Кам’янка, Васильків, ТульчинМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Кам’янка, Васильків, Тульчин3) Одеса, Ніжин, Тульчин

4) Васильків, Одеса, Ніжин

 

Вкажіть автора “Руської правди” – програмного документу “Південного товариства декабристів”, що діяла в Україні

1) М. Муравйов

2) С. Мурайов-Апостол

П. Пестель

4) М. Бестужев-Рюмін

 

У котрих роках в Україні діяло “Південне товариство декабристів”?

1) 1816–1819 рр.

Рр.

3) 1822–1827 рр.

4) 1824–1836 рр.

 

Яка організація, що діяла у ХІХ ст. планувала створення Української і Чорноморської держав?

1) Товариство об’єднання слов’ян

2) Південне товариство

Північне товариство

4) масонська ложа “Любов до істини”

 

З центром у яких містах планувалося створити Українську і Чорноморську держави за “Конституцією Микити Муравйова”

1) Київ і Миколаїв

2) Київ і Херсон

3) Одеса і Київ

Харків і Київ

 

Коли на Правобережній Україні було відмінено дію Литовських статутів?

1) 1793

2) 1795

3) 1825

4) 1840

 

Як називався основний документ Кирило-Мефодіївського братства?

1) “історія Русів”

2) “Руська правда”

3) “Вивід прав України”

4) “Книги буття українського народу”

 

Яке місто мало стати центром слов’янської федеративної спілки за програмою Кирило-Мефодіївського братства?

Київ

2) Москва

3) Варшава

4) Прага

 

Яке таємне товариство своєю головною метою вважало досягнення української національно-державної незалежності з демократичним ладом на зразок США або Французької республіки

1) Південне товариство декабристів

2) Північне товариство декабристів

Кирило-Мефодіївське товариство

4) Товариство об’єднаних слов’ян

 

У відповіді під котрим номером неправильно вказано, на які групи за становим критерієм поділялося населення України в складі Російської імперії

1) дворянство

2) духовенство

Козацтво

4) селянство

 

У відповіді під яким номером правильно вказано особу, що очолила Північне товариство декабристів?

1) П. Пестель

М. Муравйов-Апостол

3) М. Муравйов

4) М. Бестужев-Рюмін

 

У відповіді під яким номером правильно вказано організацію, що була створена у Новоград-Волинському у 1823 р.?

1) Північне товариство декабристів

2) Південне товариство декабристів

3) Кирило-Мефодіївське товариство

Товариство об’єднаних слов’ян

 

У відповіді під яким номером правильно вказано систему губернського управління в Україні в складі Російської імперії?

Губернатор, губернське правління, губернські установи, галузевого управління

2) генерал-губернатор, губернатор, губернське правління

3) генерал-гебернатор, губернатор, губернські установи галузевого управління

4) губернатор, губернське правління, губернський земський суд

 

У відповіді під яким номером правильно вказано найвищу судову інстанцію для судів України в складі Російської імперії?

1) Верховний Суд

Сенат

3) Виший суд

4) Верховний трибунал

 

В якому українському місті було створено перший в Російській імперії комерційний суд?

1) Київ

2) Харків

3) Севастополь

Одеса

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано категорію справ, які розглядали, створені в Україні у складі Російської імперії совісні суди?

1) розглядали цивільні справи у примирливому порядку

2) розглядали справи про злочини божевільних

Розглядали справи про порушення честі та гідності підданих Російської імперії

4) розглядали справи про злочини неповнолітніх

 

Кому із реакційних російських політиків ХІХ ст. належать слова “ніякої окремої малоросійської мови не було, немає і бути не може”?

1) Олександру ІІ

П. Валуєву

3) Миколі І

4) Бібікову

 

У якому році було видано Валуєвський циркуляр про заборону друкувати українською мовою?

1) 1861 р.

2) 1864 р.

Р.

4) 1865 р.

 

У якому році було видано Емський акт про заборону української мови?

1) 1863 р.

2) 1864 р.

3) 1875 р.

Р.

 

Хто очолив комісію, яка займалася кодифікацією права лівобережних губерній України на початок ХІХ ст.?

1) А. Повстанський

Д. Давидович

3) П. Завадовський

4) М. Сперанський

 

Хто очолив комісію, яка займалася кодифікацією права правобережних губерній України на початку ХІХ ст.?

А. Повстанський

2) Д. Давидович

3) М. Сперанський

4) П. Завадовський

 

У відповіді під яким номером правильно вказано законопроект, що став наслідком роботи кодифікаційної комісії на початку ХІХ ст., яку очолював А.Повстанський?

1) Зібрання малоросійських прав

Звід місцевих законів губерній, приєднаних від Польщі

3) Судові статути

4) Звід законів російської імперії

 

У відповіді під яким номером правильно вказано законопроект, що став наслідком роботи кодифікаційної комісії початку ХІХ ст. під проводом Д.Давидовича?

1) Звід місцевих законів губерній, приєднаних від Польщі

2) Звід місцевих законів Західних губерній

Зібрання малоросійських прав

4) Звід законів Російської імперії

 

У відповіді під яким номером правильно вказано законопроект, що став наслідком роботи кодифікаційної комісії 30-х рр. ХІХ ст. на чолі з українським вченим-правником І.Даниловичем?

1) Звід місцевих законів губерній, приєднаних від Польщі

2) Зібрання малоросійських прав

3) Звід законів Російської імперії

Звід місцевих законів Західних губерній

 

Вкажіть, які галузі права були систематизовані у збірнику І.Даниловича “Звід законів Західних губерній”?

Матеріальне і процесуальне цивільне право

2) матеріальне і процесуальне кримінальне право

3) цивільне і кримінальне матеріальне право

4) цивільне і кримінальне процесуальне право

 

знято

 

У відповіді під яким номером правильно вказано, коли в Україні було офіційно скасовано дію Литовського статуту?

1) 1775 р.

2) 1783 р.

3) 1840 р.

Р.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано який законодавчий акт не входив до Судових статутів 1864 р.?

1) Встановлення судових установ

2) Статут цивільного судочинства

Уложення про покарання кримінальні та виправні

4) Статут про покарання, що накладаються мировими суддями

 

знято

Перший у Російській імперії фабричний закон загального характеру “Положення про відносини між власниками фабрик і робочими людьми працюючими за наймом” був прийнятий

1) 1806 р.

2) 1830 р.

Р.

4) 1840 р.

 

У відповіді під яким номером правильно вказано якою була система місцевих судів за судовою реформою 1864 р.

Одноособовий мировий суддя, повітовий з’їзд мирових суддів, Сенат

2) дільничий мировий суддя, почесний мировий суддя, губернський з’їзд мирових суддів, Сенат

3) дільничий мировий суддя, губернський з’їзд мирових суддів

4) повітовий з’їзд мирових суддів, окружний суд, Сенат

 

У відповіді під яким номером правильно вказано якою була система загальних судів за судовою реформою 1864 р.

1) одноособовий мировий суддя, окружний суд, сенат

2) окружний суд, губернський суд, судові палати

Окружні суди, судові палати, Сенат

4) губернський суд, судові палати, Сенат

 

У відповіді під яким номером правильно вказано як формувався інститут мирових суддів у Правобережній Україні за судовою реформою 1864 р.?

1) мирові судді обиралися повітовими земськими судами

2) половина суддів обиралася повітовими земськими зборами, а половина – призначалася міністром юстиції

Мирові судді призначалися міністром юстиції

4) мирові судді призначалися царем

 

знято

 

У відповіді під котрим номером правильно вказано, які судові палати було відкриті в Україні на підставі судової реформи 1864 р.?

Київська, Одеська, Харківська

2) Київська, Харківська, Подільська

3) Київська, Харківська, Волинська

4) Київська, Подільська, Одеська

 

У відповіді під яким номером правильно вказано до кого, згідно із судовою контрреформою перейшли функції ліквідованих мирових суддів?

1) повітовий член окружного суду, повітовий з’їзд суддів

2) земський дільничий начальник, міський суддя, повітовий член окружного суду

3) повітовий суд, окружний суд

Сільський суддя, міський суддя, повітовий суд

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано один із принципів судочинства згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) принцип незалежності суддів

2) принцип змагальності

Принцип змінності суддів

4) принцип гласності

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано один із принципів судочинства згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) принцип незалежності суддів

Принцип призначуваності суддів мирової юстиції

3) принцип незмінності суддів

4) усність судочинства

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано одну із вимог до кандидата в присяжні засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) російське підданство

2) вік від 25 до 70 років

Юридична освіта

4) знання російської мови

 

У відповіді під яким номером правильно вказано одну із вимог до кандидата у присяжні засідателі згідно із судовою реформою 1864 р.?

1) вік від 20 до 75 років

2) юридична освіта

3) стаж роботи 2 роки

Знання російської мови

 

У відповіді під яким номером правильно вказані органи, що формували списки присяжних засідателів за судовою реформою 1864 р.?

1) губернатор і повітові поліцейські управління

Земства і міські думи

3) міністерство юстиції і губернатори

4) губернатор і повітовий справник

 

У відповіді під яким номером неправильно вказано, яке покарання згідно з судовими статутами 1864 р. могли накладати мирові судді

1) арешт не більше 3 місяцівПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.045 с.)