Нагляду за обліком кримінальних правопорушеньМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Нагляду за обліком кримінальних правопорушень 

З метою забезпечення належної організації роботи з питань первинного обліку та звітності, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також нагляду за обліком кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів, керуючись статтею 15 Закону України „Про прокуратуру”,

НАКАЗУЮ:

1. Заступникам Генерального прокурора України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), керівникам структурних підрозділів апаратів, міським, районним, міжрайонним та прирівняним до них прокурорам організувати належне ведення первинного обліку роботи, звітності та Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснення ефективного нагляду за обліком кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності правоохоронних органів.

1.2.Відповідальність за стан організації роботи на цьому напрямі покласти безпосередньо на перших керівників органів прокуратури.

1.3.Вживати вичерпних заходів до підвищення рівня роботи з питань статистики та забезпечувати:

- своєчасність та об’єктивність внесення відомостей про результати наглядової і слідчої роботи до визначених форм первинного обліку, звітності, Єдиної системи статистики та аналізу роботи органів прокуратури України;

- достовірність відображення в Єдиному реєстрі досудових розслідувань відомостей щодо кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та прийнятих під час досудового розслідування рішень прокурорами та слідчими органів прокуратури;

- удосконалення форм та методів нагляду за додержанням нормативних актів з питань обліку кримінальних правопорушень, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань та формування звітності правоохоронними органами;

- функціонування комп’ютерного програмного комплексу «Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» та запровадження в роботу сучасних інформаційних технологій, засобів електронного зв’язку.

1.4. Самостійно визначати та застосовувати дієві форми і методи контролю та нагляду за об’єктивністю даних прокурорсько-слідчої звітності. Перевірки проводити з використанням:

- Єдиної системи статистики та аналізу;

- Єдиного реєстру досудових розслідувань та наслідків судового розгляду кримінальних проваджень;

- результатів порівняльного аналізу між різними формами звітності органів прокуратури, правоохоронних і судових органів;

- матеріалів кримінальних та наглядових проваджень;

- копій актів прокурорського реагування та процесуальних документів.

1.5. Надсилати звіти до прокуратур вищого рівня в електронному та паперовому вигляді за особистим підписом, в порядку і строки, визначені відповідними наказами та інструкціями. Зведені по Україні звіти засвідчувати заступникам Генерального прокурора України згідно з розподілом обов’язків.

1.6. Не допускати виклику прокурорів районного рівня для особистого подання ними звітності, а також запровадження звітів або періодичності їх складання, не передбачених чинними наказами Генерального прокурора України.

2. Керівникам прокуратур, структурних підрозділів апаратів обласного рівня та прокурорам міст з районним поділом:

2.1. Використовувати статистичну інформацію та отримані на підставі її аналізу дані в реалізації управлінських повноважень. Не допускати оцінювання роботи підпорядкованих прокурорів за кількісними показниками без урахування стану законності.

2.2. Організовувати обов’язкове вивчення стану первинного обліку, достовірності статистичної інформації за напрямами діяльності, у тому числі при виїздах на місця. Здійснювати перевірки своєчасності, повноти та правильності внесення даних до Єдиної системи статистики і Єдиного реєстру досудових розслідувань. Вживати заходів до негайного усунення порушень обліково-статистичної роботи.

2.3. Копії доповідних записок у п’ятиденний строк після їх підписання передавати до підрозділів з питань статистики для контролю за коригуванням звітності.

2.4. Забезпечувати у взаємодії відповідних галузевих підрозділів ефективний нагляд за достовірністю обліку в Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, та руху кримінальних проваджень слідчими органів досудового розслідування та відображенням цих показників у слідчій звітності правоохоронних органів.

3. Підрозділам статистики, ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України і прокуратур обласного рівня:

3.1. Надавати методичну допомогу в організації роботи структурних підрозділів апаратів, прокуратур усіх рівнів з питань первинного обліку та звітності, нагляду за обліком кримінальних правопорушень та достовірністю даних звітності органів досудового розслідування.

3.2. Всебічно сприяти належному веденню комп’ютерного програмного комплексу «Єдина система статистики та аналізу роботи органів прокуратури України» та Єдиного реєстру досудових розслідувань.

3.3. Контролювати стан первинного обліку та ведення звітності у структурних підрозділах апаратів, підпорядкованих прокуратурах, повноту та своєчасність внесення відомостей до Єдиної системи статистики і Єдиного реєстру досудових розслідувань. Принципово реагувати на порушення обліково-статистичної роботи, впроваджувати дієві форми контролю з метою попередження таких фактів.

3.4. Спільно з працівниками відповідних управлінь і відділів апаратів здійснювати нагляд за обліком у Єдиному реєстрі досудових розслідувань кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень та достовірністю відображення результатів роботи у звітах правоохоронних органів. При встановлені фактів невідповідності внесеної інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань та звітності вживати невідкладних заходів до усунення виявлених порушень, притягнення винних службових осіб до передбаченої законом відповідальності.

3.5. Копії доповідних записок, документів прокурорського реагування, у тому числі підготовлених спільно з іншими структурними підрозділами, та наказів про притягнення винних осіб до відповідальності надсилати до управління статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України упродовж п’яти робочих днів з часу їх підписання.

3.6. Проводити аналіз статистичної інформації з метою виявлення тенденцій щодо стану та структури кримінальних правопорушень, учинених у державі, результатів прокурорсько-слідчої діяльності.

3.7. Щомісячно забезпечувати підпорядкованих прокурорів інформаційно-статистичними матеріалами про стан кримінальних правопорушень та наглядово-слідчої роботи для використання у практичній діяльності. Надсилати до правоохоронних органів єдину звітність про кримінальні правопорушення, осіб, які їх учинили.

3.8. Управлінню статистики, організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Генеральної прокуратури України забезпечити своєчасне удосконалення форм первинних облікових документів, звітності в органах прокуратури і правоохоронних органах, розробку нормативних та організаційно-розпорядчих актів з цих питань. Запроваджувати нові методи систематизації та аналізу статистичної інформації. Удосконалювати методики перевірок з питань обліку кримінальних правопорушень та звітності.

4. Основними критеріями оцінки діяльності прокурорів на цьому напрямі вважати забезпечення:

- достовірності відображення результатів прокурорської та слідчої діяльності в первинних облікових документах та відповідних формах звітності;

- об’єктивності та своєчасності обліку кримінальних правопорушень, осіб, які їх учинили, руху кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та здійснення нагляду за органами досудового розслідування на цьому напрямі;

- комплексного аналізу статистичної інформації з метою забезпечення законності, здійснення координації діяльності правоохоронних органів з питань протидії злочинності та корупції;

- вжиття заходів щодо удосконалення форм та методів організації роботи з питань статистики.

Контроль за виконанням наказу покласти на заступників Генерального прокурора України, прокурорів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованих прокурорів (на правах обласних), міських, районних, міжрайонних та прирівняних до них прокурорів.

Наказ надіслати прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, спеціалізованим прокурорам (на правах обласних), міським, районним та прирівняним до них прокурорам, ректору Національної академії прокуратури України, довести його до відома прокурорсько-слідчихпрацівників.

Наказ Генерального прокурора України від 26 грудня 2005 року № 1/3 гн „Про організацію роботи з питань первинного обліку роботи, ведення статистичної звітності в органах прокуратури та нагляду за обліком злочинів” вважати таким, що втратив чинність.

 

 

Генеральний прокурор України

державний радник юстиції України В. Пшонка


 

 
 

 


ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-23; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.191.36 (0.011 с.)