Всеукраїнський національний конгресМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Всеукраїнський національний конгрес2) Всеукраїнський військовий з’їзд

3) Всеукраїнський селянський з’їзд

4) Всеукраїнський робітничий з’їзд

5) Всеукраїнський з’їзд інтелігенції

 

Яку назву носив виконавчий орган Центральної Ради?

Мала Рада

2) Велика Рада

3) Народна Рада

4) Державна Рада

5) Державний Сенат

 

Представники від яких всеукраїнських з’їздів та конгресів у 1917 р. не увійшли до складу Центральної Ради?

1) Всеукраїнський національний конгрес

2) Всеукраїнський військовий з’їзд

3) Всеукраїнський селянський з’їзд

4) Всеукраїнський робітничий з’їзд

Всеукраїнський з’їзд Рад

 

Назвіть найвищу судову інстанцію Центральної Ради УНР

Генеральний Суд

2) Судовий Сенат

3) Верховний Суд

4) Найвищий Суд

5) Конституційний Суд

 

Яку назву носив найвищий законодавчий орган влади УНР за Конституцією УНР від 29 квітня 1918 р.?

Всенародні збори УНР

2) Центральна Рада УНР

3) Всеукраїнський з’їзд Рад

4) Сейм

5) Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет

 

Хто не мав права законодавчої ініціативи за Конституцією УНР від 29 квітня 1917 р.?

1) Група депутатів не менше 30 осіб

2) Рада Народних Міністрів

3) органи міського самоврядування

Президент УНР

5) виборці не менше 100 осіб

 

Хто мав право законодавчої ініціативи за Конституцією від 29 квітня 1918 р.?

1) виборці не менше 50 тис. осіб

2) органи міського самоврядування, що налічували не менше 50 тисяч осіб

Рада Народних Міністрів

4) Генеральний суд

5) Президент УНР

Виборці не менше 100 тисяч осіб

Органи міського самоврядування, що налічували не менше 100 тисяч осіб

 

Які нації, що населяли територію Української Народної Республіки, мали право на національно-персональну автономію на основі Конституції 29.04.1918 р.?

Євреї

2) білоруси

3) чехи

4) молдавани

5) греки

Росіяни

Поляки

 

На який термін у випадку державної конечності (під час війни або військових заворушень) регулювалося обмеження та призупинення громадянських прав і свобод за Конституцією УНР 29.04.1918 р.?

1) два місяці

Три місяці

3) один місяць

4) шість місяців

5) дванадцять місяців

 

Яку назву носив уряд Української Держави гетьмана П. Скоропадського?

Рада Міністрів

2) Рада Народних Міністрів

3) Кабінет Міністрів

4) Генеральний секретаріат

5) Державний Секретаріат

 

Яким законом в період Гетьманату визначався державний устрій України?

Законом про тимчасовий державний устрій України

2) Тимчасовим основним законом про державну самостійність українських земель

3) Статутом про державний устрій, права і вольності

4) Грамотою до всього українського народу

5) Основним законом „Самостійної України” спілки народу українського

 

Назвіть вищу судову і адміністративну інстанцію Української Держави гетьмана П. Скоропадського

1) Генеральний Суд

2) Вищий судовий та адміністративний трибунал

Державний Сенат

4) Верховний Суд

5) Вищий адміністративний суд

 

Назвіть вищу посадову особу, що очолювала губернії в період правління гетьмана П. Скоропадського

Губернський староста

2) повітові старости

3) губернські комісари

4) губернські думи

5) губернські земські начальники

 

Назвіть низові суди І інстанції в Українській державі П. Скоропадського

Мирові суди

2) повітові суди

3) губернські суди

4) з’їзди мирових судів

5) мирові окружні суди

 

Хто призначав суддів мирових судів Української держави гетьмана П. Скоропадського?

1) міністр внутрішніх справ

Міністр юстиції

3) державний секретар судівництва

4) народний комісаріат юстиції

5) народний міністр юстиції

 

 

 

На основі якої виборчої системи відбулися вибори до складу Трудового Конгресу?

Куріальної системи

2) пропорційній системі

3) змішаної системи

4) мажоритарної системи

5) мажоритарної системи пропорційної більшості

 

Яку назву носив уряд Української Народної Республіки в період Директорії?

1) Рада Міністрів

Рада Народних Міністрів

3) Рада Народних Комісарів

4) Державний Секретаріат

5) Народний Секретаріат

 

Який орган за законом „Про форму влади в Україні” виконував повноваження вищого органу влади в Україні?

1) Рада Народних Комісарів

2) Рада Міністрів

Директорія

4) Сенат

5) Державний Секретаріат

 

Назвіть вищу посадову особу, що очолювала губернії в період Директорії

Губернський комісар

2) губернський староста

3) губернатор

4) губернський земський начальник

 

Яку назву носили українські добровільні військові формування у складі Австро-Угорської армії у роки Першої світової війни 1914–1918 рр.?

1) Українська дивізія

2) Сердюцька дивізія

Українські Січові Стрільці

4) Українська Галицька Армія

5) Галицько-Буковинський курінь

 

Які українські землі увійшли до складу ЗУНР?

1) повіти Холмщини

2) повіти Підляшшя

Повіти Галичини

Комітети Закарпаття

5) повіти Волині

Повіти Буковини

7) повіти Полісся

 

Яку державу відвідував гетьман П. Скоропадський з офіційним візитом у вересні 1918 р.?

Німеччину

2) Австро-Угорщину

3) Білорусію

4) Польщу

5) Болгарію

 

Які державні українські університети було утворено в українських містах в період правління гетьмана П. Скоропадського?

1) Одеський університет

Кам’янець-Подільський університет

3) Харківський університет

4) Таврійський університет

5) Волинський університет

Київський університет

7) Чернігівський університет

 

Які органи місцевого самоврядування могли розпускати губернські старости в період правління Гетьмана П.Скоропадського?

Земські збори

Земські управи

3) міські ради

4) сільські ради

5) губернські ради

Сільські думи

7) волосні думи

 

Які науково-освітні та культурні заклади були засновані в Україні у період правління Гетьмана П. Скоропадського?

1) Київський політехнічний інститут

2) Національний музей

Українська Академія наук

Київський університет

Кам’нець-Подільський університет

6) Державний музей ім.Т.Шевченка

7) Національний театр ім. І.Франка

 

Назвіть вищі органи влади, що створювалися на основі закону „Про Державну Народну Раду УНР” 1920 р.

Державна Народна Рада

2) Трудовий конгрес

3) Державний Сенат

4) Рада Народних Комісарів

5) Народний Секретаріат

6) Державний Секретаріат

Директорія

 

Назвіть кому належала виконавча, законодавча і судова влада за Конституцією УНР 29 квітня 1918 р.?

1) Сейму

2) Державній Раді

Всенародним Зборам

4) Судовому Сенату

Генеральному Суду

Раді Народних Міністрів

7) Раді Народних Комісарів

 

 

Які суди входили до судової системи Української держави Гетьмана П.Скоропадського за законом від 08.08. 1918 р.?

1) міські суди

Мирові суди

3) повітові суди

4) обласні суди

5) окружні суди

6) судовий сенат

7) найвищий суд

 

Які суди входили до судової системи в період Центральної Ради?

1) Вищий адміністративний суд

2) Місцевий суд

3) Генеральний суд

4) Найвищий суд

Апеляційний суд

6) Конституційний суд

7) Окружний суд

 

Хто призначав уряд в період правленні Гетьмана П.Скоропадського?

1) Державний Сенат

2) Сейм

3) Державна Рада

Гетьман

5) Установчі збори

 

Назвіть суди, що входили до судової системи УРСР

1) Верховний суд СРСР

Верховний суд УРСР

3) Місцевий суд

4) Конституційний суд

5) обласні суди

6) апеляційні суди

7) районні народні суди

 

Які місця мали спеціальний статус за Конституцією 1978 р.?

1) Сімферополь

2) Харків

3) Одеса

Севастополь

5) Донецьк

Київ

7) Керч

 

Які суди розглядали господарські спори за Конституцією 1978 р.?

1) господарські суди

2) адміністративні суди

3) місцеві суди

4) апеляційні суди

Арбітражні суди

 

 

 

Представники яких партій були обрані ІІ Всеукраїнським з’їздом Рад до складу ЦВК?

Більшовики

2) націонал-демократи

3) конституційні демократи

Ліві есери

5) соціалісти

6) християнські демократи

7) соціалісти-федералісти

 

Хто очолював адміністративну владу на місцях в період Директорії УНР?

Волосні комісари

Повітові комісари

3) повітові старости

4) окружні старости

5) губернські старости

Губернські комісари

7) окружні комісари

 

Які комісії з функціями вищих органів влади утворила Українська Національна Рада у жовтні 1918 р.?

Загальна

Для Галичини і Закарпаття

3) для Волині і Полісся

4) особлива

Для Буковини

6) для Наддніпрянської України

7) закордонну

 

З ким С.Петлюра підписав договір у 1920 р. про боротьбу з більшовиками?

1) Денікіним

2) Врангелем

3) Францією

Польщею

5) Румунією

 

Коли було утворено Українську Національну Раду ЗУНР?

1) жовтень 1917 р.

2) листопад 1917 р.

3) вересень 1918 р.

Жовтень 1918 р.

5) листопад 1918 р.

 

Хто очолив Українську Національну Раду ЗУНР?

1) Є.Коновалець

Є.Петрушевич

3) К.Левицький

4) В.Бачинський

5) Ю.Романчук

 

Коли було проголошено Українську державу на українських землях, що входили до складу Австро-Угорщини?

1) 1 жовтня 1918 р.

2) 18 жовтня 1918 р.

Листопада 1918 р.

4) 13 листопада 1918 р.

5) 1 грудня 1918 р.

 

Яку назву носив уряд ЗУНР?

Державний Секретаріат

2) Народний Секретаріат

3) Рада Народних Міністрів

4) Рада Народних Комісарів

5) Рада Народних Представників

 

Хто був першим керівником уряду ЗУНР?

1) С. Голубович

2) В. Винниченко

3) Є.Петрушевич

К.Левицький

5) В.Бачинський

 

З кількох артикулів складався „Тимчасовий основний засіб про державну самостійність українських земель бувшої Австро-Угорської монархії?

1) 15

2) 10

3) 5

4) 9

5) 12

 

Яка форма правління існувала в ЗУНР протягом листопада 1918 – травня 1919 р.?

Парламенська республіка

2) президенська республіка

3) парламенсько-президенська республіка

4) президенсько-парламенська республіка

5) монархія

 

Хто у ЗУНР очолював державну виконавчу владу на місцях?

1) Народний секретар

2) урядовий комісар

Повітовий комісар

4) народний комісар

5) повітовий староста

 

Які українські землі входили до складу ЗУНР?

1) Волинь

2) Полісся

Закарпаття

4) Слобожанщина

Галичина

Буковина

7) Закарпаття

 

Яке місто було тимчасовою столицею ЗУНР січень – червень 1919 р.?

1) Львів

2) Стрий

3) Тернопіль

Станіслав

5) Золочів

 

Який Вищий орган влади ЗУНР виконував функцію колегіального глави держави з січня по червень 1919 р.?

1) Президія УНР

Виділ УНР

3) Державний Секретаріат

4) Комісії УНР

5) Народний Секретаріат

 

Хто забезпечував охорону правопорядку у ЗУНР?

1) Державна варта

2) поліція

Державна жандармерія

4) Служба безпеки

5) Державна охорона

 

Який Вищий законодавчий орган влади ЗУНР мав створюватися на основі виборчого закону від березня 1919 р.?

Сейм

2) Верховна Рада

3) Народна Рада

4) Установчі Збори

5) Сенат

 

Назвіть найвищу судову інстанцію ЗУНР.

1) Сенат

2) Верховний Суд

3) Генеральний Суд

Найвищий державний Суд

5) Найвищий державний трибунал

 

Який суд ЗУНР тимчасово виконував функції Найвищого Суду до завершення війни?

1) Генеральний Суд

2) СенатПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.144.31 (0.011 с.)