Стратегічні цілі діяльності ВГО «ЕЛСА Україна» до 2018 рокуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Стратегічні цілі діяльності ВГО «ЕЛСА Україна» до 2018 року 

 

Внутрішня структура

 

1.1 ELSA має зосереджуватися на людських ресурсах

 

- ELSA Україна має створити Національну Асоціацію Тренерів

- ELSA Україна має впровадити єдину стратегію тренінгів

- ELSA Україна має створити Стратегію людських ресурсів та впровадити ії на рівні локальних груп

 

1.2.ELSA Україна має на меті покращення рівня управління навичками

- ELSA Україна має створити он-лайн архів, який буде містити Книгу Рішень ELSA Україна, Статут ELSA Україна, національні посібніки, презентації.

- ELSA Україна має організувати захід з передачі повноважень (загальний та/або за напрямками) до початку повноважень новообранного Національного Правління

- ELSA Україна та кожна локальна група має створити базу даних Зовнішніх зв’язків

 

1.3.ELSA Україна має покращити рівень комунікації в мережі

 

- ELSA Україна має розповсюджувати інформацію за допомогою національної розсилки, соціальної мережі та у щорічному журналі “Intellex”

 

2.Професійний та академічний розвиток студентів-правників та молодих юристів

 

 

2.1. ELSA Україна має покращити якісний рівень міжнародних студентських стажуваннь та підвищити рівень обізнаності у мережі

 

- ELSA Україна має організовувати не менш ніж 2 міжнародних стажування за рік

- ELSA Україна має підвищити рівень аплікантів(кількість учасників програми) на стажування на 10% кожного року

 

2.2. ELSA Україна має підвищити рівень обізнаності мережі про Права Людини

- ELSA Україна має розробити власну програму заходів з Прав Людини

- ELSA Україна має щорічно організовувати ELSA Day, де у якому має брати участь кожна локальна група

 

2.3. ELSA Україна має підвищити рівень обізнаності Міжнародної Фокусної програми серед членів Асоціації, а також серед партнерів ELSA Україна.

2.4. ELSA Україна має сприяти імплементації Міжнародної Фокусної програми у своїй діяльності та документах.

- ELSA Україна має організувати якнайбільшу кількість стажувань у сфері Міжнародної Фокусної програми

ELSA Україна має на меті розширення можливості правової освіти за допомогою ELSA

- ELSA Україна має направити свою діяльність на організацію навчальних судових дебатів на всіх рівнях

- ELSA Україна має на меті організацію заходів для підвищення рівня теоретичних та практичних знань та навичок студентів-правників та молодих юристів

- ELSA Україна має організувати принаймні одну літню правову школу на рік

 

 

3. Міжнародність

 

 

3.1. ELSA Україна має запроваджувати міжнародний аспект у якомога більшій кількості національних та локальних заходів

3.2. ELSA Україна має зосереджуватися на просуванні міжнародних обмінів між ELSA-групами у Мережі та на покращенні організації таких заходів

3.3. ELSA Україна має сприяти покращенню рівня володіння юридичною англійською мовою

4.Зовнішні відносини

 

 

4.1 ELSA Україна має покращувати кооперацію з іншими організаціями та установами:

- ELSA Україна має покращувати співпрацю з Радою Європи

- ELSA Україна має покращувати співпрацю з міжнародними студентськими організаціями

- ELSA Україна має збільшувати кількість партнерів у програмі STEP та делегацій, покращувати якість партнерських відносин, які існують, та прагнути до встановлення довгострокових відносин із партнерами

- ELSA Україна має збільшити кількість спільних проектів з партнерськими організаціями

- ELSA Україна має встановити довгострокові відносини з університетами

ІІ. Рішення стосовно Наукової діяльності

Частина 1. Вступ

 

 

Загальні положення

 

1.1. Наукова діяльність є одним з ключових напрямків діяльності Асоціації.

 

1.2. Наукова діяльність – це заходи, спрямовані на прямий внесок в розвиток правової освіти та практичного навчання студентів права та молодих юристів, через створення Асоціацією можливостей для їх професійного зростання в дусі критичного діалогу та науково-дослідницької співпраці між представниками різних правових систем та культур.

 

1.3. Наукова діяльність має таку структуру: Правові публікації, Правові дослідження, Поєднання теорії та практики.

 

 

1.4. Заходи в сфері Наукової діяльності: Конкурси есе, Науково-дослідницькі групи, Конкурси судових дебатів, Зустрічі з практикуючими юристами, а також інші заходи спрямовані на розвиток науково-практичних здібностей студентів та молодих юристів.

 

Частина 2. Заходи в сфері наукової діяльності

 

 

Правові публікації

 

 

1.1.Загальні положення

 

1.1.1. Основна мета конкурсів есе – підвищення зацікавленості студентів-

правниківтамолодихюристівуправовихдослідженнях.

1.1.2. Конкурси есе спрямовані на підготовку студентів-правників та молодих юристів до спеціалізованих форм письмової комунікації, які необхідні в юридичній професії.

 

1.1.3. Есе є коротким викладом особистої точки зору автора на правову тему.

 

1.1.4. В оцінці творів журі буде керуватися такими критеріями, як зрозумілість, стислість,переконливість і відповідність з об'єктивними стандартами, які розвивалися в правовійпрофесії.

 

1.1.5. Щорічний конкурс есе пов'язаний з темою Міжнародної Фокусної

Програмимаєбутиорганізований.

 

1.2. Зобов’язання офіцерів Локальних правлінь:

 

1.2.1. Сприяти участі студентів-правників та молодих юристів у прийнятті участь в організації конкурсів есе.

 

1.2.2. Надавати інформацію про тему, правила, терміни, структуру, нагороди, коротку оцінку та маркетингові матеріали Віце-президенту з наукової діяльності Національного Правління

 

1.2.3. Підтримувати і заохочувати проведення щорічного конкурсу есе на тему Міжнародної ФокусноїПрограми

 

 

Зобов’язання Віце-президента з Наукової діяльності Національного

Правління:

 

 

1.3.1. Забезпечити необхідними навчальними матеріалами та інформацію про те, як організовувати конкурси есе у локальних групах

1.3.2. Збірінформаціїпроконкурсиесе, організованихлокальнимигрупамиі

передавати їх ELSA International

1.3.3. Приорганізаціїконкурсівнакращийтвір-есеВіце-президентзНаукової

діяльності Національного Правління повинен діяти відповідно до зобов’язань локальних груп

1.3.4. Підтримка і заохочення щорічного конкурсу есе на тему Міжнародної

ФокусноїПрограми

 

Правові дослідження

 

2. Науково-дослідницькі групи ELSA

 

Загальні положення

 

2.1.1. Основна мета Науково-дослідницьких груп – підвищення рівня обізнаності студентів та молодих юристів про різні правові ситеми через надання можливостей для наукових досліджень у дусі критичного діалогу та наукової співпраці.

 

2.1.2. Науково-дослідницькі група – це група студентів та молодих юристів, які здійснюють науково-правове дослідження з обраної тематики в встановлені терміни, під керівництвом наукового керівника та куратора групи.

 

2.1.3. Науково-дослідницька група може функціонувати на локальному, національному та міжнародному рівні.

 

2.1.4. Наслідком діяльності Науково-дослідницької групи є оформлення звіту та представлення результатів дослідження на конференціях, круглих столах, публікації в друкованих та Інтернет виданнях.

 

2.2. Зобов’язання офіцерів Локальних правлінь:

 

2.2.1. Популяризувати мережу ELSA як платформу для науково-правових досліджень серед студентів та молодих юристів.


2.2.2. Здійснювати допомогу в створенні та функціонуванні науково- дослідницьких груп шляхом поширення інформації про активні групи, пошуку кураторів та наукових керівників.

 

2.2.3. Забезпечувати науково-дослідницькі групи Legal Research Group Form та Legal Research Group Evaluation Form, напрявляти належно заповнені форми Національному правлінню та інформувати Національне правління про результати досліджень.

 

2.2.4. Здійснювати допомогу в презентації результатів досліджень.

 

2.3. Зобов’язання Віце-президента з Наукової діяльності Національного правління:

 

2.3.1. Популяризувати мережу ELSA як платформу для науково-правових досліджень серед студентів та молодих юристів.

 

2.3.2. Поширювати інформацію про активні Науково-дослідницькі групи та допомагати в пошуку кураторів та наукових керівників.

 

2.3.3. Забезпечувати Локальні групи Legal Research Group Form та Legal Research Group Evaluation Form, напрявляти належно заповнені форми Міжнародному правлінню.

 

2.3.4. Здійснювати допомогу в презентації результатів досліджень.

 


 

 

Конкурси судових дебатів


Поєднання теорії і практики


 

Основна мета Конкурсів судових дебатів – запровадження високих стандартів розвитку практичного навчання та підвищення професійних

знань і умінь студентів-правників.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.212.116 (0.022 с.)