Декларація про націоналізацію банків і великої промисловостіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Декларація про націоналізацію банків і великої промисловості4) Декларація про відділення церкви від держави

5) Декларація прав національних меншин

6) Декларація про заборону експлуатації людини людиною

7) Декларація про позбавлення виборчих прав експлуататорів

 

Назвіть суди, що були утворені у західних областях УРСР 29 грудня 1939 р.

Обласні суди

2) повітові суди

3) судові палати

4) окружні суди

Народні суди

6) мирові суди

7) апеляційні суди

 

Які воєводства були утворені на території України у складі Польщі 1918–1939 рр.?

Поліське

2) Броцлавське

3) Станіславське

4) Дрогобицьке

Львівське

Тернопільське

7) Чернівецьке

 

За яким законом польського сейму відбулося переселення осадників на західноукраїнські землі?

1) Про воєводську автономію

2) Про переселення ветеранів

Про військову колонізацію

4) Операція „Вісла”

5) Про обмін населенням

 

Які дії польського уряду запроваджувались на західноукраїнських землях під час пациорікації?

1) розширення мереж українських шкіл

2) розширення мереж єврейських шкіл

3) створення українських кафедр у Львівському університеті

Масова заборона українських читалень, клубів

5) закриття на західноукраїнських землях усіх українських шкіл

Закриття українських товариств, газет і журналів

7) ліквідація української греко-католицької та православної церков

 

Яка угода, укладена урядами Англії, Франції, Італії та фашистської Німеччини, стала правовою підставою розчленування Чехословаччини?

1) пакт Молотова-Рібентропа

2) договір про ненапад між Німеччиною та Чехословаччиною

3) Віденський арбітраж

Мюнхенська угода

5) Версальський договір

 

Впродовж яких річок простягався німецько-радянський кордон за пактор Молотова-Рібентропа?

Сян

Вісла

3) Дністер

4) Прут

5) Дніпро

6) Рейн

Нарев

 

Які органи влади було створено на західноукраїнських землях до приходу Червоної армії?

Ревкоми

2) сільські ради

3) міські ради

4) народні комітети

5) обласні ради

 

Яка органи влади були створені на Західноукраїнських землях на основі звернення радянського командування від 29 вересня 1939 р.?

1) ревкоми

Міські тимчасові управління

Повітові тимчасові управління

4) обласні тимчасові управління

Волосні селянські комітети

6) області селянські комітети

Сільські селянські комітети

 

Які держави взяли участь у розподілі українських земель в роки Другої світової війни?

Німеччина

2) Болгарія

3) російська імперія

4) Австро-Угорщина

Румунія

6) Чехословаччина

Угорщина

 

Назвіть дату, коли відбулися вибори до Народних Зборів Західної України

1) вересень 1939 р.

Жовтень 1939 р.

3) грудень 1939 р.

4) листопад 1939 р.

5) серпень 1939 р.

 

Назвіть дату, коли на позачерговій третій сесії Верховної Ради Української РСР було прийнято Закон про включення Західної України до складу УРСР?

1) вересень 11939 р.

2) жовтень 1940 р.

3) січень 1940 р.

Листопад 1939 р.

5) листопад 1940 р.

 

За яким нормативний актор було розстріляно кілька десятків тисяч в’язнів тюрем Західної України у червні–липні 1941 р.?

1) вироком Верховного Суду СРСР

2) вироком Верховного СудуУРСР

Розпорядженням наркома внутрішніх справ Л.Берії

4) розпорядженням Голови Ради Народних Комісарів СРСР В.Молотова

5) вироком Державного Комітету оборони

 

Назвіть дату, коли розпочалася депортація населення Західної України у глибинні райони СРСР

1) 1939 р.

Р.

3) 1941 р.

4) 1945 р.

5) 1946 р.

 

На яких принципах виборчого права передбачалося проведення виборів до Всеукраїнських Здорів за Конституцією УНР 1918 р.?

Загального

2) подвійного

3) непрямого

Рівного

Таємного

6) виключеного

7) демократичного

 

Які особи входили до Президії Всенародних Зборів за Конституцією 1918 р.?

Голова Всенародних зборів

2) Голова постійних комісій

Заступник голови Всенародних Зборів

4) Голова Президії Верховної Ради

5) Голова Ради Народних Міністрів

6) так звані „товариші”

7) депутати у кількості 45 осіб

 

Хто очолив Українське державне правління 30 червня 1941 р.?

1) С. Бандера

2) Р. Шухевич

Я. Стецько

4) К. Левицький

5) В. Мельник

 

Хто з вищеназваних осіб, які входили до керівництва Організації українських націоналістів відбували покарання у німецьких таборах?

1) С. Бандера

2) В. Мельник

3) Р. Шухевич

Я. Стецько

О. Ольжич

6) О. Теліга

7) В. Кут

 

Який вищий орган влади було створено на основі „Акту відновлення Української Держави” 30 червня 1941 р.?

1) Українські Народні Збори

Українська Національна Рада

3) Український Сейм

4) Український Національний Союз

5) Центральна Рада

 

Яку назву носила Галичина після її захоплення гітлерівською Німеччиною у 1937–1944 рр.?

Дистрикт Галичина

2) ЗУНР

3) Галицька держава

4) Рейхскомісаріат Україна

5) Трансністрія

 

Які українські землі увійшли до складу Трансністрії?

Південно-східна Україна з Одесою

Буковина з Чернівцями

3) Закарпаття із Ужгородом

4) Галичина із Львовом

5) Правобережна Україна із м.Рівне

 

Яке місто було центром Рейхскомісаріату „Україна”?

1) Львів

2) Луцьк

3) Київ

4) Харків

Рівне

 

Коли і де було створено УПА?

1) Волинь, 1945 р.

2) Рівненщина, 1941 р.

3) Галичина, 1943 р.

4) Буковина, 1944 р.

Полісся, 1943 р.

 

Коли і де було створено Українську Головну Визвольну Раду?

1) жовтень 1941 р., м.Київ

2) жовтень 1942 р., Полісся

3) липень 1944 р., Самбірщина (Львівщина)

4) червень 1941 р., Львів

5) травень 1943 р., Волинь

 

Хто очолив Генеральний Секретаріат Української Головної Визвольної Ради?

1) К. Осьмак

Р. Шухевич

3) С. Бандера

4) В. Мельник

5) К. Левицький

 

Які з радянських соціалістичних республік були засновником Організації Об’єднаних Націй?

1) РФРСР

Білоруська РСР

3) Узбецька РСР

4) Грузинська РСР

Українська РСР

6) Казахська РСР

7) Литовська РСР

 

Який орган СРСР було створено 30 червня 1941 р. постановою Президії Верховної Ради СРСР, Ради Народних Комісарів в СРСР і ЦКВКП(б) з метою мобілізації всіх сил держави?

1) Українське державне управління

2) Всесоюзний з’їзд Рад

Державний комітет оборони

4) Генеральний штаб

5) Всесоюзний військовий комітет

 

Проти кого була направлена акція „Вісла”?

1) українського населення „Закерзоння”

2) українського населення Волині та Полісся

3) українського населення Західної Білорусії

4) українського населення Буковини

5) українського населення Чехословаччини

 

Яку республіку було створено під контролем УПА у 1943–1944 рр.?

Колківська республіка

2) Галицька республіка

3) Західноукраїнська народна республіка

4) Гуцульська республіка

5) Лемківська республіка

 

Хто очолив Українську Головну Визвольну Раду, ставши її президентом?

К. Осьмак

2) Р. Шухевич

3) С. Бандера

4) А. Мельник

5) В. Мудрий

 

Назвіть українських політиків, які були арештовані гестапо за відмову оголосити акт 30 червня 1941 року недійсним

1) Р.Шухевич

2) Є.Коновалець

3) А.Мельник

С.Бандера

5) К.Левийький

6) К.Осьмак

7) Я.Стецько

 

Яку назву носило Закарпаття у складі Угорщини в роки Другої світової війни?

1) Карпатська Україна

Підкарпатська територія

3) Руська Країна

4) Підкарпатська Русь

5) Закарпатська Україна

 

Уряд якої держави вкладав в економіку окремих українських земель більше коштів, ніж вилучав?

1) Німеччини

2) Угорщини

3) Польщі

4) Румунії

Чехословаччини

 

Хто з вищеназваних осіб входив до складу Української Головної Визвольної Ради?

1) С.Бандера

2) В.Кук

3) А.Мельник

Р.Шухевич

К.Осьмак

6) К.Левицький

7) Є.Коновалець

 

Який з українських політичних діячів був у роки Другої світової війни в’язнем концтабору „Заксенхаузен”?

1) П.Постишев

2) Р.Шухевич

С.Бандера

4) С.Косіор

5) М.Скрипник

 

Назвіть військові трибунали, що знаходилися на українських землях у роки Другої світової війни

1) військові трибунали українського фронту

2) українські трибунали Хорельського фронту

3) військові трибунали Південного фронтк

Військові трибунали Червоної армії

Військові трибунали ВНФ

Військові трибунали НКВС

Військові трибунали залізничного транспорту

 

Які органи влади виконували функції держави в галузі оборони і державної безпеки?

Військові ради фронтів

2) внутрішні війська

3) війська НКВС

Військові ради армій

Військові ради округів

6) командувачі корпусів

7) командувачі армій

 

Які українські землі увійшли до складу Рейхскомісаріату „Україна”?

Волинь

2) Галичина

3) Донбас

4) Холмщина

5) Лемківщина

Полісся

Правобережжя

 

Коли було утворено Організацію Українських Націоналістів?

1) 1920

2) 1924

3) 1925

4) 1927

5) 1929

 

Хто був першим керівником Організації Українських Націоналістів?

Є.Коновалець

2) Р.Шухевич

3) С.Бандера

4) А.Мельник

5) Я.Стецько

 

У складі яких держав на українських етнічних землях протягом 1918–
1944 рр. відбувалася масова примусова денаціоналізація українського населення?

Польща

2) Чехословаччина

Румунія

Угорщина

5) Російська імперія

6) Молдавія

7) Литва

 

У якому році загинув головнокомандувач УПА Р.Шухевич?

1) 1938

2) 1941

3) 1944

4) 1952

5) 1950

Яку назву носила територія Закарпаття у складі Чехословаччини?

1) Угорська Русь

2) Карпатська Україна

Підкарпатська Русь

4) Карпатська держава

5) Руська автономія

 

Хто призначав губернатора Підкарпатської Русі?

Президент Чехословаччини

2) Парламент Чехословаччини

3) Уряд Чехословаччини

4) Сейм Підкарпатської Русі

5) Обирався мешканцями краю

 

Якій вищій посадовій особі належала влада у Підкарпатській Русі за законом „Про організацію політичного управління”?

1) Губернатору

2) наміснику

Крайовому президенту

4) віце-губернатору

5) воєводі

 

Який Вищий український навчальний заклад було відкрито у Чехословаччині?

1) Ужгородський університетПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.175.15 (0.012 с.)