Президентсько-парламентська республікаМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Президентсько-парламентська республіка2) парламентська республіка

3) президентська республіка

4) виборна монархія

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, хто був затверджений прем’єр-міністром Карпатської України?

1) А. Стефан

2) А. Волошин

3) С. Росоха

Ю. Ревай

 

У відповіді під яким номером правильно вказано причину припинення існування Карпато-Української держави?

Окупація краю угорськими військами

2) окупація краю німецькими військами

3) окупація краю радянськими військами

4) добровільне рішення Президента і уряду Карпатської України

 

У відповіді під яким номером правильно вказано столицю Карпатської України?

1) Мукачево

Хуст

3) Ужгород

4) Берегове

 

У відповіді під яким номером правильно вказано тимчасові органи державної влади на Закарпатті, створені у листопаді 1944 р.?

1) тимчасові комітети

2) тимчасові управління

3) революційні комітети

Народні комітети

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, як було сформовано Народну Раду Закарпатської України?

Обрана на Першому з’їзді народних комітетів Закарпатської України

2) обрана населенням Закарпатської України

3) призначена урядом УРСР

4) призначена урядом СРСР

 

У відповіді під яким номером вказане питання, що не виносилось на порядок денний Першого з’їзду народних комітетів Закарпатської України?

1) про вибори Народної Ради Закарпатської України

2) про визволення Закарпатської України від німецько-угорських окупантів

Про державну владу в Закарпатській Україні

4) про наділення селян, робітників і службовців землею та лісом

 

У відповіді під яким номером правильно вказано документ, який був прийнятий на Першому з’їзді народних комітетів Закарпатської України?

Маніфест про возз’єднання Закарпатської України з Україною і вихід зі складу Чехословаччини

2) Закон про Народну Раду Закарпатської України

3) Декрет про встановлення радянської влади у Закарпатській Україні

4) Декларація про конфіскацію земель

 

У відповіді під яким номером правильно названо особу, яка очолювала Народну Раду Закарпатської України

1) П. Сова

2) П. Лінтур

І. Туряниця

4) М. Волошин

 

У відповіді під яким номером правильно названо виконавчий орган Народної Ради Закарпатської України?

Президія Народної Ради

2) Виконавчий комітет Народної Ради

3) Уповноважений комітет Народної Ради

4) Планово-економічне бюро Народної Ради

 

У відповіді під яким номером неправильно названо орган утворений Народною Радою Закарпатської України для управління краєм?

1) Президія Народної Ради

2) Рахунковий відділ Народної Ради

3) Планово-економічне бюро Народної Ради

Виконавчий комітет Народної Ради

 

У відповіді під яким номером правильно вказано систему місцевих органів державної влади Закарпатської України у 1944–1945 рр.?

1) окружні, міські, сільські тимчасові управління

Окружні, міські, сільські народні комітети

3) районні, міські, сільські, народні управління

4) районні, міські, сільські народні комітети

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, який надзвичайний судовий орган було створено при Народній Раді Закарпатської України у грудні 1944 р.?

1) Верховний трибунал

2) Вищий суд

Спеціальний суд

4) Вищий трибунал

 

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, яким документом було юридично оформлено входження Закарпаття до УРСР

1) Закон Верховної Ради СРСР “Про включення Закарпатської України до складу УСРС”

2) Указ Президії Верховної Ради СРСР “Про включення Закарпатської України до складу УРСР

Договір між СРСР і Чехословаччиною про Закарпатську Україну

4) Постанова Верховної Ради УРСР “Про включення Закарпатської України до складу УРСР”

 

У відповіді під яким номером правильно вказано дату входження Закарпаття до складу УРСР

1) вересень 1939 р.

2) серпень 1940 р.

3) січень 1945 р.

Червень 1945 р.

 

Коли у складі УРСР було створено Закарпатську область?

1) 1939 р.

2) 1940 р.

3) 1945 р.

Р.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, коли на Закарпатті відбулися перші вибори до місцевих Рад народних депутатів?

1) січень 1946 р.

Грудень 1947 р.

3) липень 1945 р.

4) грудень 1946 р.

 

Коли Галичина стала Коронним краєм у складі Австрії?

1) 1775 р.

Р.

3) 1786 р.

4) 1779 р.

5) 1848 р.

 

Визначте, протягом якого періоду діяв Галицький становий сейм?

1) 1772–1848 рр.

2) 1773–1775 рр.

Рр.

4) 1772–1867 рр.

5) 1861–1918 рр.

 

Вкажіть зі скількох депутатів складалася міська рада Львова за статутом
1870 р.?

1) 50

2) 100

3) 150

4) 151

5) 200

 

Назвіть найвищий судовий орган Австро-Угорщини

1) Вищий суд

2) Верховний трибунал

3) Верховний суд

Верховний судовий і касаційний трибунал

5) Головний суд

 

Назвіть нормативно-правовий акт Австрії, у якому було остаточно відокремлено суд від адміністрації

1) Конституція 1848 р.

2) Конституція 1849 р.

Конституція 1867 р.

4) зміни до Конституції 1901 р.

 

Вкажіть, який адміністративно-територіальний поділ було введено у Галичині після її входження до складу Австрії у 1772 р.?

1) воєводства і повіти

2) губернії і генерал-губернаторства

3) намісництво і староства

Циркули і дистрикти

 

Вкажіть, у котрому році в Австрії було встановлено новий адміністративно-територіальний поділ, згідно з яким усю територію Галичини розділили на
74 повіти?

1) 1772 р.

2) 1775 р.

3) 1842 р.

Р.

5) 1849 р.

 

Важать, у котрому році у Львові було скасовано магдебурзьке право?

1) 1775 р.

2) 1782 р.

Р.

4) 1848 р.

5) 1867 р.

 

Вкажіть, у котрому році для Галичини австрійською владою було видано крайову конституцію для Галичини, яка передбачала поділ краю на три округи (Краківський, Львівський, Станіславський) і створення трьох окружних сеймів?

1) березні 1848 р.

2) квітні 1849 р.

Вересні 1850 р.

4) грудні 1867 р.

 

Вкажіть, у котрому році було укладено угоду між австрійський урядом і угорськими магнатами про утворення дуалістичної конституційної Австро-Угорської монархії?

1) 1569 р.

2) 1772 р.

3) 1848 р.

4) 1860 р.

Р.

 

Вкажіть, на який строк обиралися депутати Галицького крайового сейму?

1) 3 роки

2) 4 роки

3) 5 років

Років

5) 7 років

 

Вкажіть назву і рік затвердження нормативного акту, який був правовою основою діяльності Львівської міської Ради у складі Австро-Угорщини

1) крайова виборна ординація від 26 лютого 1862 р.

2) австрійська конституція від 21 грудня 1867 р.

Статут м. Львова від 14 жовтня 1870 р.

4) австрійська конституція від 25 квітня 1848 р.

 

Визначте, який нормативно-правовий акт остаточно відокремив суд від адміністрації на українських землях у складі Австрії та Австро-Угорщини?

1) австрійська конституція від 25 квітня 1848 р.

2) угорська конституція від 29 квітня 1848 р.

3) крайова конституція для Галичини і Буковини від 17 вересня 1850 р.

Австрійська конституція від 21 грудня 1867 р.

5) австрійський кримінальний кодекс 1852 р.

 

Вкажіть, протягом яких років при кожному окружному суді була встановлена посада державного прокурора в Австрії?

1) 1775–1786 рр.

2) 1848–1849 рр.

Рр.

4) 1860–1867 рр.

5) 1867–1869 рр.

 

Вкажіть, з якого часу офіційною мовою в судах і прокуратурі, як і в управління Галичини в період Австрії та Австро-Угорщини була польська мова?

1) починаючи з 1 квітня 1848 р.

2) починаючи з 1 січня 1850 р.

3) починаючи з 21 грудня 1867 р.

Починаючи з 1 жовтня 1869 р.

5) починаючи з 18 жовтня 1918 р.

 

Назвіть органи, які здійснювали управління містами у Галичині і Буковині в складі Австрії та Австро-Угорщині?

1) міські ради та магістрати

Крайові начальники та органи самоврядування

3) начальники міста і губернатори

4) посадники і намісники

 

Вкажіть, у котрому році у Галичині і Буковині було засновано інститут адвокатури?

1) в Конституції 1848 р.

В законі 1781 р.

3) в Конституції 1867 р.

4) в законі 1870 р.

5) в законі 1786 р.

 

Вкажіть, хто завідував усією запорозькою артилерією та був наглядачем військової в’язниці на Запорізькій Січі?

1) кошовий отаман

2) військовий суддя

3) військовий довбуш

Військовий пушкар

5) військових булавничий

 

Назвіть спеціальний судовий орган, який діяв на українських землях в складі Великого князівства Литовського, для розгляду земельних спорів?

1) полковий суд

2) земський суд

3) земельний суд

Підкоморський суд

5) гродський суд

 

Визначте, за якими актами відбулося перше правове оформлення козацької держави в роки народно-визвольної війни 1648–1654 рр.?

1) Переяславських статтях 1559 р.

2) Березневих статтях 1654 р.

3) рішення Земського собору від 1 жовтня 1653 р.

Зборівський договір від 7 серпня 1649 р.

5) рішення Переяславської ради від 8 січня 1654 р.

 

Вкажіть, у котрому році в Гетьманщині було остаточно скасовано полково-сотенний устрій?

1) 1775 р.

2) 1780 р.

3) 1764 р.

Р.

5) 1783 р.

 

Вкажіть, на скільки циркулів в адміністративному відношення поділялася Галичина після приєднання до складу Австрії?

Циркулів

2) 9 циркулів

3) 74 повіти

4) 18 циркулів

5) 25 циркулів

 

Назвіть нижню ланку державного апарату Австрії

1) начальники міських і сільських громади?

2) повітові старости

3) губернатори

4) намістики

Мандатори

 

Вкажіть, кому належали дані повноваження у Запорізькі Січі: „у мирний час поглядав за загальним порядком на Січі, за виконанням судових вироків, проводив слідство, доставляв для війська продукти, охороняв послів, які приїжджали на Запоріжжя”?

1) кошовий отаман

2) військовий суддя

Військовий осавул

4) військовий писар

5) гетьман

 

Назвіть посадову особу на Запорізькій Січі, яка зосереджувала у своїх руках військову, адміністративну, судову владу. У воєнний час він був головним командиром”, а в мирний час він був „конституційним” володарем Запоріжжя, керував усіма паланками, селами, зимовниками, виконував роль верховного судді”?

1) військовий суддя

Кошовий отаман

3) полковий гетьман

4) військовий суддя

5) військовий осавул

 

В якому році Галичина потрапила до складу Австрії?

1) 1658 р.

2) 1699 р.

Р.

4) 1774 р.

5) 1867 р.

 

В якому році Буковина потрапила до складу Австрії?

1) 1685 р.

2) 1699 р.

3) 1772 р.

Р.

5) 1867 р.

 

Яка подія зумовила перехід Галичини під владу Австрії?

Перший поділ Польщі

2) Другий поділ Польщі

3) Третій Поділ Польщі

4) Кючук-Кайнарджійський мир

5) Віденський конгрес

 

 

В якому році відбувся розпад Автсро-Угорщини?

1) 1867 р.

2) 1895 р.

3) 1914 р.

4) 1917 р.

Р.

 

В яком уроці Австрійська держава перетворилася на дуалістичну конституційну Австро-Угорську монархію?

1) 1773 р.

2) 1848 р.

Р.

4) 1918 р.

 

Яку адміністративну назву отримала Галичина після входження до складу Австрії?

1) Малопольща

2) Малоросія

3) Нижня Австрія

4) Руське воєводствоПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.014 с.)