Окремий судовий сенат ІІІ інстанціїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Окремий судовий сенат ІІІ інстанції4) Найвищий судовий і адміністративний трибунал

5) Верховний Суд

 

Коли була проголошена Злука ЗУНР і УНР?

1) 1 листопада 1917 р.

2) 1 листопада 1918 р.

3) 22 січня 1917 р.

Січня 1919 р.

5) 29 квітня 1918 р.

 

Хто очолював Буковинську комісію (делегацію) Української Національної Ради?

1) Є.Петрушевич

2) Є.Коновалець

3) К. Левицький

О. Попович

5) С. Голубович

 

Хто очолив українські військові частини у Львові під час листопадового чину 1 листопада 1918 р.?

1) М.Омелянович-Павленко

Д.Вітовський

3) В.Курлакович

4) С. Голубович

5) Г.Коссак

 

Яку назву мав носити парламент ЗУНР за Тимчасовим Основним законом про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії?

Сейм

2) Сенат

3) Установчі Збори

4) Українська Національна Рада

5) Трудовий Конгрес

 

Хто командував УГА під час контрнаступу (офензиви) під Чортковим у червні 1919 р.?

О.Греков

2) М.Омелянович-Павленко

3) П.Тернавський

4) О.Микитка

5) Г.Коссак

 

На яку посаду було призначено Є.Петрушевича на початку червня 1919 року Українською Національною Радою?

1) Президента УНР

2) Голови УНР

Диктатора

4) Голови Державного Секретаріату

5) Президента Державного Секретаріату

 

Назвіть представникам яких національних меншин ЗУНР було гарантовано законом „Про скликання Сейму” від березня 1919 р. представництво у сеймі ЗУНР?

Австрійцям

2) білорусам

3) росіянам

Полякам

5) румунам

Євреям

7) угорцям

 

На які військові області була поділена територія ЗУНР за розпорядженням Державного секретаріату військових справ у листопаді 1918 р.?

1) область Дрогобич

Область Станіслав

3) область Рівне

4) область Чернівці

Область Львів

6) область Закарпаття

Область Тернопіль

 

Назвіть неукраїнські військові частини, що перебували в складі Української Галицької армії

1) польський курінь

2) російський курінь

Жидівський (єврейський) курінь

4) румунський курінь

5) австрійський курінь

 

Яку назву носили Збройні сили ЗУНР?

1) Галицько-буковинські війська

2) Українська повстанська армія

3) Українська національно-визвольна армія

Українська галицька армія

5) Українська армія

 

 

Назвіть держави, що здійснювали військову агресію проти ЗУНР

Польща

2) Радянська Росія

3) Туреччина

4) Білогвардійська Росія

Румунія

6) Греція

7) Франція

 

Які суди входили до судової системи ЗУНР?

1) міські суди

2) районні суди

3) повітові суди

4) обласні суди

5) окружні суди

Судовий сенат

 

Яким національним меншинам ЗУНР за Законом про скликання Сейму ЗУНР” гарантувалися права мати своїх представників?

1) росіяни

Поляки

3) угорці

4) румуни

Євреї

Австрійці

7) чехи

 

Які українські етнічні землі увійшли до складу ЗУНР?

1) Полісся

2) Волинь

3) Таврія

Галичина

5) Холмщина

Буковина

Закарпаття

 

Назвіть міста, що були тимчасовими околицями ЗУНР?

Тернопіль

2) Коломия

3) Дрогобич

4) Хуст

5) Холм

Станіслав

7) Луцьк

 

Де і коли було проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку?

1) Київ, листопад 1917 р.

2) Харків, січень 1918 р.

3) Донецьк, грудень 1917 р.

4) Київ, жовтень 1917 р.

Харків, грудень 1917 р.

 

Яку назву носив найвищий орган влади УСРР у 1917 р.?

Всеукраїнський з’їзд Рад

2) Всеукраїнський центральний виконавчий комітет

3) Народний Секретаріат

4) Центральний виконавчий комітет

 

Коли була прийнята перша Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки?

Березня 1919 р.

2) 14 березня 1923 р.

3) 29 квітня 1918 р.

4) 13 листопада 1918 р.

5) 13 листопада 1919 р.

 

Хто не був позбавлений виборчих прав за Конституцією УСРР 1919 р.?

Приватні вчителі

2) приватні торговці

3) служителі церкви

4) ув’язнені

5) душевно хворі

 

Яка з перерахованих республік не була серед засновників СРСР 1922 р.?

1) РРФСР

2) Закавказька РФСР

3) Українська СРР

Узбецька СРР

5) Білоруська СРР

Грузинська СРР

Казахська СРР

 

З яких двох розділів складалася Конституція СРСР 1924 р.?

Декларацій про утворення СРСР

2) Договору між РРФСР та Україною

3) Договору між РРФСР та Білорусією

Договору про утворення СРСР

5) Декларацій народів СРСР

6) Договору між РРФСР та Закавказькою федерацією

7) Декларацій народів Росії

 

Назвіть найвищий орган влади СРСР за Конституцією 1924 р.

Всесоюзний з’їзд Рад

2) Всесоюзний з’їзд робітників

3) Всесоюзний з’їзд трудящих

4) Всесоюзний з’їзд народних депутатів

5) Верховна Рада СРСР

 

Назвіть дві палати, що входили до складу ЦВК СРСР за Конституцією
1924 р.

Союзна Рада

2) Республіканська Рада

3) Народна Рада

4) Державна Рада

Рада Національностей

6) Палата Союзу

7) Палата Національностей

 

Який вищий орган влади був виконавчим, законодавчим і судовим органом влади за Конституцією 1924 р.?

1) Президія Ради Народних Комісарів СРСР

2) Президія Центрального виконавчого Комітету СРСР

3) Президія Ради народних депутатів СРСР

Всесоюзний з’їзд Рад

5) Всесоюзний з’їзд Ради Народних комісарів СРСР

 

Яку назву носив уряд СРСР за Конституцією 1924 р.?

1) Рада Народних Міністрів

2) Державний Секретаріат

3) Народний Секретаріат

Рада Народних Комісарів

5) Рада Міністрів

 

У якому розі було прийнято Сталінську Конституцію СРСР?

1) 1925

2) 1929

3) 1936

4) 1941

5) 1937

 

Яку назву носила автономна республіка у складі УСРР (1925–1940)?

1) Придніпровська Автономна Радянська Республіка

Автономна Молдавська Радянська Соціалістична Республіка

3) Автономна Кримська Радянська Соціалістична Республіка

4) Криворізька Автономна Радянська Соціалістична Республіка

5) Донецька Автономна Радянська Соціалістична Республіка

 

Назвіть найвищий центральний орган виконавчої та законодавчої влади УСРР за Конституцією 1929 р.

1) Всеукраїнський ‘їзд Рад

Всеукраїнський центральний виконавчий комітет

3) Народний Секретаріат

4) Державний Секретаріат

5) Рада Міністрів

 

Назвіть найвищий орган влади УРСР за Конституцією 1937 р.

Верховна Рада УРСР

2) Всеукраїнський ‘їзд Рад

3) Рада Народних Комісарів УРСР

4) Рада Міністрів УРСР

5) Народний Секретаріат

 

Яка Конституція Радянської України вперше проголосила загальне, рівне і пряме виборче право шляхом таємного голосування?

1) 1919

2) 1929

3) 1937

4) 1978

 

У якій державі, що згадується нижче офіційно не визнавалось існування українського народу?

Румунія

2) СРСР

3) Чехословаччина

4) Німеччина

5) Франція

 

Коли було утворено Чернігівську та Ізраїльську області УРСР?

1) у вересні 1939 р.

У серпні 1940 р.

3) у вересні 1944 р.

4) у червні 1940 р.

5) у грудні 1939 р.

 

Хто обирав суддів обласних судів за Конституцією 1937 р.?

1) обирався населенням

Обирався обласною радою

3) обирався президією Верховної Ради УРСР

4) обирався Президією Верховної Ради УРСР

5) обирався Верховною Радою СРСР

 

 

 

Назвіть найвищий орган влади за конституціями УРСР 1937 та 1978 рр., що діяв між сесіями Верховної Ради

1) Голова Верховної Ради УРСР

Президія Верховної Ради УРСР

3) Рада Народних Комісарів УРСР

4) Рада Міністрів

5) Центральний комітет Комуністичної партії України

 

Хто мав право тлумачити закони за конституціями УРСР 1937, 1978 рр. між сесіями Верховної Ради?

1) Конституційний Суд

2) Голова Верховної Ради

3) голова Ради Міністрів

Президія Верховної Ради

5) Центральний комітет Комуністичної партії УРСР

 

Хто призначав Прокурора УРСР?

1) Верховна Рада УРСР

Генеральний прокурор СРСР

3) Президія Верховної Ради УРСР

4) Верховна Рада СРСР

5) Голова Президії Верховної Ради УРСР

 

 

Коли було офіційно скасовано обмеження виборчого права для окремих категорій громадян?

Р.

2) 1939 р.

3) 1945 р.

4) 1978 р.

5) 1977 р.

 

 

Яка нова область УРСР була створена у 1954 р.?

Кримська

2) Ізмаїльська

3) Одеська

4) Кіровоградська

5) Київська

 

815,1,1,1,1

Із смертю якого комуністичного лідера СРСР завершився так званий культ особи?,

1) В. Леніна

2) М. Кагановича

3) Л. Брежнєва

Й. Сталіна

5) М. Хрущова

 

На який новий орган влади було перетворено РНК УРСР на основі Указу Президії Верховної Ради УРСР від 25 березня 1946 р. „Про перетворення Ради Народних Комісарів УРСР ...”?

1) Кабінет Міністрів

Раду Міністрів

3) Раду Народних Міністрів

4) Кабінет Народних Міністрів

5) Раду Державних Міністрів

 

Перед ким був відповідальний уряд УРСР – Рада Міністрів – між сесіями Верховної Ради УРСР?

1) З’їздом народних депутатів

2) Верховною радою УРСР

Президією Верховної Ради УРСР

4) Радою Міністрів УРСР

5) Радою Народних Міністрів УРСР

 

Яку назву носив вищий виконавчий та розпорядчий орган Української РСР за Конституцією 1978 р.?

Рада Міністрів

2) Верховна Рада

3) Президія Верховної Ради

4) Всеукраїнський з’їзд Рад

5) Рада Народних Міністрів

 

Які з вищеназваних республік колишнього СРСР стали засновниками ООН?

1) Узбецька РСР

2) Російська ФРСР

Білоруська РСР

4) Грузинська РСР

5) Казахська РСР

6) Вірменська РСР

Українська РСР

 

В яких роках уряд Радянського Союзу здійснив штучний голод, визнаний парламентом України як геноцид українського нарду „голодомор”?

1) 1927–1928 рр.

Рр.

3) 1937–1938 рр.

4) 1922–1923 рр.

5) 1952–1953 рр.

 

В яких роках в УСРР та УРСР у складі СРСР було проведено штучні голодомори?

1) 1919–1920 рр.

2) 1925–1926 рр.

Рр.

4) 1937–1938 рр.

Рр.

6) 1948–1949 рр.

7) 1928–1929 рр.

 

Яке місто було першою столицею УСРР?

1) Київ

2) Донецьк

Харків

4) Кривий Ріг

 

Які антиукраїнські дії колишнього СРСР українським парламентом у 2006 р. було визнано актом Геноциду українського народу?

1) репресії 1937–1938 рр.

2) репресії 1939–1940 рр.

3) голод 1921–1922 рр.

Голод 1932–1933 рр.

5) голод 1946–1947 рр.

 

Які проросійські радянські республіки було створено на українських землях у 1918 р.?Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.16.13 (0.009 с.)