ІІІ. Організація роботи слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВСМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ІІІ. Організація роботи слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС3.1. Діяльність слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС здійснюється:

3.1.1. Згідно із затвердженими функціональними обов’язками його працівників.

3.1.2. На основі поточних планів, що формуються на підставі аналізу оперативної обстановки, стану слідчої роботи та з урахуванням вимог МВС України з питань її вдосконалення.

3.2. Плани роботи слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС складаються на півріччя і затверджуються першим заступником начальника ГУМВС, УМВС - начальником слідчого управління (відділу) до 25 числа останнього звітного місяця. У разі необхідності готуються доповнення до цих планів, а також спеціальні плани, які затверджуються першим заступником начальника ГУМВС, УМВС - начальником слідчого управління (відділу).

Перший заступник начальника ГУМВС, УМВС - начальник слідчого управління (відділу) є відповідальним за організацію і здійснення контролю за виконанням планових заходів, у тому числі за своєчасність, повноту і достовірність відомостей про їх виконання. Хід виконання планів, а також ефективність проведених заходів систематично обговорюються на оперативних нарадах слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС.

Перший заступник начальника ГУМВС, УМВС - начальник слідчого управління (відділу) має право визначити працівника, якому доручити здійснення контролю за виконанням планових заходів із зазначенням про це в його функціональних обов’язках.

3.3. Для здійснення належного контролю за роботою органів досудового розслідування слідчим управлінням (відділом) ГУМВС, УМВС як самостійно, так і з залученням інших структурних підрозділів ГУМВС, УМВС проводяться відповідні перевірки, готуються аналізи, огляди, інформаційні листи, методичні рекомендації, узагальнюються і розповсюджуються позитивні форми і методи роботи.

Перевірка діяльності органів досудового розслідування та інші заходи контролю обов’язково поєднуються з наданням практичної допомоги.

Інспекторські, контрольні, цільові та інші перевірки, виклики зі звітами керівників органів досудового розслідування проводяться слідчим управлінням (відділом) ГУМВС, УМВС самостійно згідно з планами роботи або в порядку реагування на ускладнення оперативної обстановки, виникнення негативних тенденцій, надходження інформації про недоліки в організації роботи органів досудового розслідування або порушення слідчими законності під час розслідування кримінальних правопорушень.

3.4. Слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС на підставі комплексного аналізу стану злочинності, результатів роботи з розслідування вчинених кримінальних правопорушень, матеріалів інспектувань, перевірок, актів прокурорського реагування, рішень слідчого судді, суду, звернень громадян, іншої інформації розробляє і здійснює заходи щодо вдосконалення організації досудового розслідування в кримінальних провадженнях, забезпечує виконання вимог законодавства України, що регламентує слідчу роботу, а також уживає заходів стосовно усунення в ній негативних тенденцій.

3.5. Узагальнення і розповсюдження слідчим управлінням (відділом) ГУМВС, УМВС позитивного досвіду слідчої роботи здійснюються з метою підвищення професійного рівня слідчих та ефективної діяльності органів досудового розслідування.

3.6. Централізоване одержання, опрацювання і зберігання статистичної інформації про результати слідчої роботи проводяться підрозділами інформаційно-аналітичного забезпечення ГУМВС, УМВС. Опрацьовані відомості надсилаються в установленому порядку і визначені строки до слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС.

3.7. Слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС у встановленому порядку надсилає до МВС України звіти про результати слідчої роботи та до ГСУ МВС України позачергову інформацію згідно з вимогами нормативно-правових актів МВС України, якими регулюється порядок реагування на заяви та повідомлення про кримінальні правопорушення та оперативне інформування МВС України.

3.8. Слідче управління (відділ) ГУМВС, УМВС здійснює контроль за станом досудового розслідування, яке проводиться органами досудового розслідування, у кримінальних провадженнях про:

3.8.1. Умисні вбивства, умисні тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили смерть потерпілого, зґвалтування при обтяжуючих обставинах.

3.8.2. Торгівлю людьми.

3.8.3. Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

3.8.4. Дорожньо-транспортні пригоди, у яких загинула хоча б одна особа або постраждало 5 і більше осіб.

3.8.5. Кримінальні правопорушення, учинені організованими групами чи злочинними організаціями, бандитизм.

3.8.6. Тяжкі та особливо тяжкі злочини, учинені у сфері службової діяльності.

3.8.7. Злочини у сфері господарської діяльності, якими заподіяно матеріальної шкоди на суму понад мільйон гривень.

3.8.8. Кримінальні правопорушення, які вчинені стосовно народних депутатів України, депутатів місцевих рад, працівників органів прокуратури, суду та представників засобів масової інформації.

3.8.9. Тяжкі та особливо тяжкі злочини, учинені неповнолітніми або за їх участю.

3.8.10. Кримінальні правопорушення, що викликали суспільний резонанс.

3.8.11. Кримінальні правопорушення, в яких прокурорами скасовано постанови слідчих про закриття кримінальних проваджень.

3.8.12. Кримінальні правопорушення, за якими надходили скарги громадян, акти реагування прокурора, рішення слідчого судді, суду, мали місце критичні виступи в засобах масової інформації або в яких під час перевірок виявлено недоліки.

3.8.13. Кримінальні правопорушення, стан досудового розслідування у яких взято на контроль Генеральною прокуратурою України та прокуратурами обласного рівня.

3.9. За рішенням першого заступника начальника ГУМВС, УМВС - начальника слідчого управління (відділу) також беруться на контроль кримінальні провадження про інші кримінальні правопорушення.

3.10. Для забезпечення належного контролю за організацією роботи слідчих підрозділів територіальних органів Міністерства внутрішніх справ України, надання їм практичної та методичної допомоги в досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень в слідчому управлінні (відділі) ГУМВС, УМВС утворюється організаційно-методичний підрозділ (далі – ОМП).

3.11. Робота ОМП здійснюється на засадах обґрунтованості, конкретності і оперативності управлінських рішень, які повинні прийматися на підставі результатів вивчення стану слідчої роботи; своєчасного доведення цих рішень до підлеглих та виконавців; ефективного контролю за їх реалізацією; дотримання колегіальності в підготовці рішень; визначення проблемних питань, що потребують вирішення.

3.12. Основні функції ОМП:

3.12.1. Забезпечення контролю за:

своєчасним внесенням слідчими відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, повнотою та достовірністю внесених даних, правильністю попередньої правової кваліфікації кримінального правопорушення;

дотриманням спеціалізації слідчих органів досудового розслідування;

розслідуванням кримінальних проваджень, у яких продовжено процесуальні строки;

додержанням строків затримання осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення, тримання підозрюваних під вартою та домашнім арештом.

3.12.2. Унесення першому заступнику начальника ГУМВС, УМВС - начальнику слідчого управління (відділу) пропозицій з підвищення ефективності роботи слідчих, заслуховування начальників підпорядкованих органів досудового розслідування з питань усунення наявних недоліків в організації їх службової діяльності, розслідування конкретних кримінальних правопорушень.

3.12.3. Підготовка аналізів, узагальнень, інформаційних листів, інших документів з питань практики розслідування окремих видів кримінальних правопорушень та застосування норм кримінального процесуального законодавства, організації роботи органів досудового розслідування.

3.12.4. Щомісячне узагальнення і аналіз показників роботи органів досудового розслідування. Забезпечення повного та об’єктивного їх відображення в звітності.

3.12.5. Підготовка матеріалів для розгляду на колегіях, нарадах ГУМВС, УМВС та координаційних нарадах правоохоронних органів; семінарів-нарад керівників органів досудового розслідування.

3.12.6. Проведення в установленому порядку службових розслідувань (перевірок) за актами прокурорського реагування, рішеннями слідчого судді, суду, скаргами, заявами громадян та повідомленнями, що надійшли з органів досудового розслідування, про порушення слідчими вимог кримінального процесуального законодавства.

3.12.7. Організація службової підготовки слідчих.

3.12.8. Ведення обліку кримінальних проваджень про кримінальні правопорушення, що перебувають на контролі МВС України, Генеральної прокуратури України та прокуратур обласного рівня. Підготовка і надання у визначені ними строки інформації про стан їх розслідування.

3.12.9. Надання допомоги слідчим у підготовці клопотань про продовження процесуальних строків у кримінальних провадженнях.

3.12.10. Організація і участь у проведенні комплексних перевірок стану службової діяльності органів досудового розслідування.

3.12.11. Забезпечення ефективної роботи в службових відрядженнях з надання практичної і методичної допомоги органам досудового розслідування.

3.12.12. Організація проведення щорічних інвентаризацій кримінальних проваджень.

3.12.13. Ведення контрольно-наглядових справ за напрямами роботи слідчого управління (відділу) ГУМВС, УМВС та окремими кримінальними провадженнями.

3.12.14. Здійснення контролю за станом організації в слідчих підрозділах органів досудового розслідування роботи з підбору, розстановки, навчання і виховання кадрів, дотримання ними службової дисципліни.

3.12.15. Висвітлення в засобах масової інформації стану розслідування кримінальних правопорушень та актуальних питань діяльності органів досудового розслідування.

3.12.16. Розгляд і вирішення відповідно до законодавства звернень громадян, запитів органів державної влади і місцевого самоврядування, що надходять до ГУМВС, УМВС у зв’язку з провадженням досудового розслідування.Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.234.169 (0.006 с.)