Донецько-Криворізька РеспублікаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Донецько-Криворізька Республіка2) Галицька СРР

Одеська Республіка

4) Сіверодонецька Республіка

5) Миколаївська Республіка

6) Херсонська Республіка

7) Луганська Республіка

 

Хто був позбавлений виборчих прав за Конституцією УСРР 1919 р.?

1) робітники

2) селяни

3) інтелігенція

Приватні торговці

Монахи і служителі церкви

6) червоноармійці

Душевнохворі

 

Назвіть вищий законодавчий, виконавчий та розпорядчий орган СРСР за Конституцією 1924 р., що діяв між сесіями Центрального Виконавчого Комітету

1) З’їзд Рад СРСР

Президія ЦВК СРСР

3) Рада Народних Комісарів СРСР

4) Союзна Рада

5) Рада Національностей

 

Які з нищеперерахованих республік стали засновниками СРСР?

Закавказька РФСР

2) Узбецька СРР

Українська СРР

Російська РФСР

5) Грузинська СРР

Білоруська СРР

7) Казахська СРР

 

На якому органі влади була затверджена Конституція СРСР 1924 р.?

1) І Всесоюзний з’їзд Рад СРСР

2) Друга сесія Центрального виконавчого комітету СРСР

ІІ Всесоюзний з’їзд Рад СРСР

4) V Всесоюзний з’їзд Рад СРСР

5) Третя сесія Центрального виконавчого комітету СРСР

 

Назвіть найвищий орган влади УСРР за конституцією 1919 р., що діяв між всеукраїнськими з’їздами рад

Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет

2) Президія центрального виконавчого комітету

3) Рада Народних Комісарів

4) Всеукраїнський з’їзд робітників, селянських депутатів

5) Всеукраїнський трудовий конгрес

 

Які органи влади УСРР мали законодавчі функції за Конституціями 1919 та 1929 рр.?

Всеукраїнський з’їзд Рад

Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

Рада Народних Комісарів

4) Рада Народних Міністрів

Президія Центрального виконавчого комітету УСРР

6) Всеукраїнський трудовий конгрес

7) Народні депутати

 

Яку суму не могла перевищувати вартість майна спадкодавця, що передавалась спадкоємцям за Цивільним Кодексом УРСР?

1) 5 тисяч золотих карбованців

2) 3 тисячі золотих карбованців

3) 7 тисяч золотих карбованців

Тисяч золотих карбованців

5) 20 тисяч золотих карбованців

 

У яких роках була проведена перша кодифікація права в Українській Соціалістичній Радянській республіці?

1) 1919–1924 рр.

Рр.

3) 1928–1935 рр.

4) 1930–1935 рр.

5) 1932–1937 рр.

 

В яких роках була проведена Друга кодифікація права в Українській Радянській Соціалістичній Республіці?

Рр.

2) 1948–1974 рр.

3) 1952–1971 рр.

4) 1928–1935 рр.

5) 1932–1937 рр.

 

Як з наведених кодексів було створено під час першої кодифікації права в УСРР?

Цивільний кодекс

2) Господарський кодекс

Кримінально-процесуальний кодекс

4) Сімейний кодекс

Кодекс законів про працю

Виправно-трудовий кодекс

7) Адміністративний кодекс

 

Які кодекси та закони були прийняті в УРСР під час другої кодифікації права?

1) Закон про ліси

Цивільний кодекс

Кримінальний кодекс

4) Адміністративний кодекс

5) Кодекс законів про сім’ю, опіку, шлюб та про акти громадянського стану

Кодекс законів про працю

Житловий кодекс

 

Назвіть суди, що входили до судової системи УРСР за Конституцією 1937 р.

Народний суд

2) місцевий суд

3) апеляційний суд

Верховний Суд

5) Найвищий Суд

6) Судовий Сенат

Обласний суд

 

Назвіть прізвища лідерів КП(Б)У, під керівництвом яких було проведено масові репресії на початку 30-х років ХХ ст.?

1) Х.Раковський

П.Постишев

3) С.Кіров

4) Л.Берія

5) М.Хрущов

С.Косіор

7) Ф.Дзержинський

 

Назвіть суди, що увійшли до судової системи УСРР у січні 1918 р.

1) дільничі народні суди

2) обласні суди

3) апеляційні суди

Міські народні суди

Повітові народні суди

6) окружні суди

7) судовий сенат

 

Назвіть місця, що були столицями УСРР

1) Донецьк

Київ

3) Луцьк

Харків

5) Херсон

6) Одеса

7) Луганськ

 

Від якої кількості населення обирались депутати до Верховної Ради УРСР за Конституцією 1937 р.?

1) 150 тис. населення

2) 200 тис. населення

3) 300 тис. населення

Тис. населення

5) 250 тис. населення

 

Назвіть місцеві органи державної влади за Конституцією УСРР 1929 р.

Сільські Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

2) сільські Ради трудящих

Міські Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

4) міські Ради трудящих

5) обласні Ради трудящих

Окружні Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

7) обласні Ради робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

 

Який термін повноважень мала Верховна Рада УРСР за Конституцією
1937 р.?

1) 5 років

2) 6 років

Роки

4) 2,5 роки

5) 3 роки

 

Які форми власності передбачалися Цивільним кодексом УСРР 1922 р.?

Кооперативна

2) комунальна

Приватна на предмети, не вилучені з цивільного обороту

Державна

5) приватна

6) союзно-республіканська

7) республіканська

 

Хто з українських політичних і державних діячів керував проведенням „українізації”?

М.Скрипник

2) П.Постишев

3) М.Хрущов

4) В.Щербицький

В.Чубор

О.Шумський

7) П.Шелест

 

На якому судовому процесі у 20–30-х рр. ХХ ст. в СРСР було засуджено українських державних громадських діячів?

1) Шахтинська справа

Спілка Визволення України

3) троцькістів

4) бухаринців

5) справа лікарів

 

Які українські землі входили до складу Румунії у роки Другої світової війни?

Північна Буковина

2) Галичина

3) Закарпаття

4) Волинь

Бесарабія

6) Трансліарія

7) Крим

 

Яка з держав, до складу якої входили українські землі у 1918–1940 рр., офіційно не визнавала існування українського народу?

1) СРСР

2) Чехословаччина

Румунія

4) Італія

5) Болгарія

 

Указ Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 1941 р. „Про режим робочого часу робітників і службовців у роки війни” дозволяв керівникам підприємств

Встановлювати понаднормовані роботи від однієї до трьох годин на день

2) встановлювати понаднормовані роботи від чотирьох до восьми годин на день

3) надавати чергові відпустки через 11 місяців

Встановлювати роботи у вихідні дні

5) надавати чергові відпустки через 6 місяців

6) встановлювати роботи у дні релігійних свят

7) встановлювати понаднормовані роботи до десяти годин на день

 

На якому з’їзді КПРС було прийнято постанову „про ліквідацію культу особи та його наслідків”?

1) 10

2) 29

3) 15

4) 20

5) 25

 

Яку назву отримали загони, що складалися з комсомольців і промислових робітників з метод проведення колективізації в УСРР?

1) Десятитисячники

2) Двадцятитисячники

3) Стотисячники

Двадцятип’ятитисячники

5) П’ятидесятитисячники

 

Назвіть центральні органи влади УСРР за Конституцією 1919 р.

1) Всеукраїнський з’їзд Рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів

2) Трудовий конгрес

3) Всеукраїнські Установчі Збори

Рада Народних Комісарів

Всеукраїнський Центральний Виконавчий комітет

6) Українська Національна Рада

7) Державна Народна Рада

 

Назвіть центральні органи влади СРСР за Конституцією 1924 р.

1) Всеукраїнські Установчі Збори

2) Державна Дума

Всесоюзний з’їзд Рад

Центральний Виконавчий комітет СРСР

Рада Народних Комісарів СРСР

6) Президія Центрального виконавчого комітету СРСР

7) Тимчасовий Уряд

 

З яких двох палат складався ЦВК СРСР?

1) Рада Народів

Рада Національностей

3) Рада Автономій

Союзна Рада

5) Союзно-Республіканська Рада

6) Президія ЦВК СРСР

7) Рада Народних Комісарів

 

Назвіть органи влади, що входили до єдиної системи органів державної влади УРСР

Верховна Рада УРСР

Рада Народних Комісарів УРСР

3) обласні Ради народних депутатів

4) міські Ради народних депутатів

5) Рада Міністрів УРСР

Сільські ради народних депутатів

7) селищні ради народних депутатів

 

Назвіть вищий виконавчий і розпорядчий орган УРСР за Конституцією

1978 р.

1) Рада Народних Комісарів

2) Президія Верховної Ради

3) Кабінет Міністрів

Рада Міністрів

5) Верховна Рада

 

Перед ким була відповідальна та підзвітна Рада Міністрів УРСР за Конституцією 1918 р.?

1) Президентом

2) З’їздом народних депутатів

Верховною радою УРСР

4) Радою Міністрів СРСР

5) Верховною Радою СРСР

Президією Верховної Ради УРСР

7) Прокурором УРСР

 

Коли в УРСР було запропоновано посаду Президента?

Р.

2) 1964 р.

3) 1989 р.

Р.

5) 1978 р.

 

Яку назву отримав уряд України у 1991 р.?

1) Рада Міністрів

Кабінет Міністрів

3) Рада Народних Комісарів

4) Державний Секретаріат

5) Рада Народних Міністрів

 

Коли в УРСР вперше відбулися вибори до Верховної Ради на багатопартійній основі?

1) 1937 р.

2) 1958 р.

3) 1978 р.

4) 1985 р.

Р.

 

Хто був обраний першим Президентом України?

1) В.Ющенко

2) Л.Кучма

Л.Кравчук

4) П.Симоненко

5) О.Мороз

 

Хто з наведених українських політичних діячів входив у 1988 р. до Української Хельсинської спілки?

1) В.Щербицький

2) П.Шелест

Л.Лук’яненко

4) С.Косіор

В.Чорновіл

Б.Горинь

7) І.Юхновський

 

Які національні меншини УСРР до 1931 року мали право на створення власних адміністративних районів?

Росіяни

Білоруси

3) вірмени

Євреї

Поляки

6) турки

Болгари

 

Хто командував російськими радянськими військами у боях під Крутами у січні 1918 р.?

1) Л.Троцький

В.Муравйов

3) П.Будьоний

4) Й.Сталін

5) К.Ворошилов

 

За яким договором західноукраїнські землі увійшли до складу Польщі на початку ХХ ст.?

Ризький

2) Варшавський

3) Андрусівський

4) Брестський

5) Сен-Жерменський

 

Коли було підписано Руський мирний договір?

1) 1917

2) 1918

3) 1919

4) 1921

5) 1924

 

У якому році видано закон про воєводську автономію у Львівському, Станіславському і Тернопільському воєводстві?

1) 1919

2) 1920

3) 1922

4) 1930

5) 1935

 

До складу якої держави увійшла Північна Буковина після І Світової Війни?

1) Радянський Союз

Румунії

3) Польщі

4) Чехословаччини

5) Угорщини

 

За яким договором Північна Буковина увійшла до складу Румунії?

Сен-Жерменський

2) Ризький

3) Паризький

4) Бухарезький

Севрський

6) Празький

7) Тріановський

 

Між якими державами було укладено договір Молотова-Рібентропа?

СРСР і Німеччиною

2) СРСР і Польщею

3) СРСР і Австрією

4) СРСР і Фінляндією

5) СРСР і Англією

 

Коли було укладено пакт Молотова-Рібентропа?

Серпня 1939 р.

2) 1 вересня 1939 р.

3) 22 червня 1941 р.

4) 7 вересня 1939 р.

5) 1 листопада 1938 р.

 

На основі якої лінії відбулося територіальне розмежування між СРСР та Німеччиною на основі пакту Молотова-Рібентропа?

1) лінія Маннргейна

2) лінія Сталіна

3) лінія Бенеша

Лінія Керзона

5) лінія Пілсудського

 

Яку назву мали нормативно-правові акти, що були прийняті Народними Зборами Західної України?

Декларації

2) Декрети

3) Постанови

4) Закони

5) Універсали

 

Коли розпочалось звільнення Північної Буковини від Румунських військ на основі ультиматуму уряду СРСР?

1) 17 вересня 1939 р.

2) 31 жовтня 1939 р.

3) 17 грудня 1940 р.

4) 1 вересня 1940 р.

Червня 1940 р.

 

Назвіть дату, коли Буковина увійшла до складу Радянського Союзу?

1) червень 1940 р.

Серпень 1940 р.

3) вересень 1939 р.

4) листопад 1939 р.

5) жовтень 1944 р.

 

Коли відбувся Перший з’їзд Народних комітетів Закарпатської України?

1) 26 жовтня 1939 р.

2) 15 березня 1939 р.

Листопада 1944 р.

4) 28 червня 1940 р.

5) 26 червня 1945 р.

 

Хто очолював на Буковині у складі Румунії органи державної влади у повітах?

Префект повіту

2) повітовий комісар

3) повітовий староста

4) урядовий комісар

5) воєвода

 

Яка офіційна назва була закріплена за українцями у складі Румунії?

1) русини

Рутани

3) буковинці

4) малороси

5) карпатороси

 

Назвіть області, що були утворені в УРСР у серпні 1940 р.

Ізмаїльська

2) Дрогобицька

3) Львівська

4) Станіславська

5) Одеська

6) Тернопільська

Чернівецька

 

Яка з нищеперерахованих держав розпочала агресію проти Карпатської України у березні 1939 р.?

1) Німеччина

2) Польща

3) Румунія

Угорщина

5) Чехословаччина

 

Назвіть нормативно-правові акти, що були прийняті Народними Зборами Західної України

1) Декларація прав народів Польщі

2) Декларація про конфіскацію земель поміщицьких, монастирських і великих державних урядівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.118.166 (0.012 с.)