війську квартир та харчування

4) право козаків безперешкодно переходити в інший стан, змінити місце проживання, звільнення від загальних податків і повинностей

 

Вкажіть період, протягом якого на землях Гетьманщини не існувало кріпосного права

1) 1648–1654 рр.

2) 1654–1861 рр.

Рр.

4) 1648–1799 рр.

 

Процес формування (злиття) яких панівних станів у єдиний клас українських феодалів відбувався у період національно-визвольної війни?

1) козацької старшини і духовенство

2) козацької старшини, міщанства і духовенства

3) козацької старшини і шляхти

Козацької старшини, шляхти і духовенства

 

Якій категорії населення Гетьманщини згідно із універсалами заборонялося вільно переходити в козацтво

1) духовенству

2) селянству

3) міській бідноті

Монастирським селянами

 

Який устрій був узятий Б.Хмельницьким за зразок для адміністративно-територіального поділу створеної ним Української держави?

1) польський

2) литовський

3) російський

Запорізької Січі

 

Вкажіть найвищу судову інстанцію в Українській гетьманській державі?

Гетьман

2) генеральний суддя

3) загальновійськова козацька рада

4) старшинська рада та царські воєводи

 

Вкажіть найвищу адміністративну та військову установу Української держави в роки національно-визвольної війни

1) старшинська рада

2) гетьман

Генеральна канцелярія

4) загальновійськова козацька рада

 

Якою була система органів публічної влади в Українській гетьманській державі?

1) дволанковою

Трьохланковою

3) чотирьохланковою

4) п’ятиланковою

 

Якою була система органів публічної влади в Українській гетьманській державі?

Генеральний, полковий, сотенний уряд

2) генеральний, полковий, сотенний, курінний уряд

3) полковий, сотенний, кошовий уряд

4) воєводський, полковий, сотенний уряд

 

Який орган був формально найвищим органом влади в Українській гетьманській державі?

1) генеральний уряд

2) гетьман

3) рада генеральної старшини

Військова рада

 

Якому органу реально належала вища влада в Українській гетьманській державі?

Генеральному уряду

2) гетьману

3) раді генеральної старшини

4) військові раді

 

Хто із названих особових осіб був головним охоронцем знаків гідності гетьманської влади?

1) генеральний обозний

2) генеральний осавул

3) генеральний хорунжий

Генеральний бурчужний

 

Хто здійснював управління у великих містах Гетьманщини?

1) отамани

2) городові

3) війти

Магістрати

 

Який орган при Генеральній військовій канцелярії було створено для підготовки кадрів для державного апарату Гетьманщини?

Канцелярський курінь

2) приказ

3) канцелярську палату

4) канцелярську школу

 

Коли Б.Хмельницький повідомив комісарів польського короля про свої наміри створити незалежну українську державу?

1) 1648 р.

Р.

3) 1650 р.

4) 1651 р.

 

Цитата з листа якого відомого політичного діяча наведена нижче:

„Титул від англійців, даний Хмельницькому, Богдан Хмельницький милістю генералісимус..., властилін всіх запорозьких козаків”

Олівера Кромвеля

2) М. Робесп’єра

3) короля Якова ІІ

4) Т.Гобса

 

Які з джерел права припинили свою дія в результаті національно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

1) Судебник Казимира

2) Литовські статути

3) Збірник магдебурзького права

4) „Устава на волоки”, „Ординація війська Запорізького”

 

Який спосіб придбання землі для рядового козацтва і селянства став основним в ході національно-визвольної війни?

1) купівля-продаж

Займанщина

3) даровизна

4) давність володіння

 

В якому джерелі права Української гетьманської держави йдеться про створення парламенту („публічної ради”)?

1) у Березневих статтях 1654 р.

2) у шведсько-українській угоді 1708 р.

У Конституції П.Орлика

4) у Зборівській угоді 1649 р.

 

Який козацький реєстр передбачали Березневі статті 1654 р.?

1) 40 тис. чол.

2) 20 тис. чол.

Тис. чол.

4) 80 тис. чол.

 

Котра із перелічених умов була передбачена Березневими статтями 1654 р.?

1) козацький реєстр 80 тис. чол.

2) утримання військових залог на кордонах Росії з Україною

3) утримання російських військових загонів у великих містах України

4) заборона для України вести переговори з Польщею та Туреччиною без відома царя

 

Котра із перелічених умов була передбачена Березневими статтями 1654 р.?

Козацький реєстр 60 тис. чол.

2) утримання 60 тис. російського війська в Україні

3) заборона вести переговори з будь-якими країнами без дозволу царя

4) сплата Росії данини, яку збиратимуть російські чиновники

 

Які землі були надані гетьманату Війська Запорізького у посадове володіння згідно з пунктами Березневих статей 1654 р.?

1) м. Київ з повітом

2) м. Черкаси з округою

3) Канівське староство

Чигиринське староство

 

Назвіть українського правника і дипломата, автора проекту об’єднання України на державних посадах з Польщею, який ліг в основу Гадяцького договору

1) І. Виговський

2) І. Борецький

Ю. Немирич

4) І. Золотаренко

 

Яку посаду до обрання гетьманом займав І. Виговський

1) генерального судді

2) генерального обозного

3) генерального підскарбія

Генерального писаря

 

Хто з українських гетьманів уклав з Польщею Гадяцьку угоду?

І. Виговський

2) І. Брюховецький

3) І. Мазепа

4) П. Тетеря

 

Коли було укладено Гадяцький договір між Україною та Річчю Посполитою?

1) березень 1659 р.

2) травень 1657 р.

3) січень 1659 р.

Вересень 1658 р.

 

Котрим із вказаних договорів між Україною та Річчю Посполитої передбачалося створення Великого князівства Руського – третьої складової частини Речі Посполитої

1) Білоцерківський договір

2) Ординація Війська Запорізького

Гадяцький договір

4) Зборівський договір

 

Хто очолив перше українське посольство до Москви у січні 1649 р.?

1) Бутурлін

2) Богун

3) Тетеря

Мужеловський

 

 

Коли Земський собор прийняв рішення про розірвання договору з Польщею і взяття під протекторат Росії Військо Запорізьке?

1) червень 1653 р.

2) жовтень 1654 р.

3) січень 1654 р.

Жовтень 1653 р.

 

У яких документах було юридично оформлено перехід України під протекторат російського царя?

1) Березневі та Переяславські статті

2) Просительні статті Б.Хмельницького

3) Переяславські статті та Жалувані грамоти Війську ЗапорізькомуПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.011 с.)