Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов’язковості судових рішеньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов’язковості судових рішеньНазвіть правильні законодавчі положення щодо обов’язковості судових рішень

+Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України

-Судові рішення інших держав не є обов’язковими до виконання на території України

-Преюдиційність в Україні не застосовується

-Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність у випадку, коли на цьому наполягає позивач

+Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність

-Рішення суду є обовязковим для інших судів при вирішенні іншої подібної справи

+Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України

 

# 026, 0, 1, 2, 1, 90

Кожна особа має право в порядку, встановленому ЦПК, звернутися до суду за захистом своїх __________, ________ або __________ прав, свобод чи інтересів:

+порушених

+невизнаних

+оспорюваних

-забезпечених

-наданих

-визнаних

-виключних

 

# 027, 0, 1, 2, 1, 90

Відповідно до ЦПК об’єктом судового захисту є:

+права

+свободи

+інтереси

-обов’язки

-відповідальність

-покарання

-ідеї

 

# 028, 0, 1, 2, 1, 90

Основними стадіями цивільного процесу є:

+відкриття провадження у справі

+провадження у справі до судового розгляду

+судовий розгляд

-подання позовної заяви

-попереднє судове засідання

-досудове слідство

-ухвалення рішення суду

 

# 029, 0, 1, 2, 1, 90

Факультативними стадіями цивільного процесу є:

+апеляційне провадження

+касаційне провадження

+перегляд судових рішень Верховним Судом України

-подання позовної заяви

-попереднє судове засідання

-досудове слідство

-ухвалення рішення суду

 

# 030, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення щодо судової системи України:

+Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

+Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів.

+Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

-Верховний Суд України є єдиним органом цивільної юрисдикції в Україні.

+Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.

-Судову систему України складають загальні та спеціалізовані суди.

-Надзвичайні та особливі суди створюються лише у випадках, передбачених законом.

-Конституційний Суд України не належить до судової системи України.

+Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

 

# 031, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення стосовно здійснення правосуддя:

+Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

+Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

-Народ не бере участі у здійсненні правосуддя, оскільки це функція суду.

+Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність.

-Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім правом, яке вони реалізують відповідно до закону.

+Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

+Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов’язком.

-Правосуддя в Україні здійснюється судами і народними засідателями.

-Правосуддя в Україні здійснюється переважно судами.

# 032, 0, 1, 3, 1, 120

Систему судів загальної юрисдикції складають:

+місцеві суди;

+апеляційні суди;

+Апеляційний суд України;

-Конституційний суд України;

-Третейський суд;

+вищі спеціалізовані суди;

-адміністративні суди;

-загальні суди;

+Верховний Суд України.

# 033, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть стадії цивільного процесу:

+пред’явлення позову (заяви) та відкриття провадження по справі.

+провадження у справі до судового розгляді.

-попереднє судове засідання.

-забезпечення позову.

+судовий розгляд.

-ухвалення рішення.

-ухвалення додаткового рішення.

+апеляційне провадження.

+касаційне провадження.

# 034, 0, 1, 3, 1, 120

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі:

+цивільного судочинства;

+господарського судочинства;

-позовного провадження;

+адміністративного судочинства;

+кримінального судочинства;

-наказного провадження;

+конституційного судочинства;

-апеляційного провадження;

-касаційного провадження.

# 035, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення щодо передачі справи на розгляд третейського суду:

+до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних відносин, крім випадків, передбачених законом.

+до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

-до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з сімейних правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

+Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

-Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення про відкриття провадження по справі у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

+Третейський суд не має права розглядати спір, якщо хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

-Третейські суди можуть розглядати будь-які справи.

-Третейський суд не має права розглядати спір, пов’язаний з розголошенням комерційної таємниці.

-Рішення третейського суду не є остаточним і може бути оскаржене в разі незгоди з ним.

# 036, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення щодо права на судовий захист:

-усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним сторонами.

+для забезпечення всебічного, повного та об’єктивного розгляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

+ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

-угоди про відмову у зверненні за захистом до суду є дійсними, якщо сторони домовилися про це.

-ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня, крім випадків передбачених законом.

+іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України.

-відмова від права на звернення до суду за захистом може бути визнана дійсною в судовому порядку

+кожна особа має право в порядку, встановленому ЦПК, звернутися до суду.

+кожен може звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

 

# 037, 0, 1, 3, 1, 120

Вирахуйте, яку частку судових витрат нестиме відповідач, якщо позивач заявляв вимогу про відшкодування моральної шкоди 10000 грн., а суд задовільнив позов про стягнення з відповідача 3500 грн.

-15 %

-Одну другу

-Судові витрати будуть розподілені порівно між сторонами

+35 %

-30 %

 

# 909, 0, 10, 1, 1, 60

Вкажіть положення, які є правильними щодо постановлення окремих ухвал суду

-суд може постановити окрему ухвалу, якщо під час ухвалення рішення виникає потреба з’ясувати будь-яку обставину шляхом повторного допиту свідків

-окрема ухвала направляється особам, які беруть участь у розгляді справи, для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону

-про вжиті заходи протягом десяти днів з дня надходження окремої ухвали повинно бути повідомлено суд, який постановив окрему ухвалу

-окрема ухвала оскарженню не підлягає

-жодна з наведених відповідей не є правильною

+суд, виявивши під час розгляду справи порушення закону і встановивши причини та умови, що сприяли вчиненню порушення, може постановити окрему ухвалу

+окрема ухвала направляється відповідним особам чи органам для вжиття заходів щодо усунення причин та умов порушень закону

 

# 1624, 0, 17, 2, 1, 90

Назвіть правильні законодавчі положення щодо обов’язковості судових рішень

+Судові рішення, що набрали законної сили, є обов’язковими до виконання усіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами, об’єднаннями громадян та іншими організаціями, громадянами та юридичними особами на всій території України

-Судові рішення інших держав не є обов’язковими до виконання на території України

-Преюдиційність в Україні не застосовується

-Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність у випадку, коли на цьому наполягає позивач

+Невиконання судових рішень тягне передбачену законом відповідальність

-Рішення суду є обовязковим для інших судів при вирішенні іншої подібної справи

+Судове рішення, яким закінчується розгляд справи у суді, ухвалюється іменем України

 

# 026, 0, 1, 2, 1, 90

Кожна особа має право в порядку, встановленому ЦПК, звернутися до суду за захистом своїх __________, ________ або __________ прав, свобод чи інтересів:

+порушених

+невизнаних

+оспорюваних

-забезпечених

-наданих

-визнаних

-виключних

 

# 027, 0, 1, 2, 1, 90

Відповідно до ЦПК об’єктом судового захисту є:

+права

+свободи

+інтереси

-обов’язки

-відповідальність

-покарання

-ідеї

 

# 028, 0, 1, 2, 1, 90

Основними стадіями цивільного процесу є:

+відкриття провадження у справі

+провадження у справі до судового розгляду

+судовий розгляд

-подання позовної заяви

-попереднє судове засідання

-досудове слідство

-ухвалення рішення суду

 

# 029, 0, 1, 2, 1, 90

Факультативними стадіями цивільного процесу є:

+апеляційне провадження

+касаційне провадження

+перегляд судових рішень Верховним Судом України

-подання позовної заяви

-попереднє судове засідання

-досудове слідство

-ухвалення рішення суду

 

# 030, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення щодо судової системи України:

+Судову систему України складають суди загальної юрисдикції та Конституційний Суд України.

+Суди загальної юрисдикції утворюють єдину систему судів.

+Конституційний Суд України є єдиним органом конституційної юрисдикції в Україні.

-Верховний Суд України є єдиним органом цивільної юрисдикції в Україні.

+Судова система забезпечує доступність правосуддя для кожної особи в порядку, встановленому Конституцією України та законами.

-Судову систему України складають загальні та спеціалізовані суди.

-Надзвичайні та особливі суди створюються лише у випадках, передбачених законом.

-Конституційний Суд України не належить до судової системи України.

+Створення надзвичайних та особливих судів не допускається.

 

# 031, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення стосовно здійснення правосуддя:

+Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

+Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються.

-Народ не бере участі у здійсненні правосуддя, оскільки це функція суду.

+Особи, які незаконно взяли на себе виконання функцій суду, несуть передбачену законом відповідальність.

-Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім правом, яке вони реалізують відповідно до закону.

+Народ безпосередньо бере участь у здійсненні правосуддя через народних засідателів і присяжних.

+Участь народних засідателів і присяжних у здійсненні правосуддя є їхнім громадянським обов’язком.

-Правосуддя в Україні здійснюється судами і народними засідателями.

-Правосуддя в Україні здійснюється переважно судами.

# 032, 0, 1, 3, 1, 120

Систему судів загальної юрисдикції складають:

+місцеві суди;

+апеляційні суди;

+Апеляційний суд України;

-Конституційний суд України;

-Третейський суд;

+вищі спеціалізовані суди;

-адміністративні суди;

-загальні суди;

+Верховний Суд України.

# 033, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть стадії цивільного процесу:

+пред’явлення позову (заяви) та відкриття провадження по справі.

+провадження у справі до судового розгляді.

-попереднє судове засідання.

-забезпечення позову.

+судовий розгляд.

-ухвалення рішення.

-ухвалення додаткового рішення.

+апеляційне провадження.

+касаційне провадження.

# 034, 0, 1, 3, 1, 120

Судова влада реалізується шляхом здійснення правосуддя у формі:

+цивільного судочинства;

+господарського судочинства;

-позовного провадження;

+адміністративного судочинства;

+кримінального судочинства;

-наказного провадження;

+конституційного судочинства;

-апеляційного провадження;

-касаційного провадження.

# 035, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення щодо передачі справи на розгляд третейського суду:

+до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з цивільних відносин, крім випадків, передбачених законом.

+до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з господарських правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

-до третейського суду за угодою сторін може бути переданий будь-який спір, що виникає з сімейних правовідносин, крім випадків, передбачених законом.

+Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

-Спір може бути переданий на вирішення третейського суду до прийняття компетентним судом рішення про відкриття провадження по справі у спорі між тими ж сторонами, з того ж предмета і з тих самих підстав.

+Третейський суд не має права розглядати спір, якщо хоча б одна із сторін спору є нерезидентом України.

-Третейські суди можуть розглядати будь-які справи.

-Третейський суд не має права розглядати спір, пов’язаний з розголошенням комерційної таємниці.

-Рішення третейського суду не є остаточним і може бути оскаржене в разі незгоди з ним.

# 036, 0, 1, 3, 1, 120

Назвіть правильні законодавчі положення щодо права на судовий захист:

-усім суб’єктам правовідносин гарантується захист їх прав, свобод і законних інтересів незалежним і неупередженим судом, утвореним сторонами.

+для забезпечення всебічного, повного та об’єктивного розгляду справ, законності судових рішень в Україні діють суди першої, апеляційної та касаційної інстанцій.

+ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи у суді, до підсудності якого вона віднесена процесуальним законом.

-угоди про відмову у зверненні за захистом до суду є дійсними, якщо сторони домовилися про це.

-ніхто не може бути позбавлений права на участь у розгляді своєї справи у визначеному процесуальним законом порядку в суді будь-якого рівня, крім випадків передбачених законом.

+іноземці, особи без громадянства та іноземні юридичні особи користуються в Україні правом на судовий захист нарівні з громадянами та юридичними особами України.

-відмова від права на звернення до суду за захистом може бути визнана дійсною в судовому порядку

+кожна особа має право в порядку, встановленому ЦПК, звернутися до суду.

+кожен може звернутися до суду за захистом своїх порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів.

 

# 037, 0, 1, 3, 1, 120Последнее изменение этой страницы: 2016-04-18; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.220.231.235 (0.021 с.)