Голова комісії (заступники голови комісії)Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Голова комісії (заступники голови комісії)4.1. Скликає комісію і запрошує до участі в її роботі представників структурних підрозділів ГУМВС, УМВС та міськрайлінорганів внутрішніх справ.

4.2. Веде засідання комісії. Скеровує її діяльність на досягнення якісних показників у зміцненні стану обліково-реєстраційної дисципліни і попередження порушень законності при формуванні єдиного обліку в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

4.3. У разі відсутності голови комісії його обов'язки виконує заступник голови комісії.

5. Секретар комісії

5.1. Розробляє проекти планів роботи комісії, забезпечує ознайомлення з ними зацікавлених посадових осіб структурних підрозділів ГУМВС, УМВС та міськрайлінорганів внутрішніх справ.

5.2. Здійснює контроль за своєчасним надходженням матеріалів для розгляду на засіданні комісії, забезпечує ознайомлення з ними керівників структурних підрозділів та посадових осіб органів внутрішніх справ.

5.3. Інформує членів комісії та осіб, запрошених на її засідання, про час та місце його проведення.

5.4. Веде протоколи засідань комісії.

5.5. Доводить рішення комісії до виконавців, контролює додержання строків виконання передбачених заходів.

5.6. Забезпечує ведення діловодства комісії шляхом формування окремої справи.

 

 

Начальник Головного штабу

МВС України

Генерал-майор міліції А.А. Лазарев

Додаток до пункту 1.3.наказу МВС України від 19.11. 2012 № 1050

ПОЛОЖЕННЯ

Про комісію міського, районного та лінійного органу внутрішніх справ головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі - міськрайлінорган) з контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події

 

Загальні положення

1.1. Положення про комісію міськрайліноргану з контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі - Положення).

1.2. Комісія міськрайліноргану з контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (далі - комісія) є дорадчим органом і створюється для здійснення контролю за станом приймання, реєстрацією в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, її відповідності законодавству України, відомчим нормативним актам і для вироблення дійових пропозицій щодо зміцнення законності в діяльності міськрайліноргану з цього питання.

1.3. Склад комісії і функціональні обов'язки її членів затверджуються наказом начальника міськрайліноргану.

1.4. У своїй діяльності комісія керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, нормативно - правовими актами МВС.

1.5. Головою комісії призначається керівник слідчого підрозділу міськрайліноргану. Заступниками голови комісії призначаються начальники штабу та карного розшуку. Секретарем комісії призначається працівник штабного підрозділу або підрозділу інформаційно-аналітичного забезпечення.

1.6. До складу комісії включаються керівники структурних підрозділів та інші працівники міськрайліноргану, які мають досвід роботи на цій ділянці.

1.7. Комісією ведеться спеціальна справа, де накопичуються такі документи:

- копія наказу про створення комісії і функціональні обов'язки її членів;

- відомість про прийняття заліків від працівників міліції зі знання нормативних актів, що регламентують обліково-реєстраційну роботу;

- акти перевірок;

- плани роботи комісії;

- журнал реєстрації прослуховувань цифрових записів;

- копії матеріалів службових перевірок, наказів, протоколів оперативних нарад та інших матеріалів, що стосуються питань контролю за повнотою ведення єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Організація роботи комісії

2.1. Комісія працює згідно з планом роботи, що затверджується виключно її головою щоквартально.

2.2. Засідання комісії проводяться один раз на місяць.

2.3. Комісія щоквартально звіряє повноту обліку інформації, зареєстрованої в журналі єдиного обліку, з повідомленнями, що містяться в інших джерелах. Про результати звірення складається акт внутрішньої звірки стану єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події (додається), який підписується головою та членами комісії і затверджується начальником міськрайліноргану.

2.4. Організація звірок з підприємствами, організаціями і установами покладається на голову та членів комісії і здійснюється щоквартально. Результати оформляються довідками, які підписуються керівниками підприємств, установ, організацій. Матеріали звірення зосереджуються секретарем комісії в окремому розділі справи.

2.5. Цифрові записи повідомлень, які надійшли за телефоном "102" чи іншими засобами зв'язку, щотижнево прослуховуються головою або одним із членів комісії (за його дорученням), про що в журналі реєстрації прослуховувань магнітних записів робиться відповідний запис.

2.6. Рішення комісії набуває чинності, якщо в її роботі бере участь не менше двох третин її складу.

2.7. Рішення, висновки і рекомендації комісії оформляються протоколом, який затверджується головою комісії й підписується секретарем.

2.8. У разі потреби рішення або витяг з протоколу засідання комісії надається виконавцям, а також зацікавленим структурним підрозділам органів внутрішніх справ.

Права комісії

3.1. Комісія в межах своєї компетенції має право заслуховувати на засіданнях керівників структурних підрозділів, окремих працівників міськрайліноргану, давати їм роз'яснення, вносити пропозиції начальнику міськрайліноргану щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб, які допустили порушення стану прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

3.2. Комісія в необхідних випадках має право клопотати перед начальником міськрайліноргану про призначення проведення службових розслідувань, а також отримувати письмові висновки, пояснення, звітні дані та інші документи.

3.3. Рішення, висновки, рекомендації, прийняті на засіданні комісії, обов'язкові для виконання працівниками структурних підрозділів міськрайліноргану.

3.4. Рішення комісії можуть бути оскаржені протягом місяця рапортом на ім'я начальника міськрайліноргану.

4. Голова комісії (заступники голови комісії)

4.1. Організовує роботу комісії і особисто контролює виконання членами комісії їх обов'язків.

4.2. Вирішує питання про участь у роботі комісії керівників структурних підрозділів міськрайліноргану.

4.3. Проводить засідання комісії.

4.4. Організовує роботу щодо виконання рішень комісії.

4.5. Несе відповідальність за стан прийняття та реєстрації заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події в міськрайліноргані.

5. Секретар комісії

5.1. Розробляє проекти планів роботи комісії.

5.2. Інформує членів комісії та осіб, запрошених до участі в її роботі, про місце і час проведення засідання.

5.3. Здійснює контроль за своєчасним поданням матеріалів на розгляд комісії.

5.4. Доводить рішення комісії до виконавців, забезпечує розмноження цих рішень та їх розсилання зацікавленим посадовим особам.

5.5. Забезпечує ведення діловодства комісії, для чого формує окрему справу, яка реєструється в підрозділі документального забезпечення міськрайліноргану.

 

Начальник Головного штабу

МВС України

Генерал-майор міліції А.А. Лазарев


Додаток

до п. 4.2.3 Інструкції про єдиний облік

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ____________

______________________

«_____»__________2012 р

 

 

АКТПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.233.219.62 (0.006 с.)