Делегування права голосу однією Локальною Групою іншійМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Делегування права голосу однією Локальною Групою іншій 

 

2.1. Проксі – документ, що підтверджує передачу права голосу однієї Локальної групи (довірителя) до іншої Локальної групи (представника), попередньо узгодивши свої позиції щодо всіх питань, які виносяться на розгляд Загальними Зборами.

 

2.2. Проксі надається в разі від’їзду довірителя з Загальних Зборів раніше, ніж закінчується останнє пленарне засідання, і у разі, якщо на порядку денному залишились питання, котрі потребують голосування.

 

2.3. Проксі може надаватися тільки Локальній групі, яка має право голосу на

ЗагальнихЗборах.

 

2.4. Проксі надається у вільній простій письмовій формі і підписується Головою делегації-довірителя.

 

2.5. Локальна група, якій надали проксі, має право від імені довірителя:

2.5.1. голосуватиповсіхпитаннях, щовиносятьсянарозглядЗагальних

Зборів, у порядку відкритого голосування;

2.5.2. голосуватиповсіхпитаннях, щовиносятьсянарозглядЗагальних

Зборів, у порядку таємного голосування.

 

2.6. Локальна група, якій надали проксі, не має права:

2.6.1. виступати стосовно будь-яких питань від імені довірителя;

2.6.2. розголошуватиінформаціюпропозиціюдовірителястосовнопитань,

поставлених на відкрите чи таємне голосування, а також будь-яких інших питань;

2.6.3. задавати запитання від імені довірителя кандидатам, номінації яких оголошені Виборчою комісією.

 

3. Вибори членів Національного Правління

3.1. Вибори членів Національного Правління (далі в цьому розділі Правління) проводяться на Весняному Національному Конгресі (далі в цьому розділі – Конгрес).

Вибори на Осінньому або Позачерговому Національному Конгресі проводяться у випадках, передбачених пп. 3.17, 3.18.

3.2. Одна особа не може претендувати більш ніж на одну посаду одночасно.

3.3. Обрання трьох членів Виборчої Комісії проводиться на першому пленарному засіданні Конгресу шляхом відкритого голосування. Членами Виборчої Комісії стають ті три особи, що набрали найбільшу кількість голосів.

Якщо на одне і теж місце у Виборчий Комісії претендує дві або більше особи з однаковою кількістю голосів, то серед останніх проводиться повторне голосування.

Голова Виборчої Комісії обирається членами Виборчої Комісії зі свого складу шляхом відкритого голосування.

3.4. Виборча Комісія проводить реєстрацію кандидатів на посади, які вчасно подали заяви про висування своїх кандидатур, а також аплікаційних форм (резюме, досвід організаційної діяльності в Асоціації, програму діяльності на посаді) у кількості, що відповідає кількості делегацій Локальних груп, присутніх на Конгресі. Зазначені документи подаються Виборчій Комісії до 23 год. 59 хв. дня, що передує дню виборів.

3.5. Вибори починаються з оголошення Виборчою Комісією всіх отриманих номінацій.

Кожен кадидат на посаду має 5 хвилин на презентацію перед Конгресом. Після презентації Конгрес має 10 хвилин на опитування кандидата.

Кандидат на ту ж саму посаду не може знаходитися в приміщенні, у якому проводиться презентація його опонентом.

Під час презентації та опитування кандидата ніхто не може залишати приміщення або входити до приміщення, в якому проводиться презентація.

3.6. Члени Асоціації, які особисто не присутні на Конгресі, можуть брати участь у виборах у режимі відеоконференції за допомогою засобів зв’язку.

Такі кандидати повинні надіслати на електронну пошту Голови Виборчої Комісії або Генерального Секретаря Асоціації підписані та відскановані заяви про висування своїх кандидатур, а також інші документи, передбачені п. 3.4, до 23 год. 59 хв. дня, що передує дню виборів.

Генеральний Секретар поширює зазначені документи одразу ж після отримання за допомогою всеукраїнської електронної розсилки, а також повідомляє організаційний комітет Конгресу про необхідність підготовки технічних засобів для проведення відеоконференції.

3.7. Після проведення презентацій програм діяльності кандидатів на посади проводиться таємне голосування шляхом подання бюлетенів. Генеральний Секретар Асоціації обмінює картки для голосування на бюлетені для голосування. Після опускання бюлетенів в урну для голосування Генеральний Секретар повертає картки для голосування.

3.8. Після процедури опускання бюлетенів Виборча Комісія разом із спостерігачами видаляється до окремого приміщення для підрахунку голосів. Під час підрахунку голосів ніхто не може входити чи виходити з приміщення, де такий підрахунок проводиться.

Результати підрахунку голосів фіксуються у протоколі, який підписується усіма члена виборчої комісії.

Спостерігачами не можуть бути кандидати на посади, а також члени чинного Правління. Спостерігачі не мають права користуватися електронними пристроями зв’язку, спілкуватися з членами Виборчої Комісії, давати їм будь-які поради, допомагати у підрахунку голосів тощо.

Після підрахунку голосів спостерігачі за домовленістю між собою відправляють свого представника, який перед оголошенням результатів виборів, доповідає Конгресу про наявність чи відсутність порушень процедури підрахунку голосів.

Всі інші спостерігачі залишаються поза межами приміщення, в якому відбувається пленарне засідання Конгресу, до оголошення результатів виборів.

3.9. Повністю недійсним вважається весь бюлетень:

3.9.1. на якому не зазначено прізвище та (або) відсутній підпис Генерального Секретаря;

3.9.2. якщо зроблено більш як одну позначку навпроти прізвища кандидата;

3.9.3. якщо не поставлено жодної позначки;

3.9.4. якщо неможливо з інших причин встановити зміст волевиявлення.

3.10. У разі виникнення сумнівів у членів Виборчої Комісії щодо дійсності бюлетеня питання вирішується Виборчою Комісією шляхом голосування. Перед голосуванням кожен член Виборчої Комісії має право особисто оглянути бюлетень. Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі.

3.11. Кандидат на посаду вважається обраним на цю посаду, якщо він набрав більше ніж половину голосів у таємному голосуванні.

Якщо ніхто з кандидатів на одну посаду не набрав більше половини голосів, то проводиться другий тур таємного голосування між двома кандидатами на одну посаду, що набрали найбільшу кількість голосів.

3.12. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо обрано хоча б чотири члени Правління.

У разі наявності вакантних посад членами новообраного Правління призначаються Директори за напрямками.

3.13. Результати виборів оголошує Голова Виборчої Комісії.

Протокол та підраховані бюлетені передаються Генеральному Секретарю для зберігання протягом 5 років.

3.14. Результати виборів можуть бути оскаржені до Виборчої Комісії. Виборча комісія приймає рішення щодо оскарження результатів виборів більшістю голосів.

3.15. Дії або бездіяльність Виборчої Комісії можуть бути оскаржені до Конгресу. В такому випадку Конгрес голосує про внесення даного питання до порядку денного. Конгрес має право ставити запитання щодо предмету оскарження Виборчій Комісії та спостерігачам, а також визнавати вибори недійсними шляхом відкритого голосування.

У разі визнання Конгресом виборів недійсними, в той же день проводяться повторні вибори. Генеральному Секретарю надається час для виготовлення нових бюлетенів.

Повторні вибори проводяться у загальному порядку, передбаченому для виборів Правління.

3.16. Якщо вибори відбулися, та не було обрано Президента, то його обов’язки виконує Генеральний Секретар.

Якщо вибори відбулися та ані Президента, ані Генерального Секретаря не було обрано, то члени новообраного Правління обирають зі свого складу шляхом відкритого голосування звичайною більшістю голосів виконуючого обов’язки Президента.

3.17. У випадку обрання менш ніж чотирьох членів Правління, вибори Правління переносяться на Осінній або Позачерговий Національний Конгрес. Чинне Правління продовжує виконувати свої обов’язки до виборів нового Правління.

3.18. На Осінньому або Позачерговому Національному Конгресі проводяться вибори на вакантні посади членів Правління.
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 44.192.254.246 (0.017 с.)