Реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші подіїМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Реєстрація заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події3.1. Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події реєструються цілодобово в чергових частинах органів внутрішніх справ оперативними черговими відразу після їх надходження та вносяться до ЄО, а також до інформаційної підсистеми "ФАКТ" інтегрованої інформаційно-пошукової системи органів внутрішніх справ (ІП "ФАКТ" ІІПС ОВС).

3.2. У черговій частині МВС, ГУБОЗ, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділах боротьби з організованою злочинністю та міськрайлінорганах оперативним черговим ведеться журнал ЄО.

3.3. Усі реквізити журналу ЄО, заповнюються оперативним черговим чергової частини МВС, ГУБОЗ, ГУМВС, УМВС, міськралінорганів та територіальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю. Записи за кожною інформацією повинні містити стислі і вичерпні дані про час та дату реєстрації, що і коли трапилось, хто, коли і в якій формі повідомив про вчинене кримінальне правопорушення та іншу подію, які вказівки одержано щодо розгляду заяви або повідомлення, час та дата отримання матеріалів для внесення даних до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3.4. Закінчені журнали ЄО та журнали з талонами-корінцями передаються до підрозділів документального забезпечення і зберігаються протягом періоду, установленого нормативними документами, що регламентують діловодство. Цифрові записи повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події зберігаються протягом року, а потім знищуються за письмовим погодженням з головою комісії міськрайліноргану з контролю за прийманням, реєстрацією вчинених кримінальних правопорушень та інших подій, а у МВС, ГУБОЗ, ГУМВС, УМВС - начальника чергової частини.

3.5. Письмові заяви про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, подані до міськрайлінорганів внутрішніх справ безпосередньо заявником, або повідомлення, які надійшли телефонним зв’язком, реєструються в черговій частині в ЄО та негайно надаються керівникові органу досудового розслідування, про що інформується начальник територіального органу внутрішніх справ.

3.6. Якщо заява чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення надійшла до міськрайліноргану внутрішніх справ при особистому зверненні заявника, то водночас з його реєстрацією в ЄО в черговій частині органу внутрішніх справ оперативний черговий оформляє талон-повідомлення (додаток 5 до цієї Інструкції) і видає його заявнику.

Талон-повідомлення оформляється і видається заявнику також при його особистому зверненні за межами дислокації органу внутрішніх справ слідчими, які входять до основної та додаткової слідчо-оперативної групи, старшими дільничними (дільничними) інспекторами міліції, працівниками оперативних підрозділів.

3.7. Заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, що надійшли до відділу документального забезпечення органу внутрішніх справ поштою, телеграфом, факсимільним зв'язком або іншим видом зв'язку, реєструються за встановленими правилами діловодства. Про них негайно доповідається начальникові органу внутрішніх справ або особі, яка виконує його обов'язки. Начальник органу внутрішніх справ або особа, яка виконує його обов'язки,дає письмові вказівки щодо негайного внесення до ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події та скеровує їх для розгляду згідно з вимогами КПК України до органу досудового розслідування.

3.8. Заяви та повідомлення, у яких указується на обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, що надійшли до апаратів МВС, ГУБОЗ, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю після їх реєстрації в журналі вхідної кореспонденції працівниками підрозділів документального забезпечення негайно доповідаються керівництву МВС (ГУБОЗ), ГУМВС, УМВС (територіальних підрозділів БОЗ), після чого передаються до чергової частини (МВС, ГУБОЗ, ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів БОЗ) для реєстрації в ЄО.

3.8.1. Оперативний черговий МВС (ГУБОЗ) ГУМВС, УМВС, (територіальних підрозділів БОЗ) після реєстрації заяви чи повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення в ЄО, негайно передає їх під розпис працівнику підрозділу визначеного відповідальним за їх розгляд, для направлення до відповідного слідчого органу уповноваженого здійснювати досудове розслідування згідно зі статтею 216 КПК України або до територіального органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення для організації здійснення досудового розслідування у відповідності до пункту 1 статті 218 КПК України.

Працівник, який отримав заяву чи повідомлення в черговій частині МВС, (ГУБОЗ), ГУМВС, УМВС (територіальних підрозділів БОЗ), відповідно, зобов’язаний невідкладно письмово проінформувати оперативного чергового про результати їх розгляду з наданням вихідного номеру та дати направлення про, що останній робить відмітку в графі 8 ЄО.

3.8.2. Начальник ГСУ (слідчого управління, відділу ГУМВС, УМВС), його заступники мають право визначати слідчого для здійснення досудового розслідування за будь - якою заявою чи повідомленням про кримінальне правопорушення зареєстроване в черговій частині МВС, ГУБОЗ (ГУМВС, УМВС, територіальних підрозділів боротьби з організованою злочинністю).

3.9. Анонімні листи, що містять відомості про вчинені кримінальні правопорушення, реєструються лише в підрозділах документального забезпечення і передаються за вказівкою керівника органу внутрішніх справ або особи, яка виконує його обов’язки, до структурних підрозділів для використання при розкритті злочинів або запобіганні їм.

3.10. В ЄО на загальних підставах також реєструються:

3.10.1. Заяви і повідомлення про безвісне зникнення осіб.

3.10.2. Рапорти працівників органів внутрішніх справ про безпосереднє (самостійне) виявлення ними з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

3.11. При реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, що надійшли в письмовій формі, оперативний черговий на їх лицьовому боці проставляє спеціальний штамп реєстрації заяви і повідомлення про кримінальне правопорушення (додаток 4 до цієї Інструкції), у якому вказано назву органу внутрішніх справ, дату реєстрації та порядковий номер реєстраційного запису і прізвище оперативного чергового.

3.12. При виявленні в процесі досудового розслідування іншого вчиненого кримінального правопорушення слідчий зобов’язаний скласти вмотивований рапорт із зазначенням джерела, з якого виявлено кримінальне правопорушення, та відомостей про кримінальне правопорушення, зареєструвати відповідний рапорт в ЄО у порядку, визначеному цією Інструкцією.

3.13. Заяви чи повідомлення про раніше відоме кримінальне правопорушення, які були зареєстровані в ЄО, реєструються в порядку, визначеному цією Інструкцією в ЄО на загальних підставах.

3.14. Слідчий, який отримав у черговій частині для розгляду заяву або повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, у журналі ЄО ставить відмітку про час та дату її отримання, посаду, прізвище та підпис, а також невідкладно письмово надає до чергової частини, а з 1 липня 2013 року вносить в електронному виді, відомості про реєстраційний номер ЄО, номер кримінального провадження, дату та годину перенесення заяви чи повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР. Контроль за достовірністю внесених відомостей до ЄО забезпечує працівник підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення.

3.15. Приховуваними від ЄО вважаються заяви і повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення, які були відомі працівнику органу внутрішніх справ, та відомості про них, які на час виявлення не внесені до ЄО, а самі заяви та повідомлення не отримали відповідного реєстраційного номера.

4. Контроль за додержанням порядку ведення ЄО:

4.1. Організація роботи за додержанням вимог, установлених цією Інструкцією, покладається на начальника органу внутрішніх справ, а в разі його відсутності - на особу, яка його заміщає. Він несе відповідальність за організацію ведення ЄО.

Про результати роботи органів внутрішніх справ із заявами і повідомленнями про вчинені кримінальні правопорушення та інші події складається щомісячний звіт за встановленою формою.

4.2. Начальник органу внутрішніх справ зобов'язаний:

4.2.1. Після доповіді оперативного чергового органу внутрішніх справ про оперативну обстановку за минулу добу перевірити ведення ЄО та реєстрацію в повному обсязі всіх заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які надійшли за цей період, про що зробити відповідний запис у журналі ЄО.

4.2.2. У разі виявлення фактів порушення порядку прийняття та невнесення до ЄО заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події вживати термінових заходів щодо їх усунення, доручати проведення службового розслідування і притягувати у встановленому порядку винних посадових осіб до відповідальності.

4.2.3. Щоквартально організовувати проведення звірок повноти обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, які зареєстровані в ЄО.

4.2.4. Для контролю за достовірністю обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, які надходять по телефонній лінії "102" або за допомогою інших засобів зв'язку до чергових частин МВС, ГУБОЗ, ГУМВС, УМВС та міськрайлінорганів, забезпечити їх запис у цифровому вигляді.

4.3. Контроль за додержанням законності при веденні ЄО покладається на керівників підрозділів органів внутрішніх справ.

4.4. Контроль за дотриманням правил ведення ЄО покладається на начальника чергової частини міськрайліноргану, а де відсутні такі посади, то визначається начальником органу, ГУМВС, УМВС.

Начальник Головного штабу

МВС УкраїниПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.76.226 (0.026 с.)