Визначення Книги Рішень Загальних Зборів ВГО «ЕЛСА Україна»Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Визначення Книги Рішень Загальних Зборів ВГО «ЕЛСА Україна»І. Загальні положення

 

 

Визначення Книги Рішень Загальних Зборів ВГО «ЕЛСА Україна»

 

 

Книга Рішень Асоціації – це кодифікація усіх рішень, прийнятих найвищим органом ВГО «ЕЛСА Україна» - Загальними Зборами Асоціації.

 

Назва ELSA

 

Скорочена назва національної/локальної групи пишеться наступним чином:

«ELSA» – англійськоюмовою, назва«Міста/Країни/Республіки», дерозташована

група – українською. Наприклад, ELSA Львів.

 

Стратегічні цілі діяльності ВГО «ЕЛСА Україна» до 2018 року

 

 

Внутрішня структура

 

1.1 ELSA має зосереджуватися на людських ресурсах

 

- ELSA Україна має створити Національну Асоціацію Тренерів

- ELSA Україна має впровадити єдину стратегію тренінгів

- ELSA Україна має створити Стратегію людських ресурсів та впровадити ії на рівні локальних груп

 

1.2.ELSA Україна має на меті покращення рівня управління навичками

- ELSA Україна має створити он-лайн архів, який буде містити Книгу Рішень ELSA Україна, Статут ELSA Україна, національні посібніки, презентації.

- ELSA Україна має організувати захід з передачі повноважень (загальний та/або за напрямками) до початку повноважень новообранного Національного Правління

- ELSA Україна та кожна локальна група має створити базу даних Зовнішніх зв’язків

 

1.3.ELSA Україна має покращити рівень комунікації в мережі

 

- ELSA Україна має розповсюджувати інформацію за допомогою національної розсилки, соціальної мережі та у щорічному журналі “Intellex”

 

2.Професійний та академічний розвиток студентів-правників та молодих юристів

 

 

2.1. ELSA Україна має покращити якісний рівень міжнародних студентських стажуваннь та підвищити рівень обізнаності у мережі

 

- ELSA Україна має організовувати не менш ніж 2 міжнародних стажування за рік

- ELSA Україна має підвищити рівень аплікантів(кількість учасників програми) на стажування на 10% кожного року

 

2.2. ELSA Україна має підвищити рівень обізнаності мережі про Права Людини

- ELSA Україна має розробити власну програму заходів з Прав Людини

- ELSA Україна має щорічно організовувати ELSA Day, де у якому має брати участь кожна локальна група

 

2.3. ELSA Україна має підвищити рівень обізнаності Міжнародної Фокусної програми серед членів Асоціації, а також серед партнерів ELSA Україна.

2.4. ELSA Україна має сприяти імплементації Міжнародної Фокусної програми у своїй діяльності та документах.

- ELSA Україна має організувати якнайбільшу кількість стажувань у сфері Міжнародної Фокусної програми

ELSA Україна має на меті розширення можливості правової освіти за допомогою ELSA

- ELSA Україна має направити свою діяльність на організацію навчальних судових дебатів на всіх рівнях

- ELSA Україна має на меті організацію заходів для підвищення рівня теоретичних та практичних знань та навичок студентів-правників та молодих юристів

- ELSA Україна має організувати принаймні одну літню правову школу на рік

 

 

3. Міжнародність

 

 

3.1. ELSA Україна має запроваджувати міжнародний аспект у якомога більшій кількості національних та локальних заходів

3.2. ELSA Україна має зосереджуватися на просуванні міжнародних обмінів між ELSA-групами у Мережі та на покращенні організації таких заходів

3.3. ELSA Україна має сприяти покращенню рівня володіння юридичною англійською мовою

4.Зовнішні відносини

 

 

4.1 ELSA Україна має покращувати кооперацію з іншими організаціями та установами:

- ELSA Україна має покращувати співпрацю з Радою Європи

- ELSA Україна має покращувати співпрацю з міжнародними студентськими організаціями

- ELSA Україна має збільшувати кількість партнерів у програмі STEP та делегацій, покращувати якість партнерських відносин, які існують, та прагнути до встановлення довгострокових відносин із партнерами

- ELSA Україна має збільшити кількість спільних проектів з партнерськими організаціями

- ELSA Україна має встановити довгострокові відносини з університетами

ІІ. Рішення стосовно Наукової діяльності

Частина 1. Вступ

 

 

Загальні положення

 

1.1. Наукова діяльність є одним з ключових напрямків діяльності Асоціації.

 

1.2. Наукова діяльність – це заходи, спрямовані на прямий внесок в розвиток правової освіти та практичного навчання студентів права та молодих юристів, через створення Асоціацією можливостей для їх професійного зростання в дусі критичного діалогу та науково-дослідницької співпраці між представниками різних правових систем та культур.

 

1.3. Наукова діяльність має таку структуру: Правові публікації, Правові дослідження, Поєднання теорії та практики.

 

 

1.4. Заходи в сфері Наукової діяльності: Конкурси есе, Науково-дослідницькі групи, Конкурси судових дебатів, Зустрічі з практикуючими юристами, а також інші заходи спрямовані на розвиток науково-практичних здібностей студентів та молодих юристів.

 

Частина 2. Заходи в сфері наукової діяльності

 

 

Правові публікації

 

 

1.1.Загальні положення

 

1.1.1. Основна мета конкурсів есе – підвищення зацікавленості студентів-

правниківтамолодихюристівуправовихдослідженнях.

1.1.2. Конкурси есе спрямовані на підготовку студентів-правників та молодих юристів до спеціалізованих форм письмової комунікації, які необхідні в юридичній професії.

 

1.1.3. Есе є коротким викладом особистої точки зору автора на правову тему.

 

1.1.4. В оцінці творів журі буде керуватися такими критеріями, як зрозумілість, стислість,переконливість і відповідність з об'єктивними стандартами, які розвивалися в правовійпрофесії.

 

1.1.5. Щорічний конкурс есе пов'язаний з темою Міжнародної Фокусної

Програмимаєбутиорганізований.

 

1.2. Зобов’язання офіцерів Локальних правлінь:

 

1.2.1. Сприяти участі студентів-правників та молодих юристів у прийнятті участь в організації конкурсів есе.

 

1.2.2. Надавати інформацію про тему, правила, терміни, структуру, нагороди, коротку оцінку та маркетингові матеріали Віце-президенту з наукової діяльності Національного Правління

 

1.2.3. Підтримувати і заохочувати проведення щорічного конкурсу есе на тему Міжнародної ФокусноїПрограми

 

 

Зобов’язання Віце-президента з Наукової діяльності Національного

Правління:

 

 

1.3.1. Забезпечити необхідними навчальними матеріалами та інформацію про те, як організовувати конкурси есе у локальних групах

1.3.2. Збірінформаціїпроконкурсиесе, організованихлокальнимигрупамиі

передавати їх ELSA International

1.3.3. Приорганізаціїконкурсівнакращийтвір-есеВіце-президентзНаукової

діяльності Національного Правління повинен діяти відповідно до зобов’язань локальних груп

1.3.4. Підтримка і заохочення щорічного конкурсу есе на тему Міжнародної

ФокусноїПрограми

 

Правові дослідження

 

2. Науково-дослідницькі групи ELSA

 

Загальні положення

 

2.1.1. Основна мета Науково-дослідницьких груп – підвищення рівня обізнаності студентів та молодих юристів про різні правові ситеми через надання можливостей для наукових досліджень у дусі критичного діалогу та наукової співпраці.

 

2.1.2. Науково-дослідницькі група – це група студентів та молодих юристів, які здійснюють науково-правове дослідження з обраної тематики в встановлені терміни, під керівництвом наукового керівника та куратора групи.

 

2.1.3. Науково-дослідницька група може функціонувати на локальному, національному та міжнародному рівні.

 

2.1.4. Наслідком діяльності Науково-дослідницької групи є оформлення звіту та представлення результатів дослідження на конференціях, круглих столах, публікації в друкованих та Інтернет виданнях.

 

2.2. Зобов’язання офіцерів Локальних правлінь:

 

2.2.1. Популяризувати мережу ELSA як платформу для науково-правових досліджень серед студентів та молодих юристів.


2.2.2. Здійснювати допомогу в створенні та функціонуванні науково- дослідницьких груп шляхом поширення інформації про активні групи, пошуку кураторів та наукових керівників.

 

2.2.3. Забезпечувати науково-дослідницькі групи Legal Research Group Form та Legal Research Group Evaluation Form, напрявляти належно заповнені форми Національному правлінню та інформувати Національне правління про результати досліджень.

 

2.2.4. Здійснювати допомогу в презентації результатів досліджень.

 

2.3. Зобов’язання Віце-президента з Наукової діяльності Національного правління:

 

2.3.1. Популяризувати мережу ELSA як платформу для науково-правових досліджень серед студентів та молодих юристів.

 

2.3.2. Поширювати інформацію про активні Науково-дослідницькі групи та допомагати в пошуку кураторів та наукових керівників.

 

2.3.3. Забезпечувати Локальні групи Legal Research Group Form та Legal Research Group Evaluation Form, напрявляти належно заповнені форми Міжнародному правлінню.

 

2.3.4. Здійснювати допомогу в презентації результатів досліджень.

 


 

 

Конкурси судових дебатів


Поєднання теорії і практики


 

Основна мета Конкурсів судових дебатів – запровадження високих стандартів розвитку практичного навчання та підвищення професійних

знань і умінь студентів-правників.

 

 

Права людини

 

2.1. Асоціація займається вивченням проблематики Прав Людини та розповсюдженням інформації про верховенство права на постійній основі. Асоціація прагне досягти суворо наукового, правового та неупередженого підходу до розуміння Прав Людини.

 

2.2. Імплементація прав людини.

2.3.1. Правалюдинибудутьімплементованівусіключовісферидіяльності

Асоціації.

2.3.2. Щонайменше один міжнародний науковий захід з Прав Людини має бути організований Асоціацією протягом академічного року.

 

Міжнародна фокусна програма

 

 

3.1. Метою міжнародної фокусної програми є створення «гарячої правової теми» для усієї Асоціації на визначений період часу. Асоціація створює форум для обговорення поточної теми студентами і молодими юристами. Міжнародна фокусна програма носить рекомендаційний характер.

 

3.2. Вибір міжнародної фокусної програми означає, що різнотипні ідеї і пропозиції від студентів-правників і молодих юристів матимуть вплив на оточення, в якому ми живемо, на розвиток нашої країни, Європи і світу.


3.3. Щонайменшеодиннауковийзахідналокальному, національномуабо

міжнародному рівні по темі міжнародної фокусної програми має бути організований Асоціацією на академічний рік.

 

Правління

 

 

4.1. Віце-президент з семінарів і конференцій є зв’язковою ланкою між головою

ОрганізаційногокомітетутаНаціональнимправлінням.

 

4.2. Віце-президент з семінарів та конференцій Національного правління відповідальний за:

4.2.1. забезпечення комунікації між Локальними офіцерами,

Національним та Міжнародним правлінням;

4.2.2. інформування про S&C заходи шляхом:

- офіційної розсилки elsa-ukraine-info, інших розсилок ELSA

International, розсилки ЛО електронною поштою, розсилки ЛО

маркетинговихматеріалів;

- розсилки проректорам ВНЗ з наукової роботи (ел.поштою, факсом), навчальним відділам ВНЗ;

- розміщення анонсів заходів, пост-релізів, отриманих від офіцерів з семінарів та конференцій інших національних груп, міжнародного правління, локальних груп ELSA Україна, організаційних комітетів, на веб-сайті ELSA Україна та на інших Інтернет ресурсах;

- анонси, прес-релізивзасобахмасовоїінформації.

4.2.3. координацію і надання необхідної допомоги при організації заходів;

4.2.4. забезпечення надсилання інформації про міжнародні заходи Міжнародному офіцеру (S&C Specification Form, S&C Evaluation Form, тощо).

 

5. Повноваження Віце-президента з семінарів та конференцій Локального правління

 

5.1. Віце-президент з семінарів та конференцій Локального правління є з’єднуючою ланкою і відповідальною особою за організацію заходів відповідного напряму перед Національним офіцером.

 

5.2. Віце-президент з семінарів та конференцій Локального правління відповідальний за:

5.2.1. забезпечення комунікацію між членами Локального правління і членами Локальної групи, Національного правління та з членами інших Локальних правлінь;

5.2.2. інформування про S&C заходи шляхом:

- особистого звернення до навчальних відділів, до проректорів з наукової роботи, деканів юридичних факультетів щодо запрошення їх студентів ВНЗ брати участь у заходах ELSA;


- підготовки та відправлення анонсів заходів до Правління Асоціації, а також пост-релізів за результатами проведених заходів не пізніше тижня після дня їх проведення;

- розсилки членам (ЛГ) місцевого осередку;

- таіншимиспособами.

5.2.3. координацію діяльності Організаційного комітету заходів, що відносяться до сфери Семінари та Конференції,якщо особисто не входить до його складу;

5.2.4. поданняНаціональномуправліннюдокументів, якімістятьопис

заходу (тематику, його особливості, специфіку), дату і місце проведення заходу, попередній бюджет заходу.

5.2.5. інформування Віце-президента з семінарів і конференцій Національного правління та членів Локального правління про процес підготовки до заходу та подати кінцевий звіт про проведений заходу після тижня з дня його проведення;

5.2.6. заповнити Event Specification Form проведення Всеукраїнського чи міжнародного заходу та відіслати її Віце-президенту з семінарів і конференцій ELSA Україна.

 

 

Частина 1. Основні поняття

 

1.1. Заявник– член ELSA Україна, який заповнив Аплікаційну форму студента.

 

1.2. Учасник Програми– заявник, Аплікаційна форма студента якого була належним чином підтверджена.

 

1.3. Форми, що використовуються в Програмі– форми, що затверджені належним чином та діють на Міжнародному рівні Асоціації.

 

1.4. Аплікаційна форма студента– форма, що містить анкетні дані та заповнюється членом ELSA для участі у Програмі.

 

 

1.5. Форма роботодавця- форма, що є контрактом між ELSA та роботодавцем, і заповнюється роботодавцем для ініціювання стажування.

 

1.6. Оцінювальна форма стажера/роботодавця- форми, які заповнюються стажером/роботодавцем, та використовуються для оцінювання якості проходження/проведення стажування.

 

1.7. Погоджувальна форма стажера/роботодавця- форми, які заповнюються стажером/роботодавцем та надають згоду на проходження/проведення стажування.

 

Частина 2. Стажування

 

 

1. Загальні положення про стажування

1.1. Ціллю стажування є надання студенту:

1.1.1. позитивного практичного досвіду;

1.1.2. практичнихнавичоквіноземномусередовищі;


1.1.3. можливостіпізнанняновогосоціальноготакультурногосередовища;

1.1.4. можливості застосовувати отриманні в процесі навчання професійні знання та навички;

1.1.5. можливості розвитку та вдосконалення іноземних мов;

1.1.6. можливостівивчитинавласномудосвідіособливостіюридичної

діяльності в країнах з іншими правовими системами.

 

1.2. Стажування є міжнародними та може тривати від 2 тижнів до 2 років.

 

1.3. Стажування є оплачуваними. Заробітна платня має забезпечувати загальні життєві потреби стажера протягом часу стажування.

 

 

1.4. Роботодавець ініціює стажування шляхом заповнення Форми роботодавця.

 

Неоплачувані стажування

 

 

2.1. Стажування може бути неоплачуваним у випадку, коли:

2.2.1. Локальна чи Національна група, яка організовує стажування, забезпечує стажера житлом та харчуванням або самостійно покриває витрати стажера.

2.2.2. Роботодавець, який ініціює стажування, у своїй діяльності здебільшого залучає волонтерів, або - якщо йому згідно із законодавством заборонено сплачувати стажеру заробітну платню. В цьому випадку Національна чи Локальна група повинна знайти кошти для забезпечування стажера достатньою компенсацією та/або житлом.

2.2.3. Міжнародне правління ELSA приймає рішення, чи переважає користь від проходження стажування факт відсутності оплати для членів Асоціації.

 

3. Стажування в інституціях

 

 

3.1. Інституціями є міжнародні урядові та неурядові організації чи установи.

 

3.2. Стажування в інституціях завжди є міжнародним, незважаючи на те, з якої країни подаються учасники на проходження стажування.

 

3.3. Стажування в політичних організаціях забороняється.

 

Пошуки стажування

 

 

4.1. Кожна локальна група може здійснювати пошуки стажування лише в межах свого міста або області. Якщо ж локальна група бажає здійснювати пошук стажування за межами свого міста або області, то вона повинна отримати дозвіл локальної групи, в межах якої буде здійснюватися пошук, або дозвіл Національного правління ELSA Україна.

 

4.2. Якщопошукстажуванняздійснюєтьсязамежамикраїни, тодінеобхідноотримати дозвіл Локальної групи, а за її відсутності - Національного правління відповідної країни.

 

 

4.3. У разі, якщо локальною групою було виявлено потенційного учасника програми або роботодавця у межах міста чи області іншої локальної групи, Віце-президент STEP місцевого правління зобов’язаний у 7-денний термін повідомити належну локальну групу.

 

4.4. Локальні групи можуть здійснювати пошук стажувань в межах міст чи областей, на які не пошиюється юрисдикція інших локальних груп, з попереднім узгодженням з Нацціональним Правлінням.

 

4.5. У разі, якщо локальною групою було виявлено потенційного учасника програми або роботодавця у межах міста чи області іншої локальної групи, Віце-президент STEP місцевого правління зобов’язаний у 7-денний термін повідомити належну локальну групу.

 

Частина 3. Заявники

 

Загальні положення

 

 

1.1. Кожний студент або молодий юрист, який має намір взяти участь у

Програмі, має бути членом ELSA.

 

Заява

 

 

2.1. Член ELSA, який бажає взяти участь у Програмі, має заповнити аплікаційну форму студента та сплатити внесок за участь у сумі 50 гривень на рік. Ця сума сплачується до бюджету відповідної локальної групи та використовується для цілей розвитку Програми у спосіб, визначений Правлінням відповідної локальної групи.

 

2.2. Член ELSA стає учасником Програми з моменту підтвердження його Аплікаційної форми студента Віце-президентом з Програми обміну студентськими стажуваннями ELSA Україна.

 

2.3. Перед підтвердженням Аплікаційної форми студента Віце-президент з Програми обміну міжнародними студентськими стажуваннями ELSA Україна або локальний Віце-президент з Програми обміну міжнародними студентськими стажуваннями має переконатися у відповідності вказаних у формі даних дійсності та у сплаті заявником внеску за участь у Програмі.

 

2.4. У разі необхідності заявник повинен документально чи іншим чином підтвердити вказані в Аплікаційній формі студента дані.

2.5. Локальні групи є відповідальними за прийняття Аплікаційних форм та інших документів, що підтверджують відповідність дійсності вказаних у формі даних.

 

2.6. Подання Аплікаційної форми не є гарантією обрання особи на проходження стажування.

 

Процес відбору

 

 

3.1. Міжнародне правління ELSA здійснює перевірку всіх Аплікаційних форм з метою відбору найбільш підходящих осіб для участі в стажуванні.

 

 

3.2. Учасник може взяти участь одночасно у відборі на три стажування. У випадку його обрання на два та більше стажування, учасник має обрати одне з них.

 

3.3. До закінчення процесу відбору будь-який попередній контакт між учасниками Програми та роботодавцем заборонений.

 

3.4. Міжнародне правління ELSA надсилає Аплікаційні форми обраних учасників Локальним та відповідним Національним групам.

 

Обрання стажера

 

 

4.1. Роботодавець особисто обирає стажера.

 

4.2. Роботодавець інформує приймаючу групу про обрання стажера.

 

4.3. Приймаюча група негайно повідомляє про обрання стажера

МіжнародномуправліннюELSA.

 

Приймаюча група

 

2.1. Приймаюча група гарантує, що Форма роботодавця належним чином заповнена, тобто в ній відображена дійсна інформація про умови прийому стажера. За проханням роботодавця, Приймаюча група допомагає йому у заповнені Форми роботодавця.

 

2.2. Приймаюча група підтримує постійний зв'язок з роботодавцем.

2.3. Приймаюча група використовує Форму роботодавця, надану Міжнародним правлінням ELSA.

 

2.4. Приймаюча група надає роботодавцю Підтверджувальну форму, яка після заповнення надсилається Міжнародному правлінню протягом двох тижнів.

 

 

2.5. Приймаюча група забезпечує стажера належним інформуванням про деталі стажування та місця його перебування перед початком стажування, а також здійснює прийом стажера та організовує його дозвілля його протягом усього часу стажування.

 

2.6. Належне інформування стажера включає наступне:

2.6.1. інформаціяпроприймаючукраїнутамісто;

2.6.2. загальна інформація про роботодавця;

2.6.3. контактнаінформаціяПриймаючоїгрупитароботодавця;

2.6.4. консультації та поради з приводу необхідності отримання певних документів (серед яких: віза, вид на проживання, страхування та ін.);

2.6.5. пошукжитла, щоздійснюєтьсявідповіднодоінтересівтафінансових

можливостей стажера.

 

2.7. Приймаюча група забезпечує стажера можливостями культурного навчання та громадської інтеграції, тобто надає доступ до місцевих ELSA подій, залучає стажера в щоденну діяльність Асоціації.

 

2.8. Приймаюча група забезпечує доступ/сприяє доступу стажера до мережі

Інтернетпротягомусьогочасустажування.

 

2.9. Приймаюча група періодично здійснює оцінювання стажування стажером та роботодавцем.

 

2.10. Приймаюча група повідомляє Міжнародне правління ELSA та учасників Програми про скасування стажування одразу ж після повідомлення про це роботодавцем.

 

2.11. Міжнародне правління надає Сертифікат учасника Програми стажеру після заповнення Оцінювальної форми.

 

Надсилаюча група

 

 

3.1. Надсилаюча група допомагає заявникам із заповненням Аплікаційної форми та підтверджує, що інформація надана в Аплікаційній формі є повною та відповідає дійсності.

 

3.2. Надсилаюча група попереджає про прибуття стажера за два тижні до початку стажування.

3.3. Надсилаюча група повідомляє стажера про необхідні для проходження Програми документи (візи, вид на проживання, дійсний закордонний паспорт, страхування та ін.).

 

3.4. Надсилаюча група негайно повідомляє Міжнародне правління ELSA у випадку відмови стажера від участі в стажуванні.

 

3.5. Надсилаюча група негайно повідомляє Міжнародне правління ELSA про відкликання Аплікаційної форми учасником Програми.

 

 

3.6. Надсилаюча група інформує стажера про необхідність заповнення

Оцінювальної Форми стажера та надсилає її Міжнародному правлінню.

 

ELSA Україна

 

 

4.1. ELSA Україна гарантує, що усі локальні групи ELSA Україна виконують свої зобов’язання з провадження Програми.

 

4.2. ELSA Україна проводить необхідні тренінги та надає інформацію, що стосується Програми локальним групам.

 

 

4.3. ELSA Україна повідомляє локальні групи про необхідність передачі заповнених Оцінювальних форм роботодавця та стажера та надсилає їх Міжнародному правлінню ELSA.

 

Стажер

 

 

2.1. Стажер повинен надати усі необхідні для проходження стажування юридичні документи.

 

 

2.2. Стажер повинен відвідувати усі підготовчі зустрічі та заходи, організовані

Надсилаючою групою.

2.3. Стажерсамостійнопокриваєусівитрати, пов’язанізтранспортуваннямдо

місця проведення стажування та зворотній шлях, а також, якщо необхідно, отримання усіх необхідних документів.

 

 

2.4. Стажер підтримує зв'язок з Приймаючою групою під час стажування, так само як і з Надсилаючою групою до проведення та після закінчення стажування.

 

2.5. Після закінчення стажування стажер заповнює Оцінювальну форму стажера. Заповнену оцінювальну форму Національний Віце-президент надсилає Міжнародному Правлінню ELSA.

 

Частина 7. Штрафна система

 

 

1. Учасники

 

 

1.1. Надання неправдивих/недостовірних відомостей:

1.1.1. Увипадку, колиучасникнавмисночичерезнедбалістьнадавв

Аплікаційній формі недостовірні чи неправдиві відомості, його Аплікаційна форма негайно відкликається. Особа, що надала неправдиві чи недостовірні відомості, не може приймати участі у Програмі в подальшому.

1.1.2. Якщо роботодавець незадоволений діяльністю стажера через виявлені недостовірні чи неправдиві відомості, надані стажером через недбалість чи або навмисно, стажер повинен покрити можливі витрати роботодавця.

 

1.2. Відстрочення стажування:

1.2.1. Обраний учасник повинен подати Підтверджувальну Форму Міжнародному правлінню ELSA протягом 2 тижнів після повідомлення про його обрання на проходження стажування. В іншому випадку, учасник втрачає право участі у відповідному стажуванні, а наступний у черзі учасник відбору вважається обраним на стажування.

1.2.2. ЯкщостажернезаповнивОцінювальнуформустажерапротягом6

місяців після закінчення стажування, то він не отримує сертифікат, що підтверджує успішне проходження стажування.

 

1.3. Скасування/відкладання стажування:

1.3.1. Учасник може відкласти або скасувати свою участь уразі його обрання при наявності поважної причини. Поважною причиною визнається:

- необхідність невідкладного медичного лікування;

- сімейніобставини;

- значні зміни умов стажування у порівнянні з тими, що були зазначені у Формі роботодавця.

Цей перелік не є вичерпним.

1.3.2. Якщо стажування уже розпочалося, стажер може скасувати

стажування у випадку, коли фактичні умови значно відрізняються від тих, що були зазначено у Формі роботодавця або, якщо роботодавець не забезпечує стажеру нормальних умов праці відповідно до діючого національного законодавства про працю.

1.3.3. Якщо роботодавець/стажер скасовує/відкладає стажування без поважної причини, то він втрачає можливість подальшої участі у Програмі. А також, стажер/роботодавець повинен покрити можливі збитки, завданні скасуванням/ відкладенням стажування.

2. Фірми

 

2.1. У випадку, коли роботодавець використовує Програму тільки для отримання особистих даних учасників, роботодавець позбавляється можливості приймати участь у Програмі строком на 2 роки.

 

2.2. Скасування стажування:

2.2.1. Стажуванняможебутискасованетількичерезповажнупричину,

якою визнається:

- фінансованеспроможністьроботодавця;

- відсутність підходящих Аплікаційних форм.

2.2.2. Увипадку, якщостажуванняскасовуєтьсябезповажноїпричини,

роботодавець повинен покрити можливі збитки. Додатково, роботодавець позбавляється доступу до Програми на 1 рік.


Час проведення

 

 

2.1. Черговий Національний з’їзд президентів відбувається в період з 1 січня по

31 березня.

 

2.2. Проведення позачергового Національного з’їзду президентів може бути ініційовано Президентом ELSA Україна або третиною президентів місцевих осередків ELSA Україна.

 

2.3. Конкретний час проведення Національного з’їзду президентів визначається Національним Правлінням ELSA Україна не пізніше, ніж за місяць до його проведення. На Національному Конгресі, передуючому Національному З’їзду Президентів, повинен бути обраний президент місцевого осередку, відповідальний за проведення Національного з’їзду президентів.

 

2.4. Місцевий осередок, відповідальний за проведення Національного з’їзду президентів, обирається на Національному Конгресі, який передує Національному з’їзду президентів, у порядку обрання групи-організатора Національного Конгресу.

 

Звітність

 

 

9.1. Після проведення зустрічі Голова організаційного комітету зобов’язаний на протязі двох тижнів після проведення заходу подати Правлінню Асоціації фінансовий звіт видатків.

Національне Правління

 

1.1. Національне Правління ELSA Україна розпочинає роботу 01 серпня та завершує її 31 липня наступного року.

 

 

1.2. Член Національного Правління повинен вільно володіти українською та англійською мовами.

 

1.3. Членам Національного Правління забороняється суміщати свою посаду з посадою члена Правління на локальному рівні.

 

 

Передача повноважень та планування

 

1. Передача повноважень

 

 

1.1. Передача повноважень– обов’язковий захід як на локальному, так і на національному рівні, який відбувається в період після обрання нового правління відповідного рівня ELSA до моменту його вступу в повноваження з метою введення в поточні справи, передачі досвіду, проведення тренінгів, планування діяльності тощо.

1.2. Час проведення передачі повноважень на національному рівні відбувається в липні кожного року. Конкретні дати визначаються Національним Правлінням. Передачаповноваженьналокальномурівнівідбуваєтьсянепізнішедвох

тижнів після виборів нового локального правління

 

Планування

 

 

2.1. Планування є невід’ємною частиною вступу нового правління в повноваження.

 

2.2. Новообране локальне правління складає план діяльності на рік та надсилає його новообраному Національному правлінню протягом чотирьох тижнів після виборів локального правління, але не пізніше 1 липня поточного року.

2.3. Новообране Національне правління систематизує план діяльності на рік та забезпечує його відповідність Стратегічним цілям до 1 серпня поточного року.

 

Засідання правління

 

 

2.1. Президент відповідальний за організацію регулярних засідань правління щонайменше один раз на місяць

2.2. Президент правління готує порядок денний, який надсилається членам правління до початку засідання правління

2.3. Рішення правління приймаються виключно під час засідання правління.

2.4. Президент головує на засіданні правління.

2.5. Президент головує на засіданні правління.

 

2.6. В разі однакового розподілу голосів правління на протязі кількох голосувань поспіль – голос Президента переважає.

 

2.7. В разі відсутності або тимчасової непрацездатності Президента засідання правління готуються та проводяться Генеральним Секретарем.

 

2.8. На кожному засіданні ведеться протокол, який підписується головуючим та секретарем засідання.

 

2.9. Після засідання локального правління генеральний секретар локального правління зобов’язаний надіслати Генеральному Секретареві Національного Правління протокол засідання протягом 3 днів з дня його проведення.

Загальні положення

 

1.1. Уповноваженими здійснювати будь-які дії в сфері зовнішніх відносин є Президенти всіх рівнів Асоціації. Голови організаційних комітетів здійснюють зовнішні відносини за погодженням з президентом своєї локальної групи.

 

1.2. Зовнішні відносини Асоціації мають відповідати інтересам Асоціації виключно як унітарної громадської організації.

 

 

1.3. Пріоритети розвитку Асоціації у зовнішніх відносинах превалюють над інтересами її окремих структурних одиниць.

 

1.4. Відносини з міжнародними компаніями (їх філіями/представництвами) та провідними українськими компаніями, невичерпний перелік яких визначається рішенням Національного Правління, є виключною компетенцією Національного Правління.

1.5. Відносини з компаніями, діяльність яких обмежується місцем розташування локальної групи є виключною компетенцією відповідної локальної групи.

 

Частина 3. Експансія

 

 

1. Створення ініціативної групи

 

 

1.1. Експансія на локальному рівні означає розширення місцевого осередку на інші вищі навчальні заклади міста та області.

 

1.2. Експансія на національному рівні означає розширення Всеукраїнської мережі на інші області та міста України.

 

 

1.3. Ініціатива створення місцевого осередку надходить від зацікавлених осіб до Національного Правління «ЕЛСА Україна» у формі заяви, затвердженої у додатку до цієї Книги Рішень.

 

1.4. Статус ініціативної групи надається рішенням Національного Правління.

 

1.5. До подачі заявки на отримання статусу групи-спостерігача ініціативна група повинна налагодити комунікацію з Національним Правлінням та проводити локальні заходи з дозволу Національного Правління.

 

1.6. В разі порушення групою п. 1.5 даної Книги Рішень Національне Правління приймає рішення про позбавлення такої групи статусу ініціативної.

 

2. Набуття статусу групи-спостерігача

 

 

2.1. Протягом одного року з моменту затвердження Національним Правлінням статусу ініціативної групи, ініціативна група має право звернутися до Загальних Зборів з поданням на отримання статусу групи- спостерігача. До заявки про набуття статусу групи-спостерігача входить звіт про її діяльність та відомості про склад групи.

2.2. Група, яка претендує на отримання статусу групи-спостерігача, повинна протягом року своєї діяльності просвести мінімум один захід всеукраїнського масштабу в кожному з ключових напрямків.

2.3. Вирішення питання про надання статусу групи-спостерігача виноситься на розгляд Загальних Зборів. У випадку неподання протягом встановленого строку заявки на отримання статусу групи-спостерігача, ініціативна група в подальшому позбавляється такого права. У зв’язку з цим Національне Правління приймає рішення про позбавлення статусу ініціативної групи.

 

3. Набуття статусу локальної групи

 

3.1. Протягом двох років з моменту затвердження статусу групи-спостерігача, така група має право звернутися до Загальних Зборів з поданням на отримання статусу локальної групи. До заявки про набуття статусу локальної групи входить: звіт про діяльність; план заходів на наступний рік та відомості про склад Правління. У випадку неподання протягом встановленого строку заявки на отримання статусу локальної групи, група- спостерігач в подальшому позбавляється такого права і автоматично виключається зі складу Асоціації, про що приймається рішення Національного Правління.

3.2. Для набуття статусу локальної групи, група протягом своєї діяльності повинна провести мінімум один захід міжнародного масштабу та мінім<Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.132.225 (0.015 с.)