Частина 2. Правила проведення всеукраїнських та міжнародних заходівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Частина 2. Правила проведення всеукраїнських та міжнародних заходів 

1.1. Міжнародний захід- це захід, в якому беруть участь представники двох або більше

держав.

1.2. Всеукраїнський захід – це захід, який був анонсований як всеукраїнський і в якому беруть участь представники не менше, ніж двох місцевих осередків Асоціації. Не вважається всеукраїнським захід, який анонсований як локальний, але в ньому взяли участь представники двох і більше місцевих осередків Асоціації

 

1.3. Ініціатива з проведення всеукраїнського чи міжнародного заходу може надходити від членів ELSA.

 

 

1.4. Всеукраїнські та міжнародні заходи проводяться виключно за попереднім затвердженням заходу Національним Правлінням. Попередній розклад проведення всеукраїнських та міжнародних заходів узгоджується під час передачі повноважень Національного Правління.

 

1.5. Організаційний комітет разом із Локальним Офіцером розробляє і подає Національному Правлінню для погодження не пізніш як за 3 місяці до дня проведення заходу документи, що містять наступну інформацію:

- Event Specification Form;

- концепція заходу;

- детальний план проведення заходу;

- попередній бюджет заходу;


- попередній складорганізаційного комітету зконтактами і розподілом обов’язків;

- засоби поширення інформації про захід, та розроблені макети

маркетингових матеріалів з інформацією про захід;

- попередній список можливих експертів;

- попередній список можливих спонсорів/донорів.

1.5.1. Концепція заходу повинна містити:

- тему;

- дату;

- місце проведення;

- мету;

- короткий опис заходу ( формат,проблематика, актуальність, потенційні партнери та цільова аудиторія);

- очікувані результати;

- умови участі.

1.5.2. План повинен складатися у наступній формі:

 

 

Завдання Дії Результат Відповідальна особа Час
           

 

1.6. Організаційний комітет – це група відповідальних осіб, які безпосередньо організовують захід і відповідають за якість його проведення.

 

1.6.1. До складу організаційного комітету входять:

- голова організаційного комітету, який є відповідальним за координацію діяльності Організаційного комітету та фандрайзинг. Є відповідальною особою за якість проведення заходу перед Національним Правлінням;

- особа, відповідальна за наукову цінність заходу (розробканаукової програми, пошук експертів тощо);

- особа, відповідальна за просування заходу серед визначеноїцільової аудиторії (підготовка маркетингових матеріалів, залучення ЗМІ, розповсюдження інформації про захід;

- особа, відповідальна за логістику (місце проведення, проживання, харчування, трансфер учасників);

- особа, відповідальна за фінанси (складення попереднього та кінцевого бюджетів, складення фінансової звітності після проведення заходу);

- особа, відповідальна за організацію дозвілля (екскурсії, вечірки).

1.6.2. Голова Організаційного комітету інформує Національне Правління про склад Організаційного комітету, а також про його зміни.

1.6.3. Організаційний комітет має виключне право відбору учасниківзаходу, а також здійснювати щодо них наступне:

- інформувати аплікантів про результати відбору учасників заходу;

- забезпечувати учасників необхідною інформацією стосовно візи, страхування та інших вимог необхідних для перебування на території України;

- забезпечувати учасників базовою інформацією про Асоціацію;

- забезпечувати інформацією про обов’язки учасників заходу.

1.6.4. Організаційний комітет має безпосереднє та виключне право встановлювати партнерські відносини з експертами (S&C Speakers Form).

А також:

- забезпечувати інформацією про обов’язки експерта заходу;

- забезпечувати експертів базовою інформацією про Асоціацію;

1.7. Підготовка до проведення заходу здійснюється із обов’язковим дотриманням загальних принципів та стандартів діяльності, закріплених в Decision Book ELSA International.

 

1.8. При підготовці заходу організаційний комітет керується чинним законодавством України, Статутом Асоціації, Книгою Рішень, та іншими документами Асоціації.

1.9. Умови відміни проведення заходу:

- відсутність необхідного фінансування заходу не менш як за три тижні до проведення заходу;

- кількість учасників на момент закінчення дедлайну не перевищує 1/3 запланованої кількості учасників;

- неподання Національному правлінню документів, передбачених у п. 1.5 р.III Книги Рішень, менш як за 3 місяці до проведення заходу.

 

1.10. Інформація про проведення всеукраїнського та міжнародного заходу повинна бути розміщена на вебсайті Асоціації та розповсюджена по розсилці ELSA Україна чи ELSA International, а також розміщена на офіційних сторінках у соціальних мережах в залежності від статусу заходу не пізніше, як за 2 місяці до дня проведення заходу.

1.11. Оплата участі у Всеукраїнському чи міжнародному заході не може перевищувати граничної суми встановленої у Книзі Рішень ELSA International.

 

1.11.1. Оплата участі у заході обов’язково включає:

- проживання;

- харчування;

- адміністративні витрати.

 

1.12 Після проведення локального, національного або міжнародного заходів в двотижневий термін організаційний комітет надсилає Віце – президенту з семінарів та конференцій Національного Правління звіт у електронному вигляді та фото звіт, а протягом трьох днів після проведення заходу пост-реліз - Віце – президенту з маркетингової діяльності

ІV. Рішення стосовно Програми обміну міжнародними студентськими стажуваннями

 

1. Преамбула

 

 

1.1. Програма обміну міжнародними студентськими стажуваннями (далі – Програма) – один з ключових напрямків діяльності ВГО «Європейська Асоціація Студентів Права Україна», який надає студентам-правникам та молодим юристам можливість пройти стажування, пов’язане з діяльністю у сфері права, в іноземній країні.

 

1.2. Метою Програми є розвиток міжнародного світогляду, професійних та мовних навичок студентів-правників та молодих юристів.

 

1.3. Основними завданнями Програми є пошук стажувань, пошук стажерів, прийняття стажера та оцінювання виконання цих процесів.

 

 

Частина 1. Основні поняття

 

1.1. Заявник– член ELSA Україна, який заповнив Аплікаційну форму студента.

 

1.2. Учасник Програми– заявник, Аплікаційна форма студента якого була належним чином підтверджена.

 

1.3. Форми, що використовуються в Програмі– форми, що затверджені належним чином та діють на Міжнародному рівні Асоціації.

 

1.4. Аплікаційна форма студента– форма, що містить анкетні дані та заповнюється членом ELSA для участі у Програмі.

 

 

1.5. Форма роботодавця- форма, що є контрактом між ELSA та роботодавцем, і заповнюється роботодавцем для ініціювання стажування.

 

1.6. Оцінювальна форма стажера/роботодавця- форми, які заповнюються стажером/роботодавцем, та використовуються для оцінювання якості проходження/проведення стажування.

 

1.7. Погоджувальна форма стажера/роботодавця- форми, які заповнюються стажером/роботодавцем та надають згоду на проходження/проведення стажування.

 

Частина 2. Стажування

 

 

1. Загальні положення про стажування

1.1. Ціллю стажування є надання студенту:

1.1.1. позитивного практичного досвіду;

1.1.2. практичнихнавичоквіноземномусередовищі;


1.1.3. можливостіпізнанняновогосоціальноготакультурногосередовища;

1.1.4. можливості застосовувати отриманні в процесі навчання професійні знання та навички;

1.1.5. можливості розвитку та вдосконалення іноземних мов;

1.1.6. можливостівивчитинавласномудосвідіособливостіюридичної

діяльності в країнах з іншими правовими системами.

 

1.2. Стажування є міжнародними та може тривати від 2 тижнів до 2 років.

 

1.3. Стажування є оплачуваними. Заробітна платня має забезпечувати загальні життєві потреби стажера протягом часу стажування.

 

 

1.4. Роботодавець ініціює стажування шляхом заповнення Форми роботодавця.

 

Неоплачувані стажування

 

 

2.1. Стажування може бути неоплачуваним у випадку, коли:

2.2.1. Локальна чи Національна група, яка організовує стажування, забезпечує стажера житлом та харчуванням або самостійно покриває витрати стажера.

2.2.2. Роботодавець, який ініціює стажування, у своїй діяльності здебільшого залучає волонтерів, або - якщо йому згідно із законодавством заборонено сплачувати стажеру заробітну платню. В цьому випадку Національна чи Локальна група повинна знайти кошти для забезпечування стажера достатньою компенсацією та/або житлом.

2.2.3. Міжнародне правління ELSA приймає рішення, чи переважає користь від проходження стажування факт відсутності оплати для членів Асоціації.

 

3. Стажування в інституціях

 

 

3.1. Інституціями є міжнародні урядові та неурядові організації чи установи.

 

3.2. Стажування в інституціях завжди є міжнародним, незважаючи на те, з якої країни подаються учасники на проходження стажування.

 

3.3. Стажування в політичних організаціях забороняється.

 

Пошуки стажування

 

 

4.1. Кожна локальна група може здійснювати пошуки стажування лише в межах свого міста або області. Якщо ж локальна група бажає здійснювати пошук стажування за межами свого міста або області, то вона повинна отримати дозвіл локальної групи, в межах якої буде здійснюватися пошук, або дозвіл Національного правління ELSA Україна.

 

4.2. Якщопошукстажуванняздійснюєтьсязамежамикраїни, тодінеобхідноотримати дозвіл Локальної групи, а за її відсутності - Національного правління відповідної країни.

 

 

4.3. У разі, якщо локальною групою було виявлено потенційного учасника програми або роботодавця у межах міста чи області іншої локальної групи, Віце-президент STEP місцевого правління зобов’язаний у 7-денний термін повідомити належну локальну групу.

 

4.4. Локальні групи можуть здійснювати пошук стажувань в межах міст чи областей, на які не пошиюється юрисдикція інших локальних груп, з попереднім узгодженням з Нацціональним Правлінням.

 

4.5. У разі, якщо локальною групою було виявлено потенційного учасника програми або роботодавця у межах міста чи області іншої локальної групи, Віце-президент STEP місцевого правління зобов’язаний у 7-денний термін повідомити належну локальну групу.

 

Частина 3. Заявники

 

Загальні положення

 

 

1.1. Кожний студент або молодий юрист, який має намір взяти участь у

Програмі, має бути членом ELSA.

 

Заява

 

 

2.1. Член ELSA, який бажає взяти участь у Програмі, має заповнити аплікаційну форму студента та сплатити внесок за участь у сумі 50 гривень на рік. Ця сума сплачується до бюджету відповідної локальної групи та використовується для цілей розвитку Програми у спосіб, визначений Правлінням відповідної локальної групи.

 

2.2. Член ELSA стає учасником Програми з моменту підтвердження його Аплікаційної форми студента Віце-президентом з Програми обміну студентськими стажуваннями ELSA Україна.

 

2.3. Перед підтвердженням Аплікаційної форми студента Віце-президент з Програми обміну міжнародними студентськими стажуваннями ELSA Україна або локальний Віце-президент з Програми обміну міжнародними студентськими стажуваннями має переконатися у відповідності вказаних у формі даних дійсності та у сплаті заявником внеску за участь у Програмі.

 

2.4. У разі необхідності заявник повинен документально чи іншим чином підтвердити вказані в Аплікаційній формі студента дані.

2.5. Локальні групи є відповідальними за прийняття Аплікаційних форм та інших документів, що підтверджують відповідність дійсності вказаних у формі даних.

 

2.6. Подання Аплікаційної форми не є гарантією обрання особи на проходження стажування.

 

Процес відбору

 

 

3.1. Міжнародне правління ELSA здійснює перевірку всіх Аплікаційних форм з метою відбору найбільш підходящих осіб для участі в стажуванні.

 

 

3.2. Учасник може взяти участь одночасно у відборі на три стажування. У випадку його обрання на два та більше стажування, учасник має обрати одне з них.

 

3.3. До закінчення процесу відбору будь-який попередній контакт між учасниками Програми та роботодавцем заборонений.

 

3.4. Міжнародне правління ELSA надсилає Аплікаційні форми обраних учасників Локальним та відповідним Національним групам.

 

Обрання стажера

 

 

4.1. Роботодавець особисто обирає стажера.

 

4.2. Роботодавець інформує приймаючу групу про обрання стажера.

 

4.3. Приймаюча група негайно повідомляє про обрання стажера

МіжнародномуправліннюELSA.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.223.5 (0.015 с.)