Генерал внутрішньої служби України В.Ю. ЗахарченкоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Генерал внутрішньої служби України В.Ю. Захарченко
ЗАТВЕРДЖЕНОНаказ МВС України від 22.10. 2012 № 940

 

ІНСТРУКЦІЯ

З організації реагування органів внутрішніх справ на повідомлення

Про кримінальні, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події

 

1. Загальні положення.

Ця Інструкція регламентує діяльність органів і підрозділів внутрішніх справ з питань реагування на заяви, повідомлення про кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події (далі – кримінальні правопорушення та надзвичайні події).

1.2. Основні завдання органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події:

Негайне реагування на всі кримінальні правопорушення та надзвичайні події, направлення на місця подій сил і засобів, необхідних для захисту порушених конституційних прав громадян.

Підтримання постійної готовності сил і засобів органів внутрішніх справ до оперативного реагування.

Оперативне інформування чергових частин вищого органу внутрішніх справ (далі – ОВС) про отримані повідомлення.

Забезпечення особистої безпеки громадян, захисту їх прав, свобод і законних інтересів, попередження чи припинення правопорушень, виявлення та затримання осіб, які їх вчинили, усунення негативних наслідків правопорушень та надзвичайних подій.

Орієнтування всіх видів нарядів про вчинення кримінальних правопорушень та інших правопорушень, прикмет осіб, які їх вчинили, об'єктів посягань.

Організація взаємодії з іншими органами і підрозділами внутрішніх справ, іншими органами виконавчої влади під час реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення та події.

Забезпечення особистої безпеки працівників міліції, організація їх навчання діям у типових та екстремальних ситуаціях.

Принципи діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події – ввічливість і поважливе ставлення до громадян, законність та оперативність.

Правовою основою діяльності органів внутрішніх справ щодо реагування на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події є Конституція України, закони України, міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана у встановленому порядку Верховною Радою України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, ця Інструкція та інші нормативно-правові акти Міністерства внутрішніх справ України.

2. Організація виїзду та прибуття працівників міліції на місця вчинення правопорушень.

2.1. Загальний термін прибуття працівників міліції на місця вчинення кримінальних правопорушень та надзвичайних подій не повинен перевищувати часу підготовки і збору до виїзду та часу, мінімально необхідного для подолання відстані від органу внутрішніх справ до місця події (з урахуванням особливостей місцевості, погодних та дорожніх умов).

2.2. Час підготовки і збору до виїзду:

для основних слідчо-оперативних груп, оперативних груп, нарядів патрульно-постової та дорожньо-патрульної служб, інших нарядів - до 10 хвилин;

для додаткових слідчо-оперативних груп при чергуванні за місцем служби - до 15 хвилин;

для слідчо-оперативних груп при чергуванні за місцем проживання - до 20 хвилин;

для начальників головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях, міськрайлінорганів - до 10 хвилин у робочий час та до 20 хвилин - у неробочий час;

для відповідальних по ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганах - до 10 хвилин, а при чергуванні за місцем проживання - до 20 хвилин;

для інших працівників міліції - до 20 хвилин у робочий час та до 40 хвилин - у неробочий час.

Для груп швидкого реагування (далі - ГШР) при несенні служби на маршруті згідно з планом єдиної дислокації - негайно, при перебуванні в місці дислокації підрозділу на момент отримання повідомлення - до 5 хвилин. Час прибуття на місце події - до 20 хвилин (з урахуванням середньої швидкості руху автомобіля по місту - 40 - 50 км/год).

2.3. Начальники ГУМВС, УМВС, міськрайлінорганів (далі – МРЛО) з метою забезпечення виконання вимог пункту 2.2 Інструкції визначають за кожним органом внутрішніх справ (далі – ОВС) необхідну кількість слідчо-оперативних та оперативних груп, їх склад і режим роботи (з урахуванням соціально-економічної та криміногенної ситуації, інших особливостей регіону).

2.4. За фактами невиїзду начальників ОВС на місце скоєння тяжких, особливо тяжких злочинів, кримінальних правопорушень та надзвичайних подій, які можуть викликати суспільний резонанс, службові розслідування проводити у дводенний термін.

Основні права і обов'язки працівників міліції щодо реагування на кримінальні правопорушення, інші правопорушення, надзвичайні ситуації та інші події.

3.1. Працівникам міліції при реагуванні на повідомлення про кримінальні правопорушення та надзвичайні події надається право:

Вимагати від громадян і службових осіб, які порушують громадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешкоджають здійсненню повноважень міліції, відносно осіб, які допустили малозначні адміністративні правопорушення, обмежуватися усним зауваженням, а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати передбачені законодавством заходи примусу.

3.1.2. Перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необхідні для з'ясування питання щодо додержання правил, нагляду і контролю, виконання яких покладено на міліцію.

3.1.3. Затримувати і доставляти до ОВС (крім осіб, зазначених у статті 480 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК)):

осіб, яких вони запідозрили у вчиненні злочину або замаху на його вчинення, якщо для цього є достатні підстави (очевидець у тому числі і потерпілий, або сукупність очевидних ознак на тілі, одязі чи місці вказують на те, що саме ця особа вчинила злочин), а також безпосередньо після вчинення кримінального правопорушення під час безперервного переслідування особи, яка підозрюється у його вчиненні;

осіб, які вчинили адміністративні правопорушення, для складання протоколу або розгляду справи за суттю, якщо ці питання не можуть бути вирішені на місці;

неповнолітніх віком до 16 років, які залишилися без опікування;

неповнолітніх, які вчинили суспільно небезпечні діяння і не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність;

військовослужбовців, які вчинили діяння, що підпадають під ознаки кримінального або адміністративного правопорушення;

Осіб, які мають ознаки вираженого психічного розладу і створюють у зв'язку з цим реальну небезпеку для себе і оточуючих.

Проводити огляд осіб, зазначених у пункті 3.1.3 Інструкції, речей, що знаходяться при них, їх транспортних засобів і вилучати документи та предмети, які можуть бути речовими доказами або використані на шкоду їх здоров'ю, в установленому законодавством порядку.

Складати протоколи про адміністративні правопорушення, проводити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і документів, застосовувати інші, передбачені законом заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення.

Брати участь у розкритті кримінальних правопорушень у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством.

Проводити аудіо-, відео-, фотофіксацію як допоміжний засіб попередження протиправних дій.

3.1.8. Заходити безперешкодно в будь-який час доби:

на територію і в приміщення підприємств, установ і організацій, у тому числі митниць, та оглядати їх з метою припинення кримінальних правопорушень, переслідування осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин;

на земельні ділянки, до жилих та інших приміщень громадян у разі переслідування особи, яка обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення або припинення кримінального правопорушення, що загрожує життю мешканців, а також при стихійному лихові та за інших надзвичайних обставин;Последнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.227.117 (0.013 с.)